9. ลายนิตติ้งพื้นฐาน

            

 1. ลายการ์เตอร์

      

                                                                                                                                 2. ลายสต๊อกกิ้ง

                                                   

                                                                                                           3. ลายลูกฟูกเล็ก  


                                                                                                                                4. ลายลูกฟูกใหญ่

 

 ลายถักนิตติ้งพื้นฐาน

1.ลายการ์เตอร์ (Garter stich) คือ ลายถักนิตติ้งที่เกิดจากการถักนิตทุกแถว 

ลายที่เกิดขึ้นจะเหมือนกันทั้งสองด้าน 


2. 
ลายสต๊อกกิ้งหรือลายสต๊อกกิเนท ( Stocking or stockinette stich ) คือ ลายถักนิตติ้งที่เกิดจากการถักนิต แถว สลับกับเพิร์ล แถว ทำให้ลายที่เกิดขึ้นมีด้านหนึ่งเป็นลายนิต (เป็นรูปตัว V ) และอีกด้านหนึ่งเป็นลายเพิร์ล (เป็นลายเส้นขวางเล็ก ๆ

3. 
ลายลูกฟูกเล็ก (K1P1 rib) คือการถักนิต ห่วงสลับกับเพิร์ล ห่วง ตลอดแถว เมื่อขึ้นแถวใหม่ให้ถักลายให้ตรงกัน 


4. 
ลายลูกฟูกใหญ่ (Double rib) คือการถักนิต ห่วงสลับกับเพิร์ล ห่วง ตลอดแถว เมื่อขึ้นแถวใหม่ให้ถักลายให้ตรงกัน 

Comments