НОВИНИ


 • АРТ АТЕЛИЕ УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-4 КЛАС, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ И ИНТЕРЕС ДА ПОСЕЩАВАТ Арт ателие в 4 ОУ "ДЖОН АТАНАСОВ", могат да се обадят за записване на г-жа Ел. Антонова ...
  Posted Oct 5, 2017, 5:34 AM by Mariela Sarbinska
 • „Насърчаване на четенето” eTwinning Project Bulgaria    ДОНИКА БОРИСОВА  беше избрана да представи 4ОУ "Проф. Джон Атанасов", като лектор в Шеста национална конференция „Насърчаване на четенето” eTwinning Project Bulgaria към "Еразъм +",   27-30 септември 2017. Тема: " Интерактивният ...
  Posted Oct 3, 2017, 9:08 AM by Mariela Sarbinska
 • ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.      ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г. 1.      БАСКЕТБОЛ – Юлия  Стоянова  - 0888585226 2.      ВОЛЕЙБОЛ – Елица Петрунова - 0896873644 3.      ФУТБОЛ – Теодор Дойчев - 0876797417 4.      КАРАТЕ – КИК –БОКС – Иво Деспотов - 0884881054 5.      ШАХМАТ ...
  Posted Oct 3, 2017, 6:36 AM by Mariela Sarbinska
 • УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК БР. 47 БРОЙ 47
  Posted Sep 26, 2017, 11:48 PM by Mariela Sarbinska
 • СЪСТЕЗАНИЕ "ТАРАЛЕЖ" - ГРАФИК АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА www.associationeu,com; info@associationeu.com                                                                     ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА                             2017/2018 ГОДИНА     Състезание Подаване на заявки Провеждане на състезанието   ТАРАЛЕЖ – И Изкуство ...
  Posted Sep 24, 2017, 10:44 PM by Mariela Sarbinska
Showing posts 1 - 5 of 71. View more »

АРТ АТЕЛИЕ

posted Oct 5, 2017, 5:33 AM by Mariela Sarbinska   [ updated Oct 5, 2017, 5:34 AM ]

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-4 КЛАС, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ И ИНТЕРЕС ДА ПОСЕЩАВАТ Арт ателие в 4 ОУ "ДЖОН АТАНАСОВ", могат да се обадят за записване на г-жа Ел. Антонова – учител  ПГ и г-жа Драгомира Станчева – ресурсен учител. заниманията са безплатни и ще се провеждат в стаята на пг от 12:30 ДО 14:30 ЧАСА.

КОНСУМАТИВИТЕ СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ ДЕЦАТА.

„Насърчаване на четенето” eTwinning Project Bulgaria

posted Oct 3, 2017, 9:04 AM by Mariela Sarbinska   [ updated Oct 3, 2017, 9:08 AM ]

   ДОНИКА БОРИСОВА  беше избрана да представи 4ОУ "Проф. Джон Атанасов", като лектор в Шеста национална конференция „Насърчаване на четенето” eTwinning Project Bulgaria към "Еразъм +",   27-30 септември 2017. Тема: " Интерактивният метод игра в четенето на книга"

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.

posted Oct 3, 2017, 6:36 AM by Mariela Sarbinska   [ updated Oct 3, 2017, 6:36 AM ]

    

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.


1.      БАСКЕТБОЛЮлия  Стоянова  - 0888585226

2.      ВОЛЕЙБОЛ – Елица Петрунова - 0896873644

3.      ФУТБОЛ – Теодор Дойчев - 0876797417

4.      КАРАТЕ – КИК –БОКС – Иво Деспотов - 0884881054

5.      ШАХМАТ       - Ани Манева - 0878995668

6.      НАРОДНИ ТАНЦИ „ЧИНАРИ“- Станислав Стойков - 0887525072

7.      МОДЕРЕН БАЛЕТ „ЗВЕЗДИ“- Мария Станчева - 0894767764

8.      АНГЛИЙСКИ ЕЗИК „Аво“ - 0899935274

9.      БАСКЕТБОЛ – Кирил Ников – 0877475890

10.  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК „Фарос“ - 0897916288

 

УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК БР. 47

posted Sep 26, 2017, 11:45 PM by Mariela Sarbinska   [ updated Sep 26, 2017, 11:48 PM ]

СЪСТЕЗАНИЕ "ТАРАЛЕЖ" - ГРАФИК

posted Sep 24, 2017, 10:43 PM by Mariela Sarbinska   [ updated Sep 24, 2017, 10:44 PM ]

АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

     

 

                                                            ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА

                            2017/2018 ГОДИНА

 

 

Състезание

Подаване на заявки

Провеждане на състезанието

 

ТАРАЛЕЖ – И

Изкуство

до 16.10.2017 г.

25.10.2017 г.

 

ТАРАЛЕЖ – О

Обществени науки

до 10.11.2017 г.

23.11.2017 г.

 

ТАРАЛЕЖ – П

Природни науки

до 07.12.2017 г.

18.12.2017 г.

 

ТАРАЛЕЖ – Б

Български език и литература

до 12.01.2018 г.

26.01.2018 г.

 

ТАРАЛЕЖ – М

                Математика

до 12.02.2018г.

23.02.2018 г.

          ТАРАЛЕЖ- АЕ* ,

Английски език

до 09.03.2018 г.

22.03.2018г.

            ТАРАЛЕЖ- К,

Комбиниран

до 16.04.2018 г.

27.04.2018 г.

 

           * „Таралеж- АЕ”,  ще се проведе само за учениците от 1 до 4 клас (включително).

         ** Резултатите се изпращат до 3-4 дни след провеждане на състезанието.

      *** Възможни са промени в графиците на провеждане и подаване на заявки за отделните модули,

             за това ще бъдете уведомени своевременно.

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

posted Sep 18, 2017, 8:36 AM by Mariela Sarbinska

Уважаеми родители,

На 20.09.2017 г. от 18:00 часа   ще се проведе родителска

среща за всички класове.


ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

posted Sep 11, 2017, 2:56 AM by Mariela Sarbinska   [ updated Sep 13, 2017, 1:29 AM ]

  Тържественото  откриване на учебната 2017/2018  година ще бъде на

15. 09. 2017 от 9.30 часа в училищния двор. Всички ученици да се явят в училището в 9:15 часа, облечени с униформата на училището.
  Час на класа за учениците от  всички класове ще се проведе след приключване на официалното откриване на учебната година.

ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И ЗАСИЛВАНЕ НА СИГУРНОСТТА

posted Jul 21, 2017, 1:40 AM by Mariela Sarbinska   [ updated Jul 21, 2017, 1:50 AM ]

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-16887/ 12.07.2017 г.  и в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, Ви предоставяме следната информация:

 1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
 2.  Информация за същността на всеки един вид социална услуга
 3.  Практически насоки за действия при инцидент
 4.  Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата/


КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017/2018Г

posted Jul 12, 2017, 5:08 AM by Mariela Sarbinska   [ updated Aug 21, 2017, 11:43 PM ]

  

На основание чл.289, ал.2 от ЗПУО и чл.4 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община /приети с решение №136/06.04.17г на СОС.

 

I.Видове извънкласни дейности:

 

1.      БАСКЕТБОЛ

2.      ВОЛЕЙБОЛ

3.      ФУТБОЛ

4.      КАРАТЕ – КИКБОКС

5.      ТЕНИС

6.      ШАХ

7.      НАРОДНИ ТАНЦИ „ПЛАМЪЧЕТА“

8.      НАРОДНИ ТАНЦИ „ЧИНАРИ“

9.      МОДЕРЕН БАЛЕТ „ЗВЕЗДИ“

10.  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

11.  МУЛТИСПОРТ – ХАНДБАЛ; ХОКЕЙ; БАДМИНТОН

 

II.Необходими документи за участие в конкурса:

1.      Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2.      Заявление за участие;

3.      Заверено от участника копие на документи за регистрация или ЕИК, когато участникът е юридическо лице или ЕТ, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Участниците трябва да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник,който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава на дружеството;

4.      Декларация,че няма конфликт на интереси между  кандидата и 4 ОУ.

5.      Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

6.      Документи удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата;

7.      Референции, доказващи качеството на услугата;

8.      Документи , удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на кандидата;

9.      Проект на договор, в който се попълват данните на кандидата и се подписва ;

10.  Оферта, която трябва да съдържа:

а/ Документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите;

б/ Документи , удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

в/ програма за обучението на учениците в извънкласната дейност;

г/ индивидуална цена за обучение на ученик;

д/ Социална отговорност – процент на учениците от групата, която ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

е/ срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

 

III.Критерии за оценка на офертите:

 

 1. Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните документи – /дипломи, сертификати , удостоверения и др.макс.бр.точки 25.

Точките по отделните показатели  за образование са:

-          За степен бакалавър – 5т.

-          За степен магистър – 10т.

-          За наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на придлаганата извънкласна дейност – 15т.

Максималния брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

 1. Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи – максимален брой точки 15

Точките за професионален опит са:

-          До 3 години – 10т.

-          Над 3 години – 15т.

 1. Програма за обучение на учениците – максимален брой точки 30.

Точките се образуват по следните показатели:

-          Програма за обучение, която не е сертифицирана – 15т.

-          Програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за завършен курс на обучение – 30т.

 1. Индивидуална цена за обучение на ученик – максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

Брой точки / най-ниската предложена цена- цената ,предложена в офертата на участника -  x 20.

 1. Социална отговорност – максимален брой точки 10.

Точките се образуват по следните показатели:

-          До 10%, които ще ползват безплатно извънкласната дейност – 4т.

-          До 20%, които ще ползват безплатно извънкласната дейност – 7т.

-          Над 20%, които ще ползват безплатно извънкласната дейност – 10т.

 

IV. Начин  на провеждане на конкурса: по документи

 

 

V. Срок за подаване на документите – до 25.08.2017г.

 

VI. Документите следва да бъдат подадени в рамките на обявения срок в 4 ОУ „ проф.Джон Атанасов“

 

 

-          В плик „А“ – документи по т.III от 1 до 9 вкл.

-          В плик „Б“ – документи с надпис „Оферта“ – попълнената оферта, съгласно изискванията на т. III -10.

Двата плика се поставят в един голя, бял и запечатан плик, върху който се слага входящия номер в училището.

 

 


                                                                                                      

1-10 of 71

Comments