Головна сторінка


Обласна наукова-методична проблема на 2015-2020 р.

«Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського  суспільства»

Міська проблема

«Створення умов для ефективної соціалізації дитини у навчально-виховній діяльності»

Шкільна проблема

«Створення гуманістичного освітнього середовища  навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів»

Проблема МК

«Створення оптимальних умов для розвитку та соціалізації особистості через організацію особистісно-орієнтованого креативного простору в процесі викладання предметів художньо-естетичного циклу»


Тематика і графік засідань методичної комісії вчителів 

художньо-естетичного циклу на 2015-2016 н.р.

З\п

 

Тематика засідань

Форма проведення

Термін проведення,

відповідальний

І засідання   -   серпень 2015 р.

 

 

 

 

 

 

 

1.

1. Аналіз роботи за 2014-2015 н.р. Обговорення і затвердження плану роботи МК на 2015-2016н.р. Визначення проблеми МК на період 2015-2020 рр  головних пріоритетів роботи .

2.Опрацювання навчальних програм,інструктивно-методичних матеріалів  МОН України, ДОІППО щодо викладання навчальних предметів у 2015-2016н.р. Загальні методичні рекомендації з організації навчально-виховного процесу у сьомих класах загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Реалізація нового обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» через  викладання предметів художньо-естетичного циклу.

4. Вимоги до сучасного уроку  і його підготовка. Психологічні вимоги до уроку.

5.Портфоліо  як  індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога.

Обговорен-ня

 

 Повідомлення

 Обмін думками

 Консульт-пункт

Доповідь

Керівник МК

 

  Члени МК

 Члени МК

Заст. директора з НВР Назарова І.Г.

Гольнєва Н.С

ІІ засідання  –  жовтень 2015 р.

 

 

 

 

2.

1. Портфоліо педагогічної діяльності «на хмарах».

2. Методика Ш.Амонашвілі: принцип особистісного підходу як засіб мотивації.

3. Проблеми наступності в навчанні школи І та ІІ ступенів. Технологія ООЖН при  викладання фізкультури в початковій і середній школі.

4.Проведення шкільного туру олімпіади з трудового навчання та фізичної культури. Підсумки шкільних олімпіад. Шляхи підвищення ефективності та якості роботи з обдарованими дітьми.

5.Організація проведення предметно-методичної декади і виставки  «Творчість  моїх учнів».

Інформдайд-жест

доповідь

круглий стіл

 обговорення

 

  обмін думками

Гольнєва Н.С. 

Ступакова-Порядіна Т.О., Дворецька  О.Є

 Гольнєва Н.С.

Дворецька О.Є.

Удоденко О.В.

 Члени МК

 

ІІІ засідання   -  січень 2016 р.

 

 

 

 

 

3.

1.Питання розвитку і становлення особистості в суспільстві шляхом розв’язання проблем гармонії і і дезгармонії (за А.Мілтеом)

2.Обговорення результатів проведення міських олімпіад. Створення «бази даних» обдарованих учнів  МК.

3. Результати навченості учнів з предметів художньо-естетичного циклу за результатами І семестру 2015-2016 н.р. Результати проведення шкільної  предметно-методичної декади.

4.Участь в міському засіданні МК вчителів трудового навчання «Майстер-клас творчих особистостей»

Доповідь

 Обговорення

 Звіт,

узагальнення результатів

майстер-клас

Дворецька О.Є.

  Члени МК

    Члени МК


  Гольнєва Н.С.

ІV засідання – березень 2016 р.

 

 

 

4.

1.Соціалізація як процес входження індивіду в соціум

 

 2. Результати вивчення тематичного питання внутрішньошкільного  контролю «Модульна система в процесі викладання трудового навчання»

3.Звіти вчителів про самоосвітню діяльність.

Доповідь,

з досвіду роботи

наказ

 Педагогічна майстерня

Дворецька О.Є.

Удоденко О.В.

 Заст.директора з ВР Найдьон М.С.

 Члени МК

V засідання – травень 2016 р.

 

 

 

 

 

5.

1. Результати вивчення тематичних питань внутрі-шньошкільного контролю:

- «Музично-творча діяльність школярів на уроках музичного мистецтва»

- «Виконання і застосування нормативів  з ЦЗ та МСП»

2. Аналіз виконання навчальних програм

3. Підсумки роботи МК на І етапі роботи над обласною та шкільною проблемами.

Опрацювання інструктивно-нормативних документів щодо закінчення навчального року.

4. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з предметів художньо-естетичного циклу в 2015-2016 н.р. Моніторинг участі та результативності в спортивно-масових заходах, виставках дитячої творчості  в 2015-2016 н.р.

5.Обговорення пропозицій щодо планування роботи на ІІ етапі роботи над обласною і шкільною  проблемами.

наказ

 

 

 звіт

  звіт

 

 узагальнення

 

 Панорама методичних перспектив

Заст.директора з ВР Найдьон М.С.

 

 Вовк Л.М.

 Члени МК

Гольнєва Н.С.

 Гольнєва Н.С

Удоденко О.В.

Дворецька О.Є.

 Члени МК

Подстраницы (2): Календарь План роботи МК