Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie


"Nie czyńcie skautingu zbyt łatwym. Stawiajcie wyzwania!" Jan Paweł II

  

PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

"Mam szczerą wolę, całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu"

("na słowie harcerza polegaj, jak na Zawiszy")

  

PRAWO HARCERSKIE

1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego
2. Na słowie harcerza polegaj, jak na Zawiszy
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza
5. Harcerz postępuje po rycersku
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać
7. Harcerz jest karny i posłuszny swoim rodzicom i wszystkim swoim przełożonym
8. Harcerz jest zawsze pogodny
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i pije napojów alkoholowych

powrót do strony głównej