Start

Rektor

Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej

"Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku.W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi”


Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. w siedzibie
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 
im. Alcide De Gasperi w Józefowie k.Otwocka
ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów 

Zainteresowane osoby informujemy o konieczności dokonania rejestracji poprzez formularz.
Formularz rejestracyjny dostępny jest pod zakładką:
rejestracja.
                                 
                   

Wyciąg z zasad publikowania (Guidance of publishing)

Wyciąg do pobrania tutaj (PL)

Publishing rules available here (ENG)


The Polish University Abroad
London/United Kingdom

  Academia Electronica / Uniwersytet Jagielloński

Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN

Małgorzata Żuber-Zielicz
Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m. st. WarszawySzkoły ANIMUS im. bł. ks. J. Popiełuszki
Patronat Medialny
Patronaty Honorowe

Instytut Pedagogiki/ Katedra Dydaktyki
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

Department for innovations and informational activity in education,
National Pedagogical Dragomanov University,
Kiev (Ukraine).

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie Falenicy

Współpraca: