FESTIVALS

LET'S CREATE A VEGAN FESTIVAL 

checklist :
Werkzaamheden bij het opzetten van een nieuw  VEGAN FESTIVAL bestaan o.a. uit:


 meedenken in marketingstrategie van het festival 
 onderhouden van de content op de website en in de app
 assisteren van de afdeling marketing bij het promoten van het Festival
 coördinatie van merchandise, posters verspreiden, algemene festivalcommunicatie e.d. 
 meedenken en uitvoeren van de communicatie via nieuwsbrief en sociale media kanalen 
 actieve benadering van diverse doelgroepen via ontwikkelen en uitvoeren van marketingacties; 
 actieve deelname in het sociale media beleid: verzorgen van content, redactie, acties en analyse van bereik met facebook, twitter en instagram; 
 overige werkzaamheden: versturen mailings/uitnodigingen, ondersteuning in communicatie en enkele productionele werkzaamheden tijdens het festival 

Taken: 
 Productievergaderingen notuleren;
 Ondersteunen bij vergunningsaanvraag; 
 Productiesheets van gezelschappen bijhouden; 
 Algemene productieplanning maken, bijwerken en verspreiden; 
 Productioneel aanspreekpunt zijn voor een paar ‘eigen’ gezelschappen; 
 Contacten leggen en onderhouden met gezelschappen/productieleiders;
 Voorkomende werkzaamheden in aanloop naar, tijdens en na het festival.
 Meedenken en productioneel ondersteunen van gezelschappen waar mogelijk; 
 Festival draaiboek opstellen in samenwerking met de gehele productieafdeling;
 Informeren van belanghebbenden (gebruikers locaties, stad en omwonenden);
 Contact met locaties over productionele aangelegenheden (zoals planning en eventuele locatie specifieke vragen);

Taken: 
 Communiceren met de vrijwilligers over hun rooster en andere vragen; 
 Vrijwilligers draaiboek opstellen met daarin informatie voor de vrijwilligers; 
 In samenwerking met de Vrijwilligers Coördinator aansturen van vrijwilligers tijdens het festival. 
 Werven van vrijwilligers door middel van bijvoorbeeld advertenties, flyers en contact met scholen; 
 Je instrueert de vrijwilligers, je houdt de financiën bij en je zorgt voor een gezellige sfeer backstage.
 Je ondersteunt de productieleider van het programma in het productioneel begeleiden van de makers. 
 Je inventariseert de plannen van de makers en kijkt wat er productioneel nodig is voor de realisatie van deze plannen; 
 Je maakt samen met de productieleider een bouwplanning, try-outs planning en speelplan voor podia of containerprogramma;  
 In samenwerking met de Vrijwilligers Coördinator een rooster opstellen voor het festival en dit rooster vullen met vrijwilligers; 
 In samenwerking met de Vrijwilligers Coördinator intake gesprekken voeren met FESTIVAL en Producties potentiële vrijwilligers;
 Tijdens het festival zorg je samen met de productieleider voor het soepel verlopen van het containerprogramma en eventuele podia.


Taken: 
 Meedenken in technische en logistieke vraagstukken; 
 Bijhouden van de logistieke en technische bestellijsten; 
 Festival draaiboek opstellen in samenwerking met de afdeling productie;
 Voorkomende werkzaamheden in aanloop naar, tijdens en na het festival.
 In samenwerking met Hoofd Productie en Techniek opstellen van de logistieke planning; 
 In samenwerking met Hoofd Productie en Techniek opstellen van de bouw en breek planning; Vaardigheden en Persoonlijkheid: 

 Je bent resultaatgericht;
 Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden;
 Je vind het leuk om te plannen en organiseren;
 Je vind het leuk om een grote groep mensen aan te sturen;
 Je vind het leuk om met verschillende type mensen om te gaan; 
 Je kan goed samenwerken, maar ook zelfstandig taken uitvoeren; 
 Je hebt een flexibele houding en geen 09.00 tot 17.00 mentaliteit; 
 Je bent enthousiast en weet dit enthousiasme over te brengen aan anderen; 


Connect / Communicate / Create  


Comments