2016 Adelaidē‎ > ‎

Atbalstītāji

Mūs atbalsta
                       
                PERTAS EVAN. LUTERISKAS SV. PĀVILA DRAUDZES DĀMU KOMITEJA
                                                 STUDENŠU KORPORĀCIJU KOPA SIDNEJĀ (S!K!K!S! )
Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa

Daugavas Vanagu Pertas nodaļa

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa                    SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS DĀMU KOPA


Sabiedriskais klubs "Kafejnīca" Adelaidē


Comments