Centenari‎ > ‎

20 BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL

Al juliol de 2011 la Plataforma va lliurar a l'Ajuntament un informe tècnic sol·licitant la protecció de les Tres Xemeneies mitjançant la declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), tal i com estableix la Llei de Patrimoni Cultural Català, donades les seves especials característiques històriques, socials i patrimonials. Amb aquest informe es podia convocar el ple i fer la declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). Veient que aquest procés no avançava, al febrer de 2012 ho demana per instància i a l'abril entra una moció sol·licitant aquesta declaració. Hores d'ara l'Ajuntament segueix sense declarar BCIL la històrica tèrmica i, per tant, el patrimoni està desprotegit i en ple procés de desmantellament i enderroc


Les actes del ple municipal de l'Ajuntament de Sant Adrià del 30 de setembre de 2002 reflecteixen com va incoar-se expedient per la declaració de BCIL d'un conjunt d'elements patrimonials de la ciutat dels quals tots van ser declarats a excepció de la Central Tèrmica de les Tres Xemeneies. Davant d'un seguit d'al·legacions que formula ENDESA el 23 de gener de 2003, s'encarrega l'elaboració d'un nou informe a Carles Alayó, enginyer industrial i membre de l'Associació del Museu Nacional de la Tècnica de Catalunya (MNATEC).

L'informe del 30 de maig de 2003 del Sr. Carles Alayó, acompanyat d'una carta del director Eusebi Casanelles director del MNATEC, en favor de la seva declaració de BCIL, ja determina que “la raó per conservar el patrimoni industrial és que és un testimoni d'activitat productiva que ha sigut el motor del camí de la societat a partir de mitjans del segle XIX al nostre país.

A partir d'aquest expedient el 31 de juliol de 2003 el ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs decideix declarar la caducitat de l'expedient anterior per la declaració de BCIL i incoar un nou expedient amb els fonaments de l'informe de Carles Alayó per a la declaració de BCIL.

La Plataforma per la Conservació de les Tres Xemeneies va ampliar i complementar el 2012 l'informe el del Sr. Carles Alayó. La finalitat va ser justificar i raonar davant el Ple de l'Ajuntament, la ciutadania i l'empresa propietària ENDESA la protecció del monument davant l'immediat inici del seu desmantellament i enderroc. En aquest sentit amplia els elements descriptoris del conjunt de la Central Tèrmica incidint en els aspectes de singularització i unicitat del conjunt així com els seus valors històrics i l'estreta vinculació de l'objecte de catalogació amb la història contemporània de Catalunya.

En l'informe la proposta d'àrea de protecció no abastava tot el conjunt de la central que ocupa 73.800m2 sinó als 11.100m2 dels tres conjunts de caldera suspesa i xemeneia, l'edifici de turbines incloent l'objecte moble de la grua pòrtic de grans dimensions, insubstituïble ja que no es construeixen d'aquestes tipologies amb 270 tn i els col·lectors que s'endinsen en el mar.

Cal destacar que amb la finalització de la vida útil de la central i la seva substitució pels cicles combinats (amb una potència total instal·lada de 1.600 MW) en el marge dret la declaració de BCIL no suposava limitacions de funcionament a la seva operativitat i s'havia garantit el subministrament d'energia als consumidors. Amb els cicles combinats s'ha arribat pràcticament al màxim previst de generació elèctrica permesa en el conveni en vigor que era de 1.820 MW.

La declaració de BCIL, a més a més, té en compte que ja el Pla Especial d'ordenació dels terrenys de l'actual central tèrmica, dins del sector E del planejament de la Modificació del Pla General metropolità en el sector del front litoral determinava l'any 1987 que no es permetia la instal·lació de cap central de cicle combinat en el terrenys que ocupen les Tres Xemeneies.
Comments