LLENGUA‎ > ‎TEMES LLENGUA‎ > ‎TEMA 9‎ > ‎9.4.- LÈXIC‎ > ‎

9.4.1.- DIMINUTIUS, AUGMENTATIUS I DESPECTIUS

6 de maig 2013, 22:52 publicada per josep escolasantjosep   [ actualitzat el 6 de maig 2013, 22:59 ]

DIMINUTIUS, AUGMENTATIUS I DESPECTIUS

  • Quan  a un  mot hi afegim un sufix que indica petitesa (-et/-eta, -ol/-ola), formen un diminutiu: osset, rierol.

  • Quan a un mot hi afegim un sufix que indica dimensions grans (-às/-assa), formen un augmentatiu: gossàs, casassa.

  • Per formar despectius fem servir el sufix –ot/-ota : bestiota, pedrota.

 

De vegades, en afegir-hi els sufixos, la paraula primitiva canvia la seva ortografia: 

    • roca --> roqueta, 
    • amiga --> amigueta,  
    • ós  -->  ossàs.


EXEMPLES DIMINUTIUS

EXEMPLES AUGMENTATIUS

EXEMPLES DESPECTIUS

§  Animal- animalet

§  Bèstia- bestiola

§  Veu- veueta

§  Ploma- plometa

§  Pilota- piloteta

§  Petit- petitet

§  Cara- careta

§  Taula- tauleta

§  Llibre- llibret

§  Pantaló- pantalonet

 

§  Bèstia- bestiassa

§  Ull- ullàs

§  Cotxe- cotxàs

§  Tros- trossàs

§  Tassa- tassassa

§  Paper- paperàs

§  Vaca- vacassa

§  Gos- gossàs

§  Xicot- xicotàs

§  Mans- manassa

 

§  Bèstia- bestiota

§  Aigua- aiguota

§  Home- homenot

§  Casa- casota

§  Capsa- capsota

§  Camió- camionot

§  Jardí- jardinot

§  Mirall- mirallot

§  Boca- bocota

§  Peus- peuots

§  Cadira-cadirota

 


ACTIVITATS D'AMPLIACIÓ I REFORÇComments