Jelenlét - telepi segítő programok képzés

A képzés megnevezése: Jelenlét - telepi segítő programok képzés (a TÁMOP-5.2.3 Útmutatóban Settlement/Közösségi ház néven szereplő képzés)

A képzés célja: A képzés célja, a hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozó szakemberek és önkéntesek felkészítése a célzott csoport élethelyzetének könnyítésére, életvitelében való pozitív változására. Valamint, hogy a programon résztvevők megismerjék a telepi munka alapjait az egyes csoportok hatékony ellátása érdekében, és a képzés elvégzése után képesek legyenek a telepeken való szociális munka végzésére.
A telepen előforduló devianciák bemutatása, a telepi szociális segítő lehetőségei, kötelezettségei, korlátai a devianciával kapcsolatban, valamint ennek sikeres kezelése.

A képzés megkezdésének feltétele: 8 általános iskolai végzettség. 

A képzés végén kiállított dokumentum: tanúsítvány.

A képzés nem készít fel képesítés megszerzésére. A képzés vizsgával zárul.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
Segítő munka alapjai, segítő készségek elsajátítása
Telepi szociális munka ismerete
Speciális és jelenleg működő telepek ismerete
Telepi szociális munka sajátosságainak megismerése
A telepi munka jövőképének ismerete
A máltai telepi programok megismerése
A telepi munka zavartalan működésével kapcsolatban a mindennapi hasznos ismeretek elsajátítása
A telepen való munka megtapasztalása illetve elsajátítása

A képzéshez tartozó felnőttképzési szolgáltatások: előzetes tudásszint felmérés,képzési tanácsadás. A szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtjuk.

A képzés kódja: 02/2013

A képzés óraszáma: 30 óra

Modul sor-szám

Modul óraszám

Elméleti  óraszám

Gyakorlati óraszám

A modul célja és tartalma

A modul tananyaga

I.

6

6

-

A hallgatók betekintést kapjanak a (Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkájáról, szellemiségéről, az általa működtetett és további) speciális telepi programokról. Modellprogramként megismerjék azok működését, s megérezzék azok egyediségét. A hallgatók érzékenyítése a telepek világa és a segítő munka kihívásokkal teli területe iránt.

A hallgatók megismerkedjenek a telepi munkához legszükségesebb készségekkel, technikákkal. Ismerjék meg egyéni motivációkat, nyíltan beszéljenek vélt vagy valós félelmeikről.

-Bevezetés a máltai „telepi” programokba-

- Segítő munka alapjai, segítő készségek

II.

5

5

-

A képzés célja, hogy a programon résztvevők megismerjék a telepi munka alapjait az egyes csoportok hatékony ellátása érdekében, és a képzés elvégzése után képesek legyenek a telepeken való szociális munka végzésére.

-Felkészítés a telepre

- Teleplátogatás

III.

14

14

-

Hogy a hallgatók megismerjék a kirekesztettség és telep fogalmát, jellemzőit, az érintett lakosságcsoportokat, a telepi jellegű szociális segítés és szociális munka múltját, történeti előzményeit, változatait.

Megmutatja a kirekesztettség fogalmát, a speciális telepeket, kialakulásuk okait.

Megismerjék a négy máltai telepi program sajátosságait, kezdetét, történetét. A telepek földrajzi, gazdasági, társadalmi, demográfiai adottságait, az ott élő emberek helyzetét, életvitelét; a programok mibenlétét.

-Telepi szociális munka és alapjogi ismeretek

- Speciális telepek, jelenleg működő telepe

- Telepi szociális munka sajátosságai

-Jövőkép

-Mindennapi praktikák (önkormányzat, adományok, hivatalos ügyek intézése)

IV.

5

-

5

Alapvető gyakorlati ismeretek szerzése (a Máltai Szeretetszolgálat által létrehozott és működtetett és további) telepi programokba.

A  hallgató ismerje meg az adott program, telep szervezésével, irányításával kapcsolatos tevékenységeket, szociális munkát

Ismerje meg a telepek programjait egyes részelemeit, szakmai programjait

Terepgyakorlat

Összesen:

30

25

5

 

 Maximális csoportlétszám:
30 fő

A képzésben résztvevők teljesítményének értékelése: Szóbeli, írásbeli, gyakorlati /ezek kombinációja/

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele: A tematikában meghatározott témakör adott óraszámban történő feldolgozásának megvalósulása. Vizsgára bocsájtható a résztvevő, amennyiben hiányzása nem haladta meg a tanfolyam óraszámának a 20%-át. Valamint a záró vizsgán teljesített eredménye eléri a 75%-ot.

Személyi és tárgyi feltételek biztosítása: az intézmény képzési vezetője által felkért, a képzés követelményeinek és az akkreditációs jogszabályi követelményeknek megfelelő oktatók bevonásával, illetve a képzésre vonatkozó tárgyi követelmények előírás szerinti meglétének ellenőrzésével a megrendelő által biztosított oktatóterem esetében, vagy az intézmény állandó képzési helyszínén.

A képzés helyszíne: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60. vagy az érintett kistérségek, régiók területén.

Képző szervezet: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány

Képző szervezet FAT intézményakkreditációs száma: AL-2899

Képző szervezet FAT intézményakkreditációs engedélyének intervalluma: 2013. június 19- - 2017. június 19.

Képzés FAT programakkreditációs lajstromszáma: PL-7700/001

Programakkreditáció engedélyének intervalluma: 2013. június 19. - 2018. január 30.

A képzés díja: A képzés díja 1000.-Ft/fő, amelynek a költségét a képző fizeti a TÁMOP-5.2.3-as gyerekesély programokban.

Ügyfélszolgálat helye:
1125. Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.

Telefonszám:
06-1-3914739

Aloldalak (1): Terepgyakorlat
Comments