Obrzędowość drużyny


"Tradycja jest warownym murem, jest dębem, który tysiąc lat rósł w górę"