กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ตอนที่ ๑

สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและ
นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รวม คน
วันพุธที่   ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ โรงเรียนวัดนิโครธาราม  
หมู่ที่ ๑ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ๘๒๑๘๐ โทร ๐๗๖ ๕๙๙ ๑๒๒

นั่งปลดปล่อยความคิดให้จิตว่าง
เกมหรือกรรมย้ำเตือนเหมือนเคยเป็น
กลัวจะเป็นนิมิตรให้ผิดเพศ
กลัวความคิดน้อยน้อยลอยละล่อง
 
มีหลายอย่างล่องลอยค่อยมองเห็น
มาลอยเด่นตรงหน้ามิกล้ามอง

กลัวเป็นเหตุให้จิตต้องหม่อนหมอง
กลัวจะต้องผิดหวังทุกครั้งครา

หลวงพ่อเพชร
พระครูอรรถธรรมเมธี หรือพระครูบาชัยวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดควนกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
 
เคยสดับรับฟังโสตสำเนียง
ท่านแกร่งเกล้าเร้าร้อนในวิชา
ท่านสะกดเด็กน้อยมีให้ร้อง
สอนธรรมะได้ซึ้งถึงความนัย
 
เคยยินเสียงเคยฟังยังโหยหา
ท่านแกร่งกล้าทุกตอนสอนตรึงใจ
ทุกคนจ้องอยากฟังเหมือนสงสัย
ยังอาลัยอยากฟังทุกครั้งมา

นับเป็นบุญยิ่งแล้วในวันนี้
เด็กตัวน้อยนั่งนิ่งมิกริบตา
ท่านคงมาพูดจาเหมือนรูปก่อน
สอนธรรมะแสนยากไม่เข้าใจ
 
ในวันที่หลวงพ่อได้มาหา
สงสัยว่าหลวงตามาทำไม
ท่านคงป้อนปัญหาเหลือวิสัย
แล้วก็ให้นั่งเป็นตุ๊กตา

สำนวนสอนปนเปเฮตลก
ผู้อบรมเข้าถึงซึ้งวิชา
ในห้องเรียนคับแคบแน่นขนัด
แต่ทุกอย่างสอดคล้องต้องกันดี
 
ล้วนหยิบยกถกแก่นเน้นปัญหา
อาจแปลกหน้าแปลกตาจากเคยมี
สอนในวัดธรรมะไร้แสงสี
ร่วมบดบี้อารมณ์สมดั่งปอง

คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
 
คุณครูอารีย์ สุขสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 
เทคนิคท่านได้ฟังตะลึงหลง
ทั้งนิทานการ์ตูนคำคล้องจอง
ทั้งลูกล่อลูกชนปนลูกเล่น
สยบได้ทุกครั้งเด็กนั่งปลง
 
โยนลูกส่งเด็กคลั่งล้างสมอง
ฟังแล้วต้องร้องจ๊ากอยากฟันธง
เด็กว่าเก่นดื้อรั้นผ่านยังหลง
ยังงุนงงทำได้อย่างไรกัน

สนุกกันเหลือเกินนะ จังหวะอะไรกันบ้างละ
สำนวนสอนปนเปเฮตลก
ผู้อบรมเข้าถึงซึ้งใจครัน
เสียงโห่ร้องกู่ก้องหัวเราะร่วน
ได้ฟังซ้ำย้ำคำถ้อยวจี
 
 
ล้วนหยิบยกถกแก่นใช้เพ้อฝัน
เสียงดังลั่นกึกก้องท้องนที
ทุกถ้อยล้วนธรรมะใช่หลีกหนี
ช่างปราณีเด็กน้อยคอยกลั่นกรอง

ขั้นตอนการฝึก การกำหนดลมหายใจเข้าออก
ลมหายใจเข้า   
ลมหายใจออก
ดั่งดอกไม้บาน
ภูผาใหญ่กว้าง
ดั่งสายน้ำฉ่ำเย็น

ดังนภากาศ อันเบาบาง
(ซ้ำ 2 ครั้ง)

ทั้งลีลาลวดลายช่างร้ายลึก
อยากเรียนร่ำตำราหาสักกอง
เราก็แก่เกินแกงคงจะยาก
ตายเสียก่อนจะแก่ก่อนถึงวัย
 
อยากจะฝึกเผื่อได้ใช้สนอง
อยากจะลองฝนฝึกคิดนึกไป
ขืนฝึกมากหอบเหนื่อยคงไม่ไหว
จงพอใจเท่ามีเถอะพี่ชาย

"ถูชา" ภาษาใต้ แปลว่า สวัสดีครับ
นั่งพินิจพิศดูวิธีสอน
สอนธรรมะเข้าถึงซี้งใจกาย
ทุกถ้อยคำที่พระอาจารย์สอน
ล้วนท้าทายยั่วยวนกวนใจมาก
 
ทุกบทตอนพริ้วไหวให้ความหมาย
หื่นกระหายจู่โจมโถมถางถาก
ทุกบนตอนที่พระอาจารย์ฝาก
แต่รับปากขอจำมิทำลืม

ขั้นต้นของการฝึกจิตบำบัด ที่สามารถสยบ นักเรียนชั้นอนุบาลลงได้อย่างไม่น่าเชื่อ แต่ก็ต้องเชื่อ
สติ   
(ปรบมือ ๑ ครั้ง)
สว่าง   ประนมมือ 
(แล้วหลับตาลงอย่างสงบ)
สงบ   เอามือตั้งลงบนตัก
(นิ่งอยู่ในท่านั้นเนิ่นนาน)
วิธีการเรียบง่ายได้ข้อคิด
รสพระธรรมล้ำค่าใคร่หยิบยืม
มิเคยนึกเคยคิดจิตสะกด
ให้เด็กปลื้มลืมเล่นด้วยคารม
 
การฝึกจิตเด็กน้อยให้ดูดดื่ม
ให้ปลาบปลื้มซาบซ่านร่านอารมณ์
ให้เด็กงดจากเล่นเป็นสุขสม
ให้เด็กก้มรับกรรมยอมตามใจ


ศีล ๕ ข้อที่นักเรียนควรประพฤติปฎิบัติ
ข้อที่ ๑
ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์ให้ลำบาก
            ข้าพเจ้าขอถือความเมตตากรุณาเป็นหลักชีวิต
ข้อที่ ๒ ข้าพเจ้าจะไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ จะไม่ฉ้อโกง หรือหลอกลวง
            ข้าพเจ้าขอถือความซื่อสัตย์เป็นหลักชีวิต
ข้อที่ ๓ ข้าพเจ้าจะไม่ทำผิดเพราะความอยากได้
            ข้าพเจ้าขอถือความถูกต้องและความพอดีเป็นหลักชีวิต
ข้อที่ ๔ ข้าพเจ้าจะไม่พูดสิ่งที่ไม่จริง จะไม่พูดคำหยาบ จะไม่พูดให้เกิดความ-
            แตกแยก ข้าพเจ้าขอถือความรักความจริง ความรักความสามัคคี
            เป็นหลักชีวิต
ข้อที่ ๕
            ข้าพเจ้าขอถือการพัฒนาสติและปัญญาเป็นหลักชีวิต

ข้าพเจ้าจะไม่เสพสิ่งเสพติด จะไม่เสพสิ่งที่มีผลไม่ดีต่อร่างกายหรือจิตใจ
ทุกถ้อยคำรำพรรณนั้นมีค่า
สิโรราบกราบก้มขออภัย
อโหสิให้ศิษย์หากผิดเพี้ยน
เป็นได้เพียงความเห็นเช่นบรรยาย
 
ขอวันทาสมัครฝึกนิสัย
หากสิ่งใดล่วงล้ำเคยกล้ำกลาย
ทุกถ้อยเขียนดื้อดันรั้นขยาย
อย่าเจ็บกายบาดใจใครใครเลย

 
ให้สนุกสุขใจได้ข้อคิด
สมุดโน้ตเล่มน้อยจดจนเคย
เขียนเอาไว้เล่นเล่นเพียงน้อยนิด
จะรุ่มร่ามไปบ้างมิเอ่ยเอือน
 
ใคร่ตามติดเตือนใจใช่เมินเฉย
ถ้อยคำเอ่ยค่าล้ำเพื่อย้ำเตือน
ฝึกให้ติดนิสัยฝึกให้เหมือน
ด้วยรักเพื่อนรักพ้องต้องจดจำ


สวดมนต์
ลีลาของน้องๆ กับสุ้มเสียง ที่แปล่งออกอย่างไม่เหนียมอาย บ่งบอกถึงความตั้งใจจริง
กิจกรรมหลากหลายที่ได้เล่น
เอามาโขลกมาบทกฏแห่งกรรม
อย่างสติสว่างแล้วสงบ
ตั้งสติให้ได้แต่ภายใน
 
บ้างเป็นแก่นเป็นเปลือกเลือกขยำ
เอามาทำสืบเนื่องเป็นเรื่องไป
เพื่อประคบประหงมฝึกนินัย
ฝึกจิตใจแน่แน่วแล้วจึงทำ


สำนวนของหลวงพ่อเพชร ที่หนูจำขึ้นใจ

เด็กดีไม่ดื้อ     เด็กดื้อไม่ดี
เด็กดื้อถูกตี         เด็กดีครูชม

สี่สาวคนสวยจากคุณครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลสามขวบ
คุณครูชาลี ประดิษฐ์การ,คุณครูวิลาวัลย์ พรหมรัตน์,คุณครูอัญญรัตน์ ยมโดยและคุณครูวิมลรัตน์ แสงขวัญ
Comments