RADA PEDAGOGICZNA
ROK SZKOLNY 2018/2019

    

   Dyrektor: Katarzyna Michalska

 W–ce Dyrektor : Magdalena Pranschke
     Magdalena Pomierska

Nauczyciel wspomagający, mgr pedagogiki, oligofrenopedagog, wieloletnie doświadczenie w oddziałach integracyjnych. Nauczyciel mianowany.    Ewa Adamiak

                 Nauczyciel wspomagający, mgr oligofrenopedagogiki, tyflopedagog, wieloletnie doświadczenie w pracy,  w oddziałach integracyjnych. Nauczyciel mianowany.
   Iwona Balcerska

   Nauczyciel prowadzący, oligofrenopedagog, mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wieloletnie doświadczenie w pracy, w oddziałach integracyjnych. Nauczyciel dyplomowany.Małgorzata Karamać

Nauczyciel prowadzący, oligofrenopedagog, mgr nauczania początkowego, wychowania przedszkolnego. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Nauczyciel mianowany.Magdalena Kozikowska

     Nauczyciel prowadzący, magister Pedagogiki ogólnej, specjalność : Wczesna edukacja i Logopedia, 7-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Nauczyciel kontraktowy.Joanna Krycia

Ukończyła Studium Nauczycielskie - wychowanie przedszkolne, mgr pedagogiki specjalnej o specjalności : rewalidacja niewidomych i niedowidzących. Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej: rewalidacja upośledzonych umysłowo. Ukończone kursy : Metoda Dobrego Startu,  Metoda Paula Dennisona - poziom I, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - poziom I, Makaton - poziom I, warsztaty Metody Krakowskiej. 

Maria Stucka

    Nauczyciel prowadzący, oligofrenopedagog, mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w oddziałach integracyjnych. Nauczyciel dyplomowany.
Małgorzata Sukiert

Nauczyciel prowadzący, nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią, mgr rewalidacji.
Mariola Busławska

      Nauczyciel prowadzący, z wieloletnim stażem pracy.  Magister Pedagogiki, specjalność Wczesna Edukacja i Logopedia. Nauczyciel mianowany. Kurs języka angielskiego - poziom pre - intermediate.Anna Olszewska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego z językiem angielskim. Z pracą w przedszkolu związana od 2010 roku. Ukończone studia pierwszego stopnia specjalność wczesna edukacja z językiem angielskim oraz pedagogika resocjalizacyjna. Magister pedagogiki wczesnoszkolnej. Nauczyciel kontraktowy.
Psycholog:


Paulina Piechowiak,

Barbara Nieckarz,

Logopeda:

Edyta Wawszczak

Logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Prowadzi terapię dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych.Ortoptystka:

Mirosława Liebrecht
Woźne oddziałowe:

Cieśluk Zofia (gr. KRECIKI - pomoc nauczyciela)
Iwona Kukawka  (gr. MOTYLKI)
Karolina Kozikowska (gr. KRECIKI)
Muzyka Anna (gr. MISIE)
Barbara Kiełczyńska (gr. MRÓWECZKI)
Emilia Ropińska (gr. PSZCZÓŁKI)
 
Personel kuchenny:

Szef kuchni: 

Puza Magdalena,

                                                       Pomoc kuchenna:

                                                        Gburek Bożena,
                                                        
                                                         Tomczak Anna,

Intendent:

 Korda Anna,
Niania: 

Barbara OrzendowskaKonserwator:

 Laskowski Kazimierz