Αρχική

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ
 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 21-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
 
 
Οι μικροοργανισμοί αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής στη Γη και ταυτόχρονα αποτελούν μια αόρατη πηγή ζωής. Πρόκειται για τις πρώτες μορφές κυτταρικής ζωής στον πλανήτη μας, που παρουσιάζουν μια ανεκτίμητη πηγή οικολογικής, βιοχημικής και φυλογενετικής ποικιλομορφίας. Η σπουδαιότητα τους για το περιβάλλον και το κλίμα, τη γεωργία και τα τρόφιμα, την ενέργεια, τη βιοτεχνολογία και την υγεία γίνεται συνεχώς και πιο εμφανής σηματοδοτώντας μια αλματώδη πρόοδο σε όλο το φάσμα της Μικροβιολογίας. Ιδιαίτερη πρόοδος έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στο χώρο της Μικροβιακής Οικολογίας η οποία βασίζεται κυρίως στα τεχνολογικά άλματα που έχουν λάβει χώρα στους τομείς της Γονιδιωματικής και της Μεταγονιδιωματικής. Η μελέτη της δομής, της ποικιλότητας και της λειτουργίας των μικροβιακών κοινοτήτων, καθώς και Μικροοργανισμών-Μοντέλων, θα συμβάλλει στην κατανόηση της εξέλιξης και της βιωσιμότητας της ζωής στη Γη.

Ταυτόχρονα, θα αποτελέσει μια αστείρευτη πηγή λειτουργιών και προϊόντων με σημαντικές Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές που θα σημάνει και τη μετάβασή μας στην εποχή της ΒιοΟικονομίας. Το 4ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας «ΜικροΒιόΚοσμος» θα εξετάσει όλες τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις με συνεδρίες σε 5 Θεματικές Ενότητες:

     
1.         Γονιδιωματική και Μεταγονιδιωματική

2.
         
Μοριακή Μικροβιακή Οικολογία

3. 
         
Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές

4. 
         
Μικροβιακές Αλληλεπιδράσεις

5. 
         Μικροοργανισμοί ως μοντέλα βασικής έρευνας