FUNTZIOAK

  ESTATISTIKA

   CREATIVE COMMMONS LICENSE

   IDENTITATEAK.IDENTITATE NABARMENAK

   IDENTITATEAK

   • Identitatea, parte hartzen duten letren balioak edozein direla ere, beti betetzen den berdintza aljebraikoa da.

   Identitate nabarmenak

   • Binomio baten berbidura (batuketa): (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \;\!
   FROGAPEN BISUALA
   • Binomio baten berbidura (kenketa): (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \;\!
   FROGAPEN BISUALA
   • Batura bider kendura: (a + b) (a-b) = a^2 - b^2 \;\! 
   ejercicio

   Adibideak: Identitate nabarmenak.


   Kalkulatu:
   a) (5x-2)^2 \;\!
   b) (2x-3)(2x+3) \;\!
   Soluzioa:

   a) (5x-2)^2 = (5x)^2-2 \cdot (5x) \cdot 2+2^2=25x^2-20x+4 \;\!
   b) (2x-3)(2x+3)=(2x)^2-3^2=4x^2-9 \;\!
   ejercicio

   Ariketa interaktiboak: Identitate nabarmenak.

   Egin koadernoan eszena-tokian proposatutako ariketak eta gero  konprobatu lortutako emaitzak eszenatokian.


   Ariketa 1: Identitate nabarmenak.

   TEST 1 (identitate nabarmenak):klik hemen  . Praktikatzeko klik hemen ( ez du notarako balio)
   TEST 2 (identitate nabarmenak): klik hemen . Praktikatzeko klik hemen ( ez du notarako balio)
   TEST 3 (birpasaketa): klik hemen                . Praktikatzeko klik hemen ( ez du notarako balio)
   TEST 4 (Newton Binomioa):                       . Praktikatzeko klik hemen ( ez du notarako balio)  SOLUZIOAK   POLINOMIOEN FAKTORIZAZIOA

    ATERA FAKTORE KOMUNA

   Polinomio edo adierazpen batean faktore komuna atera ahal izateko, faktore horrek batugai guztietan azaldu behar du:
   (laguntza: zenbakien artean ZKH izango da eta letreen artean berretzaile txikiena duen faktorea)   ejercicio

   Ariketa interaktiboak: Faktorizatu: Atera faktore komuna


   Ariketa 1: Atera faktore komuna

   POLINOMIOEN FAKTORIZAZIOA: Identitate nabarmenak aplikatuz

   Polinomio bat faktoreen arteko biderketa gisa jar dezakegu identitate nabarmenak erabiliz.

   ejercicio

   Adibideak:

   Faktorizatu:
   a) 4x^2-9 \;\!
   b) x^2+4x+4 \;\!
   Soluzioa:

   a) 4x^2-9=(2x+3)(2x-3) \;\!
   b) x^2+4x+4 = (x+2)^2\;\!

   ejercicio

   Ariketa interaktiboak: Faktorizatu :Identitate nabarmenak


   Ariketa 1: Faktorizatu: Identitate nabarmenak.

   POLINOMIOEN FAKTORIZAZIOA: RUFFINIREN BIDEZ

   FAKTORIZAZIOA


   ejercicio

   Ariketa interaktiboak: Faktorizazioa.

   Egin koadernoan  proposatutako ariketak banan-banan eta gero  erantzun galdetegian.   TEST 1 (Faktorizazioa 1):klik hemen   .Praktikatzeko klik hemen  (ez du notarako balio)
   TEST 2 (Faktorizazioa 2): klik hemen  .Praktikatzeko klik hemen (ez du notarako balio)
   TEST 3 (Faktorizazioa 3): klik hemen  .Praktikatzeko klik hemen (ez du notarako balio)


   Comments