Informatie over 429 IBC


429 IBC van Heutsz.

 

Het onderdeel had als thuis basis de prins Frederik Kazerne te Leeuwarden en had in vredestijd de taak, het bewaken van militaire objecten en mob complexen in de noordelijke provincies,

 

Groningen, Friesland en Drenthe.

                 


In September 1950 werd het onderdeel opgericht onder de naam de naam Bewakingskorps Koninklijke Landmacht, met de plaatsnaam waar het onderdeel gevestigd was.
Het gevoerde korps onderscheidingsteken was de kemphaan, afkomstig van het embleem van het korps Koninklijke Marechaussee van Atjeh.

 

De bijnaam welke de mannen van toen gegeven werd en nog lang zou nadruppelen was (sorry voor deze) Kippenneukers.
De legerleiding besloot al snel dit te veranderen en plaatste de betreffende cie's onder het Regiment van Heutsz 1 januari 1955.
In 1956 werd de naam van dit onderdeel veranderd van plaats naam in 10e Cie van Heutsz.

Hierna op 1 mei 1959 kreeg het de naam 429 Cie van Heutsz, gevolgd op 15 september 1959 met het achtervoegsel "mobiel". en waren gelegerd op de prins Frederik Kazerne in Leeuwarden dan word de de kazerne in Leeuwarden opgeheven en verhuist 429 IBC in 1972 naar de Johan Willem Friso Kazerne in Assen. Op 12 april 1973 gevolgd met de naam 429 Inf Bew Cie, het geen op 1 februari 1974 429 IBC mobiel werd. Daarna verhuist 429  IBC 18 maart 1977 naar Het Barakkenkamp in Hooghalen aan de Asserweg 2 hier blijven ze tot 1991.

 

Daarna gaan ze naar de Johannes Post Kazerne in Havelte. Tot in de begin  jaren 1990 opereerde het onderdeel onder het vaandel van het Regiment van Heutsz. ( 24-10-1991 ) 

 

 

 

Dan gaan ze over naar Regiment Oranje Gelderland , waar ze blijven tot 6 oktober 1995 en 429 gezamelijk met 424, 426, 428, 431, 446 en 451 weer werden teruggeplaatst onder de hoede van het Regiment van  Heutsz, maar ook dit was tijdelijk, op 24 juni 1996 droegen de compagniescomman-danten hun tradities over aan de regimentscommandant luitenant-kolonel Vermeulen. Dat gebeurde met het oog op op de komende opheffing van genoemde 8 IBC'en, die zich formeel op 1 oktober 1996 zou voltrekken.

Met dank aan Chris Planje van "Stichting Ouwestomp" voor een gedeelte van deze informatie en de diverse foto's, de rest is en stukje eigen kennis en van verhalen mensen op "Dienstmakkers"