อัมพวา

อัมพวา .สมุทรสงครา

อัมพวา คือ  เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม

จุดเด่น คือ ตลาดน้ำยามเย็น ล่องเรือชมหิ่งห้อย ท่องเที่ยวทางน้ำ วิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ

การเดินทางจากรุงเทพ

    การเดินทางโดยรถตู้

    รถตู้ไปอัมพวาแล้วค่ะ คิว กรุงเทพ-อัมพวา -ดำเนิน รถจอดอยู่บริเวณใต้ทางด่วนพหลโยธิน ฝั่งช่อง5 ค่ะ ค่าโดยสารถึงอัมพวาคนละ 100 บาท สามารถนั่งรถตู้ คิว กรุงเทพ-แม่กลอง แล้วไปต่อรถเพื่อไปอัมพวาอีกที ซึ่งสามารถขึ้นรถได้จากบริเวณต่างๆ ดังนี้

    -ปิ่นเกล้า สามารถขึ้นรถตู้ได้ที่บริเวณหน้าห้างเมอร์รี่คิงส์เก่า(โลตัสปัจจุบัน)

    -อนุสารีย์ชัยฯ อยู่บริเวณใต้ทางด่วนพหลโยธิน ฝั่งไปสะพานควาย

    -จตุจักร สามารถขึ้นรถตู้ได้ที่บริเวณหน้าสถานีขนส่งหมอชิดใหม่

    -บางนา สามารถขึ้นรถตู้ได้ที่บริเวณหน้าไบเทคบางนา

    -บางประแก้ว สามารถขึ้นรถตู้ได้ที่บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ก่อนถึงปั๋มน้ำมันเชลล์

    รถตู้โดยสาร  ดังกล่าวจะสุดสายที่ตัวเมืองแม่กลอง แนะนำการต่อรถไปอ.อัมพวาและบ้านฝนโฮมสเตย์ได้โดย

    - รถโดยสารสาย  "แม่กลอง-บางนกแขวก" รถจอดบริเวณหน้าสถานีขนส่งจังหวัด รถจะผ่าน ตลาดน้ำอัมพวา (หากไปบ้านฝนก็ลงที่ตลาดน้ำอัมพวานะคะ)ไปสุดสายที่ ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

    - รถตุ๊ก ตุ๊ก สามารถเหมารถได้จากตลาดแม่กลองเลยค่ะ(บริเวณป้อมตำรวจที่ลงรถตู้) ราคา 80-100 บาท/คันผ่านตลาดน้ำอัมพวา และจะส่งให้ถึงบ้านฝนโฮมสเตย์เพื่อเก็บสัมภาระ  และสามารถเดินจากบ้านฝนโฮมสเตย์ไปตลาด            น้ำอัมพวา

    การเดินทางโดยรถทัวร์

    สามารถขึ้นรถโดยสารได้ที่ สถานีขนส่งสายใต้ (ป.1)เป็นเส้นทาง กรุงเทพฯ-ดำเนินสะดวก ซึ่งจะผ่าน ตัวเมืองแม่กลอง อ.อัมพวาและตลาดน้ำอัมพวา ปลายทางที่อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี
        เปิดให้บริการ 05.50-21.00 น.(จากกรุงเทพ)
        เปิดให้บริการ 05.30-18.30 น.(จากอัมพวา)

     การเดินทางโดยรถส่วนตัว

        จากกรุงเทพ ใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 35 (ถ.พระราม2สายธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือประมาณหลักกิโลเมตรที่ 64จะมีทางแยกต่างระดับจากซ้ายมือเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสงคราม(แม่            กลอง) ซึ่งอยู่ขวามือการเดินทางต่อไปอัมพวาให้ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม - บางแพ) ทางไปอ.ดำเนินสะดวก ประมาณ 6 กิโลเมตร จะพบสามแยกไฟแดง ให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าตัวอำเภออัมพวา ไปยัง            ตลาดน้ำ        อัมพวาและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภออัมพวา

การเดินทางจากรังสิตระยะเวลาในการเดินทาง : โดยรถยนต์ส่วนตัว 1 ชั่วโมงครึ่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

    ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
      
  เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วัดอัมพวันเจติยารามได้) ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์  ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 - 21.00 น. ในคลองอัมพวาจะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายอาหารและ            เครื่องดื่ม เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานต่างๆ  และมีรถเข็นขายของบนบกด้วย บรรยากาศสบาย ๆ มีเพลงฟัง จากเสียงตามสายของชาวชุมชน ประชาชนสามารถเดินเที่ยวชมตลาดหาซื้ออาหารรับประทาน

    ล่องเรือชมหิ่งห้อย
       
ท่านสามาเช่าเรือไปเที่ยวชมดู หิ่งห้อยในยามค่ำคืนได้ ค่าบริการคนละ 60 - 80 บาท หรือจะเหมาลำไปตกลำละประมาณ 600 บาท โดยให้เวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง โดยเรือจะล่องไปตามลำน้ำแม่กลอง
    วัดจุฬามณี

       
เป็นวัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวา ต่อเนื่องกับคลองผีหลอก สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาลพระเจ้าปราสาททอง สันนิษฐานว่า ท้าวแก้วผลึก (น้อย) นายตลาดบางช้าง ต้นวงศ์ราชินีกุลบางช้างเป็นผู้สร้างขึ้น        บริเวณหลังวัด เดิมเป็นนิวาสสถานของคุณนาค และคุณบุญรอด (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ และสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2)

    อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร. 2)
    
เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนอง พระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานศิลป        วัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ บริเวณที่ก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์นี้ พระราชสมุทรเมธี เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยารามเป็นผู้น้อมเกล้าฯ ถวาย มีทั้งหมด 11 ไร่ ซึ่งที่บริเวณนี้มีความสำคัญเพราะเป็นที่พระราช        สมภพของรัชกาล ที่ 2
        ภายในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ มีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่ พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นอาคาร ทรงไทย 4 หลัง จัดแสดงศิลปวัตถุในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 มีสิ่งที่น่าสนใจ         ได้แก่ หอกลาง ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 2 และโบราณวัตถุ หอนอนชาย แสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของชายไทย หอนอนหญิง แสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ ชานเรือน จัดแสดงตามแบบ        บ้านไทยโบราณ ห้องครัว และห้องน้ำ แสดงลักษณะครัวไทย และห้องน้ำของชนชั้นกลาง นอกจากนี้ยังมีโรงละครกลางแจ้ง สวนพฤกษ-ชาติ เป็นสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิด และร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และผลไม้
        การเดินทาง ไปอุทยานฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) ถึงกิโลเมตรที่ 63 เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 325 ประมาณ 6 กิโลเมตร (ผ่านตัวเมืองสมุทรสงคราม) มีทางแยกซ้ายไปอุทยานอีกประมาณ 1             กิโลเมตร จากตัวเมืองมีรถประจำทางสายบางมูลนากผ่าน ขึ้นรถได้ที่ตลาดเทศบาลเมือง อุทยานฯ และพิพิธภัณฑ์ เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น. อัตราค่าเข้าชม เด็ก 5 บาท ผู้ใหญ่ 10 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.      (034) 751-367, 751666

    วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
       
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ตรงปากคลองประชาชื่นฝั่งตะวันตก สามารถเข้าถึงได้โดยข้ามเรือบริเวณ วัดอัมพวันฯ หรือท่าเทียบเรือบริเวณอุทยาน ร.2 สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ กุฎีทอง มีประวัติเล่าว่า เศรษฐีบิดาของคุณนาค ให้            สมภารวัดบางลี่ตรวจดูดวงชะตาคุณนาค ได้รับคำทำนายว่า จะได้เป็น พระราชินี เศรษฐีบิดาคุณนาคจึงให้ คำมั่นว่า ถ้าเป็นจริงจะสร้างกุฎีทองถวายให้วัดบางลี่ จึงได้ชื่อว่า วัดบางลี่กุฎีทอง ต่อมาวัดบางลี่ถูกน้ำเซาะที่ดินพังลง จึง        รื้อกุฎีทองมาสร้างไว้ที่วัดแห่งนี้

    วัดบางกะพ้อม
       
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กม. เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา มีภาพจิตรกรรม ฝาผนังนูนในวิหารเก่า เป็นภาพเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ เรียงรายอยู่รอบผนังวิหารทั้ง 4 ด้าน และยังมี ช่องเจาะเป็นซุ้ม                 ประดิษฐานพระพุทธรูปโดยรอบอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองสี่รอย ซึ่งสร้างในสมัยกรุงธนบุรี เป็นรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่กลางวิหารเดิมมีแผ่นเงินหุ้ม แต่ถูกขโมยไปเมื่อครั้งสงคราม ถึงกระนั้น        ที่รอยพระพุทธบาทรอยลึกที่สุดนั้นเป็นไม้ประดับมุก มีความงดงามมาก

    วัดอัมพวันเจติยาราม
       
อยู่ติดกับอุทยาน ร. 2 เป็นวัดของตระกูลราชินิกุลบางช้าง สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระรูป ศิริโสภาค มหานาคนารี พระชนนีของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ หลังวัดนี้ก็เคยเป็นนิวาสสถานเก่า ของหลวงยกกระบัตร และคุณนาค เชื่อ        กันว่าบริเวณพระปรางค์ของวัดอัมพวันฯ เดิมเป็นเรือนที่คุณนาค ใช้เป็นที่คลอดคุณฉิมบุตรชาย ซึ่งต่อมาได้เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ต่อมา วัดอัมพวันฯ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่        หัว รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันวัดอัมพวันเจติยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโท พระอุโบสถตลอดจนถาวรวัตถุ ในวัดอัมพวันฯ นี้ ส่วนใหญ่เป็นศิลปะ และสถาปัตยกรรมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งนับเป็น      พระอุโบสถที่มีความงดงามอยู่มาก

    บ้านเบญจรงค์
        ตั้งอยู่ริมถนนสมุทรสงคราม-บางแพ เป็นแหล่งผลิตเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ที่มีความงดงาม แสดงถึงฝีมืออันปราณีต และศิลปไทยอันงดงาม เหมาะแก่การซื้อหาเป็นของใช้ ของแต่งบ้าน นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมกรรมวิธี        การผลิตถ้วยชามเบญจรงค์ดังกล่าวได้

    วัดเขายี่สาร
      
  เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ พระวิหารบนยอดเขามีลักษณะเป็นรูปเรือ ประดิษฐานพระพุทธบาทสี่รอย พระมณฑป และบานประตูไม้ นับเป็นงานประณีตศิลป์ ชั้นสูง นอก        จากนี้ยังมีศาลประดิษฐานหลวงพ่อปู่ศรีราชา ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ เคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไป มีงานนมัสการหลวงพ่อปู่กลางเดือนอ้ายของทุกปี

    ออร์คิดฟาร์ม
        ตั้งอยู่ริมถนนสมุทรสงคราม-บางแพ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสวนกล้วยไม้ และสวนผีเสื้อ ที่สวยงามให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น.
    อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

       ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของศริสตชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1890 (พ.ศ. 2433) โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารี ชาวฝรั่งเศส ใช้เวลา        ก่อสร้างถึง 6 ปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่สร้างด้วยอิฐเผา ผนังฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื้อมจากอ้อยใสสีดำ ภายในประดับด้วยกระจกสีที่สวยงามจากประเทศฝรั่งเศสที่เป็นเรื่องเล่าของพระนางมารีย์พรหมจารีย์จากพระคัมภีร์         และภาพของบรรดานักบุญชายหญิง มีรูปปั้น ธรรมาสน์เทศน์ อ่างล้างบาป ขาเทียนลักษณะต่าง ๆ และรูปแกะสลักประดับบานประตู บรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสต์ศาสนาบางตอน

    ตลาดน้ำท่าคา
        ในวันขึ้นหรือแรม 2 ค่ำ 7 ค่ำ 12 ค่ำ และทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 06.00- 12.00 น. จะมีตลาดนัดที่ชาวบ้านได้พายเรือนำอาหาร ผัก และผลไม้ท้องถิ่นมาขาย มีบริการให้เช่าเรือพาย สำหรับเที่ยวหมู่บ้านและสวน        ผลไม้รอบ ๆ ตลาดน้ำท่าคา นักท่องเที่ยวที่ต้องการไปชมสามารถทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 32 มีทางแยกขวาไปอีก 5 กิโลเมตร หรือเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางขึ้นรถได้ที่            ตลาดตัวเมือง หน้าธนาคารทหารไทยสายแม่กลอง-ดำเนิน สายท่าคา-ดอนสาม
        DIAGRAM AMPHAWA


View อัมพวา in a larger map

แผนการเดินทาง

ระยะเวลาในการเิดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง และระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร
เริ่มต้นจาก ศาลาว่าการอำเภอ เดินไปที่
- site_1 ระยะทาง 200 เมตร ใช้เวลาสำรวจประมาณ 35 นาที

- site_2 ระยะทาง 305 เมตร ใช้เวลาสำรวจประมาณ 45 นาที
- site_3 ระยะทาง 260 เมตร ใช้เวลาสำรวจประมาณ 40 นาที
 
ระยะเวลาที่เหลือใช้ในการพักผ่อนตามอัธยาศัย
Comments