2010 Adelaidē

2010. gada saiets notiks Dienvidaustrālijā, Adelaidē, Nunyara konferenču centrā no 2.līdz 8.janvārim
Saietu vadīs Lilita Daenke.
 

Trīsreiztrīs saiets domāts visām paaudzēm - ģimenēm un vieniniekiem – un veltīts

  • latvisko zināšanu paplašināšanai
  • latviskās kopības sajūtas veicināšanai
  • latvisko ģimeņu stiprināšanai
  • latvisko draudzību sekmēšanai

LAAJ Ārpusskolas izglītības nozare

 


 
Sīkākai informācijai rakstiet lilita.daenke@loreto.sa.edu.au
Par pieteikšanos un dalības maksu rakstiet arberz@optusnet.com.au

 


Trīsreiztrīs saieta pamatā ir latviešu valoda, zināšanas un dzīves ziņa. Tas nozīmē, ka var piedalīties tikai tie pieaugušie, kas prot pietiekami labi latviski, lai varētu sekot programmai, un tie bērni, kas prot un neatsakās runāt latviski. Bērnus pieņem Trīsreiztrīs tikai tad ja piedalās kāds no viņu vecākiem vai aizbildņiem. Bērnu vecāki/aizbildņi ir atbildīgi par savu bērnu latviešu valodas lietošanu Trīsreiztrīs laikā.


3x3 Austrālijā nozīmi darinājusi Astra Lāce