07. Szolgáltatás hozzáférésének javítása

Legalább kettő eddig hiányzó szolgáltatás hozzáférésének biztosítása
 • eddig hiányzó, a gyermekek, fiatalok és szüleik számára biztosított, fenntartható szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, pedagógiai vagy egyéb szolgáltatások biztosítása (pl. adósságkezelés, mobil szolgáltatások, szűrések, stb.), 
 • és/vagy a meglévő szolgáltatások elérhetőségének javítása, hogy minél többen, minél nagyobb hatékonysággal tudják igénybe venni az adott szolgáltatást (pl. az érintettek utaztatása, kihelyezett szolgáltatások megszervezése, a részvétel ösztönzése, stb.).

Célja

Olyan, a szükségletfelmérések alapján megállapított szolgáltatások biztosítása a kistérségben, melyek a gyermeke és családjaik helyzetét javíthatják.
Vagy a meglévő, de különösen a hátrányos helyzetű lakosság számára nem hozzáférhető szolgáltatások jobb elérhetőségének biztosítása.

Célcsoport

Célcsoportja a gyermekek és családjaik.

Eszközök

Valós szükségletekre reagáló, hiányzó szolgáltatások pótlása, pl.:

 • adósságkezelési tanácsadás, mozgó jogász, pszichológus, logopédus, gyógytornász, fejlesztős pedagógus, iskolai eü vagy szociális ellátások, pótlása, tanácsadás, hiányzó humánerőforrás pótlása (családsegítő, gyermekjóléti (pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus…))

Meglévő, szolgáltatások hozzáférésének javítása:

 • mozgó szolgáltatások biztosítása, szolgáltatások összekapcsolása, fizikai helyek biztosítása egyes szolgáltatásokhoz,
 • hiányzó eszközök biztosítása (fejlesztő játékok, eszközök)

Problémacsomaghoz javasolt tevékenységek

 (HA)
Jellemző szükséglet  
 (AKKOR)
Javasolt tevékenység
 A kistérség aprófalvas szerkezetű
Mobil szolgáltatások, a megfelelő óraszám biztosítása érdekében
A kistérségben sok a zsáktelepülés és rossz a közösségi közlekedés (sem a szakembereknek, sem a klienseknek nem megfelelő)Mobil szakemberek biztosítása (vagy plusz erőforrás, vagy meglévő mobilizálása)
A kistérségben nagyon alacsony a születéskor várható élettartamSzűrések biztosítása
Jelentős számú családnál kikapcsolták a villanyt, vízszűkítésAdósságkezelési tanácsadás (a szolgáltatást az önkormányzatnak rendeletbe kell foglalnia és saját forrást kell biztosítania !!!)
Nincs, vagy nem megfelelő a gyermekorvosi ellátás
Mobil gyermekorvos
Nincs elég védőnő
Egészségőrök képzése és alkalmazása
Bizonyos szolgáltatások nem, vagy nem megfelelő mértékben jutnak el egy adott településre( pl védőnő heti 2 óra), mert nincs megfelelő tér a fogadóórák/szűrések lebonyolításáhozSzolgáltatások összekapcsolása (pl BK házban védőnek vizsgálóhelyiség, közösségi házban css fogadóóra, tanácsadás…)
Jelentős a fejlesztőpedagógiai igényű gyermekek száma, sok a túlkoros gyermek az óvodákbanFejlesztőpedagógus foglalkoztatása
Jelentős szakemberhiány mutatkozik, mely a szolgáltató vagy intézmény működését veszélyeztetiSzakemberek foglalkoztatása

Fenntarthatóság

Figyelni kell az uniós és hazai pályázatokat, a szakmai műhelyekben és a szolgáltatások összehangolása programelemben ki kell dolgozni a fenntarthatósági szempontokat.


Elszámolható költségek
 • Bérköltség és járulékai (54. és 56. sorok);
  • Megbízási díj és járulékai (54. és 56. sorok);
  • Vállalkozói díj (529. sor);
  • Személyi jellegű költségei (munkába járás költségei, cafeteria stb., amennyiben a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan) (551. sor) amennyiben a szolgáltatások bővítéséhez, a hozzáférés javításához szükséges humán erőforrás bevonáshoz kapcsolódik.
 • A megvalósításban részt vevő munkatársak helyi igények alapján szükséges további, illetve kötelezően előírt képzésének, továbbképzésének, képzéshez kapcsolódó egyéb  költségek, képzésre való eljutásának költsége.
 • A célcsoport útiköltsége, csoportos szállítási költsége, ami a szolgáltatások igénybe vételére, a foglalkozásokra, képzésre jutással kapcsolatosan merül fel (526. sor)
 • Terem, gépjármű, eszközbérlet díja (522. sor) a célcsoporttal kapcsolatos tevékenységekhez, amennyiben a pályázó megfelelően alátámasztott indoklást tesz;
 • Egyéb irodai eszközök (pl. tűzőgép, spirálozó, írószer, stb.) indokolt esetben a szakmai megvalósítók részére,
 • Játékok, fejlesztő- és sporteszközök, játszótéri berendezések.
Kiírásban
Pályázati útmutató C.1.1./II/7.
Legalább kettő eddig hiányzó, a helyi szükségleteken alapuló, a gyermekek, fiatalok
és szüleik számára biztosított, fenntartható szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, pedagógiai vagy egyéb szolgáltatás hozzáférésének biztosítása a kistérségben élő valamennyi érintett számára (pl. adósságkezelés, mobil szolgáltatások, szűrések, stb.), és/vagy elérhetőségének javítása (pl. az érintettek utaztatása, kihelyezett szolgáltatások megszervezése, a részvétel ösztönzése, stb.).


Comments