Vikingarnas skrift

Vikingarnas skrift kallas för runor. På vikingatiden använde man verktyg som penna och man ristade runor på sten och trä istället för papper. Man ristade på värdefulla saker som vapen och kammar, men mest ristade man meddelanden på trä. De runor vi kan se idag är ristade på sten eftersom det inte har förmultnat som t.ex trä gjort. Antalet kända runinskrifter i världen är 5-6000. 3000 av dom finns i Sverige. De sex första runornas ordningsföljd kallas futhark.

På vikingatiden fanns det runristare. Det var människor som var bra på att rista in runor. De reste runt i landet och tog betalt för att göra runstenar åt rika bönder. Runorna ger oss mycket info om vikingatidens olika hövdingar och hjältar men också om vikingar som har rest till olika länder. Man klottrade med runor på vikingatiden. T.e.x. har man hittat runklotter på en staty i Grekland.

 Det här är vikingarnas skrift:Av: Axel.o
Comments