Giấy mời viết bài cho hội thảo khoa học

 

                                                                                  Huế, ngày 15  tháng 01  năm 2007

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Sư phạm Huế (1957 _ 2007)  tổ chức trong hai ngày 21 và 22 tháng 4 năm 2007,  Khoa Toán sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học về:

Phát triển Nghiệp vụ Sư phạm và Giảng dạy Toán học

Những nội dung chủ yếu của Hội thảo Khoa học:

-         Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo bậc đại học và sau đại học

-         Đa dạng hoá các loại hình đào tạo đại học và sau đại học

-         Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy toán

-         Đổi mới phương pháp dạy học với sự tham gia của các thiết bị công nghệ

-         Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong đào tạo

-         Đổi mới quy trình phát triển nghiệp vụ sư phạm của giáo viên

-         Tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán

Ban tổ chức kính mời Anh/Chị viết bài cho Hội thảo. Tất cả bài viết xin vui lòng gửi về:

·         Bằng email:    levanhap@yahoo.com

·         Bằng đường bưu điện: Khoa Toán, Trường Đại học Sư  phạm, 32 Lê Lợi, Thành phố Huế.

·         Điện thoại liên hệ: 054. 823393

   - Thời gian gửi bài: Trước ngày 15/ 3/ 2007.

   - Một số lưu ý:

Bài viết gửi đến Ban Tổ Chức bằng thư điện tử (email) hoặc đĩa mềm kèm bản copy trên giấy A4. Soạn thảo bằng font Unicode (chữ Times New Roman) hay font ABC (chữ .vntime), cỡ chữ 13. Ban tổ chức sẽ chọn những bài có chất lượng để in thành Kỷ yếu của Hội thảo và một số bài tiêu biểu để báo cáo ở Hội thảo.

Việc đóng góp bài viết của quý Anh/Chị cho Hội thảo sẽ góp phần thành công của Hội Khoa. Kính mong được sự hợp tác của Anh/Chị.

Xin chân thành cám ơn.                                                                             Ban tổ chức Hội Khoa

                                                                                                      

                                                                                            PGS. TS. Lê Văn Hạp