2016 Adelaidē

     3 x 3 notiks no 2.- 8. janvārim Adelaides kalnos
 "Nunyara" konferenču centrā
             (5 Burnell Dr. BELAIR SA)
   
            www.nunyara.com.au 

            3x3 rīkotāja Adelaidē
         Mārīte Rumpe
              e-pasts: m.rumpe@gmail.com
                  

3x3 priekšsēdis Uldis Ozoliņš raksta:

Vai esi kādreiz dzīvojis Adelaidē?

Vai zini kas Adelaidē notiks?

 Šī gada decembrī un pēc tam janvārī Austrālijas latviešu kultūras pasākumu degpunkts būs Adelaide, kur notiek vairāki sarīkojumi . Tur būs jau kārtējā Ainas Ziedares Vasaras Vidusskola, bet šoreiz arī 34.Jaunatnes Dienas starp ziemsvētkiem un Jauno gadu, un vēl arī 3x3 (tikai 33. reizi!), kas notiks Adelaides kalnos pirmā janvāra nedeļā.

3x3 Austrālijā Padomes priekšsēdis Uldis Ozolinš cer atvilkt vairākus bijušos adelaidiešus uz savu „dzimteni”, lai baudīt Adelaides piedāvājumus, un it sevišķi redzēt kā latviešu pasākumi neizsīkst un var sniegt prieku un gandarījumu visiem tiem, kas kādreiz Adelaidē mita.

“Viens no galveniem eksportiem no Adelaides ir – cilveki,” skaidro Ozoliņš. „Pēdēja pusgadu simtā daudzi adelaidieši ir devušies prom, darba vai studiju vai ģimenes apsgākļu dēļ, vai vienkārši – baudīt pasaulil.

„ Es varētu minēt 30-40 cilveku kas ir kādreiz adelaidieši un kas ieņem sabiedriski paīzstamas lomas vai vadības posteņus bet tagad dzīvo citur Austrālijā – vai citure pasaulē. Bet skaits kas kādreiz aizbraukušī no Adelaides noteikt jau ir simtos ja ne tūkstošos. Ne daži vien vecvecāki no Adelaides regulāri brauc apciemot savus mazbernus citur. Process turpinajās. “

Bet Adelaidei vel daudz ko dot. „It sevišķi gribu uzsvert intelektuālo devumu, kas ir manāms no adelaidiešiem – tādi kā Aldis Putniņš ar pētneicības par latviešu gaitm Austrāliju, Marija Perejma ar pievilcīgo stāstu par Flinders ielas iedzīvotājiem, plāšu intlektuālo un politisko devumu no tādiem kā Jāni Priedkalnu – vel piemēru var minēt daudzus” Ozoliņš uzsver. Jā, taču viens no latviešu valodas izcilākiem valodniekiem ir no Adelaides – Trevor Fennell, pats nebūdams latvietis, bet franču valodas profesors, kurš iekļuva latviešu intelektuālā sabiedrībā un – viņu pievilka latviešu valoda. Un, ja pie intelektuālā devumu pieliek izcilās mūzikas izpildītājus un literatūras autorus, tad redz cik Adalaide ir pienesusi latviešu kultūrai.

Tiem ka atbrauc gaidīs bagātīgas programmas; izcila būs Jaunatnes Dienas programma, piemeram. Kā Ozolinš stāsta „Par maz tiek vertēts musu jauniešu devums. Ainava bieži vien ir, ka latviešu sabiedrību dominē senior nodarbības  un jubilegja vecām organizācijām. Bet šeit ir trešā paaudze kas rīko Jaunatnes Dienas – dedzīgi, taklantīgi, ar gribu ne tikai saglabāt bet tieši attistīt latviešu kulturu un pašapziņu. Būs brīnišķīgi viesi no Latviajs arī . Nāc, baudi, nenožēlos!”

3x3 turpretīm iesaistās visas paaudzes – jau 33. reizi, kopš 1983. gadam. Tikai pusaudžu paaudze tur nepiedals , jo tiem ir vieta Vasaaras Vidsskolā. Bet bieži vien redzam trīs paaudzes – sirmos vecvecākus, viņu dēlus vai meitas, un mazbernus dažādos vecumos. Bērniem līdz pamatskolas beigšanas vecumam ir atsevišķa pragramma – „½x½”, ar nodarbībām latviešu valodā un visādām izpriecēm..

Bet 3x3 nav domāts tikai ģimenēm, un katru reiz spēj atvilkt vairākus vieniniekus, arī tādus kas dažreiz dzīvo tālāk no latviešu sabiedrības un retāk apmeklē kārtējos sarīkojumus.

3x3 dod iepēju pavadīt vienu latvisku nedeļu paidalīties dažādās nodarbības, kas atbalsta un stiprina latvisko dzīvi. Vienalga vai interses ir par latviešu mūziku, politiku, folkloru, literatūru, vai vaļas brīžiem un latviskā jautrība, tas viss ieplānots nedeļas garumā. Viesi no Latviajs ieskaita Laura Jēkabsone, no izcilā mūzikāļa ansambli „Latvian voices”, folklorist un Saeimas deputāte Janīna Kursīte, un ‘Ventiņu zaļā sieve” Līga Reitere ar savu īpašu devumu par latviešu kultūru un parašām. Vēl nodarbosies ar latvisko virtuvi, dažādiem rokdarbiem un sportu un fizisku attīstību.

3x3 ievēro arī, ka daudz tagad ieprecējušies ar nelatviešiem, un to nevaram ignorēt, Ozoliņš atzīst„ „3x3 bija viena no pirmām organizācijām, kas ieviesa attiecīgas nodarbības savā struktūrā. Anglijā, piemēram, jau ilgus gadus viens 3x3 notiek angļu valodā, tieši ieprecētajiem ģimenes locekļiem, kuri mācās pa lativiešu vēsturi, kultūru un sadzzīvi, tā izrādot atbalstu tiem, kas nodeuvušies dzīves gaitās ar latviešiem . Adelaides 3x3 būs mazākā mērā arī šadsa tbalsts, kur Anda Banikoss un es pats vadīsim ievirzi (2-stundu garu katru  dienu nodarbību) angļu valodā tiem ieprecētiem nelatviēšiem, pārrunāt attiecības ar latvisko dzivi. Bet visas citas nodarbības būs tikai laiviešu valodā.”

3x3, tāpat kā Jaunatens Dienas un Vasaras vidusskola, pulcēs dalībniekus no visas Austrālijas, bet šī lieliska izdevība daudziem atgriezteis Adelaidē – varbūt pēc daudziem gadiem.

Mudina Ozoliņš: „Tātad, ja kādreiz esi bijis no Adielaides, atbrauc, redzi kā Adelaide vēl turās un attiīstās!”

Saites

Annas Ziedares Vasaras Vidusskola: http://www.azvv.org.au

Jaunatnes Dienas http://www.34jd.com.au