จังหวัดบุรีรัมย์

     

               จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยรถยนต์ประมาณ  410  กิโลเมตร  ทางรถไฟประมาณ  376  กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 10,321,885 ตารางกิโลเมตรหรือ 6,451,178 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือร้อยละ 2.01 ของประเทศใหญ่เป็นอันดับ 6  ของประเทศ  มีอาณาเขตติดกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น  มหาสารคาม  และสุรินทร์
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้                  ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว  และราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา

 แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์

แผนที่แสดงเขตอำเภอจังหวัดบุรีรัมย์
 

 แผนที่แสดงอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นและประเทศเพื่อนบ้าน
 

แผนที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด
 

แผนที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด (ไทย-อังกฤษ)
 

แผนที่แสดงที่ตั้งศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
 

 

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

 

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

อำเภอเมือง

วนอุทยานเขากระโดง
นมัสการพระพุทธรูปใหญ่ ชมวิวบนปากปล่องภูเขาไฟ
เขากระโดงเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ปากปล่องปะทุเห็นได้ชัดเจน รอบบริเวณแวดล้อมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็กโดยเฉพาะนกนานาชนิดบนเขากระโดง ยังมีโบราณสถานสมัยขอม รอยพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นที่เคารพสักการะ ของคนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบุรีรัมย์ และไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล
ที่ตั้ง : บ้านน้ำซับ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๖ กิโลเมตร

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1
 
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนถนนสายบุรีรัมย์-สตึก ตัดถนนสายบุรีรัมย์-ประโคนชัย
รายละเอียด  

              เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ ที่พสกนิกรชาวบุรีรัมย์ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งผู้สถาปนาเมืองบุรีรัมย์ และเพื่อเป็นอนุสรณ์สักการะ รวมทั้งศูนย์รวมจิตใจที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมหาจักรีบรมราชวงค์ 

 อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก

อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก
 
สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ ห่างจากตัวอำเภอเมืองบุรรัมย์ประมาณ 10-13 กิโลเมตร
เบอร์ติดต่อ สำนักงานเขตฯ ต.บ้านบัว อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-605112
รายละเอียด  
   อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เป็นทะเลสาบน้ำจืด สร้างขึ้นเพื่อการชลประทานและการประปา มีพื้นที่ 3,876 ไร่ อยู่ใน ต.บ้านบัว ต.เสม็ด และ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีไม้พื้นเมืองยืนต้นร่มรื่น มีทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพตามฤดูกาลมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 170 ชนิด จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะสำหรับการดูนกและพักผ่อน     

อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด

อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ เป็นแหล่งดูนกน้ำแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ 4,434 ไร่ ซึ่งมีนกกระสาปากเหลือง เป็นนกที่มีค่าหายากอาศัยอยู่ นอกจากนี้ยังพบนกกระสาดำ นกกาบบัว นกอ้ายงั่ว เป็ดเทา และนกน้ำต่างๆ อีกมากมาย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสามารถปั่นจักรยานชมทัศนีย์ภาพรอบอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดได้
ที่ตั้ง : ต.สะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
 
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ในบริเวณสถาบันราชภัฎบุรีรัมย์
รายละเอียด  
   เป็นแหล่งเก็บรวบรวม และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นแหล่งที่จะค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ศูนย์แห่งนี้เปิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2536 นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวันในเวลาราชการ      


อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง


อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง
ปราสาทเขาพนมรุ้งได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทหินที่งดงามมากแห่งหนึ่งของไทย ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งซึ่งเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน ตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีชมพู และศิลาแลงอย่างยิ่งใหญ่อลังการมีการออกแบบผังปราสาทตามแนวความเชื่อที่สอดคล้องกับภูมิประเทศศาสนสถานแต่ละส่วนประดับด้วยลวดลายวิจิตรงามตาโดยเฉพาะหน้าบันศิวนาฎราชและทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่มีความงดงามละเอียดอ่อนช้อย นับเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าที่ไม่ควรพลาดชมในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ (ประมาณเดือน เม.ย. - พ.ค.) ของทุกปีจะมีประเพณีเดินขึ้นเขาพนมรุ้งเพื่อชมปรากฎการณ์ธรรมชาติอันน่ามหรรศจรรย์คือ พระอาทิตย์จะสาดแสงตรงเป็นลำทะลุช่องประตูปราสาททั้ง ๑๕ บานราวปาฏิหารย์และเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบปีเท่านั้น
ที่ตั้ง : อยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๑ บ้านตาเป็ก ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
สอบถามรายละเอียดการเข้าชมติดต่อ : อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง โทร.๐๔๔ ๖๓๑ ๗๔๖
วัดเขาพระอังคาร

วัดเขาพระอังคาร
 
สถานที่ตั้ง บ้านเจริญสุข ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
รายละเอียด  
   วัดเขาพระอังคารเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ ตั้งอยู่บนยอดเขาพระอังคารซึ่งสูงประมาณ 320 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีโบสถ์ที่ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมหลายสมัย ดูสวยงามแปลกตา เป็นวัดที่สวยงามใหญ่โตแห่งหนึ่งของบุรีรัมย์ มีโบสถ์ ศาลา และอาคารต่างๆ สร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยต่างๆ หลายรูปแบบงดงาม แปลกตาและน่าสนใจยิ่ง ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังและเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษด้วย บริเวณวัดเป็นปากปล่องภูเขาไฟคาดว่าเคยเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสมัยทวารวดีเพราะเสมาหินแกะสลักสมัยดังกล่าวหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก
    เขาอังคารเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วอีกลูกหนึ่งในบุรีรัมย์ อยู่ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากปราสาทพนมรุ้ง 20 กิโลเมตร โดยลงมาจากพนมรุ้ง ถึงบ้านตาเป็กแล้วเลี้ยวซ้ายมาตามทางที่จะไปละหานทรายประมาณ 13 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าทางลูกรังอีกประมาณ 7 กิโลเมตรพบโบราณสถานเก่าแก่ และใบเสมาหินทรายสมัยทวารวดีสำคัญหลายชิ้น     

อำเภอประโคนชัยปราสาทเมืองต่ำ
เมืองโบราณร่วมสมัยกับปราสาทเขาพนมรุ้ง
ปราสาทเมืองต่ำเป็นปราสาทหินของโบราณที่มีขนาดใหญ่มาก สร้างขึ้นตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดูเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตัวปราสาทออกแบบได้อย่างงดงาม มีโครงสร้างที่ได้สัดส่วนบริเวณโดยรอบปราสาท เป็นชุมชนโบราณสมัยขอม ที่มีประวัติเกี่ยวเนี่ยงกับปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำจึงมีความสำคัญทางโบราณคดี นอกเหนือจากเป็นมรดกทางศิลปกรรมที่งดงาม ปราสาทแห่งนี้ได้รับการบูรณะในปี พ.ศ. 2540
ที่ตั้ง : บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย ห่างจากปราสาทเขาพนมรุ้ง 8 กิโลเมตร สามารถเที่ยวต่อกันได้สะดวก

อำเภอบ้านกรวด
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบ้านกรวด

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบ้านกรวด

ตั้งที่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เดิมเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุ ที่ขุดพบในเขตอำเภอบ้านกรวด อันได้แก่ เครื่องเคลือบดินเผาโบราณ อายุประมาณพันปีซึ่งพบเตาเครื่องเคลือบเหล่านี้จำนวนมาก นับเป็นแหล่งผลิตสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอดีต ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขุดเปิดเตาเผาโบราณในเขตอำเภอบ้านกรวดแล้ว 2 แห่ง คือ เตานายเจียน และเตาสวาย อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 5 และ 12 กิโลเมตร ตามลำดับ
ที่ตั้ง : อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

แหล่งเตาเผาโบราณ

สถานที่ตั้ง  บ้านถนนน้อย ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (ห่างจากตัวอำเภอ 5 กม.)
รายละเอียด  
            เป็นเตาเผาโบราณอายุประมาณ 1,000 ปี มี 2 เตา ชื่อเตาเผานายเจียน และเตาเผาสวาย และได้พบเครื่องเคลือบโบราณจำนวนมาก คนโบราณใช้เผาเครื่องปั้นดินเผา หม้อ ไห ต่างๆ     

เขื่อนห้วยเมฆา


สถานที่ตั้ง อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด  
      เขื่อนห้วยเมฆาอยู่ในอำเภอบ้านกรวด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กม. เป็นเขื่อนที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนสร้างเพื่อแผ่นดินอีสานตอนใต้ เป็นแอ่งน้ำในหุบเขาที่น่าชมอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งสามารถชมความงามของประตูเปิดปิดน้ำ ปล่อยน้ำลงลำนางรองรับส่งต่อสู่แผ่นดินเพื่อการเกษตรกรรม บริเวณนี้จะพบหินทรายก้อนใหญ่ สันนิษฐานว่าจะถูกนำไปสร้างปราสาทในเขตอีสานใต้ ในบริเวณนี้ยังมีสวนป่าห้วยเมฆาและสวนป่ายูคาลิปตัสด้วย     

ช่องโอบก

ช่องโอบก
ชมทิวทัศน์ฝั่งเขมรและสมรภูมิรบในอดีต
ช่องโอบกเป็นช่องเขาทิวเขาพนมดงรักซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทย-กัมพูชา เป็นช่องเขาที่มีความลาดชันไม่มากนัก ในอดีตคนไทยและเขมรใช้ช่องเขานี้เป็นทางเดินไปมาหาสู่และค้าขายกัน บริเวณช่องโอบกเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงาม ด้วยภูมิประเทศบริเวณชายแดนไทย สูงกว่าแผ่นดินของประเทศกัมพูชามาก เมื่อยืนอยู่ที่ช่องโอบกจึงมองเห็นทิวทัศน์ด้านกัมพูชาได้กว้างไกล
ที่ตั้ง : อ.บ้านกรวด บริเวณทิวเขาพนมดงรักติดชายแดนประเทศกัมพูชา

แหล่งหินตัด

สถานที่จัดกิจกรรม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด  
   แหล่งหินตัด จังหวัดบุรีรัมย์ห่างจากตัวอำเภอบ้านกรวด 7 กม. เป็นลานหินกว้างเกือบ 2,000 ไร่ ใกล้ชายแดนติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีร่องรอยการตัดหิน เพื่อนำไปสร้างปราสาทหินต่างๆ ในเขตอีสานใต้ รวมทั้งปราสาทพรมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำ    อำเภอโนนดินแดง

อนุสาวรีย์เราสู้


สถานที่ตั้ง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด  
   อนุสาวรีย์เราสู้ อยู่ริมทางหลวงในเขต ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ชาวบุรีรัมย์ร่วมสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของประชาชน ตำรวจ และทหาร ที่เสียชีวิตจากการต่อสู้กับผู้ก่อ การร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งขัดขวางการก่อสร้าง ถนนสายละหานทราย - ตาพระยา      

เขื่อนลำนางรองสถานที่ตั้ง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 107 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2.5 กิโลเมตร
เบอร์ติดต่อ ภายในร้านค้าสวัสดิการมีบริการบ้านพักรับรอง ห้องประชุม สัมมนา และค่ายพักแรม ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044-631156
รายละเอียด  
      เป็นเขื่อนดินฐานคอนกรีตขนาดใหญ่ จุน้ำได้ประมาณ 150 ล้านลูกบาศก์เมตร มีถนนลาดยางบนสันเขื่อนเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านตัวอย่าง หมู่บ้านพัฒนาหนองตาเยาว์ และหนองหว้า ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนเพียง 20 กว่ากิโลเมตรเท่่ากัน ที่สันเขื่อนมีหินลอย (หินภูเขาไฟอีกชนิดหนึ่ง) เป็นก้อนและแผ่นสีสันแบ่งกันเป็นชั้นสวยงาม ซึ่งได้นำไปกองกั้นน้ำเซาะสันเขื่อน น
     เขื่อนลำนางรองเป็นที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงในอำเภอโนนดินแดง บรรยากาศสวยงาม มีที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยทะเลสาบเหนือเขื่อนอันกว้างใหญ่ หาดทรายสวยงามบรรยากาศดี ชาวบุรีรัมย์จึงนิยมพาครอบครัวไปพักผ่อน เล่นน้ำและรับประทานปลาสดจากเขื่อน


อำเภอนาโพธิ์

หมู่บ้านทอผ้าไหมอำเภอนาโพธิ์

สถานที่ตั้ง อยู่ในบริเวณตลาด อ.นาโพธิ์ ในซอยหลังศูนย์สงเคราะห์ราษฎรบ้านนาโพธิ์
เบอร์ติดต่อ 044-686056,044-6866044
รายละเอียด  
      บุรีรัมย์เป็นจังหวัดในภาคอีสานที่มีชื่อเสียงในด้านการทอผ้าไหมมาเป็นเวลาช้านานแล้ว มีการทอทั่วทุกอำเภอ แหล่งทอผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดของจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ที่อำเภอพุทไธสง และอำเภอนาโพธิ์ โดยเฉพาะที่อำเภอนาโพธิ์จะได้รับการสนับสนุนจากโครงการศิลปาชีพพิเศษ ด้านการออกแบบลวดลาย และการจัดจำหน่ายผ้าไหมของอำเภอพุทไธสง และอำเภอนาโพธิ์ มักได้รับรางวัลจากการประกวดในที่ต่างๆ เป็นประจำ
     ผ้าไหมที่อำเภอนาโพธิ์จะมีทั้งผ้าไหมพื้นไหมหางกระรอก ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า และผ้ามัดหมี่ การทอผ้ามัดหมี่จะมีลายพื้นเมืองดั้งเดิม และลายที่ประยุกต์ขึ้นใหม่ ลักษณะเด่นของผ้าไหมบุรีรัมย์ คือเนื้อจะแน่น เส้นไหมละเอียด ถ้าเป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่เป็นแบบพื้นเมืองดั้งเดิมจะนิยมใช้สีขรึมๆ ไม่ฉูดฉาด


อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

ปรางค์กู่สวนแตง

สถานที่ตั้ง

ด้านหลังโรงเรียนกู่สวนแตงวิทยาคม บ้านดอนหวาย ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ริมทางหลวงหมายเลข 2061

การเดินทาง

ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 74 กิโลเมตร การเดินทางจากจังหวัดบุรีรัมย์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 219 ผ่านอำเภอสตึก จนถึงสี่แยกเข้าอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอพยัคภูมิพิสัยตามทางหลวงสาย 202 เข้าเขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ด้านซ้ายมือมีทางแยกเข้าโรงเรียนสวนแตงวิทยาคม ประมาณ 500 เมตร กู่สวนแตง ตั้งอยู่ทางโค้งริมถนนด้านขวามือ มีภาพสลักบนทับหลังอยู่หลายภาพ

รายละเอียด

 

 

    ปรางค์กู่สวนแตงเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 โดยได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมสมัยนครวัดเป็นโบราณสถานอีกแห่งที่ถูกวางระเบิดจนองค์ปรางค์พังทลายลงมาเพื่อโจรกรรม ชิ้นส่วนปราสาทไปขาย ภายหลังกรมศิลปากรได้บูรณะใหม่จนมีความสมบูรณ์ และประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547
     ลักษณะของกู่ประกอบด้วย ปรางค์อิฐ 3 องค์ ตั้งเรียงกันในแนวเหนือ-ใต้ บนฐานศิลาแลงเดียวกัน อาคารทั้งหมดหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีประตูหน้าเพียงประตูเดียว อีก 3 ด้าน สลักเป็นประตูหลอก ปรางค์องค์กลางมีขนาดใหญ่และมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ด้านหน้าทั้ง 3 ด้าน มีลักษณะยื่นออกมาและมีแผ่นศิลาทรายรองรับ ส่วนปรางค์อีกสององค์มีขนาดเล็กกว่าฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีประตูเดียวทางด้านหน้า เช่นกัน ส่วนผนังอีก 3 ด้าน ก่อเรียบทึบ สำหรับบนพื้นหน้าปรางค์มีส่วนประกอบสถาปัตยกรรมหินทรายอื่นๆ ตกหล่นอยู่ เช่น ฐานบัว ยอดปรางค์ กลีบขนุน รูปนาค 6 เศียร อายุของกู่สวนแตงสามารถกำหนดได้จากทับหลังของปรางค์ ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 17 เนื่องจากภาพสลักบนทับหลังทั้งหมดมีลักษณะตรงกับศิลปะขอมแบบนครวัด ที่มีอายุอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว อาทิเช่น ทับหลังสลักภาพพระนารายณ์ตรีวิกรม (ตอนหนึ่งในวามนาวตารแสดงภาพพระนารายณ์ย่างพระบาท 3 ก้าว เหยียบโลกบาดาล โลกมนุษย์ และโลกสวรรค์) ทับหลังภาพศิวนาฎราช ทับหลังภาพการกวนเกษียรสมุทร ทับหลังภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ ฯลฯ แต่ละชิ้นมีขนาดใหญ่สวยงามน่าสนใจยิ่ง


กู่ฤาษี         กู่ฤาษีเป็นศิลาแลงซึ่งวางเรียงซ้อนกันในลักษณะวงเป็นกำแพงล้อมตัวกู่ ภายในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และรูปปั้นฤาษี ประดิษฐานอยู่ ภายในบริเวณบริเวณศิลาแลงด้านในมีต้นจำปีปลูกล้อมรอบ 7 ต้น บริเวณรอบนอกศิลาแลงด้านทิศเหนือ มีสระน้ำอยู่ขนาดเล็กด้านข้าง โดยเมื่อก่อนมีพระภิกษุมาจำวัดที่นี่ แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว โดยสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่นับถือของชาวบ้านในบริเวณนั้น
ที่ตั้ง : อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
อำเภอพุทไธสง


พระเจ้าใหญ่วัดหงส์
 
สถานที่ตั้ง อำเภอพุทไธสง
การเดินทาง การเดินทางไปวัดจากตลาดพุทไธสง เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางที่จะไปพยัคฆภูมิพิสัย ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และมีทางแยกเข้าวัดอีก 2 กิโลเมตร
รายละเอียด  
      พระเจ้าใหญ่วัดหงส์เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 1.6 เมตร สูง 2 เมตร สร้างด้วยศิลาแลง มีลักษณะของศิลปะพื้นเมืองปรากฎอยู่มาก ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดหงส์ หรือวัดศรีษะแรด ในอำเภอพุทไธสง ทุกปีในวันขึ้น 14 ค่ำ หรือวันแรม 1 ค่ำเดือน 3 จะจัดงานเฉลิมฉลองทุกปี มีชาวอำเภอพุทไธสง และจังหวัดต่างๆ ไปนมัสการกราบไหว้เป็นจำนวนมาก
     คำว่า "พระเจ้า" ในภาษาไทยอีสาน หมายถึง "พระพุทธรูป" ที่เรียกพระเจ้าใหญ่คงมิใช่ขนาดองค์พระพุทธรูปแต่หมายถึงความยิ่งใหญ่ ความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นที่เคารพสักการะของชาวบุรีรัมย์และประชาชนจากจังหวัดต่างๆ อย่างมาก โดยเฉพาะการสาบานและการอธิฐาน เคยปรากฎว่าผู้ที่ผิดคำสาบานได้รับภัยพิบัติต่างๆ จึงได้มีผู้ไปสาบานงดเว้นอบายมุข เลิกดื่มสุรา สักการะกราบไหว้ขอให้คุ้มครองรักษาอยู่มิได้ขาด นอกจากนี้ ยังได้พบพระพิมพ์รูปใบขนุน และพระพุทธรูปแกะสลักจากนอแรดที่ใต้ฐานพระเจ้าใหญ่ด้วย

อำเภอละหานทราย

อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย

อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย
ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ประชาชนสนใจไปพักผ่อนเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี
ที่ตั้ง : อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ข้อมูลการเดินทาง
 
 
บริษัท
โทรศัพท์(สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ กรุงเทพฯ)02
โทรศัพท์(สถานีขนส่งบุรีรัมย์)044
บริษัทขนส่งจำกัด 936-0657 615081
พุทไธสงทัวร์ 936-0025  
กิจการทัวร์ - 612354

ตารางเดินรถ บริษัท กิจการราชสีมา จำกัด บุรีรัมย์ - กรุงเทพฯ

รถออก
หมายเหตุ
08.00
 
09.00
 
10.00
 
11.00
รถผ่าน
11.30
รถผ่าน
20.00
 
21.00
 
21.30
 
22.30
 

บริษัท ศิริรัตนพลทัวร์ จำกัด สาย บุรีรัมย์ - กรุงเทพฯ

รถออกจากบุรีรัมย์
ถึง กรุงเทพฯ
11.30
17.00
20.30
03.00
22.30
04.30
23.00
05.00
23.30
05.30

รถโดยสาร บริษัทขนส่งจำกัด

ประเภทรถ
รถออก
หมายเหตุ
99
06.30
รถร่วม
99

07.30

99
08.00
99
08.30
99
09.00
99
09.40
99
10.40
99
13.45
99
15.30
99
18.00
99
19.30
99
20.00
รถร่วม
99
20.30
ปอ.2(เก่า)
99
21.00
99
22.00
99
22.30
99
20.30
รถผ่าน สร.- กท.
99
22.10
รถผ่าน สร. - กท.
99
22.30
รถผ่าน 99 (vip) ศก. - กท.

รถโดยสาร บริษัทนครชัยแอร์จำกัด สาย 587 อุบล - เชียงใหม่

ชนิด
ออกอุบลราชธานี
ถึงบุรีรัมย์
ถึงเชียงใหม่
vip
12.15
15.45
04.15
ป.1
13.00
16.45
05.30
พัดลม
14.30
18.15
07.30
vip
16.20
19.50
09.30
vip
18.00
21.30
10.40
vip
18.20
21.50
11.30

รถโดยสาร บริษัทนครชัยแอร์จำกัด สาย 588 สาย อุบล - บุรีรัมย์ - พัทยา - ระยอง

ชนิด
ออกอุบลราชธานี
ถึงบุรีรัมย์
ถึงพัทยา
ถึงระยอง
ป.1 06.30 10.00 18.15 19.30
พัดลม 15.30 19.00 03.15 04.30
vip 16.00 19.30 03.30 04.00
ป.1 16.30 20.00 04.15 05.30
พัดลม 16.45 20.15 04.30 05.45
vip 17.20 20.50 04.20 05.20
พัดลม 18.30 22.00 06.15 07.30
vip 19.00 22.30 06.30 07.45
vip 19.30 23.00 07.30 08.00

รถโดยสาร บริษัทศรีมงคล จำกัด บุรีรัมย์ - พัทยา

รถออกจากบุรีรัมย์
หมายเหตุ
09.00
ป.1
10.30
ป.2
11.50
พัดลม
19.50
ป.1
20.35
ป.2
21.05
ป.1
21.20
พัดลม
21.35
ป.1
22.35
พัดลม
23.05
ป.1

รถโดยสารบริษัทวาปีเดินรถจำกัด สาย 281 บุรีรัมย์ - ขอนแก่น

รถออก
ปลายทาง
05.00
ขอนแก่น
06.00
ขอนแก่น
07.00
ขอนแก่น
08.40
ขอนแก่น
09.40
ขอนแก่น
10.35
ขอนแก่น
12.00
ขอนแก่น
12.50
ขอนแก่น
13.05
ขอนแก่น
14.05
ขอนแก่น
15.30
ขอนแก่น
16.30
สารคาม

รถโดยสาร บริษัทวาปีเดินรถจำกัด สาย 281 บุรีรัมย์ - สุรินทร์

รถออก
ปลายทาง
09.45
สุรินทร์
10.45
สุรินทร์
11.30
สุรินทร์
12.45
สุรินทร์
13.20
สุรินทร์
14.30
สุรินทร์
15.00
สุรินทร์
16.00
สุรินทร์
17.30
สุรินทร์
18.30
สุรินทร์

รถโดยสาร บริษัทแสงสมชัย จำกัด สาย บุรีรัมย์ - ประโคนชัย - บ้านกรวด - ละหานทราย

รถออก
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.30
16.30
18.00

รถโดยสาร บริษัท ร้อยเอ็ดเฉลิมเกียรติสวัสดิ์ จำกัด สาย บุรีรัมย์ - ร้อยเอ็ด

รถออก
05.30
06.30
07.20
08.20
10.05
11.30
12.40
13.32
14.40
16.00
17.30

รถโดยสาร สาย 1471 สายบุรีรัมย์ - สตึก

รถออกจากบุรีรัมย์
07.45
09.05
10.45
12.05
14.45
16.45
18.15

รถโดยสารสายบุรีรัมย์ - นางรอง - นครราชสีมา (สายเก่า)

รถออกจากบุรีรัมย์
04.30
05.15
06.00
06.25
06.50
07.10
07.30
07.50
08.10
08.30
08.50
09.10
09.30
09.50
10.10
10.35
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.35
15.10
15.50
16.40
18.00

รถโดยสารสายบุรีรัมย์ - ลำปลายมาศ - นครราชสีมา (สายใหม่)

รถออกจากบุรีรัมย์
หมายเหตุ
04.00
พัดลม
04.20
พัดลม
04.40
พัดลม
05.00
พัดลม
05.20
พัดลม
05.40
พัดลม
06.00
พัดลม
06.20
พัดลม
06.40
พัดลม
07.00
พัดลม
07.20
ป.2
07.40
พัดลม
08.00
พัดลม
08.20
ป.2
08.40
พัดลม
09.00
พัดลม
09.20
พัดลม
09.45
พัดลม
10.10
พัดลม
10.35
พัดลม
11.00
พัดลม
11.25
พัดลม
11.50
พัดลม
12.15
พัดลม
12.40
พัดลม
13.05
พัดลม
13.30
พัดลม
13.55
พัดลม
14.20
ป.2
14.45
พัดลม
15.10
พัดลม
15.35
พัดลม
16.00
พัดลม
16.30
ป.2
17.00
พัดลม
17.30
พัดลม

กำหนดเวลาเดินรถไฟ ณ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ (เที่ยวขึ้น) ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2551

ขบวนที่
สถานีต้นทาง
ออกเวลา
ถึง
หยุด
ออก
สถานีปลายทาง
ถึงเวลา
หมายเหตุ
139 กรุงเทพฯ 18.55 02.22 5 02.27 อุบลราชธานี 06.15 รถเร็ว
67 กรุงเทพฯ 20.30 03.40 4 03.44 อุบลราชธานี 07.25 รถด่วน
73 กรุงเทพฯ 21.50 04.12 3 04.15 ศีขรภูมิ 05.50 รถด่วนดีเซลราง
141 กรุงเทพฯ 22.25 06.02 8 06.10 อุบลราชธานี 10.20 รถเร็ว
145 กรุงเทพฯ 15.20 23.38 6 23.42 อุบลราชธานี 03.35 รถเร็ว
143 กรุงเทพฯ 23.40 07.27 14 07.41 อุบลราชธานี 11.50 รถธรรมดา
421 นครราชสีมา 06.10 08.18 2 08.20 อุบลราชธานี 13.46 รถดีเซลรางธรรมดา
21 กรุงเทพฯ 05.45 11.34 3 11.37 อุบลราชธานี 14.20

รถด่วนพิเศษ

419 นครราชสีมา 11.00 12.58 2 13.00 อุบลราชธานี 17.05 รถดีเซลรางธรรมดา
135 กรุงเทพฯ 06.40 14.19 4 14.22 อุบลราชธานี 18.20 รถเร็ว
427 นครราชสีมา 14.22 16.30 2 16.32 อุบลราชธานี 20.15 รถดีเซลรางธรรมดา
71 กรุงเทพฯ 10.05 16.14 4 16.18 ศรีสะเกษ 18.40 รถด่วนดีเซลราง
233 กรุงเทพฯ 11.40 19.16 6 19.22 สุรินทร์ 20.00 รถธรรมดา

กำหนดเวลาเดินรถ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ (เที่ยวล่อง) ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2551

ขบวนที่
สถานีต้นทาง
ออกเวลา
ถึง
หยุด
ออก
สถานีปลายทาง
ถึงเวลา
หมายเหตุ
234 สุรินทร์ 05.10 06.06 10 06.16 กรุงเทพฯ 14.15 รถธรรมดา
424 สำโรงทาบ 05.55 07.56 4 08.00 นครราชสีมา 09.55 รถดีเซลรางธรรมดา
72 ศีขรภูมิ 07.25 08.35 4 08.39 กรุงเทพฯ 14.50 รถด่วนดีเซลราง
136 อุบลราชธานี 07.00 10.27 8 10.35 กรุงเทพฯ 18.40 รถเร็ว
146 อุบลราชธานี 08.45 12.26 4 12.30 กรุงเทพฯ 21.00 รถเร็ว
428 อุบลราชธานี 06.18 09.57 14 10.11 นครราชสีมา 11.55 รถดีเซลรางธรรมดา
426 อุบลราชธานี 12.25 15.56 2 15.58 นครราชสีมา 18.15 รถดีเซลรางธรรมดา
22 อุบลราชธานี 14.50 17.15 3 17.18 กรุงเทพฯ 23.15

รถด่วนพิเศษดีเซลราง

142 อุบลราชธานี 16.50 20.28 4 18.52 กรุงเทพฯ 04.25 รถเร็ว
144 อุบลราชธานี 15.05 18.48 4 18.52 กรุงเทพฯ 03.15 รถเร็ว
68 อุบลราชธานี 18.30 21.43 2 21.45 กรุงเทพฯ 05.50 รถด่วน
74 ศรีสะเกษ 19.05 21.10 4 21.14 กรุงเทพฯ 04.35 รถด่วนดีเซลราง
140 อุบลราชธานี 19.30 22.50 6 22.56 กรุงเทพฯ 07.30 รถเร็ว
ข้อมูลราคาค่าโดยสาร ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2551 บางขบวนราคาอาจเปลี่ยนแปลงหลังมติครม.วันที่ 15 กรกฏาคม 2551
ขบวนที่
สถานีต้นทาง
สถานีปลายทาง
ราคา (บาท)
รถธรรมดา
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
24
รถธรรมดา
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
67
รถเร็ว
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
54
รถเร็ว
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
177
รถเร็ว ชั้น 2
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
85
รถเร็ว ชั้น 2
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
265
รถเร็ว นอนพัดลม (เตียงบน)
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
185
รถเร็ว นอนพัดลม(เตียงบน)
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
365
รถเร็ว นอนพัดลม (เตียงล่าง)
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
235
รถเร็ว นอนพัดลม (เตียงล่าง)
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
415
รถด่วนพิเศษ
ีบุรีรัมย์
นครราชสีมา
335
รถด่วนพิเศษ
ีบุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
445
รถด่วนดีเซลราง
ีบุรีรัมย์
นครราชสีมา
265
รถด่วนดีเซลราง
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
375
รถด่วน ชั้น1
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
886
รถด่วน ชั้น1
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
1,116
รถด่วน ชั้น2 นอนพัดลม (เตียงบน)
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
305
รถด่วน ชั้น2 นอนพัดลม(เตียงบน)
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
405
รถด่วน ชั้น2 นอนพัดลม (เตียงล่าง)
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
355
รถด่วน ชั้น2 นอนพัดลม (เตียงล่าง)
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
455
รถด่วน ชั้น2 นอนแอร์ (เตียงบน)
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
465
รถด่วน ชั้น2 นอนแอร์ (เตียงบน)
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
585
รถด่วน ชั้น2 นอนแอร์ (เตียงล่าง)
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
535
รถด่วน ชั้น2 นอนแอร์ (เตียงล่าง)
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
655
รถด่วน ชั้น2 นั่งพัดลม
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
205
รถด่วน ชั้น2 นั่งพัดลม
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
305
รถด่วน ชั้น3 นั่งพัดลม
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
175
รถด่วน ชั้น3 นั่งพัดลม
บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ
217


ตารางเที่ยวบิน พี บี แอร์ เที่ยวบิน กรุงเทพ - บุรีรัมย์ ตารางบินเริ่มใช้ช่วง SUMMER-WINTER 2008

30 MARCH 2008 - 28 MARCH 2009

ออกจาก บุรีรัมย์ เข้าสู่ กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 1,705 บาท 3,420 บาท 1,655 บาท 3,310 บาท

จาก กรุงเทพฯ / From Bangkok
ถึง บุรีรัมย์ / To Burirum
จาก บุรีรัมย์ / From Burirumุ
ถึง กรุงเทพฯ / To Bangkok
Flt No.
Days / วัน
Dep. / ออก
Arr. / ถึง
Flt No.
Days / วัน
Dep. / ออก
Arr. / ถึง
9Q896
จันทร์ / Mon
16:00
17:00
9Q897
จันทร์ / Mon
17:30
18:30
9Q896

พุธ / Wed

16:00
17:00
9Q897
พุธ / Wed
17:30
18:30
9Q896
เสาร์ / Sat
16:00
17:00
9Q897
เสาร์ / Sat
17:30
18:30

RESERVATION: PB AIR (BURIRUM AIRPORT)
ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ บ.พีบีแอร์ : 044-680132-3 , 044-681532 FAX :044-681533

 

ข้อมูลรถตู้ปรับอากาศบริการท่องเที่ยว::... | ข้อมูล 7 รายการ
ชื่อรถตู้ปรับอากาศ รายละเอียด
ฝ้าย
31/3 ถ.ธานี อ.เมืองบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 2551
ต่อเขต 179/4-5 ถ.สุนทรเทพ องเมืองบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 1366
ธุรกิจทัวร์ โทร. 0 4461 3222 , 0 4461 2304
เฮงกี่ โทร. 0 4461 2318
วงศ์วิกรม โทร. 0 4461 3047
ไทรถเข็น โทร. 0 4461 3388 , 01 878 3849
ชมรมรถตู้ โทร. 0 4463 1786
ศรีประไพการท่องเที่ยว โทร. 0 4461 2501
ข้อมูลบริษัทนำเที่ยว::... | ข้อมูล 1 รายการ
ชื่อบริษัท รายละเอียด
หจก.ณัฐ-อร ทัวร์ 508/27 ถ.จิระ อ.เมืองบุรีรัมย์ เลขที่ใบอนุญาต 51 -074 โทร. 0 4462 0427
ข้อมูลแหล่งบริการข่าวสารการท่องเที่ยว::... | ข้อมูล 3 รายการ
ชื่อศูนย์บริการข่าวสาร รายละเอียด
ศูนย์บริการท่องเที่ยวนางรอง
8/1 ซอยศรีกูล หลังโรงเรียนหนองรี อำเภอนางรอง โทร. 0 4462 4057
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 1342, 0 4461 1449
ศูนย์บริการข่าวสารพนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โทร. 0 4463 1746

 ข้อมูลโรงแรมและที่พักในจังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อที่พักในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์

รายละเอียด

สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงแรมวงษ์ทอง

512/1 ถ.จิระ โทร.0 4461 2540 ,0 4462 0860 ราคา 540-1,000 บาท

ห้องอาหาร,ห้องประชุม,สัมมนา,คาราโอเกะ,
นวดแผนโบราณ ,สนุกเกอร์,บาร์เบียร์

โรงแรมเทพนคร

139 ถ.จิระ โทร. 0 4461 3401-2 ราคา 450 - 4500 บาท

ห้องอาหาร,ห้องประชุม,สัมมนา,คาราโอเกะ,
ครัวเธค,ผับ,สนุกเกอร์,บาร์เบียร์

โรงแรมบุรีรัมย์สิรารมย์

148 ถ.นิวาศ โทร. 0 4461 2504 ,0 4461 1740 ราคา 400 - 600 บาท

ห้องอาหาร

โรงแรมสยาม

29/12 ถ.อินทร์จันทร์ณรงค์ โทร. 0 4462 5519 ราคา 450 บาท

ห้องอาหาร,ชีวาสผับ

โรงแรมไทยโฮเต็ล

38/1 ถ.รมย์บุรี โทร. 0 4461 1112,0 4461 1132 ราคา 180 - 450 บาท

ห้องอาหาร ,สนุกเกอร์

โรงแรมพนมพิมาน

สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์ โทร. 0 4462 1205-7 ราคา 400- 500 บาท

ห้องอาหาร

โรงแรมแกรนด์โฮเต็ล

137 ถ.นิวาศ โทร. 0 4461 1089 ,0 4461 1179 ราคา 160 - 300 บาท

-

โรงแรมนิวาศ

89/10-12 ถ.นิวาศ โทร. 0 4461 1640 ราคา 60 - 80 บาท

-

โรงแรมชัยเจริญ

114 -116 ถ.นิวาศ โทร. 0 4461 1559 ราคา 120 - 180 บาท

-

โรงแรมพี.เอ็น.ดี.คอมเพล็กซ์

20/9 ถ.ปลัดเมือง โทร. 0 4461 1976 ราคา 360 -600 บาท

ร้านอาหาร,สนุกเกอร์

โรงแรมประชาสามัคคี

ถ.สุนทรเทพ โทร. 0 4461 1255 , 0 4461 1198 ราคา 100 -120 บาท

-

 

ชื่อที่พักในเขตอำเภอนางรอง

รายละเอียด

สิ่งอำนวยความสะดวก

 

พนมรุ้งรีสอร์ท

83 ม.1 ต.ตาเป็ก(เชิงเขาพนมรุ้ง) โทร.0 4463 1231 บ้านพักเล็ก ราคา 600 บาท
บ้านพักใหญ่ 1500 บาท

ห้องอาหาร,เต้นท์ให้เช่า

บ้านพักอุทยานฯ

ภายในอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง โทร. 0 4463 1711, 0 4463 1746
ราคา 300-1,200 บาท

-

โรงแรมเกษมสุข

41 ถ.ประชาสันติ โทร. 0 4463 1039 ราคา 150 - 300 บาท

-

โรงแรมนางรอง

243 ถ.ประดิษฐปานะ โทร. 0 44631 1014 ราคา 250 - 600 บาท
เว็บไซ์ด์
http://www.nangronghotel.com

-

โรงแรมฮันนี่อินน์

8/1 ซ.ศรีกูล บ้านหนองรี โทร. 0 4462 4057 ราคา 50 - 100 บาท

-

โรงแรมสงวนมิตร

ถ.ประชาสันติ โทร. 0 4463 1045 ราคา 70 - 100 บาท

-

รังสรรค์รีสอร์ท

ติดทางเข้า รพ.นางรอง โทร. 0 4462 4123 ราคา 350 - 650 บาท

-

ศูนย์ซีเบิร์ด

81 ม.6 ถ.โชคชัย - เดชอุดม โทร. 0 4465 7145 - 7 ราคา 450 - 650 บาท

ห้องอาหาร,ห้องประชุมสัมมนา

วาสนาการ์เดน

ระหว่างปั๊ม ป.ต.ท. กับ อ.บ.ต. หนองโบสถ์ โทร. 0 44 657155 , 080 799 0796 , 089 056 7226
เว็บไซต์
http://www.vassanagarden.com

 

พนมรุ้งปุรี

212 ถนนประจันตเขต ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทร. 0 44 632222 แฟกซ์ 044 633800
เว็บไซต์
http://www.phanomrungpuri.co.th
Facebook : http://www.facebook.com/phanomrungpuri
twitter: http://www.twitter.com/buriramhotel

ที่พัก,ศูนย์ประชุม,ห้องอาหาร,สระว่ายน้ำ,สปา,นวดแผนไทย

 

ชื่อที่พักในเขตอำเภอโนนดินแดง

รายละเอียด

สิ่งอำนวยความสะดวก

 

บ้านพักเขื่อนลำนางรอง

ภายในเขื่อนลำนางรอง(บ้านรับรอง) โทร. 044606336 ต่อ 119 ราคา 60 บาท/คน

ร้านอาหาร

 

ชื่อที่พักในเขตอำเภอบ้านกรวด

รายละเอียด

สิ่งอำนวยความสะดวก

กิ่งกรวดรีสอร์ท

ตั้งอยู่ทางไปเขาพนมรุ้ง ถ.ข้างที่ว่าการอำเภอ โทร.0 4467 9284

-

 

ชื่อที่พักในเขตอำเภอละหานทราย

รายละเอียด

สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงแรมละหานทราย

ตั้งอยู่101 หมู่ 1 ตำบล ละหานทราย อำเภอละหานทราย โทร.0 4465 6106

-จำนวนห้อง 9 ห้อง ราคา 150,180 บาท

 

ชื่อที่พักในเขตอำเภอประโคนชัย

รายละเอียด

สิ่งอำนวยความสะดวก

เวียงชัยรีสอร์ท

ตั้งอยู่ต.ประโคนชัย โทร.0 1393 2146

- จำนวนห้อง 16

ห้วยตะโกรีสอร์ท

ตั้งอยู่ต.ประโคนชัย โทร. 044670208

- จำนวนห้อง20

ประโคนชัยรีสอร์ท

ตั้งอยู่ต.ประโคนชัย

- จำนวนห้อง 31

เมืองรุ้งรีสอร์ท

ตั้งอยู่ต.ประโคนชัย โทร.044671101

- จำนวนห้อง 12

 

ชื่อที่พักในเขตอำเภอพุทไธสง

รายละเอียด

สิ่งอำนวยความสะดวก

รัตน์สุข

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.บ้านจาน ถ.บุรีรัมย์ - พุทไธสง โทร.0 4465 5392

-


ข้อมูลร้านอาหารในจังหวัดบุรีรัมย์

 

ร้านอาหารเขตอำเภอเมือง ที่อยู่ ประเภทอาหาร โทรศัพท์
รุ่งเรืองภัตตาคาร ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อาหารไทย- จีน 044-611778
วังหรรษา 194 ถ.บุรีรัมย์ - สตึก อาหารไทย - จีน 044-614394
โอว อึ้ง ถ.ปลัดเมือง อาหารไทย- จีน 044-625177
Book & Bed 524/13 ถ.บุลำดวน อาหารไทย - จีน 044-601671-3
มอร์มิลล์ 16/1 ถ.ปลัดเมือง เบเกอรี่ อาหารเช้า -
อีสาน ถ.ปลัดเมือง (สี่แยกอนุบาล) อาหารไทย - อีสาน 044-621832
สองพี่น้อง ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย อาหารไทย - อีสาน 044-637175
ป้าใหญ่ ถ.ปลัดเมือง (สหชัชวาล) อาหารไทย 044-625514
กาฬสินธ์กุ้งเผา 587 ม.1 ต.อิสาน อาหารไทย 044-637175
อ๊อดปลาเผา ม.1 ต.อิสาน อาหารไทย 081-8771973
คุณไพคิชเช่น ถ.บุรีรัมย์-นางรอง อาหารไทย-เวียดนาม 044-690005
กิจงามเลิศ ถ.ปลัดเมือง ก๋วยเตี๋ยว-ขนมหวาน 044-614158
อาบัง(ข้าวหมกไก่) ถ.บุลำดวน ข้าวหมกไก่-ซุปหางวัว 086-8679712
แชมป์เนื้อย่าง ถ.จิระ (ใกล้โรงแรมเทพนคร) เนื้อย่างเกาหลี 044-612003
อาอี๋ หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เนื้อย่างเกาหลี -
ครัวป้าอุ๊ ใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ก๋วยเตี๋ยวหมู 087-2597711
3ด. ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย อาหารไทย-อีสาน 081-8774914
ตี๋ภาค2 ถ.ปลัดเมือง อาหารไทย-ข้าวต้ม 044-621448
ข้าวต้มมีชัย ถ.ธานี อาหารไทย-ข้าวต้ม 081-2659330, 044-614535

ร้านจำหน่ายของฝาก สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกในอำเภอเมือง

 
ชื่อร้าน
ที่อยู่ เบอร์โทร.
สินค้าที่จำหน่าย
ลายไหม 25/2-3 ถ.ธานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทร: 044-612597
ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย,ของที่ระลึก
ฮะหลี ถ.ศรีเพชร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทร: 044-611869
ผ้าไหม,ฟูก,สิ่งทอ
เลี่ยงฮวด 2/10 ถ.ศรีเพชร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทร: 044-611552
กุนเชียง,หัวไชโป๊ว,หมูหยอง,หมูทุบ,หมูแดดเดียว


ร้านจำหน่ายของฝาก สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกในอำเภอนาโพธิ์

ชื่อร้าน
ที่อยู่ เบอร์โทร.
สินค้าที่จำหน่าย
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหมอำเภอนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ (ติดที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์)
โทร: 044-686157, 044-686056
มือถือ: 081-9673849
ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย


ร้านจำหน่ายของฝาก สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกในอำเภอประโคนชัย

ชื่อร้าน
ที่อยู่ เบอร์โทร.
สินค้าที่จำหน่าย
ร้านปลาจ่อมแม่สมบูรณ์ ถ.ธนูประสิทธิ์ิ์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ (สี่แยกไปรษณีย์อำเภอประโคนชัย)
โทร: 044-671518
มือถือ :089-8467364
กุ้งจ่อม,กระยาสารท
แม่พนอ 22/3 ถ.อำนวยกิจ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
โทร. 044-671464
กุ้งจ่อมทิพรส,กระยาสารท
ร้านวาสนากุ้งจ่อม 105 หมู่ที่ 3 ถ.อำนวยกิจ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
โทร.044-671003
มือถือ.089-2857481
กุ้งจ่อม, กระยาสารท,ขนมหวานต่างๆ


ร้านจำหน่ายของฝาก สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกในอำเภอนางรอง

ชื่อร้าน
ที่อยู่ เบอร์โทร.
สินค้าที่จำหน่าย
บ้านขนม
461-463 ถ.ประจันตเขต อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
มือถือ : 08-1264-5169 , 08-4605-3213
ขนมหม้อแกง,ขนมไทยโสมนัส,เค้กกล้วยหอม

 

เทศกาลงานประเพณี
 
 จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันถึง 4 กลุ่มชน จึงเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมากแห่งหนึ่ง และความหลากหลายนี้ก็มีความผสมกลมกลืนกัน แต่มีประเพณีบางอย่างที่มีลักษณะตามความเชื่อของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์แต่ประเพณีหลักของ ชาวบุรีรัมย์ก็เช่นเดียวกับชาวอีสานทั่วไปคือยึดมั่นใน “ฮีตสิบสอง” คือ มีประเพณีประจำสิบ สองเดือนในรอบปีเช่นเดียวกับชาวอีสานทั่วไป ดังนี้

เดือนเจียง (เดือนอ้าย)หรือเดือนธันวาคม นิมนต์พระสงฆ์มาเข้าปริวาสกรรมหรือเข้ากรรม เพื่อฝึกสำนึกความผิดหรือความบกพร่องของตนและ มุ่งประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยต่อไป ในด้านฆราวาสจำทำพิธีเลี้ยงผีแถนผีต่าง ๆ(ผีบรรพบุรุษ)

เดือนยี่(มกราคม) ทำบุญคูณข้าว หรือบุญคูณลาน โดยนิมนต์พระสงฆ์สวดมนต์เย็นและฉันภัตตาหารเช้าเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ข้าวเปลือกเมื่อพระฉัน อาหารเช้าเสร็จก็ทำพิธีสู่ขวัญข้าวต่อไป
เดือนสาม (กุมภาพันธ์) ทำบุญข้าวจี่และบุญมาฆบูชา เริ่มพิธีทำบุญข้าวจี่ในตอนเข้าโดยใช้ข้าวเหนียวปั้นหุ้มน้ำอ้อยนำไปย่างไฟหรือจี่พอเกรียมแล้วชุบ ด้วยไข่นำไปย่างไฟจนสุกแล้วใส่ภาชนะเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์พร้อมกับอาหารอื่น ๆ ข้าวจี่ที่เหลือจากพระฉันแล้ว ชาวบ้านจะแบ่งกันรับประทานถือว่าผู้รับประทาน จะเป็นมงคลแก่ตัวเอง
เดือนสี่(มีนาคม) ทำบุญเผวส (บุญพระเวส) หรือทำบุญมหาชาติ มีการฟังเทศน์มหาชาต ิถือกันว่าต้องฟังให้จบทุกกัณฑ์ในวันเดียวจึงจะได้กุศล งานบุญนี้มีผู้นำของมาถวายพระเรียกว่า “กันฑ์หลอน”
เดือนห้า (เมษายน) ตรุษสงกรานต์ หรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่ มีการสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ชาวบ้านจะไปเก็บดอกไม้มาบูชาพระ
เดือนหก (พฤษภาคม) ทำบุญบั้งไฟ และทำบุญวิสาขบูชา จะมีการฟังเทศน์ตลอดวันกลางคือนมีเวียนเทียน สำหรับบุญบั้งไฟก็เป็นพิธีเพื่อ ขอฝนจากเทวดา (แถน) และมีการบวชนาคด้วย
เดือนเจ็ด (มิถุนายน) ทำบุญซำฮะ เพื่อบูชาเทวดาอารักษ์หลักเมือง โดยทำพิธีเซ่นบวงสรวงหลักเมืองหลักบ้าน ผีพ่อแม่ ผีปู่ผีเมือง (ผีบรรพบุรุษ) ผีตาแฮก (เทวดารักษาไร่นา) เพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณ
เดือนแปด (กรกฎาคม) ทำบุญเข้าพรรษา มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
ถวายภัตตาหาร เช้าและเพลแด่พระสงฆ์สามเณรฟังพระธรรมเทศนา ตอนบ่ายและนำขี้ผึ้งมาหล่อเป็นเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และจะเก็บไว้ตลอดพรรษา
เดือนเก้า (สิงหาคม) ทำบุญข้าวประดับดิน โดยจัดอาหารคาวหวาน หมากพลู บุหรี่ สุราแล้วนำไปวางไว้ใต้ต้นไม้หรือที่ใดที่หนึ่งพร้อมทั้งเชิญวิญญาณบรรพบุรุษและญาติที่ล่วงลักไปแล้วให้มารับเอาอาหารไป
เดือนสิบ(กันยายน) ทำบุญข้าวสาก หรือสลากภัตในวันเพ็ญ เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย เช่นเดียวกับทำบุญข้าวประดับดิน
เดือนสิบเอ็ด ( ตลุาคม) มีการทำบุญออกพรรษา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน11 ตอนเช้าชาวบ้านจะร่วมทำบุญตั้กบาตร รับศีล ฟังเทศน์ ถวายผ้าจำนำพรรษา
พระสงฆ์จะร่วมกันทำพิธีออกวัสสาปวารณา กลางคืน มีการจุดโคมไฟแขวนไว้ตามต้นไม้ หรือตามริมรั้วของวัด
เดือนสิบสอง (พฤศจิกายน) ในเดือนนี้จะมีการทำบุญกฐิน สำหรับประชาชนที่อยู่ตามริมน้ำจะมีการแข่งเรือด้วย เช่น ริมแม่น้ำโขงแม่น้ำมูล แม่น้ำชี ฯลฯ เพื่อระลึกถึงอุสพญานาค หรือบางแห่งจะมีการแห่ปราสาทผึ้งเพื่อถวายพระสงฆ์และเพื่อเป็นพุธบูชาประเพณี

       ทั้งสิบสอง เดือนนี้ถือเป็นประเพณีหลักของชาวอีสานทั่วไปที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และประเพณีเหล่านี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจ กันของชาวบ้านประเพณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของสังคมอีสานที่เต็ม ไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเสียสละ แรงกายแรงใจเพื่อการกุศล ความสมานสามัคคี ตลอดจนความกตัญญูรู้คุณต่อบุพการี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่หล่อหลอมบุคลิกภาพของชาวอีสานที่สำคัญยิ่งอย่างยิ่งอย่างหนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ แถบอำเภอคูเมืองพุทไธสง นาโพธิ์ และสตึก แต่ปัจจุบันการปฏิบัติตาม ฮีตสิบสองก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประเพณีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์
ประเพณีของจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากประเพณีหลัก 12 เดือนแล้ว ยังมีประเพณีเฉพาะกลุ่มชนที่ปฏิบัติตามความเชื่อที่มีความแตกต่างกันไป ประเพณีสำคัญที่ยังคงปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจากอดีตจนถึง ปัจจุบันของกลุ่มไทยเขมรและไทยลาว ที่สำคัญมีดังนี้

 
งานประเพณีที่สำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์

 

๑. งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ต. ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นในตอนต้นเดือนเมษายน มีกิจกรรมขบวนแห่ตามราชประเพณีขอมโบราณตลอดจนการแสดง แสง เสียง ย้อนรอยอดีต และโฮปบายดินเนอร์ และชมปรากฎการณ์มหัศจรรย์ดวงตะวันส่องแสงตรง ๑๕ ช่องประตู ปราสาทหินพนมรุ้ง และนมัสการปิดทอง ไหว้พระพุทธพนมรุ้งเพื่อศิริม
งคล
 

 
 ๒. งานประเพณีแข่งเรือยาว ลำน้ำมูลบริเวณหน้าอำเภอสตึก จัดขึ้นในวันเสาร์ – อาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นการแสดงแข่งเรือหลายประเภทชิงถ้วยพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการแข่งขัน ช้างว่ายน้ำ แข่งช้างแฟนซี ช้างพาเหรด
 
 ๓. งานมหกรรมว่าวอีสาน จัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี ที่บริเวณทางโค้งใกล้โรงโม่หินศิลาชัย
ถนนสายบุรีรัมย์ –ประโคนชัยในงานมีการแข่งขันว่าวประเภทต่าง ๆ เช่นว่าวแอกโบราณ ว่าวแอกพัฒนา ว่าวสวยงาม ว่าวนานาชาติ งานแสดงหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์และมหรสพ
 
 

๔ .งานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ของอำเภอประโคนชัย จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี มีการ แข่งขันประกวดเทียนพรรษาของแต่ละวัดในเขตเทศบาล อำเภอประโคนชัย รวม 6 วัด มีขบวนแห่ยิ่งใหญ่น่าชม

   

 ๕. งานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด จัดขึ้นในต้นเดือนเมษายนของทุกปี ที่สนามหน้าอำเภอบ้านกรวด ในงานมีนิทรรศการเครื่องเคลือบโบราณ การประกวดเครื่องเคลือบจำลอง การแสดงวัฒนธรรม ท้องถิ่นไทย-กัมพูชา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
            

 
๖. งานประเพณีขึ้นเขากระโดง จัดขึ้นประมาณกลางเดือนเมษายน ในงานมีกิจกรรมวิ่งภูกระโดงมินิมาราธอน ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ งานโฮปบายละเงี๊ยด(กินเข่ายามค่ำ) พิธีบายสีสู่ขวัญ การแสดงดนตรี กันตรึมพื้นเมือง ชมแสง เสียงตำนานสร้างเมืองบุรีรัมย์ และนมัสการพระคู่เมืองบุรีรัมย์ พระสุภัทรบพิตร
 

 
๗. งานกวนข้าวทิพย์ และตักบาตรเทโวโรหณะ จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาของ
ทุกปี ที่วัดพระพุทธบาทเขากระโดง มีประชาชนมาทำบุญตักบาตร เป็นจำนวนมาก
 

๘. งานวันหัวผักกาด ข้าวหอมมะลิ หมี่ยำไทย จัดขึ้นช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ของอำเภอกระสัง กิจกรรมประกอบด้วยริ้วขบวนวัฒนธรรมไทยสามเผ่า (เขมร ลาว ส่วย) ขบวนหัวผักกาด และ กระยาสารท ขบวนหมี่ยำ ขบวนข้าวหอมมะลิ และผลิตผลทางการเกษตรขบวนผ้าไหมพื้นเมือง
 

๙ งานบุญบั้งไฟ อำเภอแคนดง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีขบวนแห่บั้งไฟที่สวยงาม
ยิ่งใหญ่ จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ของทุกปี บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ
มีการ มีริ้วขบวนของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 
 
๑๐. งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย จัดขึ้นในเช่วงประมาณวันที่ 27 ธ.ค. -2 ม.ค. ของทุกปี ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ มีการจัดนิทรรศการของส่วนราชการในอำเภอประโคนชัย การประกวดอาหารพื้นบ้านประโคนชัย ภาพยนตร์ การเดินผ้าไหมการกุศล จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น กุ้งจ่อม กระยาสารท สุราพื้นบ้าน เป็นต้น
 
 
๑๑. เทศกาลสงกรานต์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15เดือน เมษายนของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นวัน ขึ้นปีใหม่ของชาวไทย มีการสรงน้ำพระ ถวายสังฆทาน รดน้ำดำหัวขอพระจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนา
 
 
 สินค้า OTOP
 
1.ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่

 

 
 
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมเมืองแฝก
สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 124 ม.13 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทร .08-7379-0176
 
 
นางวิไลวรรณ รุ่งเป้า
สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 24 ม.10 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โทร. 086-2450233


2.ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน

 

 
 
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมเมืองแฝก
สถานที่ติดต่อ
: เลขที่ 124 ม.13 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โทร .08-7379-0176
 

Comments