2016 Adelaidē‎ > ‎

Ieviržu vadītāji


LINO CUT IEVIRZE

Pasniedzēja: Anda Banikosa

Lino Cut ievirzes dalībniekiem būs iespēja pašiem pagatavot drukāšanas plāksnītes – gravējot  un izgrebjot linolējumu. No šīm plāksnītēm tad drukāt A5 lielumā gravīras darbus. Būs iespējas dažādus drukāšanas krāsu un papīra variantus izmēģināt. Ievirzes dalībnieki varēs vai nu ra-

dīt paši savus dizainus jeb lietot paraugus, kuros tiks izmantoti latvju raksti.

Radītie darbi būs piemērotā lielumā apsveikuma kartiņām.

Šai ievirzei iepriekšzināšanas nav nepieciešamas.

Ja Jums būtu kādi jautājumi, lūdzu sazinaties ar Andu lietojot adresi anda@banikos.net.au

Anda par sevi raksta:

Dzīvoju laukos Austrālijas dienvidaustrumos, pa eikaliptiem paspīd jūra un rēgojās Wilson's Promontory kalni. Ikdienā, strādaju kā skolotāja un vietejā sabiedrībā darbojos vizuālās mākslas veicināšanā, gan radot, gan pasniedzot, gan rīkojot izstādes.

Latviešu tautas teikas man ir ļoti tuvas pie sirds un esmu uzsākusi projektu tās tulkot angļu valodā un illustrēt, tādā veidā tās darīt zinamas arī cittautiešiem.

Vairākus gadus arī esmu pasniegusi latviešu valodas stundas tādiem, kuri nerunā latviski. Galvenokārt latviešu izcelsmes jauniešiem un pieaugušiem, kuriem ir vēlēšanās senču valodu apgūt.

 

LATVIEŠU VALODA – CITTAUTIEŠIEM un LATVIEŠU IZCELSMES NETEKOŠI RUNĀJOŠIEM 

Pasniedzēja: Anda Banikosa

Ar prieku gaidu visus, kuri vēlas latviešu valodu iemācīties vai atsvaidzināt pamatus!

Šī ievirze tiks vadīta angļu valodā un ir piemērota kā cittautiešiem, tā arī latviešu izcelsmes netekoši runājošiem – no pamatskolas vecumam līdz pensionāriem. Vielu pielāgosim indivīdu esošai prasmei un interesēm.

Ja Jums būtu kādi priekšlaicīgi jautājumi, lūdzu sazinaties ar Andu lietojot adresi anda@banikos.net.au

LATVIAN AS A SECOND LANGUAGE

Presenter: Anda Banikos

This workshop welcomes those whose latvian language skills are either rusty or non-existent. It will provide participants with confidence and vocabulary to deal with everyday situations in latvian.

Our classes will be conducted in english and are suitable for all ages. Language activities will reflect the entry levels and interests of the students.

For course enquiries, please contact Anda at anda@banikos.net.au


Comments