• Przyjmujemy dzieci od 3 do 6 roku życia.

     • Stwarzamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, bezpiecznych i twórczych działań w atmosferze bezwarunkowej akceptacji.

     • Wspieramy rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci, budując w atmosferze zaufania i szczerości jednolity model działań wychowawczo-edukacyjnych  
     • Nasze Przedszkole jest placówką publiczną podlegającą Urzędowi Miejskiemu w Gdańsku.

     • Przedszkole czynne jest w godzinach: 6.00 – 17.00.

     • Bardzo miła atmosfera w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą, pomoże Naszym Dzieciom w radzeniu sobie w sytuacji rozłąki z rodzicami. Każdy Przedszkolak zdobędzie umiejętności i wiedzę potrzebną do dalszego rozwoju.