01.-Seguiment, producte final i avaluació

En aquest pàgina realitzarem el seguiment virtual de les activitats realizades durant el projecte de geolocalització "Els misteris del Pla d'Urgell"
Presentació i objectius

L'objectiu del projecte és la geolocalització de misteris , lllegendes , històries o enigmes que estan al Pla d'Urgell

  • Treballar cooperativament tot respectant les idees dels altres.

  • Localitzar a través de l'aplicació del MHM llocs d'interès de la comarca.

  • Adquirir autonomia personal per resoldre una situació problemàtica.

  • Connectar els aprenentatges acadèmics amb el món global

  • Fomentar la creativitat.

  • Elaborar un guió tècnic per l'elaboració de missatges audiovisuals

  • Explicar de forma temàtica qüestions que apareixen en textos literaris.

  • Gestionar els aspectes audiovisuals d’una actuació.

  • Redactar aspectes biogràfics històrics.

  • Comunicar mitjançant vídeo, audio i text


El producte final és la realització de la geolocalització a través de l'aplicació del Mobile History Maps.

Cada subgrup de l'aula ha de realitzar el següenbt procès.:

Pas 1) Escolllir un misteri, llegenda o història del Pla dUrgell
Es pot fer una recerca oral a familiars, avis, representants del poble, recerca bibliogràfica, per internet...

Pas 2) Definir els rols de cada membre del grup:

                   ROL    FUNCIÓ
 MÀSTEROmplir pàgina de seguiment, encarregat de pujar productes finals a l' aplicació MHM
 ESCRIPTOR Tenir curra dels texts 
 EDITOR  TÈCNIC Tenir cura del vídeo, efectes i audio
CERCADOR DE INFORMACIÓ  Recerca bibliogràfica, internet, entrevistes


Pas 3)  Organitzar i definir treballs per grup. 

Pas 4) Procutes finals: Cada grup ha de haver realitzar mínim:

1 audio del "misteri"
1 text del misteri!
1 Vídeo del misteri!
fotografies del misteri (màxim 7)

Es pot realitzar un altre misteri per millorar la nota.
Comments