Strona głównaLektury MP3, audio lektury, lektury czytane do słuchania. To jeszcze do niedawna nowość. Jednak książki audio w popularnym formacie MP3 zdobywają coraz większe rzesze użytkowników.

Lektury audio stanowią wyjątkowo wygodną formę odbioru obowiązkowych i ulubionych lektur szkolnych.
Pozwalają wykorzystać czas, którego nie wykorzystujemy na naukę w drodze do szkoły i ze szkoły, podczas uprawiania sportu czy na spacerze z psem. Miejsc do słuchania jest tyle ilu użytkowników.
Teraz wystarczy odpowiedni sprzęt taki jak telefon komórkowy, odtwarzacz czy komputer.

Lektury szkolne najczęściej ze względu na swoją objętość i obowiązkowość zaliczenia zawsze były problemem. Obecnie mogą wreszcie stać się przyjemnością i książki audio są równoprawne artystycznie jak książki tradycyjne.

Lektury MP3 obok niewątpliwych wartości literackich są uzupełnione często wyjątkową interpretacją lektora i wzbogacone efektami dźwiękowymi oraz muzycznymi również słuchowiska. Dzięki temu z jeszcze większą przyjemnością sięgamy po tradycyjną książkę, aby jeszcze raz to przeżyć. Nauka staje się łatwiejszą i co za tym idzie dużo przyjemniejsza.

Mamy nadzieję, że witryna Lektury MP3 przybliży Wam niejedno arcydzieło literatury polskiej i światowej i pozwoli czerpać radość z ludzkiej uniwersalnej myśli.


BezKartek ma " Lektury w kieszeni ", e-Czytnik Prestigio i 300 lektur za 659 złotych

BezKartek jeden z większych graczy na rynku publikacji cyfrowych. Wprowadza projekt " Lektury w kieszeni ". Może to pomieszać szyki z wielkim szumem zapowiadanemu przez Empik e-Czytnikowi OYO, który okazał się rozczarowaniem.

Na stronie BezKartek.pl możesz znaleźć konkretną ofertę. Niech lepsi zwyciężają, a my czytelnicy korzystajmy z konkurencji.


Projekt „Lektury w kieszeni” Czytnik za 659 zł 

i ponad 300 lektur GRATIS!

Celem projektu jest zgromadzenie wszystkich zalecanych przez
 Ministerstwo Edukacji Narodowej lektur szkolnych w jednym mobilnym urządzeniu
.Ponad 300 lektur zarówno do szkoły podstawowej, gimnazjum,
jak i szkoły średniej zmieściliśmy w jednym urządzeniu wielkości
 zeszytu szkolnego, gwarantując wygodę korzystania
.

Czytnik ten jest stylowym i nowoczesnym urządzeniem zamkniętym
w wyjątkowo cienkej obudowie. Czytnik wyposażony jest
w wysokiej jakości sześciocalowy ekran w technologii elektronicznego
 papieru, stanowią doskonałe źródło ulubionych książek, audiobooków,
muzyki i zdjęć, które mogą Ci towarzyszyć zarówno podczas wakacji,
 jak i na co dzień. Niezwykła lekkość urządzenia decyduje o jego
mobilności, a wyjątkowo wytrzymała bateria gwarantuje możliwość
 wielogodzinnego czytania, nawet do ośmiu tysięcy stron.

E-czytnik dostępny jest wraz ze stylowym, zabezpieczającym przed
 zniszczeniami etui oraz wysokiej jakości słuchawkami.

Dedykowany do projektu e-czytnik jest najtańszym w Polsce urządzeniem opartym na technologii e-papieru.

Za cenę 659 zł otrzymasz e-czytnik z bogatym wyposażeniem oraz pakietem lektur szkolnych.

wydawnictwa cyfrowe
zawsze tam, gdzie TyROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z
późn. zm.3) ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 „Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół
podstawowych i gimnazjów”:
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na
podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz.
1591).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz.
2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.
1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr
227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr
180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041,
z 2005 r. Nr 19, poz. 165, z 2006 r. Nr 228, poz. 1669 oraz z 2007 r. Nr 157, poz. 1100 i Nr 171,
poz. 1211.
2
a) w dziale „Szkoła Podstawowa I i II Etap Edukacyjny” w części „II Etap
Edukacyjny klasy IV – VI” w części dotyczącej przedmiotu „Język polski”
pozycja „Lektura” otrzymuje brzmienie:
„Lektura
1. Utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela (dwie powieści lub dwa
zbiory opowiadań w klasie IV oraz po trzy powieści lub trzy zbiory opowiadań
w klasach V i VI).
2. Baśnie, legendy, opowiadania i utwory poetyckie, w tym pochodzące z regionu.
3. Fragmenty wybranych utworów polskiej i światowej klasycznej literatury
dziecięcej i młodzieŜowej, przy systematycznym motywowaniu uczniów do
samodzielnego poznawania całych utworów.
4. Teksty reprezentatywne dla źródeł kultury europejskiej.
5. Utwory prozatorskie i poetyckie wprowadzające w polską tradycję
i współczesność literacką.
6. Teksty reprezentatywne dla różnych rodzajów, gatunków i form artystycznego
wyrazu, ze szczególnym uwzględnieniem utworów epickich, w tym odmian prozy
fabularnej (w szczególności powieści podróżniczo - przygodowe, obyczajowe
i fantastyczne).
7. Teksty użytkowe, publicystyczne, popularnonaukowe, przedstawienia teatralne,
filmy, słuchowiska radiowe, programy telewizyjne.
Lektura przykładowa:
Carlo Collodi – Pinokio; Wiktor Gomulicki – Wspomnienia niebieskiego mundurka;
Irena Jurgielewiczowa – Ten obcy; Rudyard Kipling - Księga Dżungli; Józef Ignacy
Kraszewski – Stara Baśń; C.S. Lewis - Opowieści z Narnii, cz. I: Lew, Czarownica
i stara szafa; Kornel Makuszyński – Szatan z siódmej klasy; Lucy Maud Montgomery
- Ania z Zielonego Wzgórza; Edmund Niziurski – Sposób na Alcybiadesa; Henryk
Sienkiewicz - W pustyni i w puszczy; Alfred Szklarski - Tomek w krainie kangurów;
ks. Jan Twardowski - Zeszyt w kratkę; Mark Twain - Przygody Tomka Sawyera;

Juliusz Verne – W 80 dni dookoła świata; Stanisław Lem – Bajki robotów.
3
Nauczyciel może wybrać utwory niewymienione w wykazie „Lektura
przykładowa”.”,
b) w dziale „Gimnazjum III Etap Edukacyjny” w części dotyczącej przedmiotu
„Język polski” pozycja „Lektura” otrzymuje brzmienie:
„Lektura
1. Wybrane utwory z klasyki światowej:
Biblia (fragmenty); mitologia (wybór); Homer - Iliada lub Odyseja (fragmenty);
Sofokles - Antygona; Pieśń o Rolandzie (fragmenty); William Szekspir - Romeo
i Julia; Miguel Cervantes - Don Kichote (fragmenty); Karol Dickens - Opowieść
wigilijna lub Dawid Copperfield (fragmenty); Antoni Czechow - wybrana nowela;
Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę lub Nocny lot; Ernest Hemingway -
wybrane opowiadanie.

2. Wybrane utwory z klasyki polskiej:
Bogurodzica; Jan Kochanowski - wybrane fraszki, pieśni, psalmy i treny; wybór
poezji barokowej; Ignacy Krasicki - wybrane bajki i jedna z satyr;
Adam Mickiewicz - wybrane bajki i ballady, Dziady cz. II, Pan Tadeusz
(fragmenty); Juliusz Słowacki - Balladyna (fragmenty); Aleksander Fredro -
Zemsta; Henryk Sienkiewicz – wybrana nowela; Bolesław Prus - wybrana
nowela; Stefan Żeromski - Syzyfowe prace, wybrana nowela.

3. Wybór liryki XIX wieku, wybór poezji XX wieku.
4. Wybór nowelistyki XIX i XX wieku (w tym co najmniej jeden utwór
pozytywistyczny).
5. Wybrane utwory współczesnej prozy polskiej i dramatu.
6. Wybrane utwory o dorastaniu, w tym powieści dla młodzieży.
7. Przykłady pamiętnika, dziennika, korespondencji literackich, reportażu, w tym
Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec; Miron Białoszewski - Pamiętnik
z powstania warszawskiego (fragmenty)
.
8. Przykłady literatury regionalnej, wkład literatury regionalnej do ogólnopolskiej
skarbnicy literackiej.
9. Wybrane z czasopism i prasy codziennej teksty publicystyczne, informacyjne
i reklamowe.
4
10. Utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela, w tym literatura popularna
(co najmniej jeden utwór w każdej klasie).
11. Inne składniki kultury (przedstawienia teatralne, filmy, słuchowiska radiowe,
programy telewizyjne, przekazy ikoniczne, poezja śpiewana).
Lektura przykładowa:
Biblia (Pieśń nad Pieśniami, Hymn św. Pawła o miłości, Apokalipsa); Antoni Czechow
- Śmierć urzędnika; Ernest Hemingway - Stary człowiek i morze
.
Arkady Fiedler – Dywizjon 303; Melchior Wańkowicz – Ziele na kraterze; Jan
Kochanowski – pieśń: Czego chcesz od nas, Panie…; Adam Mickiewicz – Ballady
i romanse; Henryk Sienkiewicz - Krzyżacy; Bolesław Prus - Kamizelka; Zofia Kossak
– Szczucka -Bursztyny.
Utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
Zbigniewa Herberta, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Kazimierza Wierzyńskiego,
Jana Lechonia, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza,
ks. Jana Twardowskiego.

Powieści dla młodzieży Małgorzaty Musierowicz lub Ireny Jurgielewiczowej.
Paweł Zuchniewicz – Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża; Karolina Lanckorońska –
Wspomnienia wojenne.

Nauczyciel może wybrać utwory niewymienione w wykazie „Lektura
przykładowa”.”;
2) w załączniku nr 4 „Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceów
ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów
ogólnokształcących i techników uzupełniających”:
a) w dziale „Kształcenie w zakresie podstawowym” w części dotyczącej
przedmiotu „Język polski” pozycja „Lektura” otrzymuje brzmienie:
„Lektura
1. Literatura polska:
5
Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski - pieśni
i treny (wybór); poezja baroku (wybór); Ignacy Krasicki - satyry i liryki (wybór);
Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz, Dziady cz. III; wybrane sceny z dramatów
romantycznych (w tym utwory Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego);
wybór poezji romantycznej (w tym utwory Adama Mickiewicza, Juliusza
Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida); Bolesław Prus - Lalka;
Eliza Orzeszkowa - Nad Niemnem (fragmenty); wybór nowel pozytywistycznych;
Henryk Sienkiewicz - wybrana powieść; wybór poezji młodopolskiej; Stanisław
Wyspiański - Wesele; Władysław Stanisław Reymont - Chłopi, t. 1: Jesień;
Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni, Przedwiośnie; Witold Gombrowicz -
fragmenty prozy; wybrany utwór z prozy polskiej XX wieku (w tym utwór
Marii Dąbrowskiej i Zofii Nałkowskiej); wybrany dramat XX wieku (w tym utwór
Sławomira Mrożka i Tadeusza Różewicza); Tadeusz Borowski - wybrane
opowiadania; Gustaw Herling - Grudziński - Inny świat; wybór poezji polskiej XX
wieku (w tym utwory Bolesława Leśmiana, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima,
Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Czesława Miłosza, Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Mirona
Białoszewskiego, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Barańczaka i ks.
Jana Twardowskiego);
wybrane fragmenty prozy dokumentalnej (reportaż,
dziennik, pamiętnik) i eseistycznej; utwory współczesne zaproponowane przez
uczniów i nauczyciela; inne teksty kultury (spektakle teatralne, filmy, utwory
muzyczne, obrazy, słuchowiska, programy telewizyjne, teksty prasowe).
2. Literatura powszechna:
wybrany klasyczny dramat staroŜytnej Grecji; Horacy - wybór pieśni;
William Szekspir - wybrany dramat; Molier - wybrana komedia; Johann
Wolfgang von Goethe - Cierpienia młodego Wertera; wybrana europejska
powieść XIX wieku; Joseph Conrad - wybrany utwór; wybrana powieść

XX wieku.
Lektura przykładowa:
Piotr Skarga – Kazania sejmowe (wybór); Ignacy Krasicki – Pieśń: Hymn do miłości
Ojczyzny; Stanisław Staszic – Przestrogi dla Polski (fragmenty); Adam Mickiewicz –
Konrad Wallenrod; Juliusz Słowacki – Kordian; Zygmunt Krasiński – Nie-Boska
6
komedia
(wybrane sceny), Listy (wybór); Henryk Sienkiewicz - Quo vadis, Potop;
Maria Dąbrowska – Noce i dnie; Bruno Schulz – Sklepy cynamonowe (wybrane
opowiadania); Zofia Nałkowska – Granica; Sławomir Mrożek - Tango; Zofia Kossak-
Szczucka - Pożoga; Tadeusz Borowski - Pożegnanie z Marią (wybrane
opowiadania); Witold Gombrowicz – Ferdydurke; Jan Paweł II – Pamięć
i toŜsamość; Ryszard Kapuściński – Cesarz; abp Kazimierz Majdański – Będziecie
Moimi świadkami…; kardynał Stefan Wyszyński – Zapiski więzienne; Sofokles - Król
Edyp; William Szekspir - Makbet; Molier - Świętoszek; Daniel Defoe – Robinson
Crusoe; Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara; Joseph Conrad – Lord Jim; C.S. Lewis

- Listy starego diabła do młodego; George Orwell – Folwark zwierzęcy.
Nauczyciel może wybrać utwory niewymienione w wykazie „Lektura
przykładowa”.”,
b) w dziale „Kształcenie w zakresie rozszerzonym” w części dotyczącej
przedmiotu „Język polski” pozycja „Lektura” otrzymuje brzmienie:
„Lektura
1. Literatura polska:
Jan Kochanowski - Treny; wybrany dramat romantyczny Juliusza Słowackiego
lub Zygmunta Krasińskiego; Witold Gombrowicz - Trans-Atlantyk; Maria
Kuncewiczowa - Cudzoziemka; Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) – Szewcy.
2. Literatura powszechna:
Dante Alighieri - Boska Komedia (fragmenty); Johann Wolfgang von Goethe -
Faust (fragmenty); Franz Kafka - Proces; Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata.
Lektura przykładowa:
Henryk Rzewuski – Pamiątki Soplicy (wybór); Hanna Malewska – Sir Tomasz More
odmawia; Wiesław Myśliwski – Kamień na kamieniu lub Antoni Libera - Madam
e;
wybrany utwór polskich pisarzy emigracyjnych: Andrzeja Bobkowskiego i Józefa
Mackiewicza; Włodzimierz Odojewski – Zasypie wszystko, zawieje; Święty Augustyn
- Wyznania (fragmenty); Platon – Obrona Sokratesa
.
7
Nauczyciel może wybrać utwory niewymienione w wykazie „Lektura
przykładowa”.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister
Edukacji Narodowej