คำขวัญจังหวัดอุดรธานี

คำขวัญ

น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

 1. สวนสาธารณหนองประจักษ์ อำเภอเมืองอุดรธานี
 2. ภูฝอยลม อำเภอหนองแสง
 3. อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี
 4. สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอเมืองอุดรธานี
 5. วนอุทยานนายูง อำเภอน้ำโสม
 6. อ่างเก็บน้ำพานสร้างคอม
 7. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
 8. คำชะโนด อำเภอบ้านดุง
 9. ถ้ำและเพิงหินต่างๆ
 10. น้ำตกธารงาม
 11. ถ้ำสิงห์
 12. หนองหาน กุมภวาปีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

 1. อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองอุดรธานี
 2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
 3. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อำเภอบ้านผือ
 4. พระพุทธบาทหลังเต่า
 5. พระพุทธบาทบัวบาน
 6. พระพุทธบาทบัวบก
 7. วัดป่าภูก้อน
 8. วัดป่าบ้านตาด
 9. วัดทิพยรัฐนิมิตร
 10. ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี
 11. ศาลเจ้าปู่ย่า
 12. วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมืองอุดรธานี
 13. วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมืองอุดรธานี
 14. คำชะโนด อำเภอบ้านดุง
 15. ถ้ำสิงห์
 16. วัดถ้ำสหายแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรม

 1. แหล่งจำหน่ายผ้าพื้นเมือง บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี]
 2. งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคมของทุกปี
 3. งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดบริเวณวัดพระพุทธบากบัวบก ในวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี
 4. งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอเมืองอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
 5. งานประเพณีออกพรรษาชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกพรรษาของทุกปี
 6. งานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
 7. งานถนนอาหาร สงกรานต์เมืองอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายนของทุกปี บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ และถนนเทศา
 8. งานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ เดือน 6
 9. บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน

สวนสาธารณะในจังหวัดอุดรธานี

1. สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนคร เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า หนองนาเกลือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัว เมืองเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลเมืองอุดรธานีได้ทำการปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดสวยงามมาก ทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนไปพักผ่อนและออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะมีพระตำหนักหนองประจักษ์ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

2. สวนสาธารณะหนองสิม เป็นสวนสาธารณะในย่านชุมชนที่จะให้บริการแก่ประชาชนสำหรับเป็นสถานที่ใช้ในการออกกำลังกาย พักผ่อน ซึ้งภายในได้มีการจัดพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ

3. สวนสาธารณะหนองบัว เป็นสวนสาธารณะสำหรับใช้ออกกำลังกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนสาธารณะหนองบัวตั้วอยู่ภายในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี ภายในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกต้นไม้ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนสาธารณะหนองบัวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดอุดรธานี
Comments