Aktuális


2016.05.20. Pályázat a gyermekszegénység felszámolására
A gyermekszegénység visszaszorítására, megelőzésére és a szegény családban élő gyermekek, a tartós rászorultságban élők számának csökkentésére fókuszál az integrált térségi gyermekprogramokat támogató, 15 milliárd forint összértékű kiemelt pályázat, amelynek beadási határideje július közepe - mondta Czibere Károly sajtótájékoztatón, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szerencsen. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára közölte: az ország 31 leghátrányosabb helyzetű járásának gyermekjóléti központja és az azokat fenntartó önkormányzatok pályázhatnak. A nyertes pályázók 350 és 500 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy 2007 és 2013 között már volt egy hasonló program, akkor 23 hátrányos helyzetű kistérségben sikerült olyan együttműködéseket kialakítani, olyan szolgáltatásokat kiépíteni, amelyekre eddig nem volt példa. Az a program 42 ezer gyermekhez jutott el - jegyezte meg.


2016.05.06. Módosult az Integrált térségi gyermekprogramok című felhívás módszertani útmutatója
A felhívás módszertani útmutatója módosításra került a Szükségletfelmérés és a Képzések tervezésének pontosítása érdekében. A módosítás ezen a linken elérhető.


2016.05.02. Új módszertani útmutatók a család- és gyermekjóléti szolgáltatások működtetéséhez
Megjelentek a várt módszertani útmutatók, protokollok a család- és gyermekjóléti szolgáltatások működésével kapcsolatban. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016. május 2-i nappal közzétette a család- és gyermekjóléti szolgáltatások működésével kapcsolatos szakmai szabályozó dokumentumokat, melyek a lenti linkeken elérhetőek.
1.Protokoll - A család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő-és jelzőrendszer folyamatairól
2.Protokoll - A gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól
3.A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan
4.Szakmai ajánlás - A család-és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól
5.Protokoll – A család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő munka folyamatairól


2016.04.22. Megjelent az integrált gyermekprogramok felhívása

Megjelent az „Integrált térségi gyermekprogramok” című (EFOP-1.4.2-16 kódszámú) felhívás. A  rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint, melyre 31 járás család-és gyermekjóléti központjának fenntartói nyújthatnak be támogatási kérelmet 2016. június 15-től. A járások 350-500 millió forint támogatást kérhetnek a maximum 60 hónapig tartó projektjükre.
A pályázat tervezését, elkészítését és megvalósítását szakmai-módszertani kiemelt projekt kíséri, melynek tagjai a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, partnerei pedig a Türr István Képző és Kutató Intézet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont.


2016.04.18. Országos rajzpályázat
Országos rajzpályázatot hirdet alsó tagozatos diákoknak a Magyar Református Szeretetszolgálat. Április 18-án jelenik meg a szemléletformáló mesesorozat első része, melyet a következő hónapokban további három érzékenyítő történet követ. A pályázó kisiskolások egy vagy több mese illusztrálásával is nevezhetnek. Részletek itt.


2016.04.18. Módosult a Szociális Munka Etikai Kódexe
A Szociális szakmai szövetség 2016.04.15-i közgyűlésén módosította az Etikai Kódexet. Az elmúlt években sokat változott a szakmai törvényi szabályozása, és ebből fakadóan az elvárások a szociális szakemberek irányába valamint a kliens-szakember viszony is módosult. A változtatások másik fontos szempontja, hogy a családon belüli erőszak és gyermekbántalmazás ügyek aspektusából is segítse a szociális szakemberek munkáját.


2016.02.17. A játékhoz való jog
Február 18-án A játékhoz való jog című műsor egy nem hagyományos cirkuszi előadói est lesz. A Ferencvárosi Művelési Központban tartott produkciókban nem a profi fellépőkön lesz a hangsúly, hanem azokon a fiatal cirkuszcsoportokon, akiket ez a hobbi kovácsolt egy csapatba, akiknek a cirkusz közösségi és egyéni élményeket, sikereket adott. Az előadásokat egy kerekasztal-beszélgetés előzi meg, amely kontextusba ágyazza, valamint áttekinti a szociális cirkusz működését és eredményeit mind hazai, mind nemzetközi téren. Itt lehetőség nyílik a szociálisan hátrányos helyzetű fialakkal végzett ifjúsági munkánkat mélyebben megérteni és átlátni a cirkuszi foglalkozások főbb hatásait, amik sokkal inkább a folyamat során, mint az előadás pillanatában jelentkeznek.


2016.02.12. Gyermekesély – A gyermekvédelmi jelzőrendszer működése, 2014
A KSH a gyermekvédelmi jelzőrendszerről készített tematikus kiadványt, Statisztikai tükröt. "Hazánkban csaknem 500 ezer gyermek él olyan alacsony jövedelmű családban, akiknek megélhetéséhez pénzbeli támogatásra van szükség. Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben van 230 ezer saját családjában nevelkedő kiskorú és fiatal felnőtt. 131 ezer gyermek veszélyeztetett, fejlődésüket környezeti, magatartásbeli, egészségügyi vagy anyagi okok nehezítik. Sorsuk jobbítására, a gyermekek esélyeinek javítására a gyermekjólét és gyermekvédelem komplex rendszere kínál többféle beavatkozási lehetőséget annak érdekében, hogy ne kelljen szüleiktől, megszokott környezetükből kiszakítani és szakellátásba utalni, nevelőszülő vagy gyermekotthon gondozására bízni."


2016. 02.09. EFOP éves fejlesztési keretének meghatározása

Megjelent a Kormány 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról, mely meghatározza, mely projektek, milyen keretösszeggel, lebonyolítási renddel és határidővel kerüljenek kiírásra. A dokumentum sok egyéb program mellett az  EFOP-1.4.2 Integrált térségi gyermekprogramok februári megjelenését és az  EFOP-1.4.3 Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása továbbá az EFOP-2.1.2 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című pályázat júniusi megjelenését irányozza elő.


2016.01.26. Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása
Megjelent az Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása (EFOP-1.4.1-15) című felhívás, mely a térségi és helyi gyerekprogramokat (EFOP-1.4.2, EFOP-1.4.3) segíti a továbbiakban. A projekt gazdája a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, partnerei pedig a Türr István Képző és Kutató Intézet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont. Várjuk a további gyerekprogram felhívások megjelenését.


2016.01.05. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Megjelent a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című (TOP-4.2.1-15 kódszámú) felhívás11 236 millió Ft keretösszeggel. Célja, a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 8-tól 2016. április 29-ig lehetséges.

2016.01.05. Leromlott városi területek rehabilitációja
Megjelent a „Leromlott városi területek rehabilitációja” című (TOP-4.3.1-15 kódszámú) felhívás 16.060 millió Ft keretösszeggel. A felhívás célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi. Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja.


2015.12.30. Hangos térkép az NRSZH oldalán

Ügyfélfogadáshoz készült hangos térkép érhető el az NRSZH honlapján a vakok és gyengénlátók segítése céljából a  TIOP-3.2.2.-08/1-2008-0002 számú európai uniós projekt keretében. A projekt célja a komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése volt, melynek során 17 megyeszékhelyen valósult meg többek között a teljes körű akadálymentesítés az ingatlanfejlesztések eredményeként. A projekt záró kiadványa tartalmazza az ügyfelek fogadását biztosító legfontosabb információkat.

2015.12.28. Közösségfejlesztési gyakorlatok
Megjelent a Parola c. lap 4. száma, online elérhető tartalommal. A kiadványban részletesen beszámolnak az International Federation of Settlements and Neighborhood Centres (IFS), valamint az Életfa Segítő Szolgálat Egyesület által Budapesten közösen rendezett Settlementek szerepe a sztereotípiák, az előítéletek és a rasszizmus oldásában c. konferencia előadásairól, illetve bemutatják Párbeszéd a szolidáris szomszédságért, Közösségfejlesztés Újpalotán a Zsókavár lakónegyed szociális városrehabilitációs programjában c. újonnan megjelent kiadványt. Található még a lapban cikk a Gyerekesély program közösségi házairól Kecskés Éva tolmácsolásában.


2015.12.24. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. / NEA-KK-16-SZ
Civil szervezetek szakmai programjaik támogatására pályázhatnak a Nemzeti Együttműködési Alaphoz 2015.01.15-ig.  A pályázat célja a kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek támogatása.

2015.12.24. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016., NEA-UN-16-SZ

Szövetségek, alapítványok, egyesületek pályázhatnak 2016.01.19-ig a Nemzeti Együttműködési Alaphoz.
A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

2015.12.24. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. / NEA-MA-16-SZ
Civil szervezetek szakmai programjaik támogatására pályázhatnak a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. 2016.01.18.-ig. Cél az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.


2015.12.24. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. / NEA-TF-16-SZ
Civil szervezetek szakmai programjuk támogatására pályázhatnak a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. 2016.01.18.-ig. Cél a nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek
területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

2015.12.24.
Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. / NEA-NO-16-SZ
Emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatására lehet pályázni a Nemzeti Együttműködési Alaphoz 2016.01.19.-ig. Cél a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.


2015.12.23. Helyi foglalkoztatási együttműködések

Megjelent a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című (TOP-5.1.2-15 kódszámú) felhívás. Célja, hogy a helyi szinten létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedések támogatják az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.


2015.12.20. Szociális szakmai kollégiumok alakultak
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága kezdeményezésére megalakult hét szociális szakmai kollégium. Célja egy olyan inspiratív, tudományos párbeszédre és eszmecserére alkalmas állandó fórum megteremtése, mely támogatja az új módszertani és szakmafejlesztési rendszert, továbbá teret biztosít az együttműködés megvalósítására a szociális tárca és a szakma képviselői között.


2015.12.18. Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében

Megjelent a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás. Célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú város, vagy annak vonzáskörzetére kiterjedően létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - a kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedések támogatják az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek. A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 29-től 2016. március 17-ig lehetséges.


2015.12.18. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
Megjelent a „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című (TOP-6.9.1-15 kódszámú) felhívás. Célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.


2015.12.17. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Megjelent a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című (TOP-6.6.2-15 kódszámú) felhívás. Célja, a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.  A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak.


2015.12.08. Megjelentek a bérkiegészítés folytatásáról szóló jogszabályok
A Magyar Közlöny 2015. december 08-i számában megjelentek a bérkiegészítés folytatásáról szóló jogszabályok:
380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet A szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról
381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról7
1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről


2015.11.30. Megjelent a szociális és gyermekjóléti területen rég várt végrehajtási rendelet
Az emberi erőforrások minisztere 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelete egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról nevű jogszabály rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.2015.09.11. Káló a cigánylegény
A Kecskemétfilm legújabb cigány meséje. A film Szécsi Magda meséjéből Orsós Teréz képeinek felhasználásával készült, zenéjét Oláh József és együttese, a Parno Graszt szerezte.


2015.09.01. Ingyenes szupervízió és coach szolgáltatás
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a gyermekeket segítő szolgáltatók, önkéntesek és döntéshozók támogatása érdekében, lehetőséget biztosít szupervízor és coach szolgáltatás igénybevételére az általa támogatott kistérségekben (Abaúj-Hegyközi, Barcsi, Bodrogközi, Encsi, Fehérgyarmati, Kadarkúti, Sellyei, Vásárosnaményi kistérségek) a TÁMOP 5.2.1-12/-2012-0001 kiemelt projekt keretében. 2015 szeptemberétől van mód ingyenes egyéni és csoportos szupervízió, eseti egyéni szupervízió és egyéni és csoportos coaching igénybevételére. A jelentkezéseket előzetesen 2015.09.10-ig várjuk a gyerekesely@maltai.hu címen.


2015.08.31. Gyerekház fejlesztési pályázat

A gyerekesély projektek hosszabbítása miatt fennmaradt Gyerekház források terhére 2015. augusztus 01- 2015. december 31. közötti időszakra kérhetnek kiegészítő támogatást a Gyerekházak fenntartói. Gyerekházanként kérhető max. 400e Ft eszközvásárlásra és 350e Ft szolgáltatásvásárlásra, azaz max. 750e Ft-al növelhetik éves keretüket a házak, ha beadják a pályázatot szeptember végéig. A felhívás az NRSZH oldalán elérhető


2015.07.29. Gyerekház finanszírozás változása
Az NRSZH tájékoztatója alapján a Biztos Kezdet Gyerekház továbbra is finanszírozási szerződés alapján fog támogatásban részesülni, azzal a változással, hogy a fajlagos támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg (2016-ban 6.245.115 Ft). A Biztos Kezdet Gyerekházak a továbbiakban bejegyzés köteles szolgáltatássá válnak, ezért a fenntartónak 2016. február 1-jéig kérelmeznie kell a 2015. december 31-én működő Gyerekházának bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba.


2015.06.30. Megjelent a szociális ágazati bérpótlékról szóló jogszabály
A Magyar Közlönyben megjelent a 166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról. A jogszabály rendelkezik arról, hogy 2015. július–november hónapra kiegészítő pótlék jár a szociális ágazatban dolgozóknak  fizetési osztályuk és a  közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtartamuk alapján, és hogy az állami és civil fenntartók milyen módon jutnak hozzá a költségvetésből a bérpótlék finanszírozásához.


2015.06.29. Máltai Szeretetszolgálat a Gyerekesély programban
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő rövid videóban mutatja be a máltai kísérőprogramot.


2015.04.23. "Játszva megelőzni" konferencia a máltai játszóterek működéséről
A Kiemelt Gyerekesély Program keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat konferenciát szervez 2015.04.29-én 14-20 óráig Zugligetben (1125 Bp., Szarvas Gábor út 58-60.). A programban lesznek előadások a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszva megelőzni programjáról, majd játékbemutató 4 helyszínen és végül kerekasztal beszélgetés a mobil és fix játszótereken dolgozó munkatársakkal. A konferenciára április 27-én hétfőn 12 óráig várjuk a jelentkezést agyerekesely@maltai.hu email címen.


2015.04.23. A cigányasszony meg az ördög című rajzfilm elismerése
A Cigánymesék rajzfilmsorozat A cigányasszony meg az ördög című epizódja elnyerte a velencei Cartoons on the Bay nemzetközi filmfesztiválon a Televíziós sorozatok fiataloknak kategória díját, valamint a legjobb filmzenéért járó elismerést is. A Cigánymesék a Kecskemétfilm műhelyében készült, a zene a Parno Graszt roma népzenei együttes munkája. A rajzfilmsorozat rendezője Horváth Mária, producere pedig Mikulás Ferenc volt.2015.04.22.
EFOP 2015 menetrend
A Magyar Közlöny mellékleteként megjelent az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete, melyet az 1210/2015. (IV.10.) Korm. határozat 1. számú melléklete tartalmaz.


2015.04.21. Pályázati kiírás roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyílt pályázatot hirdet roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására (pályázati azonosító ROM-RKT-15).
A pályázatot elektronikus úton, az NRSZH  címén elérhető pályázatkezelő rendszerén keresztül kell benyújtania, melybe az adatokat 2015. május 15-ig (24 óráig) lehet rögzíteni. Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely pályázatkezelő rendszerben véglegesítésre került. A pályázó a pályázatkezelő rendszerben való belépéséhez a Regisztráció menüpont alatt kérhet jogosultságot. A pályázati kiírás itt érhető el.


2015.04.02. Aranypánt-díj: hétköznapi roma hősök
A Roma Sajtóközpont idén először adja át az Aranypánt-díjat annak a roma személynek, aki tevékenységével, munkájával elismerést, megbecsülést vívott ki a környezetében és méltán nevezhetjük hétköznapi hősnek.
A következőkben tíz személy portréját olvashatjátok, akik roma közösségek és roma civil szervezetek ajánlásai alapján lettek az Aranypánt-díj jelöltjei. Az elismerést az a hétköznapi roma hős kapja, akire a legtöbben szavaznak.


2015.04.01. Játszva nevelni – Színházzal az előítéletmentes fiatalokért
Ma Magyarországon tízből három fiatalt közvetlenül érint a létbizonytalanság és az előítéletesség. Ezt a súlyos problémát felismerve a Gyerekesély Egyesület (GYERE), a Mentőcsónak Egység és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) drámapedagógiai előadássorozatot készít a szegénységről, a munkanélküliségről, a kirekesztettségről és a fiatalok körében növekvő előítéletességről. Az egyes színházi foglalkozásokról bővebb információt a projekt facebook oldalán találhatnak.


2015.03.28. 
Szociális földprogramot hirdetett az Emmi szociális hivatala
Szociális földprogramot hirdetett az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából  a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. A csütörtökön közzétett nyílt pályázat eredményeként 3500 rászoruló családnak erősödhet  az egzisztenciája, javulhat az életminősége a tárca várakozása szerint. Czibere Károly, az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára pénteken Szécsényben tartott sajtótájékoztatót a 250 millió forint összegben - április 24-ei határidővel - kiírt felzárkózási program felhívásának részleteiről.


2015.03.20. Veszélyben a gyerekvédelem
A Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete (MACSGYOE) közleményében reagál az utóbbi időszak szolgálatokkal, szociális munkásokkal kapcsolatos vádjaira. A szociális szakmában és a társadalomban megfigyelhető általános tendenciákra hívja fel a figyelmet. Ezek többek közt a gyermekjóléti szolgálatok munkatársainak fizikai és pszichés leterheltsége óriási, ezért, és a megalázóan alacsony bérek (minimálbér) miatt igen magas a fluktuáció; a családok segítésére fordított idő a töredéke a szükségesnek valamint a gyermekjóléti szolgálatok munkatársaira is hatást gyakorol a társadalom értékrendje, amely ma sajnos előítéletekkel terhelt.


2015.03.05. Megalakult a Gyermekjogi Civil Koalíció
Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány kezdeményezésére megalakult a Gyermekjogi Civil Koalíció. A szakmai fórum célja a párbeszéd és az aktív együttműködés előmozdítása a gyermekek védelmével és a gyermekjogok érvényesítésével foglalkozó civil szervezetek és szakértők között, valamint a gyermekjogokkal kapcsolatos egységes fogalomrendszer kidolgozása, továbbá az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága által, Magyarország számára megfogalmazott ajánlások végrehajtásának és az ENSZ emberi jogi bizottságai számára küldendő következő jelentések előkészületeinek elősegítése.


2015.03.01. 6100 foglalkoztatottal indul a harmadik Kulturális Közfoglalkoztatási Program
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett partnerszervezeti regisztráción közel kétezer településről több mint háromezer-ötszáz partnerszervezet jelezte részvételi szándékát, akik nyolcezer-kétszáz kulturális közfoglalkoztatottat igényeltek - derült ki a programot koordináló Nemzeti Művelődési Intézet adataiból.
Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár a harmadik Kulturális Közfoglalkoztatási Programról február 20-án tartott sajtótájékoztatón kiemelte, hogy érték alapú közösségszervező munkálatokat szeretnének életre hívni, és a kultúra terjesztésével egy minőségibb életszínvonalat biztosítani azok számára is, akik eddig nem fértek hozzá a kulturális javakhoz vagy közösségekhez. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kulturális közfoglalkoztatottak számának 6100 főre emelésével a települések kétharmadára jut majd szakember.


2015.02.28. 2,5 milliárdos pályázati keret óvodai férőhelyek bővítésére
Folytatódik a tavaly megkezdett óvodabővítési program, melynek keretében idén 2,5 milliárd forintra pályázhatnak az önkormányzatok óvodai férőhelyek bővítésére és csoportszobák létesítésére - jelentette be Czunyiné Bertalan Judit csütörtökön a fővárosban.
A köznevelésért felelős államtitkár a belvárosi Balaton óvodában tartott sajtótájékoztatón közölte: az NGM felhívására a kérelmeket március 23-ig lehet benyújtani, és már működő óvodaépület átalakítására, bővítésére vagy új óvoda létesítésére pályázhatnak a települési önkormányzatok. Elsősorban azok kérelmét várják, ahol legalább egy új óvodai csoportot tudnak majd indítani - jelezte.


2015.02.18. Nemzeti Együttműködési Alap tájékoztató napok
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztató napokat szervez a Nemzeti Együttműködési Alap „Civil szervezetek működési célú támogatása 2015”, valamint „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015” című pályázati kiírásaival kapcsolatban. A tájékoztató napokon megismerhetik a sikeres pályázatkészítéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat és a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket is feltehetik munkatársainknak. Időpontok: 2015. február 23-24-25. (hétfő-kedd-szerda), 10:00 óra és 14:00 óra Helyszín: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (1054 Budapest Alkotmány u. 25., Magyary terem). A tájékoztató napon történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát a regisztrációs űrlap kitöltésével jelezhető legkésőbb 2015. február 20. (péntek) 12:00 óráig.


2015.02.16. Nem merték hozni a szennyest, szégyellték a ruháikat
"Mosás, tetűirtás, adósságrendezés, ezek mind beleférnek egy alapvetően gyerekekre fókuszáló programba, ha annak helyszíne az ország legszegényebb kistérsége, a kelet-magyarországi Bodrogköz. Ide jóval több kell, mint iskola után megfogni a gyerekek kezét, és közösen énekelni, rajzolni." Az Abcug.hu oldalon képes riport jelent meg a Bodrogközi kistérségi program egyes elemeiről és a Máltai segítő munkáról.


2015.02.01. Roma tehetségnap
Roma Tehetségnapot tartott vasárnap a Polgár Alapítvány és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. Az eseményen találkozni lehetett azokkal a roma fiatalokkal, akik elsőként kerültek be a tehetségek nyilvános adatbázisába (www.romatehetseg.hu). A roma tehetségprogram története hozzávetőleg hat éve kezdődött. Akkoriban fogadta el a kormány a Nemzeti Tehetségprogramot, ám - mint azt Szőke Judit, a Polgár Alapítvány igazgatója a Figyelő Online-nak elmondta - az a társadalom perifériáján élőket nem igazán tudta segíteni. „Mi, akik szegényekkel, romákkal foglalkoztunk, be akartuk vonni őket is, ekkor alakítottuk meg a Roma Tehetségsegítő Tanácsot. Összehívtuk a hasonló profilú szervezeteket együttműködést ajánlva. Ma már 80-an működnek velünk együtt" - meséli.

2015.01.25. MinimuM – kampány és koncert az éhező magyar gyerekekért
Civil kezdeményezés indult azért, mert elfogadhatatlannak tartják a szervezők, hogy több százezer gyermek éhezik ma Magyarországon. A szervezők elkezdtek szervezni egy olyan nagyszabású eseményt, több helyszínes koncertet, ahol a fellépő művészek, a szervezők, a támogatók kérik és elvárják a mindenkori magyar kormánytól a gyermekéhezés rendszerszintű megszüntetését. Javasolják egy átlátható hálózat kiépítését, amely – biztonságosan és kiszámíthatóan – megfelelő étkezést garantál minden gyereknek Magyarországon, minden nap. Fontosnak tartják, hogy ennek a hálózatnak a pénzügyi fedezete a mindenkori éves költségvetés egyik garantált tétele legyen! Ez a nemzeti minimum. A koncertet tavaszra tervezzük.


2015.01.16. Mi mennyi 2015-ben?
Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja ismét összeállította a Mi mennyi 2015-ben? című dokumentumot. Ebben a munkavállalás, álláskeresés, nyugellátás, gyermekgondozás kapcsán elérhető ellátások, juttatások, adóterhek aktuális listáját, gyűjtötték össze rövid, közérthető jogosultsági feltételekkel és a további elmélyülést segítő jogszabályi hivatkozásokkal. Köszönjük, használjuk.


2015.01.05. Pályázati felhívás Biztos Kezdet Gyerekházak állami támogatásá
ra
Az NRSZH rendszerében 2015. február 05-ig pályázhatnak azok a Biztos Kezdet Gyerekház fenntartók, melyek 2014. december 31-ig fejezik be uniós projektjüket, de eddig nem nyújtottak be pályázatot hazai finanszírozásra, illetve akik 2015. évben fejezik be a Társadalmi Megújulás Operatív Programból finanszírozott pályázatukat.  2015-re havonta 520.426 Ft kérhető a házak működtatásére, a finanszírozási időszak 2016. december 31-ig tart.
A pályázó a pályázatkezelő rendszerben való belépéséhez a Regisztráció menüpont alatt https://pkr.nrszh.hu/pkr/public/Regisztracio.xhtml kérhet jogosultságot.


2014.12.30. Gyerekházzal kapcsolatos szabályozás változása
A 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról változásai mentén a 191/2008. Korm. rendeletben változott a szabályozás
(3b) Ha a Biztos Kezdet Gyerekházban a szolgáltatást adott hónapban átlagosan heti
a) ötnél kevesebb gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol legfeljebb ezer állandó lakos él,
b) hétnél kevesebb gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol ezernél több, de legfeljebb kétezer állandó lakos él,
c) tíznél kevesebb gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol kétezernél több állandó lakos él, a tárgyévi működési támogatás adott hónapra számított részét vissza kell fizetni.


2014.12.27. A gyermekjóléti rendszer tervezett változásai
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára Czibere Károly nyilatkozata szerint már készül az a törvénycsomag, amely hatékonyabbá teszi a gyermekjóléti rendszert. A jövőben az eddigieknél erősebben szankcionálják, ha a jelzőrendszer valamelyik tagja nem jelez, vagy nem továbbítja a kapott jelzést. Ösztönzőt építenek majd a rendszerbe azért, hogy a nyári étkeztetést az eddiginél lényegesen több önkormányzat szervezze meg a rászoruló gyermekek számára, és a közeljövőben kötelezővé tehetik a hét végi gyermekétkeztetés biztosítását is.


2014. 12.15. Szakmai állásfoglalás ünnepek közötti nyitvatartásról a gyerekházakban
Az EMET állásfoglalása pontosan eligazítást ad a gyerekházak fenntartóinak az elvárt munkarendről. "A nyitva tartás a házakban lényeges mind a gyerekek és szüleik, mind pedig a munkatársak szempontjából. A házak az év minden munkanapján, délelőtti órákban tartanak nyitva. A minden napos nyitva tartás a rendszerességet, a délelőtti órák pedig a kisgyerekek életkori sajátosságát célozza. A munkatársak szabadságolása is csak úgy történhet, hogy a házak munkarendjét ne zavarja, mindenkor legyen jelen a szülőkön kívül legalább két munkatárs. A Biztos Kezdet Gyerekháznak – mint alacsonyküszöbű, sajátos szolgáltatásnak – jellemzője kell, hogy legyen a folyamatos, rendszeres nyitva tartás, amely minden munkanapra érvényes."


2014.12.12 
A mélyszegénységből önerőből nem vezet út felfelé
A szegénység természetét kutatja a Czibere Ibolya szegénységkutató szociológussal készített interjú. "A többség, a döntéshozók jelentős része is, már csak a szegénység tüneteit látja, ennek alapján ítélkezik, de az odavezető utat nem vizsgálja"- mondja a debreceni egyetem adjunktusa. "Mivel a mélyszegénység öröklődik, egymás utáni generációk ebbe születnek, ebben nőnek fel, így nem tanulhatnak meg semmilyen módot, amely segítené őket ebből kilábalni. "


2014.12.11 Jelentősen nő az ingyenes étkeztetésben részesülő gyermekek száma
A kormány jelentősen kiterjeszti az ingyenes étkeztetésben részesülő gyermekek körét, a feladatra fordítható összeg pedig jövőre megközelíti a 60 milliárd forintot - jelentette be Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szólt arról, hogy a 3 éves kort betöltők kötelező óvodáztatása nemcsak oktatási, pedagógiai segítséget jelent a hátrányos helyzetű családoknak, hanem az étkeztetés biztosítását is. Azt is bejelentette: 2016. január 1-jétől ingyenes étkeztetésben részesülnek azok a bölcsődés és óvodás gyerekek, akik családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér 130 százalékát.


2014.12.04 Több mint 12 milliárd forint rendkívüli önkormányzati támogatásról döntött a kormány
Több mint 12 milliárd forint rendkívüli önkormányzati támogatásról döntött a kormány, a forrást 1175 pályázó település között osztotta fel Pintér Sándor belügyminiszter és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.


2014.12.04 Feladatok a köznevelésben
Fele részben költségvetési, fele részben uniós forrásokból kétszázmil­liárd forintot szánna az oktatási kormányzat a köznevelés hét évre szóló stratégiájára. Az egyik fő célkitűzés a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentése. Összesen tizenkét beavatkozási területet jelöl meg a hét évre, 2020-ig szóló, a minap nyilvánosságra hozott Köznevelés-fejlesztési stratégia. A köznevelési államtitkárság által még az év elején összeállított dokumentum, amelyet a kormány a minap fogadott el, hét évre több mint kétszázmilliárd forintot irányoz elő a megjelölt feladatokra


2014.12.02. Újabb változások a gyerekétkeztetésben
A Fidesz-frakció hétfőn arról döntött, hogy bővíteni kell az ingyenes gyerekétkeztetésre bevontak körét. Háromféle étkeztetés létezik: van, aki a teljes díjat fizeti, van, aki a felét, és vannak olyanok, akik ingyen étkeznek. A Fidesz a második megoldást megszüntetné, azt javasolva, hogy az alsó kétharmad ingyen étkezhessen, a felső egyharmad pedig teljes díjat fizessen. Ezt már jövőre, felmenő rendszerrel, a bölcsődékben és az óvodákban meg akarják valósítani.


2014.12.01. Változások a gyermekvédelemben, gyerekétkeztetésben
A gyermekvédelem területén elsődleges feladat a családok megerősítése – hangsúlyozta Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár a Gyermekvédelemről sokszemközt címmel megrendezett, könyvbemutatóval egybekötött konferencián pénteken Kaposváron. Az államtitkár közölte: már tart az előkészítése a nyári és a hétvégi gyermekétkeztetés fejlesztésének, a cél az, hogy minden gyermek kedvezményesen vagy ingyenesen szociális étkezéshez jusson, „a szülőknek ne kelljen bizonygatniuk a szegénységüket”.


2014.11.29 Kormányrendelet a kedvezményezett járások besorolásáról
Megjelent a Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról. A járások területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra- és környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex mutatót vették figyelembe.


2014.11.29 Önkéntességet népszerűsítő kampányt indított az EMMI
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma november 24-én önkéntes munkát népszerűsítő kampányt indított el,
 amely december 5-éig, az Önkéntesek Világnapjáig tart. Az akció célja, hogy felhívja a figyelmet az önkéntes tevékenységek széles körére és az önkénteseket foglalkoztató szervezetekre, intézményekre.  Az önkéntes tevékenységekben a miniszter és az államtitkárok is részt vesznek. A december 5-éig tartó kampány szlogenje: „Nem elég egy gondolat, szükséges az akarat is, amelyet tettek követnek: vállalj Te is önkéntes munkát!”.


2014.11.28. Kisfilm a gyerekéhezésről
Egy tál forró levesnek tűnő gőzölgő csatornafedél, porcukornak látott hóesés, mackósajt alakú közlekedési tábla –minden, az útjába eső dolgot ételnek lát az a képzelgő kislány, aki a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) adventi kisfilmjének főszereplője. A november huszonhetedikén induló adománygyűjtő kampány az egyre súlyosbodó hazai gyermekéhezésre hívja fel a figyelmet.
2014.11.08. Pályázati felhívás Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatására
A pályázati program célja a gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével, legalább havi rendszerességgel megvalósuló értékközpontú és értékteremtő programsorozatok támogatása, amelyek hozzájárulnak a gyermek- és ifjúsági közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, ifjúsági közösségi kezdeményezések megvalósulásához, továbbá elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét. A forrásra pályázhatnak régiós hatókörű civil és egyházi szervezetek.  A 2014. december 30 és 2015. május 31 közti időszakra  maximum 1.000.000 Ft kérhető (10% önerő szükséges). A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. december 3.


2014.11.07. Nyilvános Operatív programok

Nyilvános az Európai Bizottsággal történő hivatalos tárgyalásra benyújtásra került 8 operatív program. Ezek a Magyarország számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználásához nyújtanak támpontokat. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program rendelkezik többek között az integrált térségi gyerekprogramok célzott kiterjesztéséről, a biztos kezdet szolgáltatások fejlesztéséről és a fentiekhez kapcsolódó szakmai-módszertani támogatás szükségességéről.
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programban a szegény gyerekes családok az egyik kiemelt célcsoport. A program szerint ide tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, intézményi étkeztetésben  nem részesülő 0-18 éves szegény gyermekeket nevelő családok, továbbá olyan, az első gyermeküket váró szegény édesanyák (a magzat 3 hónapos korától), akik lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartásban élnek. Számukra élelmiszersegély és alapvető fogyasztási cikkek adhatók.


2014. október 30. Gyerekházak hazai finanszírozásának költségtervezete
Nyilvános Magyarország jövő évi költségvetés tervezete. Ebben egy soron szerepel több ellátás-típus ami ugyanolyan pályázati-normatív módon kapja a finanszírozását. Itt vannak gyerekházak is. - "Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása 5.495,4 millió Ft" - Erre a sorra ugyanannyi összeget terveztek, mint amit az 2014-es évre.
A térségi komplex gyerekesély programok II. és III. körében a jövő évben záró projektekben létre hozott mintegy félszáz Biztos Kezdet Gyerekházak és Gyerekház Szolgáltatás finanszírozására egyelőre nem látszik a forrás.  Reméljük a hamarosan nyilvánossá váló pályázati felhívás tisztázza a helyzetet.


2014. október 29. "ELSŐ KÖNYVFORGATÓ" pályázati felhívás észak-magyarországi régió általános iskolái számára
A pályázat célja: Iskolai, tábori keretekben működő programok, aktivitások, alkalmak tervezése és szervezése, amelyek a szünidei olvasást teszik lehetővé, érdekessé és izgalmas szabadidős tevékenységgé, ezáltal népszerűsítve a szünidei olvasást. Továbbá cél, hogy a gyermekek számára ingyenesen elérhetővé váljanak a korosztályuknak megfelelő ifjúsági könyvek (haza tudják vinni, kikölcsönözhessék, csere-berélhessék), annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek is lehetőséget kapjanak olvasmányélményeik gyarapítására, valamint olvasáskészségük fejlesztésére. Benyújtási határidő: 2014. november 15. http://www.unitedway.hu/hu/palyazatok.html


2014. szeptember 26. Kadarkúti EMET Workshop
A TÁMOP 5.2.1-12/1-2012-0001 „Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése” című kiemelt projekt nevében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tisztelettel meghív 2014. 10 29.-án (9,30-16,00) a KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ SZAKÉRTŐI WORKSHOP – „Konfliktuskezelés II.” műhelyére. A szakmai műhelyre a KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ SZAKÉRTŐI WORKSHOP –„Konfliktuskezelés I.” műhelyen résztvevő kollégákat várják.
Helyszín: Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő terem (Kadarkút Petőfi u. 2.Meghívottak: Szigetvári kistérség, Jánoshalma Kistérség, Kadarkúti kistérség

2014. szeptember 25. Megjelent a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló BM rendelet

2014. szeptember 25-én megjelent a Közlönyben a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról a BM rendelete. A pályázatot legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő 10. napon, ha ez munkaszüneti nap, akkor legkésőbb az azt követő napon lehet postai úton benyújtani

2014. szeptember 17. Új pályázati felhívások tervezése kezdődik hamarosan

A kormány döntött arról, hogy a 2014–2020-as tervezési időszak keretében az elsőként meghirdetésre kerülő pályázatok megjelentetéséhez szükséges szakmai munkát  2014. október 6-ig kezdjék meg a felelős miniszterek. Az elsőként kiírásra kerülő pályázatok :
  • az EFOP keretében - Kisgyermekkori nevelés támogatása (1,5 Mrd); Felzárkóztató egészségügyi szakképzési program (0,7 Mrd)
  • a GINOP keretében - Fiatalok vállalkozóvá válása (4 Mrd Ft);  Munka és magánélet összeegyeztetését szolgáló projektek (4 Mrd Ft)
  • a KEHOP keretében - Ivóvízminőség-javítás (8,7 Mrd); Szennyvízelvezetéssel és szennyvízkezeléssel kapcsolatos fejlesztések (50 Mrd)
Reméljük hamarosan a gyerekesély programok hivatalos tervezése is megkezdődhet.


2014. szeptember 16. 72 óra kompromisszumok nélkül

A 2014. október 9-12. közt megrendezendő - 2006 óta hagyományos - 3 napos 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági önkéntes akcióhoz való csatlakozásra 2014. szeptember 25-ig lehet jelentkezni.
A program célja, hogy a fiatalokat, elsősorban a középiskolás és az egyetemista korosztályt meghívja, hogy ezen a hétvégén tegyék szabaddá magukat arra, hogy segítsenek ott, ahol szükség van rá.


2014. augusztus 29. Gyerekbarát új KRESZ szabályok
Kismértékű KRESZ-módosításra kerül sor, amely megtiltja az álló gyermekszállító buszok melletti elhaladást, pontosítja a gyerekülések első ülésre szerelésének szabályait, viszont megengedi az autósoknak, hogy az oktatási intézmények előtt bizonyos időszakokban ne kelljen csökkentett sebességgel hajtaniuk. Tavaly május előtt csak óvatosságot és alacsonyabb sebességet írt elő a KRESZ a buszok megelőzése esetén, tavaly május óta pedig azt tiltják, hogy a gyermekek ki- és beszállása közben hátulról megelőzzék a jelzéssel ellátott, és az ezalatt elakadásjelzős villogtató buszt. Az új szabály értelmében a busszal szemben haladóknak sem szabad elmenniük a busz mellett. A buszokon elől és hátul is jelezni kell, hogy gyermekeket szállít, és a sofőrnek a ki- és beszállás alatt elakadásjelzővel kell figyelmeztetnie a többi közlekedőt. Részletek itt.


2014. július 31. Államtitkári látogatás a Dél-Hevesi Gyerekesély programnál

Czibere Károly a térségben futó projektekről, valamint a város és a környező települések helyzetéről tájékozódott és egyeztetett a helyi roma közösségi házban és a Csillagház elnevezésű közösségi épületben. Elmondta: hétről hétre olyan kistérségeket látogat meg, amelyeknek a programjaira szeretné felhívni a közvélemény figyelmét. "Fontos üzenet a társadalom számára, hogy van remény, lehetőség és megoldás" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy "amikor mélyszegénységről és roma felzárkózásról beszélünk, sokan legyintenek, mondván: kilátástalan a helyzet, és már-már lehetetlen érdemben előrelépni".


2014. július 28. Egyeztetett Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
A Széchenyi 2020 oldalon megjelent az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program bizottsághoz benyújtott változata. A Gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó programok és szolgáltatások fejlesztése alpontban - egyebek mellett - továbbra is szerepel a integrált térségi gyermekprogramok célzott kiterjesztése, amelynek keretében a leghátrányosabb helyzetű járásokban a gyermekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére 2007-2013 között elindított térségi komplex gyermekesély programok továbbfejlesztése, indokolt esetben bővítése történik.


2014. július 24. A gyermekbántalmazás megelőzése a gyerekek táboroztatásakor
A Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület ajánlást készített, hogy a gyerekek táboroztatása, nyaraltatása során minden résztvevő felszabadultan, ugyanakkor biztonságban is érezhesse magát, és segítse gyerekek bántalmazásának megelőzését.  Ismertetik a gyermekbántalmazás és az elhanyagolás formáit és azokat az egyszerű szabályokat, amelyeket betartva mindenki jól érezheti magát. Ha azonban mégis megtörténne, aminek nem szabadna megtörténnie, a közölt protokollt követve könnyebb lesz az eset kezelése. A tájékoztatót a tábor minden résztvevőjével ismertessék meg még a táborozás, nyaralás megkezdése előtt, betartását pedig minden felnőttől – szervezőktől, vezetőktől, kisegítőktől, önkéntesektől – és gyerektől, fiataltól várják el.


2014. július 22. A leginkább rászorulók támogatására 29 milliárd forintos program indul
A leginkább rászorulók számára indul program az Európai Unió támogatásával. A háromévesnél fiatalabbak családját, a hajléktalanokat, valamint az alacsony nyugdíjú időseket élelmiszercsomagokkal segítik a létfenntartásban és életvezetési tanácsokkal a szegénységből kitörésben. A program 85 százalékban uniós és 15 százalékban hazai forrásból gazdálkodik majd, és elsősorban természetbeni juttatásokkal - élelmiszerekkel, alapvető fogyasztási cikkekkel - segít a rászorulóknak.


2014. június 27. Várandósgondozás és szülés a vidéki településeken

A Születésház Egyesület "TÁVOL BUDAPESTTŐL! - Várandósgondozás és szülés a vidéki településeken” címmel szervez rendezvényt 2014.07.11.-én pénteken 10:00-14:00 óráig Miskolcon (II. Rákóczi Ferenc Városi és Megyei Könyvtár, Görgey A. u. 11). A körbejárandó kérdések: Milyen nehézségekkel küzdenek a vidéki nők a szülészeti ellátórendszerben? Milyen problémákkal szembesül az egészségügyi személyzet és a társszakmák? Milyen információk jutnak el az anyákhoz, és hogyan? Mire lenne szükség, mire lenne igény? Megoldás lehetne-e a személyre szabott gondoskodás? Milyen lehetőségeket rejt az új várandósgondozási törvény? Jelentkezés itt.


2014. június 16. Ajánlás az iskolai közösségi szolgálat elterjesztéséhez a szociális ellátórendszerben
A készítők segíteni kívánják a szociális ellátórendszer munkatársainak az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó, szervezést és működtetést érintő feladatainak megoldását. Az Ajánlás a szociális területen megvalósuló tevékenységek keretrendszerének kidolgozására irányul, s melynek segítségével az iskolai közösségi szolgálat szerves módon épülhet be az érintett intézmények, szervezetek mindennapi gyakorlatába. A fő cél az, hogy minden intézmény - az iskolával együtt - a helyi adottságokhoz és a saját elképzeléseihez, felkészültségéhez igazodó tevékenységeket szervezzen a közösségi szolgálat programjában. Módszertani ajánlással, praktikus útmutatóval segítik a közösségi szolgálattal most ismerkedőket, illetve gyakorlati tanácsokkal támogatják a már működő programokkal rendelkező intézményeket.


2014. június 13. Döntés a szociális nyári gyerekétkeztetési pályázatokról

Az idei költségvetésben 2,64 milliárd forint áll rendelkezésre a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok támogatására. A nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatást azok a települési önkormányzatok igényelhették, amelyek vállalták, hogy a június 16. és augusztus 29. között legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül biztosítják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek étkezését napi egyszeri meleg étkezés formájában. A program célja, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek minél nagyobb arányban jussanak legalább naponta egyszer meleg étkezéshez. A nyertesek listája itt.


2014. június 12.
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program véleményezése
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap Magyarországon történő felhasználására irányul. Az Alap a megfelelő étkezés és az alapvető fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve a szegénység csökkentését szolgáló kísérő intézkedésekkel. A program tervezett célcsoportjai a szegény családban élő gyermekek, a közterületen élő személyek és a rendkívül alacsony jövedelmű személyek. A felhívás tervezetéhez kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2014. június 30-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.


2014. június 11. Új államtitkárjelöltek megnevezése
Bemutatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) államtitkárjelöltjeit június 10-én Balog Zoltán miniszter. Rétvári Bence parlamenti államtitkár és miniszterhelyettes, Lengyel Györgyi közigazgatási, Czunyiné Bertalan Judit köznevelési, Simicskó István sportért felelős, Soltész Miklós egyházügyi, Hoppál Péter kulturális, Veresné Novák Katalin ifjúsági és családügyi, Czibere Károly szociális és társadalmi felzárkózási, Zombor Gábor egészségügyi államtitkár lesz. A felsőoktatási államtitkár személyét néhány héten belül jelentik be, Balog Zoltán annyit mondott: az államtitkár az egyik legsikeresebb, nemzetközi műszaki cégtől érkezik, a megbeszéléseket a kormányfő személyesen folytatja ez ügyben.


2014. május 29. További nyári Biztos kezdet képzések
2014. augusztus 14-16. Gönc, Biztos Kezdet - Ismeretek és Készségek
2014. augusztus 14-16. Vásárosnamény, Biztos Kezdet - Ismeretek és Készségek
2014. szeptember 4-6. Gönc, Biztos Kezdet - Ismeretek és Készségek
2014. szeptember 4-6. Vásárosnamény, Biztos Kezdet - Ismeretek és Készségek


2014. május 22. Beszélj róla! projekt
A Beszélj róla! projekt keretében elindult egy honlap, amelyen gyermekkori szexuális bántalmazást átélő áldozatok név nélkül oszthatják meg a történetüket. A projekt célja mind egyéni, mind társadalmi szinten megtörni a témát övező hallgatást. A www.beszeljrola.hu oldalt éppen azért indították, hogy legyen egy nyitott, elfogadó közeg, ahol az áldozatok név és regisztráció nélkül kimondhatják a velük történteket, ami a trauma feldolgozásának első lépése. a honlapot nemcsak az áldozatoknak szánták, hanem a közvéleménynek, a témára érzékeny érdeklődőknek is, hiszen "a hallgatás hosszú távon a társadalmat is megbetegíti". A történetek megismerésével a kívülálló számára zavaros, "sötét borzalom felbontható kis realitásmorzsákká", így értelmezhetővé válik.


2014. május 20. EMET képzések júliusban

2014. július 1-3. Jánoshalma, Egészségesebb gyerekkor
2014. július 3-5. Gönc, Biztos Kezdet - Ismeretek és Készségek
2014. július 3-5. Vásárosnamény, Biztos Kezdet - Ismeretek és Készségek
2014. július 3-4. Ózd, Biztos Kezdet - Ismeretek és Készségek
2014. július 3-4. Devecser, Biztos Kezdet - Ismeretek és Készségek
2014. július 3-4. Berettyóújfalu, Biztos Kezdet - Ismeretek és Készségek
2014. július 2-4. Fehérgyarmat, Kistérségi szociális szolgáltatások
2014. július 2-4. Abaúj-hegyköz+Bodrogköz, Szolgáltatások indítása
2014. július 2-4. Sarkad+Berettyóújfalu, Helyi gazdaság fejl.és foglalkoztatás
2014. július 3-4. Nyírbátor, Közösségi munka
2014. július 7-9. Szikszó, Információs társadalom fejlesztése
2014. július 8-10. Kadarkút, Szociális gazdaság fejlesztése
2014. július 9-11. Bodrogköz, Közoktatás fejlesztése
2014. július 9-11. Kadarkút, Kistérségi szociális szolgáltatások
2014. július 14-16. Mezőcsát, Szociális gazdaság fejlesztése
2014. július 14-16. Jánoshalma, Szociális gazdaság fejlesztése
2014. július 16-18. Berettyóújfalu, Tematikus csoportanimálás
2014. július 21-23. Edelény+Szerencs, Szolgáltatások indítása
2014. július 23-25. Mátészalka, Tematikus csoportanimálás
2014. július 23-25. Szerencs, Egészségesebb gyerekkor
2014. július 24-25. Ózd, Közösségi munka
függő időpont, Vásárosnamény, Ifjúság


2014. május 15. A nyáron folytatódnak a máltai Játszótéri képzések
Nagybajomban 2014. április 23-24., 2014. április 28.-30. és 2014. május 22.
Göncön 2014. május 12-26. és 2014. június 6.
Cigándon 2014. május 14-20. és 2014. június 5.
Encsen 2014. május 21-22., 2014. május 27-29. és 2014. június 13.
Fehérgyarmaton 2014. május 27-28. és 2014. június 3-4.


2014. május 10. EMET képzések júniusban
2014. június 2-4. Szikszó, Helyzetelemzések módszertana
2014. június 3-5. Vásárosnamény, Információs társadalom fejlesztése
2014. június 3-5. Vásárosnamény, Kistérségi szociális szolgáltatások
2014. június 4-5. Szigetvár+Kadarkút, Közösségi munka
2014. június 4-6. Csenger+Fehérgyarmat, Helyi gazdaság fejl.és foglalkoztatás
2014. június 4-6. Abaúj-hegyköz+Bodrogköz, Ifjúság
2014. június 4-6. Sarkad+Berettyóújfalu, Ifjúság
2014. június 10-12. Vásárosnamény, Szolgáltatások indítása
2014. június 11-13. Abaúj-hegyköz, Tematikus csoportanimálás
2014. június 11-13. Fehérgyarmat, Közoktatás fejlesztése
2014. június 11-13. Mátészalka, Helyzetelemzések módszertana
2014. június 16-18. Kadarkút, Egészségesebb gyerekkor
2014. június 16-18. Mátészalka+Nyírbátor, Egészségesebb gyerekkor
2014. június 16-18. Edelény, Kistérségi szociális szolgáltatások
2014. június 18-20. Encs, Szociális gazdaság fejlesztése
2014. június 19-21. Gönc, Biztos Kezdet - Ismeretek és Készségek
2014. június 19-21. Vásárosnamény, Biztos Kezdet - Ismeretek és Készségek
2014. június 19-20. Ózd, Biztos Kezdet - Partneri együttműködés a gyerekekért
2014. június 19-20. Devecser, Biztos Kezdet - Partneri együttműködés a gyerekekért
2014. június 19-20. Berettyóújfalu, Biztos Kezdet - Partneri együttműködés a gyerekekért
2014. június 23-25. Nyírbátor, Közoktatás fejlesztése
2014. június 25-27. Szerencs, Közoktatás fejlesztése


2014. május 5. EMET képzések májusban
2014. május 6-8. Kadarkút, Helyzetelemzések módszertana
2014. május 8-10. Miskolctapolca, Biztos Kezdet 120 4. alk.
2014. május 8-10. Kisvárda, Biztos Kezdet 120 4. alk.
2014. május 8-10. Szigetvár, Biztos Kezdet 120 4. alk.
2014. május 8-10. Nyírbátor, Biztos Kezdet 120 4. alk.
2014. május 8-10. Mátészalka, Biztos Kezdet 120 4. alk.
2014. május 12-14. Vásárosnamény, Közoktatás fejlesztése
2014. május 12-14. Vásárosnamény, Tematikus csoportanimálás
2014. május 12-14. Encs+Szikszó, Egészségesebb gyerekkor
2014. május 12-14. Berettyóújfalu, Kistérségi szociális szolg.
2014. május 14-16. Mátészalka+Nyírbátor, Szolgáltatások indítása
2014. május 19-21. Szigetvár+Kadarkút, Ifjúság
2014. május 19-21. Edelény, Közoktatás fejlesztése
2014. május 19-21. Szikszó+ Encs, Helyi gazdaságfejlesztés
2014. május 21-23. Csenger, Közoktatás fejlesztése
2014. május 21-22. Mezőcsát, Közösségi munka
2014. május 26-28. Sarkad, Szociális gazd, fejl.
2014. május 26-27. Csenger+Fehérgyarmat, Közösségi munka
2014. május 28-30. Szerencs+Edelény, Helyzetelemzések
2014. május 28-30. Nyírbátor, Információs társadalom fejl.
2014. május 28-30. Bodrogköz, Kistérségi szociális szolg.


2014. március 28. Indult az első máltai Játszótéri animátor és koordinátor képzés
Mozgalmas, és szakmailag már a kezdőkörtől elmélyült játszótéri koordinátor és animátor képzést indult Nagybajomban. A résztvevők ifi pontokban, biztos kezdet házakban dolgoznak, illetve iskolai szociális munkások, így minden korosztály játékpedagógiai, pszichológiai jellemzőinek átgondolása mellett, végig kísértük gyakorlatban is a játék fejlődési folyamatot, azaz mi magunk is játszottunk, játszottunk. A nagyon érdeklődő és nyitott csapattal sok különleges, akár váratlan eseményt, játékhelyzetben felmerülő nehézségeket is átbeszéltünk, megosztottuk tapasztalatainkat, ötleteinket. A képzés a napokban is folytatódik, és terepgyakorlattal zár, a mozgó játszótéren, és egy máltai játszótéren is eltöltenek majd egy-egy napot a résztvevők. 


2014. április 20. Mélyszegénység zárókonferencia és szakmai műhely
Az Autonómia Alapítvány Mélyszegénység programjának zárókonferenciáját 2014. április 28-án tartja Budapesten a CEU Konferenciaközpontban (1106 Budapest, Kerepesi út 87.). Az elmúlt három évben az ország leghátrányosabb helyzetű térségeiben 25 projekt valósult meg a TÁMOP-5.1.3 pályázat keretében. A konferencián és az azt követő szakmai műhelyen a program megvalósításában résztvevő szervezetek mutatják be eredményeiket és osztják meg tapasztalataikat.


2014. március 23. Szükségletfelmérések
Elérhetők az MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport honlapján a harmadik körös kistérségek Szükségletfelmérései, valamint a korábbi években készült felmérések.

2014. március 25. 
EMET képzések áprilisban
2014. április 03-05 Kisvárda, Biztos kezdet
2014. április.03-05. Miskolctapolca, Biztos kezdet
2014. április.03-05. Nyírbátor, Biztos kezdet
2014. április.03-05. Mátészalka, Biztos kezdet
2014. április.03-05. Szigetvár, Biztos kezdet
Kistérségi szociális szolgáltatások 2014. április.08-10. Abaúj-Hegyköz (Gönc), Kistérségi szociális szolgáltatások
2014 április .09-11. Csenger, Kistérségi szociális szolgáltatások
2014. április.14-16. Vásárosnamény, Egészségesebb gyerekkor
2014. április16-18. Szikszó és Encs (Encs), Ifjúság
2014. április 23-25. Abaúj-hegyköz+Bodrogköz (Gönc), Helyi gazd. fejl. foglalk.
2014. április 23-25. Mezőcsát, Tematikus csoportanimálás
2014. április 28-30. Csenger+Fehérgyarmat, Szolgáltatások indítása

2014. március 24. Az IH után az ESZA is megszűnik
Az Irányító Hatóságot (IH) megszüntette a kormány az év elején, feladatai minisztériumokhoz kerültek, a gyerekesély programok felelőse az Emberi Erőforrások Minisztériuma Program-végrehajtási Főosztály (EMMI PVF) lett. Az uniós programok lebonyolítását támogató rendszer szervezeti átalakulásainak nincs vége, mert most a hónap végéig megszüntetik az ESZA-t is, aminek a TÁMOP projektekkel kapcsolatos feladatai szintén az EMMI-be kerülnek.


2014. március 20. Megjelent a nyári gyerekétkeztetési pályázat
Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztere 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelete a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról a Magyar Közlöny 41. számában A jegyzők a gyermekjóléti szolgálat segítségével május 2-ig kell felmérjék az igényeket, azután május 7-ig igényelhetik a települések a vissza nem térítendő (440 Ft/fő/nap) támogatást, melynek odaítéléséről a miniszter június 4-én dönt.


2014. március 20. MTA TK workshop: elepülésszintű fejlettség: megközelítések és eljárások 
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Gyerekesély-kutató Csoportja, 2014. március 27. 14-16h között Településszintű fejlettség: megközelítések és eljárások című módszertani workshopot tart.
A műhelybeszélgetés célja a különböző területi lehatárolások összevetése, tapasztalatainak egyeztetése.
Hiszen kutatások azt mutatják, hogy Magyarországon a gazdasági, szociális hátrányok területileg halmozódnak. Az elmaradottság csökkentésére több olyan fejlesztéspolitikai eszköz, program is létezik, melyek tevékenységükkel a hátrányos helyzetű területeket célozzák. Annak eldöntésére, hogy mely területeket, településeket tekintsünk hátrányos helyzetűnek, illetve ezen belül leghátrányosabb helyzetűnek, többféle meghatározás, eljárás is létezik.
Előadók: Kezán András (Központi Statisztikai Hivatal), Koós Bálint (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) és Németh Nándor (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)


2014. március 19.  Eltűnt Gyermekek Szakmai Nap
Az ombudsman és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös konferenciája „Szökik, mert áldozat? Áldozat, mert szökésben van?” - Eltűnt Gyermekek Szakmai Nap – címmel 2014. március 27.-én kerül megrendezésre az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában (1051 Budapest, Nádor u. 22. – Korczak-terem, Földszint). A konferenciára regisztrálni 2014. március 23-ig lehet.


2014. március 19. Első 1000 nap
A fogantatástól számított első 1000 nap egészségvesztesége nem vagy csak alig nyerhető vissza később. A világszerte indult kampányokat hazai figyelemfelhívás is követte. A gyerek egyéves koráig elég fegyelmezettek a szülők, betartják az orvosi, védőnői tanácsokat, de aztán van egy éles határvonal. Egyéves kor után sok családban már azt eszi a gyerek, amit a szülők is, holott más a gyerekek tápanyag- és vitaminigénye, hiszen 1–3 éves kora között hihetetlen fejlődésen megy át. Az immunrendszer például 1–3 éves kor között fejlődik a legintenzívebben.


2014. március 12. Ombudsmani jelentés a fiatalok legális munkavállalási lehetőségeiről
A 2012-es évben a „Munka Méltósága” elnevezésű projekt keretében a fiatalok (15-24 éves korosztály) legális foglalkoztatási – munkavállalási lehetőségeit, valamint a munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyeiket is
– vizsgálta az alapvető jogok biztosa. A Jelentés javaslatai közt szerepel a hozzáférhető, hatékony nyelvtanulás és az érdemi tapasztalatszerzéssel járó gyakorlati képzés biztosítása, és az ösztöndíj-programok nyilvánosságának kiterjesztése.


2014. február 26. Tiltott és kijelölt dohányzóhelyek megjelölése

Szombat a határideje annak, hogy a dohányzást tiltó és a dohányzásra kijelölt helyet jelölő feliratok, jelzések szembetűnően, világosan és egységesen mindenki számára, négy nyelven felismerhetőek legyenek. A 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet alapján március elsejétől mindenhol egységessé válnak jelzések. A feliratokat legalább A4-es méretben kell kihelyezni, a minimális betűméretet is meghatározza a kormányrendelet. A magyar nyelvű szöveg mellett angolul, németül, franciául és oroszul is szerepelnie kell a „Dohányzásra kijelölt hely”, illetve a „Tilos a dohányzás!” felhívásoknak. A felirat vagy jelzés anyaga szabadon választható, de a mérete, színe, betűtípusa, betűmérete meg kell, hogy feleljen a jogszabályban foglaltaknak.


2014. február 23.
EMET Gyerekház Módszertani Regionális Műhely
Biztos Kezdet Gyerekházak – Családok bevonása témájú szakmai műhelyre várja az EMET az Ózdi, Szikszói, Edelényi, Encsi és Szerencsi kistérség munkatársait 2014. március 4. 10,00 -15,00 óráig a Gyerekesély Irodában Ózdpn (Október 23. tér 1. II. emeleti tanácskozó). A részvételi szándék (kistérségenként maximum 4 fő, név+beosztás), 2014. február 26-ig jelezhető Csóka Jánosnak - a csoka.janos8@gmail.com, illetve Adamovits Juditnak a gyeso.aj@gmail.com e-mail címre.


2014. február 20. Felzárkózás-politikai konferencia, workshop és gála
Egymásra utalva néven rendez az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány konferenciát, workshopot és gálát 2014. február 27-28-án Budapesten a Bálnában. Az első napszakmai műhelybeszélgetések zajlanak, melynek keretében európai intézmények, nemzetközi és civil szervezetek szólalnak fel. A második nap európai testületek részvételével folyik majd a konferencia, este pedig a gálaesten nemzetközi hírű magyar művészek lépnek fel. A meghívó, programterv és jelentkezési lap a linkeken.


2014. február 19. EMET Gyerekház Módszertani Regionális Műhely
Gyerekházak és alapszolgáltatások kapcsolata és együttműködési lehetőségei műhelyre várja az EMET a
Dunántúli Biztos Kezdet Gyerekházak vezetőit, munkatársait; a devecseri Járás döntéshozóit és a Gyerekház szakmai partnereit. A program 2014. február 25-én 10-16 óráig lesz a Kastélykönyvtár Lovagtermében (8460 Devecser, Petőfi tér 5.). Jelentkezni 2014. február 20 -ig lehet Preininger Horváth Edinánál a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Somló-környéki Biztos Kezdet Gyerekházak szakmai vezetőjénél - a preininger-horvath.edina@maltai.hu


2014. február 17. ESZA pályázati képzéssorozat
Márciusban 2 tanfolyam indul: Európai uniós pályázatok gyakorlati projektmenedzsmentje és
Általános uniós pályázati ismeretek. A tanfolyamokon a résztvevők első kézből, a hazai európai uniós pályázati intézményrendszer egyik legnagyobb közreműködő szervezetének tapasztalt oktatóitól és szakembereitől juthatnak hozzá a pályázáshoz, pályázatok menedzseléséhez szükséges legfontosabb elméleti ismeretekhez és gyakorlati tudáshoz. A résztvevők az előírt feltételek teljesítése esetén az ESZA Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítványt vehetnek át. Jelentkezni az oktatas@esza.hu címen lehet.


2014. február 17. EU forrásokkal a romák integrációjáért 2014-2015

A pályázat célja, hogy uniós forrásokból valódi, eredményekhez vezető helyi roma integrációs programok valósuljanak meg. Az Autonómia Alapítvány segíti projektek tervezését, képzéseket, tanulmányutakat, műhelyeket szervez, kisösszegű támogatásokat nyújt a roma integráció területén elkötelezett önkormányzatoknak és civil szervezeteknek, amelyek szeretnének hatékony, valódi változást eredményező, a romák integrációját elősegítő helyi kezdeményezéseket megvalósítani. Pályázat benyújtására a kiíráshoz tartozó adatlapon, a projektfejlesztes@autonomia.hu e-mail címen van lehetőség 2014. március 10-ig.


2014. február 14. EMET szakmai műhely Mezőcsáton
Az MTA monitoring rendszer szakmai műhelyére várják a projektmenedzsereket, szakmai vezetőket 2014. február 21-én 10-16-ig Mezőcsáton (Mezőcsát Kistérségi Társulás, Tanácskozó Terem, Mezőcsát, Hősök tere 24.). Az Edelényi, Mezőcsáti, Szikszói, Encsi, Abaúj-Hegyközi, Bodrogközi kistérségekből maximum 3-3 fő jelentkezését fogadják. Jelentkezni 2014. február 19-ig lehet Kertész Attila ( TÁMOP 5.2.1. Gyerekesély Program Észak-magyarországi régiós asszisztens) e-mail címén kerteszattila11@gmail.com


2014. február 13. Társadalompolitikai Értékelések Támogatása Európában Szeminárium
A program az Európai Unió Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatósága által kezdeményezett "Társadalmi Programok Értékelésének Támogatása Európában" programsorozat része, melynek célja, hogy bemutassa az innovatív társadalmi programok tesztelésének előnyeit. A program 2014. február  19-én szerdán 14-17 óráig lesz a Budapest Intézetben (1074 Bp., Dohány u. 84. II.16). Jelentkezni lehet az anna.adamecz@budapestinstitute.eu címen.


2014. február 12. Társadalmi és gazdasági felzárkózás által vezérelt térségi integrált program tervezése
A Kormány 1058/2014. (II. 11.) Korm. határozatban döntött arról, hogy A Társadalmi és gazdasági felzárkózás által vezérelt térségi integrált program koncepciója  2014.március 31-ig kerüljön kidolgozásra az érintettek és civil szervezetek bevonásával.


2014. február 5. A nyári gyermekétkeztetésről  szóló jogszabályterv véleményezhető

A tervezet a 2014. évi nyári gyermekétkeztetés állami támogatásának szabályait tartalmazza. Fontos változás, hogy az idei költségvetési törvény 10 %-kal, 240 millió forinttal összesen 2,64 milliárd forintra növelte a támogatási összeget. A tervezetben csak kisebb változtatások vannak a tavalyi évhez képest. A véleményezni február 7.-ig lehet a peter.kecskes@emmi.gov.hu címen.


2014. február 4. Bevezették a szociális ágazati pótlékot
A 2014. február 3-i Magyar Közlönyben megjelent a szociális ágazati pótlékot szabályozó kormányrendelet (A Kormány 19/2014. (II. 3.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról ). A pótlék mértékét a rendelet mellékleteként táblázat tartalmazza, az egyes fizetési fokozatokhoz és osztályokhoz kapcsolódóan, a mindenkori pótlékalap százalékában (30-86%). A pótlékalap összege 2014-ben: 20 000 Ft. A pótlékot először 2014. márciusában kell kifizetni, januárra visszamenőleg.


2014. január 31. IH állásfoglalás ez első körös kistérségi gyerekesély projektek hosszabbításáról
A TÁMOP-523/09 projektekben rendelkezésre álló maradvány és tartalékösszegek IH döntés alapján szerződésmódosítással az eredeti szakmai célokra felhasználhatók. A projektek fizikai befejezésének dátuma a maradvány összegétől függ, de maximum 2014.szeptember 30. lehet.


2014. január 8. EMET Biztos kezdet gyerekház képzés
A második hullámban a képzések Szigetváron, Mátészalkán, Nyírbátorban, Szikszón, Cigándon kerülnek megrendezésre az alábbi időpontokban: 2014. február 6-8., 2014. március 6-8., 2014. április 3-5., 2014. május 8-10.


2014. január 7. EMET képzések januárban
Januárban az EMET szervezésében folytatódnak a kötelező képzések
2014. jan. 13-15. Gönc - Egészségesebb gyerekkor
2014. jan. 15-17. Mezőcsát - Helyzetelemzések módszertana
2014. jan. 20-22. Nyírbátor - Helyzetelemzések módszertana
2014. jan. 20-22. Sarkad - Kistérségi szociális szolgáltatások
2014. jan. 20-22. Berettyóújfalu - Egészségesebb gyerekkor
2014. jan. 20-22. Szigetvár és Encs - Közoktatás fejlesztése
2014. jan. 22-24. Ózd - Tematikus Csoportanimálás
2014. jan. 22-24. Sásd - Szociális gazdaság fejlesztése és foglalkoztatás
2014. jan. 27-29. Csenger - Az információs társadalom fejlesztése
2014. jan. 28-29. Jánoshalma - Közösségi munka
A Biztos kezdet Gyerekház képzés első hullámának utolsó alkalmai Encsen, Komádiban, Csengeren, Zalabéren, és Ózdon 2014. január 9-11-ig lesznek.


2013. december 5. Kerekasztal az Encsi Kistérségben
Az Encsi Kistérség "Biztos kezdet, biztos jövő!” pályázatának kapcsán megrendezett kerekasztal-beszélgetésen vett részt Kovács Zoltán, az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára Encsen, ahol a helyi szakemberek osztották meg a jó gyakorlatokat.  Az Encsi kistérségben összesen 36 település polgármestere fogott össze a januárban indult programban. A helyi Gyerekesély projektben 80 tevékenységet vállaltak és valósítanak meg, 7 Közösségi Házat, és 3 Biztos Kezdet Gyerekházat működtetnek, amellyel 63 főt főállásban, 170 főt pedig megbízásos alapon foglalkoztatnak. Az intézményeket összesen 1600 fő látogatja.


2013. december 4. Európai díj Hernádszentandrásnak
A helyben élők életminőségét javító, kiemelkedő önkormányzati innovációs kezdeményezéseket elismerő Európai Territoria Innovációs Díját 2013-ban az Encsi kistérségből való Hernádszentandrás nyerte BioSzentandrás programjával. A rangos elismerést 1986 óta ítélik oda, eddig hazánkban csak Hollókő részesült ebben a kitüntetésben. A díjat Párizsban a szenátusban veheti át Hernádszentandrás Község Önkormányzata november közepén, olyan díjazottak társaságában, mint Bécs városa.


2013. december 3. Joulupukki Baglason
A lappföldi Mikulás, vagyis Joulupukki az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága szervezésében kedden az ország egyik legszegényebb vidékére, a Kadarkút-Nagybajomi kistérségbe utazott. Somos Atya Szent Erzsébet Alapítványának közösségi házába az alkalomra nemcsak helybéliek jöttek, de Kaposmérőből is sokan kilátogattak – akadt köztük, aki életében először járt a telepen. A Télapó tömött puttonnyal érkezett Baglaspusztára, s a műsor után el is kezdte kiosztani az ajándékokat. Csillogó szemű gyerekek várták a közösségi ház bejáratánál, hogy minél előbb bejuthassanak hozzá, s előbb a kaposfő-vadászdombiak, aztán a fői tanodások, végül a helybéliek is megkapták csomagjaikat. Video.


2013. november 30. Máltai tanoda Bodrogközben
A bodrogközi gyerekek, mélyszegénységben élők tanulási lehetőségeinek javítását célzó program hivatalos megnyitóünnepsége 2013. november 29-én 14 órakor volt. A tanoda tervezésekor fontos szerepet játszott, hogy a Máltai Szeretetszolgálat az Észak-Magyarországi régióban újabb intézménnyel bővülhessen, ezzel is erősítve azt a hálózatot, amit a Gyerekesély program elindított. A helyszínválasztásnál szerepet játszott, hogy Pácin feltörekvő, lendületes település, ahol a küldetésünk teljesülni tud. A  borsodi máltai gyerekesélyes segítő csapat a Fügödi Közösségi ház mellett immáron Pácinban is magának tudhat egy olyan bázist, ami a kiemelt programól kinőve válhat saját gyermekévé.


2013. november 8. Tűzifa támogatás eredménye
A 57/2013. (X. 4.) BM rendelet a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázatára ötezer lakos alatti önkormányzatok pályázhattak. 2013. november 4-én megjelent a pályázat eredménye, több mint 1760 önkormányzat kap valamilyen szintű kedvezményes szociális tűzifa vásárlási támogatást. Az önkormányzatoknak helyi rendeletben kell meghatározni, kik részesülhetnek tűzifa támogatásban a településről.


2013. november 6. Dokumentumfilm szemle az Indafilmen
Az Indafilm oldal őszi dokumentumfilm szemléjén november 1-15-ig keresik a legjobb 5 filmet. A 47 elérhető mozi közt sok, gyerekek, fiatalok, szegények életével kapcsolatos film is szerepel, a néhány perces alkotásoktól  másfél órás művekig.


2013. november 5. Pályázat civil szervezetek működési támogatásának információs napjai
A Nemzeti Együttműködési Alap 2014. évi pályázataival kapcsolatban az EMET tájékoztató információs napokat tart (1054 Budapest, Alkotmány utca 25., Magyary terem) 9.30-kor 2013. november 12-én, 13-án és 14-én.
A tájékoztató napok célja, hogy segítséget nyújtsanak a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos felhívásokra pályázni kívánó szervezeteknek a pályázati felhívásban, az útmutatóban és a kapcsolódó mellékletekben bemutatott szakmai, pénzügyi, és adminisztratív feltételek értelmezésében, az elektronikus pályázói felület (EPER) használatában. Regisztrálni 2013. november 8. (péntek) 24:00 óráig lehet szervezetenként max. 2 főnek.

2013. október 17. Képzés magas szocializációs kockázatok között felnőtté váló fiatalok elérésére és segítésére
A Kapocs Alapítvány ingyenes 30 órás képzését ifjúságsegítőknek, fiatalokkal – hangsúlyozottan „problémás” fiatalokkal - közvetlenül foglalkozó szakembereknek, pályakezdőknek és gyakorlottaknak egyaránt szánja. A 2013 novemberének péntekein, szombatjain Budapesten tartandó képzésen a résztvevők olyan módszereket sajátíthatnak el, amely révén a jelentkező problémákat azonosítani tudják, azokra tartalmas, fejlesztő elfoglaltságot, illetve szakszerű megoldásokat tudnak találni. A részvételi szándékot 2013. október 28-ig lehet jelezni a kapocsalapitvany@gmail.com címen, érdeklődni lehet a 06-1-468-3113-as számon.


2013. október 17. Novemberi
EMET képzések
Novemberben folytatódnak az első körös kistérségek számára szervezett képzések az alábbiak szerint
2013. nov. 4-6. Bátonyterenye - Helyzetelemzések módszertana
2013. nov. 11-13. Bátonyterenye - Egészségesebb gyerekkor
2013. nov. 18-20. Bátonyterenye - Szociális gazdaság fejlesztése
2013. nov. 5-7. Baktalórántháza - Tematikus csoportanimálás


2013. október 15. Menedzsment műhely
Az EMET szakmai napot szervez Budapesten 2013 októberében a II. és III. körös kistérségek szakmai- és projektvezetőinek. Téma az online monitoring rendszer valamint a Gyerekesély Stratégia, Cselekvési Terv és Forrástérkép elkészítése. A II. körösöket 2013.10.24-én, a III. körösöket 2013.10.28-án várják tíz órakor az EMET Magyary termében.


2013. október 6. Októberi EMET képzések
Októberben az EMET szervezésében az első körös kistérségekre koncentrálva elindulnak a kötelező képzések
2013. okt. 8-10. Baktalórántháza - Kistérségi szociális szolgáltatások
2013. okt. 14-16. Kistelek - Egészségesebb gyerekkor
2013. okt. 16-18. Kistelek - Szolgáltatások indítása
2013. okt. 16-18., Baktalórántháza - Közoktatás fejlesztése
2013. okt. 16-18. Sásd - Kistérségi szociális szolgáltatások
2013. okt. 21-23. Kistelek - Az információs társadalom fejlesztése
2013. okt. 28-30. Bátonyterenye - Tematikus csoportanimálás
2013. okt. 28-30. Sásd - Közoktatás fejlesztése


2013. október 3. Átmeneti intézkedések, gyorsabb kifizetés
Az ESZA kéri, hogy a TÁMOP és TIOP projektek keretében a 2013. szeptember, október és november hónapokban felmerült és kiegyenlített költségeket igazoló bizonylatokat,  kifizetés igénylés formájában a tárgyhót követő 5. munkanapig nyújtsák be elektronikusan a kedvezményezettek. A 2013. október 1. - december 6. közötti időszakban benyújtott kifizetési igénylések esetén a eltekintenek az utófinanszírozású kifizetési igénylésekre előírt százalékos-, illetve összegkorláttól.


2013. szeptember 27. Visszaélések az NFÜ nevében
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a pályázók figyelmét, hogy az NFÜ minden pályázatok kezelésével és benyújtásával kapcsolatos tevékenysége díjmentes. Az uniós pályázati kiírásokat megtalálják a www.nfu.hu weboldalon, a pályázatok benyújtásáért, regisztrációjáért nem kell fizetni!
Egyes szervezeteket illetéktelen személyek megkerestek és pályázati regisztráció vagy pályázatfigyelési díj ürügyén készpénzt vettek át, amelynek befizetését állítólagosan az NFÜ által kibocsátott – hamis – e-számlával, illetve a Magyar Államkincstár részéről kiállított hamis befizetési igazolással bizonyítottak. Az NFÜ az ügyben rendőrségi feljelentést tesz.


2013. szeptember 26. Kistérségi gyerekesély tapasztalatok a Kutatók éjszakáján

MTA Társadalomtudományi Központban (1014 Budapest, Úri utca 49.) 2013. szeptember 28-án Husz Ildikó az MTA Gyerekesély-kutató Csoportnak a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen indított kutatásáról számol be, melyben a gyerekéhezéssel kapcsolatos kérdésekre keresik a választ. A előadás egy, még folyamatban lévő kutatás első eredményeit ismerteti, az adatok mellett a tereptapasztalatokról is beszámolva a hallgatóságnak.


2013.09.25. Szakmai ajánlások a Gyerekesély stratégia, Cselekvési terv és Forrástérkép elkészítéséhez
A TÁMOP 5.2.3 pályázati konstrukció a gyermekek és a gyermekes családok számára az élhetőbb kistérségi, települési jövőképet adhat, a hátrányok lassú ütemű leküzdését segítheti. A további (fenntartható) fejlődés egyik kulcsa a kistérségi gyerekesély projekteket megvalósító kistérségekben a Gyerekesély Stratégia, Cselekvési terv és Forrástérkép, melyek elkészítése kötelező a támogatott kistérségek számára. Ehhez a több hónapos, sok-sok partneri együttműködést kívánó feladathoz kínál támogatást az EMET a mellékelt segédanyagokkal, javaslatokkal, a jövőben pedig, a munka segítése érdekében műhelyeket is szerveznek a témában.


2013.09.20. EMET Szakmai Konferencia
A tegnapi napon megtartott programról készült videók folyamatosan kerülnek fel az EMET Gyerekesély Projektirodájának Youtube csatornájára. Már megtalálható fent Balog Zoltán Emberi Erőforrás miniszter, Kovács Zoltán államtitkár,  Csere Eörs EMET főigazgató és Vecsei Miklós MMSZ alelnök beszéde az oldalon. Megtekinthetik a felvételeket a programon résztvevők, és otthon maradt munkatársaik, valamint a helyi döntéshozók is.


2013. szeptember 17. Hírek a Szakmai Irányító Testületi Ülésről

A negyedévente esedékes SZIT ülésre hétfőn, 2013.09.16-án került sor. Az eseményen az Irányító Hatóság munkatársa jelezte, hogy - célba ért a kiemelt program, és a kistérségek kezdeményezése, - az IH visszavonta 7/2013-as és a 9/2013-as Főigazgatói utasításokat. Ezek (a kiemelt programban és a kistérségi gyerekesély projektekben is) kötelező szerződésmódosítások kezdeményezésére, megkötésére vonatkoztak a kifizetési kérelmekkel és pénzügyi jelentéstételt érintő elvárásokkal és szankciókkal kapcsolatosan (az előzmények a 2013. július 19-i bejegyzésben). A folyamatban levő, és módosított szerződésekre vonatkozó eljárásról még egyeztetés folyik, remélhetőleg hamarosan a hivatalos értesítések is megérkeznek a Közvetítő Szervezethez, majd a projektgazdákhoz.
További fontos hír, hogy a Kiemelt program vállalta, hogy 2013 szeptember végéig általános keretszerződést köt a KLIK-kel és ajánlást tesz a tankerület és a kistérségi gyerekesély projektek közti részletes megállapodás szövegére.


2013. szeptember 16. Megjelent a hazai gyerekház pályázat
Az NRSZH oldalán elérhető az Emberi Erőforrások Minisztere általános pályázata a Biztos Kezdet Gyerekházat működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására a 2014. január 1-2016.december 31-ig tartó időszakra. A pályázatot az NRSZH oldalon történt regisztráció után lehet elkészíteni, amire 1 hónap áll rendelkezésre. A beadási határidő 2013. október 16 éjfél. A pályázaton igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minden szolgáltató esetében azonos, 6,2M Ft /év.


2013. szeptember 13. A nyomor mosolya
„A cigánytelepeken sokszor elkeserítőbb helyzetben élnek emberek, mint Budapest utcáin a hajléktalanok. A Szeretetszolgálat jelenléte az életre adott igent jelenti a telepek mindennapjaiban.”
A „Máltai Esték” rendezvénysorozat első őszi előadását 2013. szeptember 25-én 18 órától rendezi meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Országos Központja (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.). Ezúttal Lőrincz Norbert és Kiss Dávid, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai tartanak előadást "A nyomor mosolya" címmel a Szeretetszolgálat telepi emberek közt végzett munkájáról.


2013. szeptember 12. Újdonságok a gyerekház finanszírozási információs napokról
Az NRSZH és az EMMI által szervezett információs napokon a Biztos Kezdet Gyermekházat működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására meghirdetett 2013. évi általános pályázat vonatkozásában várják a pályázatkezelők a fenntartókat, gyerekház munkatársakat és mentorokat.
A végleges időpontok és helyszínek a nyilvánossá vált meghívóban megtalálhatók
2013. szeptember 17. Budapest, NRSZH A épület
2013. szeptember 24. Pécs, Napsugár Bölcsőde
2013. szeptember 26. Nyírtelek, Filadelfia Evangélikus Egyházközség Temploma
2013. szeptember 30. Eger, a helyszín szervezés alatt
Az érdeklődők a regisztrációs felületen jelezhetik részvételi szándékukat.


2012. szeptember 12. Máltai látogatás a Fehérgyarmati kistérségben
Belső szakmai műhelyünk alkalmával ezúttal a Fehérgyarmati kistérségbe látogattunk. A rendelkezésünkre álló 3 napban Túristvándi, Rozsály, Uszka és Szatmárcseke eltérő túlélési, működési stratégiáival és sajátosságaival ismerkedtünk meg, valamit a kistérségi gyerekesély stáb munkatársaival, a térségvezető dr. Tilki Attillával és Kónya József zsarolyáni tiszteletessel volt módunk bővebben beszélgetni. A programból nem maradhatott ki Kölcsey Ferenc síremléke a csónakos fejfás temetőben, a túristvándi vízimalom és a nagyszekeresi református templom.


2013. szeptember 6. Változás a gyerekház pályázatok információs napjaiban
A szervezés során két helyszín megcserélődött, így 2013. szeptember 24-én Pécsett, 2013. szeptember 30-án pedig Egerben lesz tájékoztató a hazai finanszírozásba került Gyerekházak működési támogatásáról szóló pályázati kiírásról. A pontos helyszínekről a későbbiekben kapunk tájékoztatást.


2013. szeptember 5. Konferencia az egészséges kora gyerekkori fejlődésről
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Gyerekesély Projektirodája 2013. szeptember 19-én szakmai konferenciát rendez a Parlamentben. A konferencia célja, hogy számos eltérő szakterületi háttérrel rendelkező előadó és szakmai műhelyvezető segítségével körbejárja a családok egészséges élethez való esélyeit és képességeit. A Gyerekesély program főpályázójának oldalán elérhető a felhívás, a meghívó, program és a regisztrációs felület.


2013. szeptember 5. Gyerekház pályázat és információs napok
Hazai finanszírozásba került Gyerekházak működési támogatásáról szóló pályázati kiírás 2013 szeptember 16-án válik nyilvánossá. Ezt követően 4 információs napon tájékoztatják az érintett Gyerekházak fenntartóit, munkatársait, mentorait a felhívás kereteiről, szakmai, technikai elvárásairól.
2013. szeptember 17. kedd, Budapest, NRSZH (1071 Budapest Damjanich utca 48/b)
2013. szeptember 24. kedd, Eger, Módszertani Intézet
2013. szeptember 26. csütörtök, Észak Alföld (helyszín kiválasztása folyamatban)
2013. szeptember 30. hétfő, Pécs, Módszertani Intézet
Az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött, a regisztráció linkjét amint tudjuk, kirakjuk.


2013. augusztus 3. Új helyettes államtitkár felel a társadalmi felzárkózásért
Az Emberi Erőforrások Minisztériumában a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárság helyettes államtitkári posztján Langerné Victor Katalint Garai Péter váltja, aki korábban a Türr István Képző és Kutató Intézet pécsi igazgatóságát vezette. A minisztérium közleménye szerint Garai Péter 2011 óta irányította régiós szinten a társadalmi felzárkózási feladatokat, és több mint tíz éve dolgozik a roma integráció területén. Munkájában vizsgálta az Európai Unió, Magyarország és a Dél-dunántúli Régió szakoktatási, foglalkoztatási, roma szociológiai, illetve munkaügyi sajátosságait, számos publikációja jelent meg e tárgykörökben nemzetközi és hazai fórumokon.


2013. augusztus 30. Telepi képzés Fehérgyarmaton
Augusztus utolsó csütörtök-péntekje ismét a képzésé volt. A második elméleti képzési alkalmon Fehérgyarmati Máltai intézmény volt a helyszín, ahol további két kistérséggel kiegészülve állt össze a képzendő csapat.
A Fehérgyarmati, Csengeri és Nyírbátori kistérségből 27 fő közösségi házas kolléga jött el, nagyon színes csapatot alkotva. A résztevők reméljük gyarapodtak, mennek még terepre is, hiszen a terepmunka is része a képzésnek.
Következő állomás: Encs!


2013. augusztus 29. Biztos jövő
A Magyar Közlöny 141. számában megjelent a Kormány 322/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról. A jogszabályba bekerült a Biztos kezdet Gyerekház működési támogatása, elsőként a 2014. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra. A rendelet szerint 3+15 napon belül kerül kiírásra a kerül az pályázat.


2013. augusztus 25. Jelenlét - telepi segítő képzés premier
A héten tartottuk a gyerekesély programon belül - elsőként Miskolcon - a telepi segítő képzés elméleti blokkját a Közösségi Szolgáltató Házak dolgozóinak. A képzésen a Szikszói, Mezőcsáti, Ózdi kistérségek dolgozói vettek részt, képzőként pedig megjelent Kecskés Éva EMET közösségi országos szakértő is. A további tervezést segítendő a terepgyakorlati alkalomról szóló információkat feltöltöttük az oldalra.


2013. augusztus 21. TÁMOP-5.2.3.A-12/1_projektindító nap

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fsz.1/A tárgyalójában (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.) 2013. augusztus 27.-én 9 órától a III. körös kistérségeknek tart projektindító információs napot az ESZA. A rendezvényen tájékoztatót kaphatnak a kistérségek a projekt lebonyolításának, eljárásrendjének kérdéseiről, a jelentési kötelezettségekről, a támogatás folyósításának lépéseiről, a kifizetési formákról, a támogatás elszámolásáról, valamint a pályázó tájékoztató felület használatáról. A programban szerepelnek még a tájékoztatás, nyilvánosság feladatai, a közbeszerzés és a helyszíni ellenőrzés kapcsán felmerülő infirmációk. Az eseményen szót kapnak a TÁMOP-5.2.1 kiemelt program vezetői is, akik a kistérségi programok sikeréhez való saját hozzájárulásukról beszélnek.


2013. augusztus 16. Pályázati hírek
Célunk, hogy  minél többen - minél hamarabb értesüljenek a hazai és uniós forrásokból pályázati úton elnyerhető támogatásokról, a támogatási feltételekről. Ennek érdekében, továbbra is minden héten Pályázati Hírlevelet jelentetünk meg a kiírt felhívások alapinformációival, melyek továbbra is elérhetőek  a Pályázatfigyelő menü pont alatt.A Hírlevélben olvasható összefoglalókon túl a Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett Pályázatok elnevezésű oldalon a megjelent pályázatokról bővebb információk, a kiírások részletei, valamint a pályázati kiírások teljes egészében elérhetőek. Felhívjuk a TÁMOP 5.2.3 nyertes kistérségek képviselőit, hogy amennyiben szeretnének közvetlenül email címükre Pályázati Hírlevelet kapni kérjük, hogy jelentkezzenek a gyerekesely@maltai.hu email címen,  a képviselt kistérség megnevezését, valamint azt az email címet megadva, melyre a Hírlevelet szeretnék kapni.


2013. augusztus 13. IH állásfoglalás a szakmai munkatársak elvárt végzettségéről
Több kistérség is felvetette, hogy nehéz megfelelni a kistérségi gyerekesély programokban az útmutató elvárásainak, főként a helyi és humán felsőfokú végzettségű szakemberek emberek tekintetében. Ennek feltárására és útmutatásért fordultak néhányan az Irányító hatósághoz, mely a Közvetítő szervezettel, a Szaktárcával és a Kiemelt program partnereivel folyt egyeztetést követően meghozta állásfoglalását az ügyben. Míg egyes (főbb) posztokon (pl. projektvezető, szakmai vezető, pénzügyi vezető) nem tett engedményeket az IH, addig néhány pozícióban (szakterületi koordinátor, Közösségi Szolgáltató Ház vezető és szakmai munkatárs) lehetővé tette azt, hogy megfelelő tapasztalattal, sikeres záróvizsgával, ám nyelvvizsga hiányában lássák el a szakemberek feladatukat. A Közösségi Ház munkatársnál indokolt esetben az elvégzett 8 osztály lehet az elvárás, a Biztos kezdet Gyerekház munkatársnál a középfokú végzettség megszerzésére irányuló tanulmányok folyamatban levő tanulmányok is elfogadhatóak. Végül pedig a Gyerekház vezető számra a tavaly elfogadott jogszabály elvárásaihoz illeszkedő kritériumrendszer mellett tette le az IH a voksát. A könnyítésekről szóló állásfoglalás a TÁMOP-5.2.3.A-12/1-es konstrukció (harmadik körös kistérségek) mindegyikére vonatkozik, azzal valamennyien élhetnek. Az állásfoglalást tartalmazó levelet mellékeljük, hogy azt letöltve a hivatalos projekt-ügyintézéskor hivatkozni lehessen a döntésre.


2013. augusztus 9. Felmérés a nyári gyerekétkeztetés helyzetéről
A Gyerekesély Program partnerei közös felmérésbe kezdtek a programban érintett 26 kistérségben, mely során azt kutatják, hogy (különösen a legszegényebb településeken) mi befolyásolja a nyári gyerekétkeztetés biztosítását, mik azok a tényezők, melyek gátolják vagy éppen segíthetik azt, hogy minden szegény gyerek meleg ételhez jusson a nyár folyamán. A vizsgálat során, augusztus hónapban a kiválasztott települések jegyzőivel vagy polgármestereivel készítenek interjút munkatársaink. A későbbiekben a tapasztalatokat szeretnénk megosztani a kistérségekkel és döntéshozókkal, szükség esetén javaslatokat teszünk a nyári gyerekétkeztetést szabályozó jogszabály módosítására.


2013. augusztus 8. Sellyei városnapon jártunk
A Kistérségi Gyerekesély projektjével tartaléklistás Sellyei Kistérségben mutatkoztunk be a nagyközönségnek. Sellye Város napja 2013 augusztus 3-án került megrendezésre, amelyen a kistérségben dolgozó Máltai kollégák is kitüntetett szerepet kaptak. Egy fényképekkel díszített molinóval és rengeteg szórólappal készültünk népszerűsíteni a Gyerekesély programot, Szolgálatunk történetét, hírnevét, feladatait, céljait, és nem utolsó sorban a Lovagrendet.
A kisgyermekek részére játszóházzal is készültünk, valamint Tündérkertet is osztottunk, amelyben számos érdekességre, információra lelhettek szert az érdeklődők. A Máltai zászló büszkén lobogott ezen a napon, és foglalta el helyét megannyi gyermeki mosoly között!


2013. augusztus 7. Jelenlét képzés előkészületei
A mai kánikulai napon tartottunk eligazítást a Jelenlét telepi segítő programok képzés gyakorlati oktatóinak Zugligetben. Az ország különböző telepi programjaiból érkező szakemberek képet kaphattak a képzés szemléletéről, elméleti és gyakorlati felépítéséről, adminisztrációjáról és helyéről a gyerekesély programban. Ezután az EMET közösségi országos szakértőjével, Kecskés Évával volt egyeztetés arról, hogyan tud megjelenni tudása, tapasztalata a máltai telep képzésekben.
A kistérségekkel folytatott egyeztetések eredményeként (a Közösségi Szolgáltató Házak számának, a munkatársak számának függvényében) alakultak ki az első 20-30 fős képzések időpontjai és helyszínei. Ezek:
2013.08.22-23. Miskolc (Szikszói, Mezőcsáti, Ózdi kistérségek)
2013.08.29-30. Fehérgyarmat (Fehérgyarmati, Csengeri kistérségek)
2013.09.05-06. Encs (Encsi kistérség)
2013.09.19-20. Pécs (Kadarkúti, Szigetvári, Jánoshalmi kistérségek)
A szervezés, egyeztetés folyik tovább, a kiajánlott időpontokra, október szinte minden csütörtök-péntekére. A felmerült kérdéseket és válaszokat a Máltai képzések GYIK oldalon gyűjtjük.


2013. augusztus 5. Gyerekesély elérhetőségek
A kistérségi gyerekesély stábok kérésének eleget téve összegyűjtöttük a kiemelt program, és a helyi gyerekesély projekteket megvalósító kistérségek elérhetőségeit. A Kistérségek aloldalon térképen követhető a helyi gyerekesély projektek, irodák elhelyezkedése, majd a nevekre kattintva az alap adatok tekinthetők meg. A hiányzó információkat, az esetleges eltéréseket, módosulásokat a gyerekesely@maltai.hu címen tudják jelezni az érintettek.
Tervbe vettük a helyben megvalósuló programok hasonló feldolgozását is, ehhez a kistérségek együttműködését, hozzájárulását kérjük a későbbiekben.


2013. augusztus 3. Máltai egészségügyi szűrések az Encsi Kistérség szegregátumaiban

A Szeretetszolgálat Gyerekesély programjának keretein belül július utolsó 2 napjában ismét egészségügyi szűrőnapokat tartott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Orvoscsoportja. A stáb kiegészülve a Borsod megyei gyerekesélyes kollégákkal ezúttal Csenyéte és Fügöd települések gyermekeit vizsgálta.
A szűrés során vizsgálták a gyermekek látását, vérnyomását, vércukorszintjét valamint egy általános belgyógyászati felmérést is folytattak. Mindkét településen több mint száz gyermek és szüleik jöttek el. A vizsgálatok során kirívó betegségre szerencsére nem derült fény, azonban az jól látszik hogy az országnak ez a területe rendkívül elmaradott az egészségügyi állapotokat is tekintve. A gyermekek a látásvizsgálat után – amennyiben szükséges – szemüvegkeretet választottak, amibe a lencse pár héten belül elkészül. Ezeket a Máltai Szeretetszolgálat ingyenesen biztosítja a rászorulók részére.A szűrőnapokon az Egri Eszterházy Károly Főiskola önkéntesei is aktívan segítettek. A szűrések mellett a Mozgó Játszótér játékaival játszhattak a gyerekek.


2013. augusztus 1. Társadalmi egyeztetésen a hazai gyerekház finanszírozás
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló rendelet tervezete elérhető az EMMI honlapján. A módosításban a finanszírozás tekintetében  a közösségi ellátásokhoz sorolja be a Gyerekházakat a tervezet, így biztosítva a 3 évre előre látható finanszírozást. Számos kérdés felmerülhet a tervezettel kapcsolatban pl. valóban erre már pályázhatnak-e a civil házak saját jogon? a 2015-ben lejáró házaknak már idén pályázniuk kell a TÁMOP zárás utáni hazai forrásra? hogyan fog kinézni a pályázati adatlap? milyen, a jogszabályból ki nem olvasható szakmai elvárások kapcsolódnak a finanszírozáshoz? Kérdezzen, kommentáljon minden érintett bátran. A jogszabály tervezet 2013. augusztus 6-ig véleményezhető a akos.bordas@emmi.gov.hu címen.


2013. június 30. Déli "Szeretet tábor
"
A Szeretetszolgálat déli gyerekesély stábja 2013. július 23-25. között ifjúsági tábort szervezett a tartaléklistán lévő Sellyei Kistérségben „Szeretet tábor” néven, ahova három szomszédos településről (Piskóról, Hiricsről és Lúzsokról) hívtak 40 gyerekeket a 8-11 éves korosztályból. A közösségi programok során a gyerekek átélték az összetartozás élményét, társat találtak egymásban. Nem titkolt segítő szándékkal, célzott programokkal várta a csapat a résztvevőket. Ilyen volt pl. a beszélgetős-ismerkedős programok, a kreativitást és csapatszellemet fejlesztő kalandtúra, a kellemes időtöltést biztosító strand, vagy a siklósi rendőrökkel eltöltött idő a KRESZ pályán. A táborvezetés az MMSZ kistérségi dolgozóiból, Máltás-, és más ifjúságfejlesztéssel foglalkozó szervezetek fiatal önkénteseiből állt össze. Jó volt hallani a záró körben, hogy mennyire maradnának még tovább, és jövőre is szeretnének részt venni a tábori programban a gyerekek, akik még egy éjt sem töltöttek otthonuktól távol.


2013. június 28. Kánikulai ellenőrzések
Mivel a kiemelt program is csak egy projekt. A héten a TÁMOP-5.2.1-es projekt több korábbi s jelenlegi megvalósítójánál (KIH, EMET, MTA, MMSZ) tartott az ESZA helyszíni ellenőrzést. A Szeretetszolgálat a 2011.10.01-2012.04.30-ig, mindössze 7 hónapig tartó TÁMOP-5.2.1.-11-es projektszakaszba kapcsolódott be. Számos akadályozó tényező miatt érkezett jó egy évvel a befejezés után a záró ellenőrzés úgy, hogy a 2012.05.01-től folytatódó TÁMOP-5.2.1.-12-es szakasz ellenőrzésével is összecsúszott. A projekt a sokszoros főpályázó váltás és költözködés ellenére alapvetően megfelelt a kívánalmaknak, a vizsgálat kisebb hiánypótlás kéréssel végződött. A kért dokumentumokat a következő héten benyújtják a megvalósítók.


2013. június 22. A kiemelt program által szervezett képzések
Hamarosan  elindulnak az EMET és a Málta által tervezett képzések. Míg az EMET először az I. körös kistérségekre és a Gyerekház munkatársak képzésére koncentrál, addig a Szeretetszolgálat a Settlement/Közösségi néven tervezett képzést szervezi. A képzésnek az akkreditáció során a Jelenlét - telepi segítő programok képzés nevet adtuk adtuk. A képzésekről és a felmerült kérdésekről összesítést készítettünk, ami elérhető a főoldal fejlécében fent jobb oldalon.
Előzetes rövid összefoglalónk a settlement/Jelenlét képzésről
- a képzésre első sorban a Közösségi Szolgáltató Ház valamennyi munkatársát és a házakért felelős szakterületi koordinátort várjuk,
- augusztus végétől novemberig lesznek az első képzési alkalmak,
- a képzés 30 órás, 3 napos, az elméleti blokk 2 napot (csütörtök-péntek), a gyakorlati blokk 1 (2 héten belül válaszható) napot vesz igénybe,
- ez nem a Civil kollégium képzése, hanem a kiemelt program mellékletben megnevezett kötelező képzése.
További információ található a Máltai képzések GYIK oldalon is. Munkatársunk Laczi Eszter, hamarosan felkeresi a kistérségi programok vezetőit, hogy egyeztessen velük a képzendők számáról, a képzés időpontjáról, helyszínéről.


2013. július 19. A Többcélú Kistérségi Társulások átalakulása, megszűnése
A jogszabály változások 2013. június végéig adtak időt a társulásoknak arra, hogy munkaszervezetük megszüntetésével, alapító dokumentumaik frissítésével újra társuljanak vagy váljanak szét. Az ESZA kérésére több kistérség megküldte a tájékoztatást arról, milyen módon, - a társulás mely szervezeti egységéhez kapcsolódva - működteti tovább a gyerekesély programot (aki nem tette még meg a nyilatkozatot, gyorsan megteheti). A válaszok áttekintése után, a tipikus megoldási módokat értékelve fog a Közvetítő szervezet általános tájékoztatást adni arról, hogy a TÁMOP-5.2.3-as Útmutató előírásainak figyelembe vételével melyik szervezeti forma elfogadható. Amelyik kistérségekben kétségek merültek fel, ott egy kis türelmet kérünk, remélhetőleg a következő héten ezzel a kérdéssel tud foglalkozni a KSZ. Képviseljük az illetékesek felé, hogy a módosításokhoz kapcsolódó változás bejelentés, szerződés módosítás miatt és nem utolsó sorban az aktuális kifizetések, bér fizetések miatt gyors válasz szükséges.


2013. július 19. Az Irányító Hatóság szerződésmódosítási kezdeményezése
A kiemelt program a Projekt-végrehajtást Ellenőrző Ülésen kapott szóbeli tájékoztatást arról, hogy az Irányító Hatóság új intézkedéseket vezetett be a forráslehívás felgyorsítása érdekében a kiemelt programok és a 250 millió támogatás feletti programok esetén. Ebbe a halmazba a kiemelt gyerekesély program és a kistérségi gyerekesély projektek is beletartoznak.
A Főigazgatói utasítása szerint amikor az érintett projektek változás bejelentést vagy szerződés módosítást nyújtanak be, akkor a támogató is szerződés módosítást kezdeményez. A módosítás azt tartalmazza, hogy a támogatás 2%-ának felhasználása után kötelező kifizetési kérelmet benyújtani, valamint azt, hogy havi kiadási ütemezést kell készíteni, melytől negyedéves ciklusokban 10% felett nem lehet eltérni. A fenti 2 elvárás nem teljesítése pedig szabálytalansági eljárást von maga után.
A jelzett változások nem érhetőek el nyilvánosan, azokat a módosítást kezdeményező projektgazdák közvetlenül kapják majd meg a Közvetítő szervezettől. A Kiemelt program részéről úgy látjuk ez az eljárás gyorsítás helyett inkább veszélyes lassulást eredményezhet a kifizetésekben, ezért kezdeményezzük ennek a rendelkezésnek a felülvizsgálatát.


2013. július 16. Árajánlat-kérés szabálya a III. körös kistérségi gyerekesély projektekben
A legutóbb kiírt kiemelt (TÁMOP-5.2.1.-12/1) és kistérségi gyerekesély (TÁMOP-5.2.3-12/1) projektek eltérő belső szabályozása miatt iránymutatást kérünk az Irányító hatóságtól. A Főigazgató gyors válaszlevelében tisztázta az elvárásokat, így már tudjuk, hogy az árajánlat kérésekor nem a konstrukció útmutató, hanem az ESZA általános útmutatója szerint kell eljárni. E szerint a közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beszerzések esetén 100.000 Ft felett kell csak 3 árajánlatot beszerezni. A levelet mellékeljük, hogy minden, 2012 őszén, 2013 elején nyert III. körös kistérség felhasználhassa azt alátámasztó dokumentumként az helyszíni ellenőrzéseken.


2013. július 10. Tervezési dokumentáció társadalmi véleményezése
A Partnerségi Megállapodás alapozza meg Magyarország 2014 és 2020 közötti uniós finanszírozású fejlesztési programjait. A tervezet nyilvános szakmai konzultációjának része lehet mindaz, aki véleményét 2013. augusztus 13-ig eljuttatja az info@nth.gov.hu e-mailcímre.
Kedvcsinálónak álljon itt néhány bekezdés a Megállapodás 47-48. oldaláról:
" Fontos tapasztalat, hogy be kell vonni a helyi közösségeket, a civil, egyházi és kulturális szervezeteket. Kimutatható, hogy a versenypályáztatás rendszere, és az előnyben részesítés nem hatékony az elmaradott térségek negatív társadalmi -gazdasági folyamatainak ellensúlyozására. ...
A 2007–13-as időszakban számos példa utal rá, hogy a kirekesztettségben élők esetében a nagyobb forrásintenzitású, komplex módszertanú, beágyazott (sokszereplős, helyi szükségletekre tervezett), a
diagnózisalapú akciókkal operáló, folyamatos szakmai jelenléttel működő hosszabb távú fejlesztő munka lehet eredményes (ld. gyerekszegénységgel veszélyeztetettekre, mélyszegénységben, szegregátumokban élőkre és leszakadó térségekre irányuló programok).
A mélyszegénységben élők, köztük a romák integrációja területi és forrásallokációs fókuszálást igényel, hosszú
távú, „bölcsőtől a munkahelyig” szemléletben kell tervezni. A jövőben a fiatalok társadalmi leszakadását megelőző
szociális, kulturális, korai fejlesztési, gyerekjóléti és -védelmi közszolgáltatások és programok kerülnek előtérbe.
... A gyermekszegénységét korai beavatkozásokkal megelőző közösségfejlesztési beavatkozások valósultak meg a 2007-2013-as időszakban a mélyszegénység elleni területi (TÁMOP 5.1.3) és a komplex telep-programok (TÁMOP 5.3.6), valamint még célzottabban a hátrányos helyzetű gyerekekre irányulóan a Biztos Kezdet Gyerekházak közösségi rendezvényeiben, illetve a komplex kistérségi Gyerekesély programokban (TÁMOP 5.2.3). A következő tervezési időszakban a komplex programok keretében is hasonló akciókat tervezünk."


2013. július 3. Borsodi jó gyakorlatok
A Helyi Termék Magazin 2012-től Máltai Jótékonysági Termék. Az együttműködésünk egyik elemeként az újságban megjelenhetnek a gyerekesély programmal érintett kistérségekben megjelenő jó gyakorlatok. Egy encsi kistérségbeli és egy Abaúj-Hegyközi Kistérségben található kezdeményezésről Naár Judit bodrogközi animátor munkatársunk írt cikket.
A 2012. 4. számban Hernádszentandrás polgármesterével, Üveges Gáborral készült interjú a település közösség és gazdaságfejlesztő tevékenységéről, a Bio-Szentandrás programról.
A 2013. 1. számban az aktuális játék után Sohajda Levente lelkésszel beszélgetett Judit a a református gyülekezet által létrehozott méhesről és iskoláról Göncruszkán.2013. június 24. HELYI JÓ GYAKORLATOK - FELZÁRKÓZTATÁS, SZABADIDŐ, IFJÚSÁGI MUNKA szakmai műhely
Az EMET a következő hetekben a szomszédos, régiós kistérségek részvételével újabb szakmai találkozókat szervez a szakmai vezetők és koordinátorok (kistérségenként 3 fő) részére. A programok időpontjai, helyszínei és a programokra várt kistérségek:
2013. július 8. 10,00 -16,00 Ózd (Ózdi, Hevesi, Mezőcsáti, Bátonyterenyei, Edelényi)
2013. július 9. 10,00 -16,00 Jánoshalma (Sásdi, Jánoshalmi, Szigetvári, Kisteleki, Kadarkúti)
2013. július 11. 10,00 -16,00 Pere (Encsi, Abaúj-hegyközi, Szerencsi, Bodrogközi, Szikszói, Nyírbátori, Baktalórántházai)
2013. július 15. 10,00 -16,00 Berettyóújfalu (Berettyóújfalui, Mátészalkai, Vásárosnaményi, Fehérgyarmati, Csengeri, Sarkadi)


2013. június 17. Még mindig jó embert keresünk
Újabb Máltai munkatársat jelöltek a Médiaunió Alapítvány 2013-as "Jó embert keresünk – Keressük Magyarország példaképeit" kampányának pályázatán. Jelölése azért is különösen nagy öröm számunkra, mert Kiss Dávid a monori telepen kezdte munkáját,  később a máltai gyerekesély program egyik főszereplőjévé vált. Dávid sok segített, és számos munkatárs szavazatát tudhatja magáénak. Pályázni még 2013. július 31-ig a kampány weboldalán lehet. A döntést a Médiaunió zsűrije 2013. augusztus 31-ig hozza meg. A  közönség lájkokkal fejezheti ki tetszését.2013. június 17.
HELYI JÓ GYAKORLATOK - ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA szakmai műhely
Az EMET 2013. július 2-án Mezőcsáton iskolai szociális munka témában rendezi következő szakmai műhelyét. Az eseményre a szakmai vezetőt és az iskolai szociális munkában érintett szakterületi koordinátorokat várják. Az iskolai szociális munkásoknak szánt műhelyt nyár végére tervezik.


2013. június 14. Menedzsment szakmai műhely
Regionális menedzsment műhelyt szervezett az utóbbi hetekben az EMET valamennyi nyertes 523-as kistérségnek. Lent a legutóbbi, 2012. június 10-i szikszói esemény ppt-je látható, amin a Szerencsi, Abaúj-hegyközi, Encsi, Edelényi, Szikszói, Bodrogközi kistérségek képviseltették magukat.


2013. június 12. Gyerekházak Országos Találkozója
A Kastélykerti Gyerekház rendezi 2013. június 20-án 10 órától a Gyerekházak Országos Találkozóját Pusztadoboson (Petőfi u. 85.). A délelőtt folyamán a helyi gyerekház, a "lakók" és a szabadtéri programok kerülnek bemutatásra, a délután során szakmai műhelymunkák lesznek 3 témában. Ezek: Jó gyakorlatok bemutatása, Szegregáció helyett sikeres integráció és A gyerekházak részére nyújtott szakmai szolgáltatások hatékonysága. A program 15 órakor zárul. Jelentkezni 2013. június 13-ig lehet a pusztadobos@biztoskezdet.hu címen.


2013. június 11. Déli árvízi különítmény

Reggel hatkor indult el a sellyei csapat, Mónika, Sanyi és Iza két önkéntessel (Erikával és Marikával), hogy segítsék az árvízzel sújtott területeken dolgozók munkáját. Mohácson 1200 szendvicset készítettek, ami mellett az almának és a csokinak volt a legnagyobb keletje. Először Dunaszekcsőn álltak meg, ahol kb. 150 rendőr, tűzöltő, önkéntes dolgozott. Megdöbbentő kép fogadta a csapatokat. A part közeli házak udvara vízben állt, a Duna óriás folyammá duzzadt, pedig a tetőzést szerda délutánra várták, de a víz szintje óráról órára emelkedett. Később a máltaiak három kisbusszal indultak Bátára, ahol egy IKSZT-ben volt a vezetőség hadiszállása. Már a falu szélén rendőrség fogadta a segítőket, mert teljes készültség van, senkit nem engednek be. Az is kiderült, hogy másutt is nagyon elkelne a segítség, ezért a sellyei csapat mellett a kadarkúti team is felkerekedik, és szerdától péntekig Baján teljesít szolgálatot.A szeretetszolgálat aktuális árvízi munkájáról a honlapon találhatnak információkat.


2013. június 6. Bemutatkozik a monori Nyitnikék Biztos Kezdet Gyerekház
Uniós Fejlesztések nyílt napja alkalmából 2013. június 15-én országszerte közel 30 olyan beruházást láthatnak az érdeklődők, amelyek egyébként zárva vannak a nyilvánosság előtt, vagy csak belépőjegy megvásárlása esetén tekinthetők meg. A látogatható beruházások között egyaránt található kulturális, turisztikai, tudományos célú, vagy épp infrastrukturális fejlesztés. Így megtekinthető lesz például Budapesten a 4-es metró Tétényi úti állomása, a Várkert Bazár tervezett rekonstrukciója vagy a monori Nyitnikék Biztos kezdet Gyerekház.
A szélesebb közvélemény elé tárt, kiválasztott programok közül az egyedüli közösségi, humán fejlesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat monori Jelenlét programjának keretében megvalósuló Nyitnikék Gyerekház.


2013. június 5. Esélyteremtés a munkanélküliségtől sújtott Beregi kistérségben

Kovács Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára szerdán Vásárosnaményba látogatott, hogy az Európai Unió által támogatott Gyerekesély projektről egyeztessen a helyi döntéshozókkal és szakértőkkel. Az ország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérsége 530 millió forintot nyert el a gyermekek felzárkózási esélyeinek javítására. A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás gondozásában a Kistérségi Gyerekesély Iroda márciusban megkezdte működését, összehangolva az új szolgáltatásokat és programokat. Ifjúsági pontok (Jánd, Beregsurány, Tiszaadony), valamint a tanodák (Vásárosnamény, Tiszavid, Aranyosapáti) nyíltak, Tarpa pedig telepi szociális munkának ad otthont. Ezen kívül négy Biztos Kezdet Gyerekház létrehozása és fenntartása is biztosított a támogatással, emellett táboroztatás, nyári játszóház is megvalósítható lesz.


2013. május 30. Megszületett a döntés a Gyerekházak 2013. évi hazai támogatásáról
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság tájékoztatása szerint hazai költségvetésből idén 43 Gyerekház részesül összesen több mint 290 millió forint juttatásban. Az összes támogatás 509 gyereket és szüleit érintené a Gyerekházak működtetőinek vállalása szerint, de a tavalyi tapasztalatok alapján a teljesítés várhatóan magasabb lesz, hiszen 2012-ben a kezdeményezés közel 700 rendszeresen járó gyerekre, valamint szüleire vonatkozott közvetlenül. A tervek szerint 2014-től a Biztos Kezdet Gyerekházak a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozási rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján több évre szóló működési támogatásban részesülnek pályázat alapján.


2013. május 30. Jó embert keresünk!
A Médiaunió Alapítvány pályázatot hirdet 2013-as "Jó embert keresünk – Keressük Magyarország példaképeit" kampányának részeként. Pályázhat bárki, aki ismer közvetlen környezetében olyan embert, akire felnéz. Jelöléseket várunk olyan magyar emberekre, akik önzetlenül segítenek egy közösségnek, időt áldoznak arra, hogy mások élete jobb legyen, támogatnak másokat tudásukkal, munkájukkal vagy adománnyal, vagy akiknek életszemlélete, kitartása, a mód, ahogy életüket, saját sorsukat irányítják, tanulságos lehet másoknak, példaként állítható mások elé. Pályázni 2013. július 31-ig a kampány www.joembertkeresunk.hu weboldalán lehet.

dr. Eőry Ajándok2012. május 29. Esélyteremtés a közép-nyírségi gyermekeknek
Langerné Victor Katalin kedden a Baktalórántházai kistérségben konzultált a helyi programok szakmai vezetőivel, polgármesterekkel, és megtekintette Ramocsaházán a Segítő házat, amely jó gyakorlatának köszönhetően gyakorlati helyül szolgál a közösségi animátor-képzésnek. Látogatást tett Apagyon, ahol egyedülálló módon a helyi igényeket kiszolgálva a projekt segítségével nyílt bölcsőde, és a Kézműves házban, ahol különleges kreatív foglalkozások zajlanak, amelyek termékei eljutnak a kistérség összes településére. A Gyerekesély projektek célkitűzése, hogy a kistérségekben emelkedjen a gyermekekre és családokra irányuló szolgáltatások és programok színvonala és elérhetősége, ezáltal javuljanak a gyermekek felzárkózási esélyei.


2013. május 25. Védőnői miniszteri biztos

Az emberi erőforrások minisztere 20/2013. (V. 24.) EMMI utasításával Bábiné Szottfried Gabriellát miniszteri biztossá nevezte ki fél éves időtartamra. Feladata többek között az Országos Védőnői Szolgála, az egységes védőnői rendelet megalkotásának koordinálása, az új várandós gondozási kiskönyv kidolgozásának koordinálása, a Magyar Védőnői Szolgálat hungarikummá minősítési eljárásban közreműködés, a védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztésének koordinálása, a koragyerekkori program keretében kidolgozásra kerülő új jelentéstételi rendszer bevezetésének koordinálása.


2013. május 23. Kistérségi gyerekesély projekt megnyitó Fehérgyarmaton
A Szeretetszolgálat által segített harmadik körös kistérségek közül harmadikként tartotta hivatalos megnyitóját a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás "Felső-Tisza Vidéki Gyerekesély Program" című programjával. A rendezvényen Nagyné Tivadar Brigitta szakmai vezető mutatta be (az alábbi ppt-vel) a projekt hátterét, főbb tevékenységeit, majd a kiemelt program részéről Regős Ágnes projektvezető beszélt a programról, végül a kiemelt program részéről a kistérség szakmai támogatását végző Szeretetszolgálattól Tarnai Zoltán regionális mentor beszélt a program szükségességéről és az elkövetkezendő kihívásokról. A megnyitó után alakult meg a Gyerekesély Bizottság, melynek elnöke a település és a kistérség vezetője, Dr. Tilki Attila lett.


2013. május 21. HELYI JÓ GYAKORLATOK - KÖZÖSSÉGI HÁZAK regionális szakmai műhely
Az EMET a következő hetekben a szomszédos, régiós kistérségek részvételével szakmai találkozókat szervez. A programok időpontjai, helyszínei és a programokra várt kistérségek:
2013. május 23. 9,30 - 16,30 Gyöngyösmellék (Sásdi, Jánoshalmi, Szigetvári, Kisteleki, Kadarkúti)
2013. május 29. 10,00 -16,00 Heves (Hevesi, Mezőcsáti, Edelényi, Szikszói, Ózdi, Bátonyterenyei)
2013. június 05.10,00-16,00 Nyírbátor (Baktalórántházai, Mátészalkai, Vásárosnaményi, Fehérgyarmati, Nyírbátori, Csengeri)
2013. június 06.10,00 -16,00 Nyírbátor (Szerencsi, Berettyóújfalui, Sarkadi, Bodrogközi, Abaúj-hegyközi, Encsi)


2013. május 21. HELYI JÓ GYAKORLATOK - PROJEKTMENEDZSMENT regionális műhely

Az EMET június folyamán a projektadminisztrációt segítő találkozókat szervez. melyeken a projekttevékenységek, projektműködés, projektszervezet dokumentációja lesz a fókuszban. A programok időpontjai, helyszínei és a programokra várt kistérségek:
2013. június 25. 10,00 -16,00 Heves (Hevesi, Mezőcsáti, Ózdi, Bátonyterenyei, Sarkadi, Berettyóújfalusi)
2013. június 11. 10,00 -16,00 Szikszó (Szerencsi, Abaúj-hegyközi, Encsi, Edelényi, Szikszói, Bodrogközi)
2013. június 11. 10,00 -16,00 Baktalórántháza (Baktalórántházai, Mátészalkai, Vásárosnaményi, Fehérgyarmati, Nyírbátori, Csengeri)
A Sásdi, Jánoshalmi, Szigetvári, Kisteleki, Kadarkúti kistérségeknek még egy sásdi alkalom szervezés alatt van.


2013. május 17. Szociális földprogram pályázat
A pályázat keretében 2013. május 29. éjfélig 250 millió forintra pályázhatnak azok az intézmények, amelyek olyan településen működnek, ahol jelentős az álláskeresők aránya. A program a hátrányos helyzetű falvak lakóinak megélhetését biztosítja azzal, hogy munkalehetőséget teremt, továbbá az elkészült ételeket a rászorulóknak, szociális intézményeknek is eljuttatják. A projekt révén körülbelül 150 szervezet juthat támogatáshoz. A fenti pályázat alkalmas lehet a Gyerekesély programok kiegészítésére, különös tekintettel a hiányzó foglalkoztatási elemek pótlására.


2013. május 14. Legyen jobb a gyermekeknek a Bodrogközben is!
Langerné Victor Katalin az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára a Bodrogközi kistérségben tekintette meg a nemrég indult, Gyerekesély program helyszíneit, melyben Biztos Kezdet Gyerekházakat, valamint Közösségi Szolgáltató Házakat alakítanak ki és működtetnek többek között Karcsa, Tiszakarád és Semjén községben. Közösségi programoknak helyet adó szolgáltató ház létesül Karcsa községben. A kistérség mind a 17 települése részt vesz a projektben, amelyben egészségügyi szűrések, nyári táborok, óvodai foglalkozások és számos program várja majd az itt élő gyerekeket és szüleiket.


2013. május 11. Regina legszebb napja
Bogdán Regina 6,5 éves kadarkúti, nagycsoportos óvodás kislány, aki családjával a kadarkúti Máltai Ház közösségének tagja. Regina részt vett az EÖTVÖS 10 Közösségi és Kulturális Színtér által kiírt „Az Én apukám” című rajzpályázaton, s rajza bekerült az 50 legjobb alkotás közé.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat,  Kadarkút Város Polgármesterével összefogva és egy -, a kistérségi gyerekesély programban dolgozó - szociális munkás segítségével juttatta fel a családot Budapestre, a rajzpályázat kiállítás- megnyitójára, ahol a kislány eddigi életének legszebb napját élhette át. A program támogatója, házigazdája Halász Judit volt, aki koncertet adott a megjelenteknek, ahova sikerült Reginát bejuttatni, a szervezők közreműködésének köszönhetően. A jövőben is sok sikeres rajzot kívánunk!


2013. május 8. Államtitkári látogatás a Kadarkút-Nagybajomi kistérség gyerekesély programjánál
Kovács Zoltán az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a Kadarkút-Nagybajomi kistérségben tekintette meg a márciusban indult Gyerekesély program keretében működő programhelyszíneket. A Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás és konzorciumi partnere a kaposfői Római Katolikus Plébánia Hivatal 600 millió forint uniós támogatást nyert 2 éves komplex programjára. Az eseményről tudósítás itt, itt és itt.


2013. május 3. Esélyt a bihari gyermekeknek!
Berettyóújfalura látogatott pénteken Kovács Zoltán, az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, hogy a helyi döntéshozókkal és szakemberekkel egyeztessen a kistérségben működő „Esélyt a bihari gyermekeknek” programról, amely 600 millió forintos pályázati keretből az élet számos területén nyújt segítséget a fiataloknak és családjaiknak. Közlemény.


2013. május 2. Új gyerekvédelmi szabályok a KRESZ-ben
 Gyermekszállítás-Iskolabusz tábla információs címkeA Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2011-ben 1580 tizennégy év alatti gyermek sérült meg közúti balesetben. Az új szabályozás ennek csökkentését célozza pl. a párhuzamos közlekedésre alkalmatlan úton a gyermekszállító autóbuszok mellett tilos lesz elhaladni az utasok be- és kiszállásának ideje alatt.
A „Gyermekek” táblával jelölt szakaszokon legfeljebb 30 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a járművek, a bevezetik a nem menetrend szerint közlekedő  gyermekszállító autóbusz fogalmát, melyet "Gyermekszállítás" tábla és felirat jelöl. Ezek autóbuszok a jövőben a menetrend szerinti járatok számára kijelölt autóbuszöblökben is megállhatnak. A megállóból való elindulásukat pedig az autósoknak lassítással, szükség esetén megállással kell segíteniük. A KRESZ-módosítást tartalmazó 129/2013. (IV. 30.) Korm. rendeletet teljes terjedelmében elolvasható ITT.


2013. április 30. Megjelent a nyári gyerekétkeztetési pályázat
A Magyar Közlöny 71. számában megjelent a 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól.
Támogatás a 2013. június 17-2013. augusztus 30-ig terjedő időszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek étkeztetésére kérhető. Hátrányos helyzetű települések részben önerővel, a leghátrányosabb helyzetű települések önerő nélkül juthatnak a 440 Ft/ nap értékű támogatáshoz. A pályázat (elektronikus) beadási határideje 2013. május 16. éjfél, a támogatói  döntés 2013. június 6-ra várható.


2013. április 24. Honlap információk
Partnereink honlapja az alábbi címeken érhető el:
EMET Gyerekesély program: gyerekesely.eu
EMET Biztos kezdet program: http://biztoskezdet.hu (honlap működése szünetel, átmenetileg a  http://biztoskezdet.info címen elérhető)
EMET Biztos kezdet Dokumentációs Rendszer dok.biztoskezdet.hu (honlap működése szünetel, átmenetileg a  http://dok.biztoskezdet.info címen elérhető)
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Gyerekesély-kutató Csoport http://gyerekesely-tamop.tk.mta.hu/
MTA Gyerekesély program Online Monitoring Rendszer http://monitoring.tk.mta.hu/
Korábbi partnerünk a MTA Társadalomkutató Központ: gyerekesely.hu


2013. április 24. Államtitkári látogatás az Abaúj-Hegyközi kistérség gyerekesély programjánál
Kovács Zoltán az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az Abaúj-Hegyközi kistérségben tekintette meg a nemrég indult, Gyerekesély program keretében működő programhelyszíneket. A többcélú kistérségi társulás közel 590 millió forint uniós támogatást nyert a 23 települést bevonó komplex programjára.


2013. április 23. Szerződéskötések, megállapodások
Az utóbbi időszakban lelassult a III. körös 523-as projektek szerződéskötése, mert úgy tűnt, hogy az éveken áthúzódó módosítások engedélyezési kötelezettséggel terheltek. Mivel kiderült, hogy nem szükséges ezen esetekben külön IH hozzájárulás, így újra beindult a folyamat. A mai nappal 5 szerződés vált hatályossá, a többi is halad. Szintén jó hír, hogy a kiemelt programmal kötendő együttműködési megállapodást még április hónapban postázza a kistérségeknek a főpályázó.


2013. április 18. Gyerekesély videok
A projektgazda  a Gyerekesély program video-anyagainak Youtube csatornát nyitott. Elsőként a 2013. március 13-i konferencia előadásai kerültek feltöltésre. A lenti videóra kattintva Vecsei Miklósnak, a Szeretetszolgálat alelnökének beszéde tekinthető meg.

Vecsei Miklós beszéde az EMET tájékoztató konferenciáján2013. április 10. Több mint 2000 gyermeknek segít a Gyerekesély program Bátonyterenyén
Több ezer Nógrád megyei mélyszegénységben élő gyermeknek és szüleiknek nyitnak új lehetőséget az integrált térségi Gyerekesély programok a félmilliárd forintos uniós támogatásoknak köszönhetően. A kezdeményezésnek köszönhetően az elmúlt két évben 1500 gyerek étkezését biztosították, Biztos Kezdet Gyerekházak, számítástechnikai központok és közösségi házak jöttek létre.Közlemény. Langerné Victor Katalin az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára szerdán látogatott a térségbe, a kistérségekkel történő szorosabb együttműködés érdekében, egyeztetett Becsó Zsolt helyi országgyűlési képviselővel és Nagy-Majdon József Bátonyterenye polgármesterével, valamint a Gyerekesély program stábjával a felzárkózási lehetőségekről.


2013 március 26. Gyermekszegénységet csökkentő intézkedések Csongrád megyében
Országszerte mintegy húszezer, mélyszegénységben élő gyermeknek és szüleiknek nyitnak új lehetőséget az integrált térségi Gyerekesély programok. Kovács Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) államtitkára ezúttal a Kisteleki kistérség projektjét tekintette meg. 


2013. március 23. Kistérségi szakmai műhelyek
A harmadik szakaszban induló kistérségek kezdő lépéseit segítendő, márciusban kistérségi szakmai műhelyeket szervezett a Szeretetszolgálat Gyerekház és Közösségi ház témában az Abaúj-Hegyközi, Encsi, Vásárosnaményi és Kadarkúti kistérségekben.  (2013.03.05. Encs és Gönc
2013.03.20. Gönc, 2013.03.21. Vásárosnamény, 2103.03.22. Kadarkút)
A programokon a kistérségi a máltai gyerekház vezetők és a kiemelt program szakemberei osztották meg tudásukat.


2013. március 22. Gyermekszegénységet csökkentő intézkedések az Ózdi kistérségben
Kovács Zoltán az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az Ózdi kistérségben tekintette meg a nemrég indult, Gyerekesély program keretében működő Közösségi Házat és Biztos Kezdet Gyerekházakat. A többcélú kistérségi társulás közel 471 millió forint uniós támogatást nyert a 29 települést bevonó komplex kistérségi programjára. Közlemény.


2013. március 14. Kistérségi tapasztalat-átadó műhely
A programon a 2013. január 1-én indult Abaúj-Hegyközi és Encsi, valamint a március 1-el indult Kadarkúti Kistérségek Gyerekesély Program vezető stábját és a gyerekesély programok közül legelsőként, még 2010-ben indult Hevesi Kistérség Gyerekesély Projektjének vezető stábját láttuk vendégül. A Hevesiek mesélnek a programjukról és főként a projektkezdés tapasztalatait osztanák meg. Szóba kerültek többek között a kistérségi és oktatási rendszer átszervezését érintő kérdések, a (köz)beszerzés dilemmái, a projektműködtetés és dokumentáció praktikumai.


2013. március 13. Máltai "rádiójáték"
A Civil Rádió Kapocs ifjúságsegítő magazinjának 533. számában Szabó András vendégei tegnap a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai voltak, Nagy-Bíró Judit pszichológus, a monori gyerekház vezetője, Tószegi Mónika ifjúságsegítő, sellyei animátor és Tarnai Zoltán szociálpolitikus a Szatmár-Beregi régió mentora. Munkatársaink Máltai Gyerekesély Programról beszélnek valamint a máltai játéktevékenységek különféle megjelenéseiről és szabadságáról a Máltai Gyerekházakban, a Máltai Játszótereken és a Mobil Játszótereken.


2013. március 10. Hevesi kistérségi projekt a gyermekszegénység leküzdéséért
Mintegy húszezer, mélyszegénységben élő gyermeknek és szüleiknek nyitnak új lehetőséget az integrált térségi Gyerekesély programok. Langerné Victor Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) helyettes államtitkára ezúttal a Hevesi kistérség projektjét tekintette meg. A többcélú kistérségi társulás több mint 570 millió forint uniós támogatást nyert a kistérség 17 települését bevonó komplex kistérségi programjára. 


2013. március 6. Gyerekház szabályozás és finanszírozás szabályai
2013.03.05-én a 37. számú Magyar Közlönyben megjelent a 19/2013. (III. 5.) EMMI rendelet A Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló és a 20/2013. (III. 5.) EMMI rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeirõl szóló jogszabály. Figyelem! A Gyerekházak hazai finanszírozási pályázatának benyújtási határideje 2013. március 22.!


2013. március 1. Esély az életre
A fenti címmel jelent meg cikk a Demokrata c. folyóiratban az Encsi Kistérségi Gyerekesély Programra való felkészülésről, a projekt vállalásairól és az Encs-Fügödi telepen tervezett programokról. A telepen a Szeretetszolgálat és Encs Város által közösen vásárolt ingatlanban közösségi szolgáltatóház kerül kialakításra, ahol 4 főállású szakember segíti majd a gyerekeket és családokat. Az Encsi kistérségben további 6 közösségi szolgáltatóház indul hamarosan.


2013. február 28. EMET konferencia meghívó
A Kiemelt Gyerekesély program vezetője, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztató konferenciát szervez 2013. március 13-án 10 órától Budapesten. A meghívottak az I.-III. körös kistérségek vezetői, a projektek szakmai vezetői, valamint a gyerekházak képviselői. A meghívó innen letölthető.


2013. február 26. Kistérségi gyerekesély projekt megnyitó Encsen
A harmadik körös kistérségek közül másodikként tartotta hivatalos megnyitóját az Encsi kistérség "Biztos kezdet, biztos jövő" című kistérségi gyerekesély programjával. A rendezvényt Bratu László a település polgármestere nyitotta meg, majd a kiemelt program és a Szeretetszolgálat részéről Lantos Szilárd projektvezető beszélt a kistérséggel közös munkáról és az elkövetkezendő kihívásokról. A helyi programot Konyor Judit projektmenedzser mutatta be az alábbi ppt-vel az egybegyűlteknek. A programot a kistérségben élő, tanuló gyerekek, diákok produkciói zárták. 

Encsi kistérségi gyerekesély nyitó ppt2013. február 25. Balog Zoltán Jánoshalma gyerekesély projektjének megnyitóján
A második körös nyitó programon Balog Zoltán emlékeztetett arra, hogy a 2007-ben, a parlamenti pártok szerinte egyhangú támogatásával indult program első körében az öt leghátrányosabb kistérség kapott 2,6 milliárd forint támogatást, míg a most induló második körben a jánoshalmai, a szigetvári, a sarkadi, a mezőcsáti, az ózdi és a csengeri kistérség kap támogatást. A hamarosan induló harmadik programmal együtt 170 ezer gyermek világát célozzuk meg - fűzte hozzá.


2013. február 16. Figyeljetek ránk! A civil gyermekjogi jelentés bemutatója
Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület 2013. február 21-én Budapesten rendezi meg a Figyeljetek Ránk! - A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 című programot. Az ehhez készült civil (alternatív) jelentés kiegészítő kötet az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény magyarországi alkalmazását és a gyermekjogok helyzetét mutatja be a 2006 és 2012 közötti időszakban.

2013. február 12. Több mint ezer hátrányos helyzetű gyermeken segít

a Gyerekesély program a Sarkadi kistérségbenA Sarkadi kistérségben tekintette meg a Gyerekesély program keretében hamarosan megnyíló Biztos Kezdet Gyerekházakat Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár. Közlemény.


2013. február 12. Kifogás benyújtása a kistérségi gyerekesély pályázati döntések ellen
Határidőre feladták kifogásukat a Barcsi, Sellyei, Tiszafüredi kistérségek a TÁMOP-5.2.3-A-12/1 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére pályázatuk tartaléklistás eredménye, és a bírálati eljárás ellen. A Bodrogközi kistérség még mindig  várja a választ a tavaly októberben benyújtott kifogására. Reméljük ezúttal rövidebb idő kell majd a válaszadásra.


2013. február 11. Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság ülése
A Bizottság mai tanácskozására a Szeretetszolgálat alelnöke készült a gyerekesély programmal kapcsolatos napirenddel. Felszólalásában jelezte, hogy a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia 2007–2032 megvalósításához, céljainak, prioritásainak megőrzéséhez szükséges a lezáruló kistérségi gyerekesély projektek további működtetésének biztosítása, a harmadik szakaszban tartaléklistára került pályázatok számára forrás biztosítása, valamint a következő uniós támogatási szakaszban a kistérségi (TÁMOP-5.2.3) és a szakmai-módszertani támogató (TÁMOP-5.2.1) programok folytatása, újabb kistérségek bevonása, a korábbiak megtartása mellett.

2013. február 6. Kistérségi gyerekesély projektnyitó Abaújban
Göncön hivatalos megnyitóját is megtartotta a januárban már elindult Gyerekesély program Abaúj-hegyközben. Az ünnepséget Sivák János a település polgármestere nyitotta meg majd a kistérség mentora Kiss Dávid beszélt a Szeretetszolgálat szerepvállalásáról. Az esemény azért is kiemelten fontos számunkra, mert ez az első nyitány a III. szakaszos kistérségi gyerekesély projektek körében és első a Szeretetszolgálat által mentorált kistérségek mezőnyéből.


2013. február 5. Pályázatfigyelő

Szeretnénk újabb forrásokhoz, lehetőségekhez segíteni a kistérségi gyerekesély programokat, civil szervezeteket és szolgáltatókat, ezért idén elindítottuk pályázatfigyelő aloldalunkat. Az oldal gyorsan elérhető a főoldal nyitása után a felső menüsávból. Heti rendszerességgel (általában hétfőn) töltjük fel az aktuálisan beadandó, folyamatosan  beadható, várható, egyeztetés alatt levő pályázatokat, amiket érdekesnek, elérhetőnek gondolunk. A rövid információk utáni linkeken részletesebb anyagokat találtok. Használjátok sikerrel.


2013. február 2. Gyerekházak 2013-as támogatási rendelete társadalmi véleményezésen
Megjelent a Biztos Kezdet Gyerekház támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének, valamint feladatainak és működésük feltételeinek részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletek tervezete. A véleményeket a 2013. február 8-i határidőre várják a szocialis.egyeztetes@emmi.gov.hu címen.2013. január 30.  A helyi Gyerekesély programokról egyeztettek az ózdi kistérségben
Az ózdi kistérségben tekintette meg a nemrég indult Gyerekesély program keretében működő Biztos Kezdet Gyerekházakat Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár. Közlemény.
A látogatáson a helyettes államtitkár fontosnak nevezte a helyi vezetőkkel és a felzárkózásban dolgozó szakemberekkel való egyeztetést és azt, hogy a programok megvalósítói és haszonélvezői érezzék, hogy kiemelt jelentőségű projektekben vesznek részt.
A koragyerekkori fejlesztő programok közül a Biztos Kezdet Gyerekházban egyedülálló módon szülő és gyerek együtt vesz részt a foglalkozásokon, ahol szakember segíti a szülőt a nevelésben és a gyermeket a fejlődésben. 2012-ben az uniós forrásból létrejött önkormányzati fenntartású gyerekházakat 188 millió forinttal támogatta a kormány, amely 41 gyerekház működtetéséhez járul hozzá.
A Gyerekesély program 2013. január 1-től az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) irányítása alatt fut tovább. Az EMET a projekt két konzorciumi tagjával, a Magyar Tudományos Akadémiával, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen, valamint a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársággal együttműködésében sikerre vigye a projektet, és hosszú távú együttműködést garantáljon.

2013. január 26. Nyilvános eredmények
Az NFU oldalán elérhető a III. kör második bírálati szakaszában kistérségi gyerekesély pályázatot nyertek listája, aloldalunkon pedig megtalálható egyben a TÁMOP-5.2.3-as Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére című pályázatok I-III. köreiben beadott pályázatok eredménye.
Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, Vásárosnamény - 533 717 529 Ft
Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása, Berettyóújfalu - 599 999 964 Ft
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása, Edelény - 588 018 850 Ft
Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás, Fehérgyarmat - 584 245 230 Ft
Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás, Nyírbátor - 600 000 000 Ft
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás, Mátészalka - 600 000 000 Ft
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás, Szerencs -  592 421 052 Ft
Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás, Szikszó -  599 999 333 Ft
Tartaléklistára került a Tiszafüredi, Barcsi és Sellyei kistérség pályázata.


2013. január 25. Figyelem, figyelem!
 
Az ESZA a mai nappal kiértesítette a III. körös kistérségeket a második bírálati szakasz eredményéről. Kérjük nézzék az EMIR felület értesítéseit. Előzetes információk szerint a projekttervek magas színvonalúak, de a rendelkezésre álló keret szűkössége miatt míg 8 pályázat nyert és megkezdheti a munkát, addig 3 kistérségi gyerekesély pályázat tartaléklistára kerül.


2013. január 7. Az ötödik év után - Egy félbeszakadt akciókutatás története
A Gyerekesély Egyesület oldaláról letölthető kötet öt év munkájának legfontosabb eseményeit, tanulságait, a Ferge Zsuzsa vezetésével megalakult Gyerekszegénység Elleni Programirodának (MTA GYEP) 2006 és 2011. közötti Szécsényi kistérségbeli terepmunkáját próbálja meg összefoglalni. A program keretében öt év alatt több száz ember dolgozott azon, hogy Magyarországon „jobb legyen a gyerekeknek”, hogy a gyerekszegénység problémájára – amely hazánkban nagyobb méreteket ölt, mint azt az ország fejlettsége érthetővé tenné – érdemi válaszokat adjon.


2012. december 30. Új konzorciumvezető a kiemelt gyerekesély program élén

A Kormány 1701/2012. (XII. 29.) határozata rendelkezik arról, hogy 2013 január 1-től a „Gyermekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése” kiemelt projekt feladatait, mint konzorciumvezetõ (a KIH-től) az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ, veszi át. Az új vezető munkáját továbbra is a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközponttal konzorciumi partnerségben látja el.


2012. december 29. Gyerekház előirányzat a költségvetési törvényben
A költségvetési törvény 3. számú mellékletében ismét nevesítve vannak a Gyerekházak. 2013-ban 293 millió forintot irányoztak elő a TÁMOP, illetve a Norvég Alap támogatásával a Biztos Kezdet projekt keretében létrehozott Gyermekházak fenntartásának támogatására. A forrást a Biztos Kezdet Gyermekházat működtető települési önkormányzatok igényelhetik, a projektek TÁMOP-ból, illetve Norvég Alapból történt finanszírozásának lezárását követően. A kapcsolódó pályázat kiírását tavaszra tervezik.


2012. december 28. Biztos kezdet gyerekházak a gyermekvédelmi törvényben
A Gyvt.-ben a gyermekjóléti alapellátások köre kibővült a Biztos kezdet Gyerekházakkal. Az emberi erőforrások minisztere kapott felhatalmazást, hogy a későbbiekben rendeletben szabályozza a házak szakmai feladatait és működési feltételeit.
"38/A. § (1) A Biztos Kezdet Gyerekház (a továbbiakban: Gyerekház) célja a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.
(2) A Gyerekház a gyermek és család sikeres társadalmi integrációja érdekében együttműködik különösen a gyermekjóléti szolgálattal, a védőnői szolgálattal, az óvodával, egyéb gyermekintézménnyel, valamint szükség esetén a jelzőrendszer egyéb tagjaival.
(3) A Gyerekházra e törvény gyermekjóléti alapellátásokra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni."


2012. december 20. Döntés jövőre - a második bírálati körre leadott pályázatok állásáról
A TÁMOP 5.2.3 -12/1 felhíváshoz második körben beadott pályázatok (Barcsi, Fehérgyarmati, Sellyei, Vásárosnaményi, Berettyóújfalui, Edelényi, Mátészalkai, Nyírbátori, Szerencsi, Szikszói, Tiszafüredi)
bírálatát október végére tervezte a Döntés Előkészítő Bizottság, amit (ahogy már írtuk) a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet megszüntetett. A Bizottsági forma helyett ezúttal egy külső cég készíti el az ESZA számára a döntési javaslatot. Sajnos ettől a folyamat nem gyorsult, hanem lelassult. Néhány kört már járt az anyag, a következő lépésben 2012. december 28-án várható a cégtől a korrigált bírálat, amit jóvá kell hagyni az ESZA-nak, majd az Irányító Hatóságnak. Ezen háttérinformációk mellett, csaknem 2 héttel az év vége előtt már biztosra vehető, hogy nem lesz idén döntés a kistérségi gyerekesély pályázatokról. Az ESZA leghamarabb január első heteiben látja esélyesnek a végleges döntés megszületését.
 
  
2012. december 14. Szavak, szavak, szavak...
"...az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő vezetősége közölte, hogy a TÁMOP 5.2.1 „Gyerekesély” projekt eddigi vezetésével nem kíván a továbbiakban együtt dolgozni. (...) 2011 ősze óta, amikor a Gyerekesély Programot kidolgozó szakmai csapatot lehetetlenítették el, folyamatos az átszervezés, költözés, a vezetőváltás és a munkatársak foglalkoztatási bizonytalansága. (...) A munkában a bizalmat megalapozó személyes kapcsolatok, az állandóság, a speciális szaktudás kulcsszerepet játszanak. Az EMET intézkedése következtében előállt, ismételten bizonytalan helyzet a szakmai elkötelezettség hiánya mellett felveti az EU-s forrásokkal történő koncepciótlan pazarlás kérdését is." A Gyerekesély Közhasznú Egyesület levele itt olvasható teljes hosszában.


2012. december 6. Kistérségi kiterjesztés
A kistérségi kiterjesztés kidolgozója, az MTA GYEP, 2011 szeptemberének közepén megszűnt. A 2007. és 2011. közötti időszakban megvalósult a Szécsényi Gyerekesély Program, mint alkalmazási kísérlet módszertani feldolgozása és átültetése a projekt logika keretei közé, első körben öt, a második körben pedig hat kistérség felkészülésének támogatása saját gyerekesély stratégia kialakításában. Ez a folyamat a programot kidolgozó és a megvalósítást megkezdő MTA GYEP keretében működő szakemberek számára torzó maradt. A munka folyamatát, tapasztalatait azonban a GYERE Egyesület keretében közreadták a Kistérségi kiterjesztés című írásban.


2012. december 4. A harmadik szakasz második bírálati körének bírálata
A kistérségek megkapták az értesítést arról, hogy az ESZA lezárta az értékelést, vagyis felvitte a rendszerbe az előértékelések adatait. Ez után következik majd a döntés a pályázatokról. Egyelőre még nem látható, hogy ebbe bevonnak-e valamiféle tanácsadó testületet, vagy a közvetítő szervezet az előértékelés alapján hozza meg a döntését. Amint információhoz jutunk a bírálati folyamatról, közzétesszük azt.


2012. november 27. Szakmai tájékoztató nap a gyerekesély programban érintett kistérségeknek
Pontosításra került az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2012. november 28-án (szerdán) megrendezésre kerülő szakmai tájékoztató napjának meghívója.

2012. november 21. Szakmai tájékoztató nap a gyerekesély programban érintett kistérségeknek
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) 2012. november 28-án (szerdán) szakmai tájékoztató napot tart Budapesten az első, második és harmadik körös, TÁMOP-5.2.3-as projektben érintett kistérségek képviselőinek. A program apropója és fő témája a TÁMOP-5.2.1-es, szakmai módszertani támogatást nyújtó kiemelt projekt projektgazda váltása és a kistérségi szervezeti átalakulás. A szakmai napra meghívottak a kistérségi elnökök, alelnökök, illetve ahol működik, vagy felállt már a helyi projekt stáb, ott a projekt- és szakmai vezető. Az esemény hatékonysága érdekében kérjük a Szeretetszolgálat által segített társulásokat, hogy a kistérségi átalakulással kapcsolatos kérdéseiket és a résztvevők listáját 2012. november 26-án (hétfő) délutánig küldjék meg a gyerekesely@maltai.hu címre.


2012. november 18. Pályázat a pályázati források eléréséért
Az Autonómia Alapítvány pályázatot hirdet települések önkormányzatai, roma nemzetiségi önkormányzatai, civil szervezetei számára, hogy hozzásegítse azokat roma integrációt szolgáló hazai és EU-s forrásokhoz, elsősorban humán fejlesztési területen. A programban egy hosszabb távú együttműködés keretében képzéseket, tanulmányutakat, kis helyi projektek támogatását, nagyobb léptékű projektek/pályázatok helyi előkészítését tervezik. Szolgáltatásaikat ingyenesen biztosítják olyan helyi együttműködések támogatására, amelyek a helyi önkormányzat és a civil szereplők aktív részvételére építenek a roma integrációs célok érdekében. A programba 2012. december 10-ig jelentkezhetnek az érdeklődők.


2012. november 15. A második bírálati körre beadott pályázatok helyzete
Az TÁMOP 5.2.3 -12/1 felhíváshoz második körben beadott pályázatok (Barcsi, Fehérgyarmati, Sellyei, Vásárosnaményi, Berettyóújfalui, Edelényi, Mátészalkai, Nyírbátori, Szerencsi, Szikszói, Tiszafüredi)
bírálatát október végére tervezte a Döntés Előkészítő Bizottság. Két jelentős tényező játszik közre abban, hogy a Bizottság nem tudott összeülni. Az egyik az, hogy a 11 kistérségi pályázat előbírálata elhúzódott, a másik pedig az, hogy a döntés előkészítési folyamat felgyorsítása miatt a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet megszüntette a Döntés Előkészítő Bizottságokat. Az illetékesek dolgoznak azon, hogy megtalálják az új bírálati szervezeti formát és leértékelhessék a pályázatokat még a hónap során.

 


2012. november 8. Máltai Jelenlét program Monoron
Az MTVA P'amende c. műsora egy napot eltöltött a monori telepen, meglátogatták a Gyerekházat, Tanodát, a Focisulit. A filmesek előszedték a 2005-ben a telepen, a stábbal forgatott anyagokat is, így igazán jól látható az utóbbi évek munkájának eredménye. A 25 perces videót különösen ajánljuk azoknak, akik Közösségi szolgáltató házat indítanak, főleg, ha Gyerekházat is terveztek mellé a kistérségi gyerekesély projektjükben.


2012. november 5. Második körösök projektindító napja
A
TÁMOP-5.2.3-A-11/1 projektek nyertesei számára az ESZA projektindító szakmai napot szervez 2012. november 8-án Budapesten. A rendezvényen a technikai, pénzügyi, szabálytalansági információkon kívül a kiemelt program szakértői is bemutatkoznak.


2012. október 30. Bölcsődefejlesztési pályázat társadalmi egyeztetése
Az Észak-Magyarországi Régió bölcsődéinek infrastrukturális fejlesztését célzó 2,1 milliárdos keretösszegű pályázati felhívás (ÉMOP-4.2.1/B-12) tervezete 2012.11.07-ig véleményezhető az NFÜ oldalán.


2012. október 27. Fájdalmas búcsú
Juhász Zsolttól
Megrendülten vettük a hírt 2012. október 22-én, hogy súlyos betegség után elhunyt Juhász Zsolt az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet vezetője, akit ma kísértek utolsó útjára. Zsoltnak jelentős szerepe volt az encsi kistérségi gyerekesély pályázat összeállításában, sikerében. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai emlékükben őrzik.2012. október 26.  A helyi önkormányzatok társulásával foglalkozó tájékoztató
Megjelent a Belügyminisztérium által készített helyi önkormányzatok társulásaival foglalkozó tájékoztató, mely bővebb tájékoztatás nyújt a 2013. január 1. után várható változásokkal kapcsolatban.


2012. október 20. Összefogás és támogatás Kadarkúton
A Kadarkúti gyerekesély programba tervezett központi Gyerekház szolgáltatásainak, elérésének teljessé tétele érdekében a Szeretetszolgálat házat vásárolt a kadarkúti telepen, ahol a kiemelt program munkatársai mellett helyet kap majd a Gyerekház egy kistérségi munkatársa is. Az ingatlan felújításában 2012 szeptemberében, októberében segítségünkre volt a Fundamenta csapata, akik 4 napon keresztül áldozták az ügyre idejüket és szakértelmüket, valamint  anyag vásárlással támogatták a telepi ingatlan alkalmassá tételét a helyiek fogadására, és összegyűjtött adományaikkal segítették a telepen élőket. Köszönjük hozzájárulásukat és visszavárjuk őket akkor, ha már belaktuk a házat.


2012. október 18. Legszegényebb települések
A Pénzcentrum kiadta a Gfk felmérését, a legszegényebb és leggazdagabb települések listáját a vásárlóerő index alapján. A leggazdagabb idén is Telki, a legszegényebb hagyományosan Tiszabő, majd a legrosszabbak közül a 4. Hernádvécse (mely az Encsi kistérségben van). 2010-ben még Vilmány is fent volt az 5-ös listán.


2012. október 16. Máltai hírlevél gyerekesélyes hírekkel
"... A közös játék közben pillanatok alatt teremtődik meg a bizalom, amire más körülmények között talán hónapokat kellene várni. Ha együtt játszunk, gyorsabban nyílnak ki az ajtók és a szívek is."


2012. október 12. Az első bírálati körben nyertes kistérségekkel való együttműködés
Az ESZA megküldte a nyertes pályázóknak a szerződéskötéshez szükséges korrekciók, dokumentumuk körét. Ennek része a kiemelt projekttel való együttműködési megállapodás megkötése. Mivel a kiemelt projekt részéről 3 szervezet ír alá, és a program gazdája a Wekerle Sándor Alapkezelő neve Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalra változott, így egy kis türelmet kérünk a projektgazdáktól. Amint elkészülünk a javított megállapodásokkal, azokat a társulások rendelkezésére bocsátjuk. Addig is áttekinthetők
oldalunkon a Pályázati Útmutatóban nevesített együttműködési feladatok és a 23. sz. melléklet, mely maga az együttműködési megállapodás.


2012. október 12. A második bírálati körre beadott pályázatok állásáról

Az TÁMOP 5.2.3 -12/1 felhíváshoz második körben beadott pályázatok (Barcsi, Fehérgyarmati, Sellyei, Vásárosnaményi, Berettyóújfalui, Edelényi, Mátészalkai, Nyírbátori, Szerencsi, Szikszói, Tiszafüredi) előértékelése folyamatban van. A Döntés Előkészítő Bizottság ülése várhatóan október végén lesz. 

Annak érdekében, hogy a DEB munkáját segítsük és jól megalapozott döntések szülessenek, a Máltai Szeretetszolgálat és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal tájékoztatást nyújt a szakminisztérium képviselőinek a pályázatok szakmai tartalmáról és a szakmai módszertani támogatásról, felkészülésről.2012. október 11. Gyerekház konferencia Tarnabodon
A Mazsola Gyerekház 2012. október 18-án 9 órától szakmai napot szervez Tarnabodon (Hevesi kistérség). A  Befogadó falu programhoz kapcsolódó szakembereken túl a programban megszólalnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) szakértői is. A programot és a jelentkezési lapot csatoljuk. A szakmai napot különösen ajánljuk azon kistérségeknek is, ahol a következő hónapokban indul majd a Gyerekház.


2012. október 10. Gyerekházak támogatása
Nyilvános a hazai forrásból támogatást nyert Gyerekházak listája a Biztos kezdet oldalon. Nagy lépés ez a szolgáltatás elfogadtatásának, jövőjének szempontjából. Gratulálunk a nyerteseknek, egyben reméljük, hogy a Gyerekházak szabályozott helyet kapnak az ellátórendszerben, és a jövőben sikerül biztonságban tudni ezt a hiánypótló munkaformát. A Szeretetszolgálat által segített kistérségek közül a Sellyei kistérségbeli Gilvánfa és Hegyszentmárton Gyerekháza működése vált biztosítottá a támogatás révén.


2012. október 8.
„FELZÁRKÓZÁS + EGYENLŐSÉG = ESÉLY” konferencia sorozat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) szakmai közreműködésével konferencia sorozatot szervez, amely a társadalmi felzárkózás és esélyegyenlőség kérdését járja körül a közigazgatás fejlesztése során, a jó gyakorlatok bemutatásával. A résztvevők megismerkedhetnek
az egészségügyi állapotjavítást segítő projektek jó gyakorlataival és buktatóival, a roma felzárkózás elősegítése kapcsán a helyi képzési módszerekkel és a társadalmi feszültségeket csökkentő, szociális biztonságot javító programok tapasztalataival.
Konferencia időpontok:
2012. október 11. - Eger, 2012. október 18. – Salgótarján, 2012. november 15. – Kaposvár, 2012. november 22. – Nyíregyháza, 2012. december 4. - Zalaegerszeg


2012. október 6. Civil jelentés a gyerekesélyekről 2011
Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programirodájának 2011-es megszűnte után -  az ügy iránt elkötelezett korábbi munkatársak - létrehozták a Gyerekesély Közhasznú Egyesületet, majd megjelentették nyomtatásban és honlapjukon első jelentésüket, Civil jelentés a gyerekesélyekről 2011 címmel. A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról 2007–2032 szóló 47/2007. (V. 31.) országgyűlési határozat végrehajtásának kontrollját a Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága végzi, ami 2012 tavaszán szintén elkészítette jelentését  „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról címmel.


2012. október 4. Komplex telep program nyertesek
A TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című pályázaton az első bírálati körre beadott 43 projektterv alapján 21 önkormányzat és partnerei nyertek támogatást.
A kistérségi gyerekesély programokban érintett kistérségekben is indulhatnak hamarosan a telep programok.
A Málta által mentorált területeken érintett a Bodrogközi kistérségből Cigánd, a Vásárosnaményi kistérségből  Beregdaróc. A KIH által segített Baktalórántházai kistérségből Besenyőd, a Nyírbátori kistérségből Encsencs, a Szikszói kistérségből Hernádkércs és Kázsmárk, a Hevesi kistérségben Heves, az Ózdi kistérségben pedig Ózd kapott támogatást. Gratulálunk a nyerteseknek és várjuk az együttműködési lehetőségeket a kistérségi GYEP programokkal.
A második bírálati szakaszra a pályázat benyújtási határideje 2012. október 15.


2012. október 1. Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása
Első alkalommal támogatja a Kormány központi költségvetésből a koragyerekkori esélyteremtésben kulcsfontosságú Biztos Kezdet Gyerekházakat. Az új támogatási lehetőséggel azok az önkormányzatok élhetnek, akik már működtettek korábban ilyen intézményeket, ám uniós finanszírozásuk lejárt.
Döntés 183 millió forintos összeg odaítéléséről született, a 41 beérkezett pályázatból 40 Biztos Kezdet Gyerekház részesül anyagi támogatásban, amely 589 gyermek és szüleik számára nyújt segítséget. Az eredetileg civil- vagy egyházi fenntartású intézmények is kaphattak támogatást, közülük összesen 12-en nyertek a pályázaton.


2012. szeptember 29. Nyertes kistérségi pályázatok
A kistérségi gyerekesély pályázók 3. generációjából négy nyertes adatai váltak nyilvánossá. A TÁMOP 5.2.3.A-12/1 pályázaton támogatást elnyert főpályázók:
Abaúj- Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás, Gönc - 588 390 148 Ft
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás, Cigánd - 509 167 704 Ft
Encsi Többcélú Kistérségi Társulás, Encs - 593 040 000 Ft
Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás, Kadarkút - 598 832 942 Ft
A projektek várhatóan 2013. január elsején kezdődnek és 2 évig tartanak. A korábbi évek adatait aloldalunkon tekinthetik meg. Gratulálunk a nyerteseknek, további sok sikert és főleg kitartást kívánunk a kistérségi gyerekesély pályázatok megvalósításához, amihez természetesen továbbra is segítséget nyújt a Szeretetszolgálat.


2012. szeptember 28. EMIR értesítés nyertes kistérségi gyerekesély pályázatokról
A harmadik körös kistérségek közül azok, akik az első bírálati határidőre nyújtották be a TÁMOP-5.2.3-as konstrukcióban a pályázatukat  (Abaúj-Hegyközi, Barcsi, Encsi, Kadarkúti kistérségek), nézzék meg az online pályázati nyilvántartó rendszerben az ESZA értesítését, mert elérhető a projekttervük bírálata.


2012. szeptember 25. MindenGyerek konferencia
A MindenGyerek kizárólag önkéntes felajánlásokból jön létre. A szervezők, az előadók és a műhelyvezetők,  lebonyolítást segítők mind fontosnak tartják, hogy tegyenek azért, hogy ötödik alkalommal is találkozzanak a gyerekekkel foglalkozók. A 2012. október 4-5-én Budapesten tartott konferecia két napja alatt összesen 8 idősávban egyenként 4 program közül minden részvevő maga válogathatja össze a személyes konferenciaprogramját. Regisztráció itt. A részletes program és bejelentkezés a programokra itt.


2012. szeptember 19. Hiánypótlás
A kistérségi gyerekesély pályázatokhoz lassacskán érkeznek az ESZA-tól a hiánypótlás kérések 15 napos határidővel. Munkatársaink szakmai és pályázattechnikai kérdésekben is állnak a kistérségek rendelkezésére. Keressék bátran a kistérségi koordinátorokat és mentorokat!


2012. szeptember 4.  Mind a 15 kistérségi pályázat b
eadva!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (volt Wekerle Sándor Alapkezelő) által támogatott, - pályázat benyújtásra jogosult - 15 kistérség a határidőig beadta projekttervét a TÁMOP 5.2.3 -12/1-es számú pályázatra. A programtervek a kistérségi gyerekesélyek javítását, új szolgáltatások kialakítását, a meglevők megerősítését és a gyerekekre irányuló szolgáltatások közti koordinációt, az együttműködést segítik. 


2012. szeptember 3. Nyilvános a 8 Kistérségi Tükör végleges változata
A pályázati beadáshoz készített Tükröket mind a 8 (Abaúj-Hegyközi, Barcsi, Bodrogközi, Encsi, Fehérgyarmat, Kadarkúti, Sellyei, Vásárosnaményi) kistérség részére eljutattuk, végleges formájában, a társadalmi egyeztetés után beérkezett javaslatok átvezetésével. A 8 kistérségi tükör a végleges változata letölthető, illetve bővebb információ a Tükrök feladatáról, szerepéről a Kistérségi tükör menüpont alatt olvasható.
Köszönetet mondunk a kistérségek minden szakemberének, döntéshozójának, lakosának, akik - adatszolgáltatásukkal, tapasztalatukkal, pontosításaikkal - segítették a Tükörkészítést. Támogatásuk hozzájárult ahhoz, hogy minél teljesebb helyzetértékelés készülhessen, ezáltal pontosabb tervezés váljon lehetővé, segítve a kistérségi gyerekesély programok megvalósítását.


2012. szeptember 3. Az első bírálati körre beadott pályázatok állása
Kedden összeült a Döntés Előkészítő Bizottság, áttekintette a pályázatokat. Kérjük a 4 kistérséget, akik elsőként adták be pályázataikat,  figyeljék az e-mailjüket, szoros határidővel érkezhet tisztázó kérdés.


2012. augusztus 31. Kistérségi pályázatok a finisben
Holnap, 2012 szeptember elsején van a TÁMOP-5.2.3/12-es pályázatok második, végső beadási határideje. A hétvégi véghatáridőre való tekintettel (az ESZA-val egyeztetett információink szerint) a pályázatok feladhatók 2012.szeptember 3-án, hétfőn éjfélig. Sok sikert kívánunk a pályázóknak, remélve, hogy a tervezésbe, pályázatírásba rengeteg befektetett energia a nyertes pályázatokká konvertálható.


2012. augusztus 28. Az első bírálati körre beadott pályázatok állásáról

Az TÁMOP 5.2.3 -12/1 felhíváshoz első körben beadott pályázatok (Abaúj-Hegyköz, Bodrogköz, Encs, Kadarkút-Nagybajom) előértékelése megtörtént. A Döntés Előkészítő Bizottság ülése szeptember első hetében lesz. 

Annak érdekében, hogy a DEB munkáját segítsük és jól megalapozott döntések szülessenek, a Máltai Szeretetszolgálat tájékoztatást nyújt a szakminisztérium képviselőinek a pályázatok szakmai tartalmáról és a szakmai módszertani támogatásról, felkészülésről.2012. augusztus 16. Szervezeti változások
A kiemelt gyerekesély program konzorciumvezetője, a Wekerle Sándor Alapkezelő a jelenlegi formájában megszűnik, átalakul, a TÁMOP-5.2.1.-es projekt a mai naptól a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal kötelékébe tartozik. A kistérségek szakmai-módszertani támogatásra irányuló program a tervezettek szerint zajlik tovább a szervezeti átalakulástól függetlenül.


2012. augusztus 14. Járási hivatalok és székhelyek megjelenése

A Kormány döntött a 2013. január 1-től érvényes járási besorolásokról. A Szeretetszolgálat által segített kistérségek helyzete az alábbiak szerint alakul:
Az Abaúj-Hegyközi Kistérség települései a Gönci járáshoz tartoznak. -
A Gönci járás illetékessége megegyezik az Abaúj-Hegyközi kistérség településeinek körével, amihez csatlakozik az Encsi kistérségből Abaújalpár, Abaújkér, Gibárt, Hernádbűd, Pere, a Szerencsi kistérségből Golop és Tállya, a Szikszói kistérségből pedig Felsődobsza.
A Barcsi Kistérség települései a Barcsi járáshoz tartoznak. - A Barcsi járás illetékessége megegyezik a Barcsi kistérség településeinek körével.
A Bodrogközi Kistérség települései jobbára a Cigándi járáshoz tartoznak. -  A Cigándi járás illetékessége szinte megegyezik a Bodrogközi kistérség településeinek körével. A Bodrogközi kistérség települései közül kettő (Alsó- és Felsőberecki) került el a Sátoraljaújhelyi járáshoz.
Az Encsi Kistérség települései jobbára az Encsi járáshoz tartoznak.  - Az Encsi járás illetékessége szinte megegyezik az Encsi kistérség településeinek körével. Az Encsi kistérség települései közül kettő (Pamlény, Szászfa) a Sátoraljaújhelyi járáshoz, öt (Abaújalpár, Abaújkér, Gibárt, Hernádbűd, Pere) pedig a Gönci járáshoz került.
A Fehérgyarmati Kistérség települései a Fehérgyarmati járáshoz tartoznak. - A Fehérgyarmati járás illetékessége szinte megegyezik a Fehérgyarmati kistérség településeinek körével. A Vásárosnaményi kistérség települései közül Tivadar került a Fehérgyarmati járáshoz.
A Kadarkúti Kistérség települései a Kaposvári járáshoz tartoznak. - A Kaposvári járás illetékessége megegyezik a Kaposvári kistérség és a Kadarkúti kistérség településeinek körével.
A Sellyei Kistérség települései a Sellyei járáshoz tartoznak. - A Sellyei járás a Sellyei kistérség településeit foglalja magába, valamint ide sorolják még a szomszédos Pécsi kistérségből Baksa, Tengeri és Téseny településeket.
A Vásárosnaményi Kistérség települései a Vásárosnaményi járáshoz tartoznak. - A Vásárosnaményi járás illetékessége szinte megegyezik a Vásárosnaményi kistérség településeinek körével. A Vásárosnaményi kistérség települései közül egyedül Tivadar került át a Fehérgyarmati járáshoz.


2012. augusztus 13. Biztos Kezdet Gyerekházak 2012. évi támogatása
Megjelent a gyerekházak támogatására kiírt pályázat egy EMMI rendelet formájában. A paraméterek dióhéjban:
- augusztus 13-án megjelent pályázat beadási határideje augusztus 22.,
- az kérhet támogatást, akinek van TÁMOP/Norvég támogatott gyerekháza, de már lejárt a támogatás,
- önkormányzat/kistérség pályázhat, a civileknek fenntartási szerződést kell kötni az előbbiekkel,
- 2012.01.01-2012-12.31-ig kérhető a támogatás, viszont 2012 októberére várható a támogatás,
- van valamiféle fenntartási elvárás, bár ennek mértéke nem tisztázott.2012. július 18. Hiánypótlások pontosítása
A benyújtott pályázatok hiánypótló leveleiben szerepel a Türr István Képzési és Kutatási Központtal kötendő együttműködési megállapodás. Az ESZA-val egyeztetve tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a hiánypótló levél bal oldalán levő oszlop egy EMIR által generált általános rész, amit nem tudnak módosítani. A ténylegesen benyújtandó dokumentumok a jobb oldali oszlopban vannak, ott nem szerepel a TKKI. Tehát a Türr István Képző és Kutató Intézettel nem kell együttműködési megállapodást kötni.


2012. július 2.  Benyújtott TÁMOP 5.2.3-12/1 pályázatok

Az első bírálati szakaszban 4 kistérség (Abaúj-Hegyközi, Bodrogközi, Encsi, Kadarkúti), benyújtotta a TÁMOP 5.2.3-12/1 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére c. pályázatát.
A befogadásról a közreműködő szervezet a pályázat beérkezésétől számított 7 napon belül írásban értesíti a pályázót. Ha a befogadást követően a támogatást igénylő által benyújtott pályázat nem felel meg, vagy nem állapítható meg egyértelműen, hogy megfelel-e a felhívásban meghatározott egyéb követelményeknek, akkora ESZA maximum 15 naptári napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót.


2012. június 17. Máltai ajánlások a kistérségi programtervezéshez
Közös célunk a szegénység, különösen a gyermekszegénység csökkentése, és a szegénység újratermelődésének, átörökítésének megelőzése. A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia (NS), a Társadalmi Felzárkózási Stratégia célkitűzéseivel és a TÁMOP-5.2.3/12-es pályázati felhívással összhangban a NS célterületeinek, horizontális elveinek mentén teszünk ajánlásokat a projekttervezéshez.


2012. június 7. 
KISTÉRSÉGI TÜKRÖK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSE
A TÁMOP-5.2.3-as projekttervezéshez, pályázat beadáshoz készített kistérségi tükröket társadalmi egyeztetésre bocsátjuk, annak érdekében, hogy a kistérségekben élők minél nagyobb köre ismerhesse meg, véleményezhesse azokat. Második körben a Barcsi, Fehérgyarmati és Vásárosnaményi kistérségi tükröket töltjük fel, amik az egyeztetés után lekerülnek az oldalról, a későbbiekben csak a végleges verzió érhető majd el (Itt). A tükör tervezethez 2012. június 13.  éjfélig várjuk észrevételeiket a gyerekesely@maltai.hucímen.2012.05.25. Videóink a gyerekesély program történetéről és a máltai szerepvállalásról

A gyerekesély program története

Máltai gyerekesély - kezdetek


Máltai mozgó játszótér2012. május 23. Civil határidő!
A civil törvény 2011. évi változása alapján minden civil szervezetnek 2012. május 31-ig letétbe kell helyeznie a  beszámolóját (mérleg, eredménylevezetés, közhasznúsági jelentés) az Országos Bírósági Hivatalnál. 2012. évben csak az a szervezet részesülhet költségvetési támogatásban, amely letétbe helyezte 2011. évről szóló beszámolóját.


2012. május 21.
Kistérségi Tükrök Társadalmi egyeztetése
A TÁMOP-5.2.3-as projekttervezéshez, pályázat beadáshoz készített kistérségi tükröket társadalmi egyeztetésre bocsátjuk, annak érdekében, hogy a kistérségekben élők minél nagyobb köre ismerhesse meg, véleményezhesse azokat. Első körben a Abaúj-Hegyközi, Bodrogközi, Encsi, Kadarkúti és Sellyei kistérségi tükröket töltjük fel, amik az egyeztetés után lekerülnek az oldalról, a későbbiekben csak a végleges verzió érhető majd el (Itt). A tükör tervezethez 2012. május 25. péntek éjfélig várjuk észrevételeiket a gyerekesely@maltai.hucímen.


2012. május 22. Módosult a kistérségi pályázati felhívás
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent, TÁMOP-5.2.3.-A-12/1 számú, „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” című kiíráshoz kapcsolódó Pályázati Útmutató megváltozott. A fő módosítás az, hogy nem kell együttműködési megállapodást benyújtani a a pályázat beadásához, és a szerződéskötéshez szükséges, - kiemelt projekttel (WSA, MTA, MMSZ) kötendő - együttműködési megállapodás mintája bekerült a dokumentációba.


2012. május 9. Nyári gyerekétkeztetés támogatása
A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól a 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet rendelkezik. A benyújtási határidő 2012. május 10.!


2012. május 2. Az április 19-i ESZA Infonap anyagai
A Wekerle Sándor Alapkezelő és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ppt-i leölthetők. Az ESZA vetítéseit még várjuk.

wsa_infonapra_521_2012.pptx


MMSZ_GYEP_2012.április 19.eszainfo.ppt


2012. április 13.  Máltai Orvoscsoport Vizsolyon
114 szülő adott beleegyező nyilatkozatot, Szalai Laciék Őket szűrték le ma. Délután 2 óráig nem volt kirívó betegség szerencsére, néhány magas vérnyomás, rengeteg bőrbetegség, szemüvegek. A fogász doktornő élete keseredett meg a leginkább, hiszen hasonlóképpen  monori telephez, itt is rengeteg első fogmosás élményt adott át, a gyerekek egyáltalán nem ismerik a fogkefét. Miért?- hangzott el a kérdés a doktornő részéről a beszélgetéseink alatt. Mert nincsenek meg hozzá a feltételek. Sok gyerek elmondta, hogy nincs fürdőszobájuk, és csak heti 2x fürdenek. Így nehéz fogat mosni.

2012. április 13. TÁMPONT- Biztos Kezdet, biztos jövő konferencia
A Wekerle Sándor Alapkezelő 2012.április 20-án 9 órától TÁMPONT- Biztos Kezdet, biztos jövő címmel rendez országos konferenciát a TÁMOP 5.2.1-11/1 projekt kapcsán az Aranytíz Kultúrházban. A jelentkezéseket 2012. április 16-ig várják. Meghívó  /   Jelentkezési lap


2012. április 13. Módosult a kistérségi pályázati felhívás
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent, TÁMOP-5.2.3.-A-12/1 számú, „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” című kiíráshoz kapcsolódó Pályázati Útmutató B6 pontja módosult. Technikai módosítás történt, a pályázat benyújtásának feltételeiben, és a szerződés megkötésének kizáró okaival kapcsolatban, a változás program szakmai elemeit nem érinti.


2012. április 12. Kistérségi pályázat információs nap
Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. információs napot szervez az Új Széchenyi Terv keretében megjelent, TÁMOP-5.2.3-A-12/1 jelű "Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére" című pályázati kiírás kapcsán 2012. április 19-én Budapesten.
Az információs nap célja, hogy segítséget nyújtson a TÁMOP-5.2.3-A-12/1 kiírásra pályázni kívánó szervezeteknek a pályázati útmutatóban és a kapcsolódó mellékletekben bemutatott szakmai, pénzügyi, és adminisztratív feltételek értelmezésében. A jelentkezési lapot 2012.április 17.-én 12 óráig lehet leadni. Meghívó / Jelentkezési lap 


2012. április 1. Játék Csarodán
Végre ismét a Vásárosnaményi kistérségben játszottunk.
A gyerekek itt is nagy örömmel fogadtak minket. Mind a 115! Két turnusban jöttek, az első csoportban a 1-2, míg a másodikban a 3-4 osztály. Itt is a szokásos bevezető játékkal kezdtük, majd kettéosztódtunk, ki-ki kedve szerint mehetett színezni, vagdosni, ragacsolni, illetve az elevenebbje, - ha lehet 7-8 évesek között különbséget tenni energiaszint ügyileg - pedig mehettek mozgásos játékot játszani.
Szóval kettéosztódtunk, de valami fura kémiai folyamathoz hasonlatosan, mintegy ozmózissal hol szaporodtunk, hol csökkentünk csoportonként. A féligáteresztő hártyát itt a labdafogó háló jelentette, és a kisebb gondokat is, mert nem voltak ki a csapatlétszámok, és volt ám rendetlenkedés is rendesen, de… gyerekek.Segítséget is kaptunk, a tantónénik’ szívesen segítettek, hoztak még plusz ollókat, meg ragasztót, meg szigort is.
Összességében nagyon jó volt itt játszani, biztosan jövünk majd még légvárral együtt is.


2012. március 23. Megajáték Boldogkőváralján

Sok gyereknek szereztünk örömet a játékainkkal. Együtt volt három kistérség, mindenki kipakolta a játékait, és miután beosztottuk, hogy ki milyen játékkal szeretné lefoglalni a gyerekeket, három csapatra oszlottunk. Tamásék kint ügyességi sorjátékokkal, bent a tornateremben Kata és Timi labdajátékokkal játszottak, Judit és én pedig színeztünk, festettünk az alsósokkal. Dávid kint filmezett. 
A hangulat mindkét színtéren nagyon jó volt. A két csocsóasztal is igen népszerű volt, hatalmas meccsek zajlottak. Az iskola igazgatója a nap végén megköszönte a csapatnak, hogy ennyi gyereket megmozgattunk, és szerinte nem ártana, ha ez rendszeres lenne.  Az biztos, hogy lesz miről mesélni a gyerekeknek otthon.


2012. március 21. Ladon játszottunk

A gyerekek az idő lejártának végén szinte könyörögtek, hogy még egyet hadd játsszunk. Nagyon érdekes volt, ahogy a velünk lévő felsős tanárnő mondta nekik, hogy hát gyerekek, ilyet bármelyik szünetben lehet játszani, mert labdát kérhetnek, ők meg itt vannak. Látnotok kellett volna, hogyan néztek egymásra, amikor leesett nekik a húszfillér, hogy tényleg!


2012. március 16. péntek Semjénen játszunk
A játszóház helyszíne a faluházban volt, ami a település középpontjában helyezkedik el, a templom és a régi iskola épülete mellett. A helyszínt előzőleg meg is tekintettük, illetve érdeklődtünk a gyerekek várható lészáma felől. A gyerekek számát 80-ra tették - mivel jegyzői adatlapot még nem kaptunk, így pontos adattal nem szolgálhatunk - illetve picit ijesztgettek, hogy készüljünk fel, mert ezek a gyerekek nagyon rosszak. Rendben, készültünk...
Szép lassan szállingóznak a gyerekek, és mivel több kicsi is jött, leterítettük a játszószőnyegünket sok-sok játékkal, hogy ők se unatkozzanak. Így összesen négy féle alternatívát kínáltunk, illetve volt még egy csocsónk is, ami azt a célt szolgálta, hogy a kicsit visszahúzódó fiúk bemelegedjenek. A játszóház jól sikerült, az emlegetett 80 gyerekből 53-at értünk el.2014.06.20. Tiszakarád
Bodrogközi kistérség

2014.06.18. Túristvándi
Fehérgyarmati kistérség

2014.06.18. Vilmány
Abaúj- Hegyközi kistérség

2014.06.13. Csenyéte
Encsi kistérség

2014.06.12. Révleányvár
Bodrogközi kistérség

2014.06.06. Tiszakarád
Bodrogközi kistérség

2014.06.05. Gacsály
Fehérgyarmati kistérség

2014.06.01. Pácin
Bodrogközi kistérség


2014.05.30. Nagybajom
Kadarkúti kistérség

2014.05.28. Baktakék
Encsi kistérség

2014.05.27. Jákó
Kadarkúti kistérség

2014.05.27. Krasznokvajda
 Encsi kistérség

2014.05.20. Fügöd
Encsi kistérség

2014.05.10.Gemzse
Vásárosnaményi kistérség

2014:05.09. Jánd
Vásárosnaményi kistérség

2014.05.09. Somogyarcs
Barcsi kistérség

2014.04.30 Tokaj
Encsi kistérség

2014.04.06. Kadarkút
Kadarkúti kistérség

2014.04.04. Ricse
Bodrogközi kistérség
2014.03.26. Hernádcéce
Abaúj- Hegyközi kistérség
2014.03.17. Fügöd
Encsi kistérség

2014.03.05. Fügöd
Encsi kistérség

2014.03.04. Barcs
Barcsi kistérség

2014.03.03. Jánd
Vásártosnaményi kistérség

2014.02.01. Kadarkút
Kadarkúti kistérség

2014.01.18. Kadarkút
Kadarkúti kistérség

2014.01.17. Drávaivány
Sellyei kistérség


2013.12.02. Fügöd
Encsi kistérség
2013.11.29. Lakócsa
Barcsi kistérség


2013.11.16. Kaposvár
Kadarkúti kistérség

2013.11.11. Gilvánfa
Sellyei kistérség

2013.11.10.
Kadarkúti kistérség
 
 
2013.10.29. Hencse
Kadarkúti kistérség
 
2013.10.26. Bálavár
Barcsi kistérség
 
2013.10.24. Istvándi
Barcsi kistérség
 
2013.10.22. Barabás
Vásárosnaményi kistérség
 
2013.10.18. Jákó
Kadarkúti kistérség
 
2013.10.16. Kálmáncsehi
Barcsi kistérség
 
2013.10.14. Táska
Marcali kistérség (vendégj.)
 
2013.09.28. Alsótapazd
Kadarkúti kistérség
 
2013.09.28. Zselickisfalud
Kadarkúti kistérség
 
2013.09.26. Istvándi
Barcsi kistérség 
 
2013.09.24. Somogyarcs
Barcsi kistérség
 
2013.09.21. Tiszaszalka
Vásárosnaményi kistérség
 
2013.09.18. Lónya
Vásárosnaményi kistérség
 
2013.09.14. Rinyaújlak
Barcsi kistérség
 
2013.09.03. Tiszaadony
Vásárosnaményi kistérség
 
2013.09.03. Hernádszentandrás
Encsi kistérség
 
2013.08.22. Hencse
Kadarkúti kistérség
 
2013.08.17. Bárdudvarnok
Kadarkúti kistérség
 
2013.08.08. Nagyrozvágy
Bodrogközi kistérség

2013.08.01. Telkibánya
Abaúj- hegyközi kistérség
 
2013.7.29. Kaposfő
Kadarkúti kistérség
 
2013.07.26. Nagyar
Fehérgyarmati kistérség
 
2013.07.20. Piskó
Sellyei kistérség
 
2013.07.19. Boldogkőújfalu
Abaúj- hegyközi kistérség
 
2013.07.13. Vótapuszta
Sellyei kistérség
 
2013.07.11. Gelénes
Vásárosnaményi kistérség
 
2013.07.10 Jánd
Vásárosnaményi kistérség
 
2013.07.04 Gönc
Abaúj- hegyközi kistérség
 
2013.07.04. Kórós
Sellyei kistérség
 
2103.07.03. Nagycsány
Sellyei kistérség
 
2013.07.03. Semjén
Bodrogközi kistérség
 
2013.07.02. Bogdás
Sellyei kistérség
 
2013.07.01. Méra
Encsi kistérség
 
2013.06.29. Rinyakovácsi
Kadarkúti kistérség
 
2013.06.26. Csököly
Kadarkúti kistérség
 
2013.06.24. Vásárosnamény
Vásárosnaményi kistérség
 
2013.06.24. Abaújvár
Abaúj- hegyközi kistérség
 
2013.06.13. Tiszakóród
Vásárosnaményi kistérség
 
2013.06.13. Encs
Encsi kistérség
 
2013.06.12. Fáj
Encsi kistérség
 
2013.06.07. Hedrehely
Kadarkúti kistérség
 
2013.06.06. Felsőszentmárton
Sellyei kistérség

2013.06.06. Pácin
Bodrogközi Kistérség

2013.06.06. Köccse
Fehérgyarmati kistérség
 
2013.06.05. Vajszló
Sellyei kistérség
 
2013.06.05. Hernádvécse
Encsi kistérség
 
2013.06.04. Sellye
Sellyei kistérség
 
2013.06.03. Almamellék
Sellyei kistérség
 
2013.06.03 Karcsa
Bodrogközi kistérség
 
2013.06.02. Tarpa
Vásárosnaményi kistérség

2013.06.01. Gemzse
Vásárosnaményi kistérség

2013.06.01. Baglas
Kadarkúti kistérség

2013.05.31. Tiszacsermely
Abaúj- hegyközi kistérség

2013.05.30. Csányoszró
Sellyei kistérség

2013.05.28. Magyarmecske
Sellyei kistérség

2013.05.25. Besence
Sellyei kistérség


2013.05.25. Téseny
Sellyei kistérség

2013.05.24. Zemplénagárd
Bodrogközi kistérség

2013.05.24. Bodroghalom
Encsi kistérség

2013.05.24. Kaposszerdahely
Kadarkúti kistérség

2013.05.24. Vámosoroszi
Fehérgyarmati kistérség

2013.05.23. Drávafok
Sellyei kistérség

2013.05.22. Révleányvár
Abaúj- Hegyközi kistérség

2013.05.21.Jákó
Kadarkúti kistérség

2013.05.17. Dámóc
Bodrogközi kistérség

2013.05.16. Kadarkút
Kadarkúti kistérség
2013.05.15. Krasznokvajda
Encsi kistérség

2013.05.09. Sellye
Sellyei kistérség

2013.05.04. Méhtelek
Fehérgyarmati kistérség

2013.04.30.  Csenyéte
Encsi kistérség

2013.04.26. Mekényes
Kadarkúti kistérség

2013.04.23. Tiszaszalka
Vásárosnaményi kistérség

2013.04.19. Tiszakarád
Bodrogközi kistérség
2013.04.17. Abaújszántó
Abaúj- hegyközi kistérség

2013.04.08. Fony
Abaúj- hegyközi kistérség

2013.04.06. Abaújvár
Abaúj- hegyközi kistérség

2013.04.06. Pányok
Abaúj- hegyközi kistérség
2013.04.04. Sellye
Sellyei kistérség

2013.04.03. Sellye
Sellyei kistérség

2013.04.02. Marócsa
Sellyei kistérség

2013.03.04. Kisar
Fehérgyarmati kistérség

2013.04.03. Tornyosnémeti
Abaúj- hegyközi kistérség

2013.03.29. Semjén
Bodrogközi kistérség
2013.03.28. Karos
Abaúj- hegyközi kistérség

2013.03.29. Lácacséke
Bodrogközi kistérség

2013.03.28. Karos
Bodrogközi kistérség

2013.03.26 Vizsoly
Abaúj- hegyközi kistérség

2013.03.25. Telkibánya
Abaúj- hegyközi kistérség

2013.03.25. Sellye
Sellyei kistérség

2013.03.23. Zádor
Sellyei kistérség

2013.03.19. Nagyrozsvány
Bodrogközi kistérség

2013.03.18. Csobád
Encsi kistérség

2013.03.18. Felsőszentmárton
Sellyei kistérség
 
2013.03.08. Gulács- ovi
Vásárosnaményi kistérség

2013.03.07. Gulács
Vásárosnaményi kistérség

2013.03.06. Gacsály
Fehérgyarmati  kistérség

2013.03.01. Tiszacsermely
Bodrogközi kistérség

2013.02.28. Gilvánfa
Sellyei  kistérség
 
2013.02.27. Csányoszró
Sellyei kistérség

2013.02.26. Barabás
Vásárosnaményi kistérség

2013.02.25. 
Felsőszentmárton
Sellyei kistérség 

2013.02.20. Vásárosnamény
Vásárosnaményi kistérség

2013.02.23. Nagyrozsvány
Vásárosnaményi kistérség

2013.02.19. Hedrehely
Kadarkúti kistérség

2013.02.09. Kadarkút
Kadarkúti kistérség

2013.02.03. Vajszló
Sellyei kistérség

2013.02.02. Kórós
Sellyei kistérség

2013.01.30.Gilvánfa
Sellyei kistérség


2013.01.23. Lónya
Vásárosnaményi kistérség

2013.01.22. Csököly
Kadarkúti kistérség

2013.01.19. Kadarkút
Kadarkúti kistérség

2013.01.18. Tiszaszalka
Vásárosnaményi kistérség

2013.01.15. Tiszaadony
Vásárosnaményi kistérség

2013.01.13. Kispalád
Fehérgyarmati kistérség

2013.01.11. Csököly
Kadarkúti kistérség

2013.01.09. Kisar
Fehérgyarmati kistérség

2012.12.19 Fulókércs
Encsi kistérség

2012.12.18. Garadna
Encsi kistérség

2012.12.18. Becs
Fehérgyarmati kistérség

2012.12.12. Tiszakóród
Fehérgyarmati kistérség

2012.12.08. Fehérgyarmat
Fehérgyarmati kistérség

2012.12.06. Jánkmajtis
Fehérgyarmati kistérség

2012.12.06. Rozsály
Fehérgyarmati kistérség

2012.12.01. Kisasszond
Kadarkúti kistérség

2012.11.30. Drávaivány
Sellyei kistérség

2012.11.28. Méra
Abaúj- Hegyközi kistérség

201211.17. Kisszentmárton
Sellyei kistérség

2012.11.16. Penyige
Fehérgyarmati kistérség

2012.11.16. Nagyrozsvány
Bodrogközi kistérség

2012.11.14. Telkibánya
Abaúj- Hegyközi kistérség

2012.11.14. Jákó
Kadarkúti kistérség

2012.10.29. Karcsa
Abaúj - Hegyközi kistérség

2012.10.26. Kölcse
Fehérgyarmati kistérség

2012.10.22. Luzsok
Sellyei kistérség

2012.10.17. Gönc
Abaúj-Hegyközi kistérség

2012.10.16. Telkibánya
Abaúj-Hegyközi kistérség

2012.10.13. Cigánd
Abaúj-Hegyköz kistérség


2012.10.12. Baglas
Kadarkúti kistérség

2012.10.12. Tiszakarád
Bodrogközi kistérség

2012.10.11. Forró
Encsi kistérség

2012.10.07. Cigánd
Bodrogközi kistérség

2012.10.06. Révleányvár
Bodrogközi kistérség

2012.10.04. Ináncs
Encsi kistérség

2012.09.25. Fony
Abaúj-Hegyközi kistérség

2012.09.22. Fehérgyarmat
Fehérgyarmati kistérség

2012.09.20. Forró
Encsi kistérség

2012.09.18. Jánd
Vásárosnaményi kistérség

2012.09.14. Pácin
Bodrogközi kistérség

2012.09.13. Bélavár
Barcsi kistérség

2012.08.31. Nábrád
Fehérgyarmati kistérség

2012.08.28. Hernádvécse
Encsi kistérség

2012.08.27. Nagyrozvágy
Bodrogközi kistérség

2012.08.25. Darány
Barcsi kistérség

2012.08.24. Méra
Encsi kistérség

2012.08.21. Tiszaberek, Túrricse
Fehérgyarmati kistérség

2012.08.09. Vámosoroszi
Fehérgyarmati kistérség

2012.08.07. Csököly
Kadarkúti kistérség

2012.08.03. Korlát
Abaúj-Hegyközi kistérség

2012.08.02. Pere
Encsi kistérség

2012.07.20. Hernádcéce
Abaúj-Hegyközi kistérség

2012.07.15. Vilmány/Szűrés
Abaúj-Hegyközi kistérség

2012.07.14. Tiszacsermely/Szűrés
Bodrogközi kistérség

2012.07.13. Tiszakarád /Szűrés
Bodrogközi kistérség

2012.07.06. Kadarkút
Kadarkúti kistérség

2012.07.04. Vámosatya
Vásárosnaményi kistérség

2012.07.02. Kaposmérő
Kadarkúti kistérség

2012.06.30. Kőkút
Kadarkúti kistérség

2012.06.07. Szemere
Encsi kistérség

2012.05.12. Göncruszka
Abaúj-Hegyközi kistérség

2010.05.10.  Tiszaszalka
Vásárosnaményi kistérség

2012.05.02. Nagyar
Fehérgyarmati kistérség

2012.04.30. Piskó
Sellyei kistérség

2012.04.27. Rozsály
Fehérgyarmati kistérség

2012.04.27. Ilk
Vásárosnaményi kistérség

2012.04.27. Csenyéte
Encsi Kistérség

2012.04.26. Kaposmérő
Kadarkúti kistérség

2012.04.26. Karcsa

Bodrogközi kistérség

2012.04.26. Krasznokvajda
Encsi kistérség

2012.04.26. Nagyvarsány
Vásárosnaményi kistérség

2012.04.25. Pere
Encsi kistérség

2012.04.25. Tunyogmatolcs
Fehérgyarmati kistérség

2012.04.21. Tiszakerecseny
Vásárosnaményi kistérség

2012.04.21. Szilvásszentmárton
Kadarkúti kistérség

2012.04.20. Baglas
Kadarkúti kistérség

2012.04.20. Tarpa
Vásárosnaményi kistérség

2012.04.14. Kőkút
Kadarkúti kistérség

2012.04.13. Vizsoly
Abaúj-hegyközi kistérség


2012.04.06. Túristvándi
Fehérgyarmati kistérség


2012.04.04. Kiskoprád
Kadarkúti kistérség


2012.04.04. Nagybajom
Kadarkúti kistérség

2012.04.04. Ináncs
Encsi kistérség


2012.04.03. Mike
Kadarkúti kistérség


2012.04.02. Szenna
Kadarkúti kistérség


2012.04.01. Csaroda
Vásárosnaményi kistérség


2012.03.31. Gige
Kadarkúti kistérség


2012.03.30. Visnye
Kadarkúti kistérség


2012.03.30. Karos
Bodrogközi kistérség

2012.03.26. Boldogkőváralja
Abaúj-hegyközi kistérség

2012.03.21. Tiszakóród
Fehérgyarmati kistérség

2012.03.21. Tiszacsermely
Bodrogközi kistérség

2012.03.16. Semjén
Bodrogközi kistérség

2012.03.14. Kaposfő
Kadarkúti kistérség


2012.03.03.  Tiszaszalka
Vásárosnaményi kistérség

2012.03.08. Zemplénagárd
Bodrogközi kistérség

2012.03.05. Szatmárcseke
Fehérgyarmati kistérség

2012.02.25. Kisasszond
Kadarkúti kistérség

2012.02.22. Csököly
Kadarkúti kistérség

2012.02.21. Kaposszerdahely
Kadarkúti kistérség

2012.02.21. Zemplénagárd
Bodrogközi kistérség

2012.02.22. Révleányvár
Bodrogközi kistérség


2012.02.18. Hencse, Kaposújlak
Kadarkúti kistérség


Aloldalak (2): Galéria Sajtó
Comments