kadra drużyny


"Nie jestem po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, bym ja działal i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia jest pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat,
o czlowieka" Janusz Korczakdh Irena Horban - opiekun prawny

        

         Zainteresowania: historia, papirologia (odczytywanie papirusów greckich), poezja, literatura, muzyka, medycyna, historia najnowsza, polityka, opera, teatr. Druhna Horban, jak powiedziała "kocha młodzież:)", jest redaktorem Przeglądu Pruszkowskiego. Jest także prezesem PTKN. W czasie wojny pracowała jako pielęgniarka w szpitalu.

dh phm. Beata Pawełczyńska - opiekun prawny

  

        Druhna Beata na co dzień jest mamą trójki dzieci
(i nie tylko, ale o tym później:)), prowadzi prywatne przedsiębiorstwo. Ta drużyna jest powrotem do przerwanej niegdyś drogi harcerskiej. Po pewnym czasie my-Sokoły zaczęliśmy nazywać dh Beatę Druhną Mamą. Tak więc wszyscy jesteśmy jej dziećmi, a gdy mówi się "druhna mama" - kazdy wie, o kogo chodzi :). Jest także drużynową 39 GZ "Sokoliki-Macierz". Zainteresowania: harcerstwo,poezja, literaura, rysunki.

dh pwd. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk - drużynowa


       Druhenka drużynowa jest studentką na Uniwersytecie
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - kierunek: Teologia kultury (pierwszy rok). W harcerstwie jest dziewiąty rok, a funkcję swoją pełni ponad 4 lata. Wcześniej należała do Szczepu "Hańcza". Aktualnie pełni jeszcze funkcję PO komendantki naszego Szczepu.

Zainteresowania: historia II wojny światowej, literatura polska, filozofia, działalność społeczna, harcerstwo, muzyka, poezja, kultura.

dh Piotr Tomaszewski - przyboczny

 
Druh Piotr jest uczniem III klasy w Zespole Szkół im. S.Staszica w Pruszkowie.

"W harcerstwie jestem niestety dopiero od 3, 5 roku, żałuję że tak krótko. Moje zainteresowania oczywiście harcerstwo poza tym gitara, muzyka, podróżowanie kiedyś jeszcze bawiłem się chemią."

powrót do strony głównej