Játszótéri animátor és koordinátor képzés

A képzés megnevezése: Játszótéri animátor és koordinátor képzés

A képzés célja:
a hátrányos helyzetű gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakemberek és önkéntesek felkészítése a 0-18 éves korú gyermekekkel való játszásra, oktatására, kulturált foglalkoztatására, valamint ezeknek a megfelelő körülmények, környezet megteremtése. Ismerjék meg a játék kialakulásának történetét, a játszóterek fejlődésének szakaszait. Tudjanak különbséget tenni a napjainkban működő játszóterek, játszóházak és a speciális ját-szóterek között, azok tárházában biztonságosan eligazodjanak. A képzés végén a résztvevők képesek legyenek önállóan, és felelősségteljesen vezetni egy játszóházat.

A képzés megkezdésének feltétele:
8 általános iskolai végzettség, (bizonyítvány hitelesített fénymásolata) és motivációs levél

A képzés végén kiállított dokumentum:
tanúsítvány.

A képzés nem készít fel képesítés megszerzésére. A képzés vizsgával zárul.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A résztvevők
· megismerjék és megértsék a Máltai Szeretetszolgálat által működtetett programok sajátosságait,
· különbséget tudjanak tenni a játszóterek és játszóházak között, illetve differenciálni tudják őket működésük szerint,
· megismerjék a játékfejlődés történetét, annak fontosságát,
· elméleti szinten képesek legyenek elsajátítani a játszóprogramok menetét,
· képesek legyenek a játszóházi-játszótéri foglalkozásokat vezetni.

A képzéshez tartozó felnőttképzési szolgáltatások: előzetes tudásszint felmérés, képzési tanácsadás. A szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtjuk.

A képzés kódja: 01/2013

A képzés óraszáma: 56 óra

Maximális csoportlétszám: 30 fő

A képzés formái:
csoportos képzés

Modul sor-szám

Modul óraszám

Elméleti  óraszám

Gyakorlati óraszám

A modul célja és tartalma

A modul tananyaga

I.

8

8

-

A hallgatók betekintést kapjanak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által szervezett és működtetett gyermek- és ifjúsági programokba. Modellprogramként megismerjék azok működését, s megérezzék azok többletét, egyediségét.

-Bevezetés a  máltai „játszótéri”programokba

- Játéktörténet ismeret, a játék mint lehetőség, a játék, játszószokások alakulása, fejlődése

- Játszás technika

II.

22

22

-

A hallgatók ismereteinek bővítsük oly módon, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve tudjanak célzott foglalkoztatásokat vezetni játszóházi-játszótéri környezetben, a célzott korcsoport tényleges fejlesztésre fokuszálva.

 

-Játékismeret korcsoportonként 

-Játék közben a szociális munka

-Játszóházi, játszótéri munka és sajátosságai

-Játékkészség fejlesztése

III.

8

8

-

A hallgatók az eddigi elméleti tudásukra építve, konkrét játéksoron levezetve megtapasztalják a játszóházi-játszótéri programok sokszínűségét.

- Játékismeret fejlesztés

-Együttműködési lehetőségek

IV.

12

-

12

Alapvető gyakorlati ismeretek szerzése a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által működtetett gyermekeket, fiatalokat s családjukat elérő játszóházi, játszótéri programokban, intézményekben

-Terepgyakorlat

V.

6

6

-

A modul végén játszóház, játszótér önálló, felelősségteljes szerevezésének illetve vezetésének elsajátítása.

-Vezetési, szervezési ismeretek a játszóprogramokhoz

- Forrásszerzés

Összesen:

56

44

12

 

 


A képzésben résztvevők teljesítményének értékelése: Szóbeli, írásbeli, gyakorlati /ezek kombinációja/

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele:
A tematikában meghatározott témakör adott óraszámban történő feldolgozásának megvalósulása. Vizsgára bocsájtható a résztvevő, amennyiben hiányzása nem haladta meg a tanfolyam óraszámának a 20%-át. Valamint a záró vizsgán teljesített eredménye eléri a 75%-ot.

Személyi és tárgyi feltételek biztosítása: az intézmény képzési vezetője által felkért, a képzés követelményeinek és az akkreditációs jogszabályi követelményeknek megfelelő oktatók bevonásával, illetve a képzésre vonatkozó tárgyi követelmények előírás szerinti meglétének ellenőrzésével a megrendelő által biztosított oktatóterem esetében, vagy az intézmény állandó képzési helyszínén.Comments