Η σελίδα του Συλλόγου

Το 2016-17 ο Σύλλογος επέλεξε να έχει την σελίδα :Από το σχολικό έτος 2011-12, ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων

του Σχολείου μας "φιλοξενείται" και :

στο  blog μας ,

Όταν μέλη του Δ.Σ. είναι εκπαιδευτικοί, εγγεγραμμένοι στο Π.Σ.Δ. ,

και στην ομάδα του Σχολείου μας, μπορούν να δημοσιεύουν εκεί...
Comments