Szerzej podwoje, niech słońca zdroje
                    Spłyną na polski świat,
                    Zewsząd podchodzą harcerek roje
                    By zwiedzić ziemi szmat.
                        Niech więc słoneczna dal
                        W krąg rozpromieni się jak cudny kwiat,
                        Idziemy jak na bal
                        Świat cały to dom nasz, a harcerz brat.
                        Do ręki chwytaj kij, przed siebie dąż
                        Harcerska dola - zdobywać życie. 
                    Idzie drużyna, hej, tęga mina 
                    Świat cały składa cześć,
                    Nam na wycieczki iść nie nowina 
                    Choć plecak trzeba nieść.
                                        [...] 
                    Gdzie szumią sosny, gdzie zapach wiosny 
                    Gdzie pachnie świeży liść, 
                    Wszędzie rozbrzmiewa śpiew nasz radosny 
                    Wciąż naprzód każe iść.
                       
                    [...]
                                                                               Olga Drahonowska-Małkowska
                                                                                "Szerzej Podwoje" fragmenty
# Copyright 2009 Google Inc. All Rights Reserved. use URI::Escape; use constant GA_ACCOUNT => 'ACCOUNT ID GOES HERE'; use constant GA_PIXEL => '/ga.pl'; sub google_analytics_get_image_url { my $url = ''; $url .= GA_PIXEL . '?'; $url .= 'utmac=' . GA_ACCOUNT; $url .= '&utmn=' . int(rand(0x7fffffff)); my $referer = $ENV{'HTTP_REFERER'}; my $query = $ENV{'QUERY_STRING'}; my $path = $ENV{'REQUEST_URI'}; if ($referer eq "") { $referer = '-'; } $url .= '&utmr=' . uri_escape($referer); $url .= '&utmp=' . uri_escape($path); $url .= '&guid=ON'; $url =~ s/&/&amp\;/g; $url; }