"Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest"

ks. Kazimierz Lutosławski

ZBIÓRKI DRUŻYNY

ODBYWAJĄ SIĘ
w każdy PIĄTEK
od godziny 17.30
w siedzibie Hufca Pruszków
ul. Jasna 2
(na tyłach szkoły nr 2)

 

Czuwaj i siemanko:*!
Jesteśmy drużyną powstałą 7 lutego 2006 roku. Zrzeszamy młodzież starszoharcerską (gimnazjum)
i wędrowniczą (liceum), a więc jesteśmy drużyną wielopoziomową ;), w Szczepie Harcerskich Drużyn Sokolich, w Hufcu ZHP Pruszków. Współpracujemy też z Pruszkowskim Towarzystwem Kulturalno-Naukowym i Światowym Związkiem Żołnierzy AK. Oprócz świetnej zabawy, paczki przyjaciół i zwariowanych wspomnień chcielibyśmy pokazać, że ideały harcerskie zrodzone na początku XX wieku można wpleść we współczesne czasy. "Odchodzące" pokolenia kryją w sobie wielki skarb... . Od nich możemy uczyć się tradycji i ideałów... Swoją działalnością chcielibyśmy m.in. kontynuować ich przywiązanie do tego, co dobre i pożyteczne.


powrót do strony głównej