Al-Baqarah 1~286

                                                                    [Previous] [Next] [Home]

Al-Baqarah, dari Ayat 261~270 

261. Bandingan pahala orang-orang  yang membelanjakan  hartanya dijalan Allah, adalah seperti satu biji benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, ditiap-tiap tangkai ada seratus biji, dan Allah akan mengandakan pahala kepada sesiapa yang ia kehendaki, dan Allah itu lurus pemberian nya, amat mengetahui.

262. Orang-orang yang membelanjakan hartanya dijalan Allah, kemudian tidak mereka iringi apa yang mereka belanjakan itu dengan mengungkit dan tidak dengan ada ganguan pada penerima. Mereka akan dapat ganjaran mereka disisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak akan dukacita.

263. Satu perkataan yang baik dan satu penutupan rahsia, ada lebih baik daripada satu sedekah yang di iringi oleh satu ganguan, dan Allah itu kaya, penyabar.

264. Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit dan ganguan, sebagaimana  orang yang belanjakan hartanya dengan riak terhadap manusia dan yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka bandingan nya adalah seperti satu batu licin yang diatasnya ada pasir, lantas ditimpa hujan lebat, yang lalu jadikan dia licin. Mereka tidak boleh  mendapat sesuatu pahala dari apa yang mereka telah kerjakan, dan Allah tidak memimpin kaum yang kafir.

265. Dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak mencari keredaan Allah dan dengan keyakinan yang tetap dari diri-diri mereka adalah seperti satu kebun ditanah subur, yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda. Jika tidak hujan lebat menimpa dia, maka hujan abu pun cukup dan Allah itu melihat apa yang kamu kerjakan.

266. Sukakah seseorang daripada kamu mempunyai satu kebun dari kurma dan anggur yang mengalir padanya sungai-sungai, yang disitu ada baginya segala macam buah-buahan, lalu ia tua, dan ada mempunyai anak cucu yang lemah, lantas kebun itu kena angin keras yang beserta api, lalu terbakar ? bagitulah Allah menerangkan bagi kamu petunjuk-petunjuk nya supaya  kamu berfikir.

267. Hai orang-orang yang beriman ! belanjakan lah  sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik, dan sebahagian daripada apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu pilih yang tidak baik buat kamu dermakan dia, pada hal kamu tidak akan menerima dia melainkan dengan memejamkan mata padanya, dan ketahuilah bahawa se nya Allah itu kaya, terpuji.

268. Syaitan itu menakuti kamu dengan kepapaan dan menyuruh kamu berbuat kejelekan, dan Allah itu menjanji akan memberi kamu keampunan dan kurnia daripadanya, dan Allah itu luas pemberian nya, amat mengetahui.

269. Ia memberi kebijaksanaan kepada sesiapa yang ia kehendaki, dan barang siapa diberi kebijaksanaan maka sesungguhnya bererti ia telah diberi kebajikan yang banyak, dan tidak akan ingat melainkan orang-orang yang berfikiran.

270. Dan apa-apa belanja yang kamu belanjakan dan apa-apa nazar yang kamu nazari, maka sesungguhnya Allah mengetahui akan dia, dan orang-orang  zalim itu tidak akan mempunyai penolong-penolong.

 

Sumber dari;
[] http://www.facebook.com/groups/normazzn/doc/366439913424455

[]
http://www.facebook.com/groups/314965885226302/doc/401114399944783

Following Twitter;
[] https://twitter.com/LaburLesap/status/655895839378792451


Comments