สายคู่บิดเกลียว

 
     สายคู่บิดเกลียวประกอบด้วยสายทองแดง 2 เส้น แต่ละเส้นมีฉนวนหุ้มพันกันเป็นเกลียว
สามารถลดการรบกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ แต่ไม่สามารถป้องกันการสูญเสียพลังงาน
จากการแผ่รังสีความร้อนในขณะที่มีการ ส่งสัญญาณ สายคู่บิดเกลียว 1 คู่จะแทนการสื่อสาร
ได้ 1 ช่องทางสื่อสาร(Channel) สำหรับการใช้งานจริงเช่นสายโทรศัพท์จะเป็นสายรวมที่ประกอบ
ด้วยสายคู่บิด เกลียวอยู่ภายในเป็นร้อยๆคู่


1.
สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน (Shielded Twisted Pair : STP)
    
เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยลวดถักชั้นนอกที่หนาอีกชั้นเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 

2. สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน
(Unshielded Twisted Pair : UTP)

เป็นสายคู่บิดเกลียวมีฉนวนชั้นนอกที่บางอีกชั้นทำให้สะดวกในการโค้งงอแต่สามารถ ป้องกันการรบกวนของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้น้อยกว่า ชนิดแรก แต่ก็มีราคาต่ำกว่า จึงนิยมใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่าย
ตัวอย่าง ของสายสายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน ที่เห็นในชีวิตประจำวันคือ สายโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ในบ้าน
 
 
 
                         <<<Back   
Comments