Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego realizowana w godz. od 8:00 do 13:00 – bezpłatnie

    • Przedszkolne – 1 zł każda godzina poza podstawą programową (od 01.09.2013)
    • Żywienie – trzy posiłki (śniadanie+obiad+podwieczorek) lub dwa posiłki

 
Numery kont bankowych:

 

Opłata stała : Bank PKO S.A

nr konta 61124012681111001038292566

( na ten numer konta wpłacają Państwo tylko opłatę stałą - "zerówka" nie płaci)

 

Żywienie Bank PKO  S.A

nr konta 32124012681111001038292797

(na ten numer konta wpłacają Państwo tylko wyżywienie)

 

Dobrowolna wpłata 35zł na konto Rady  Rodziców        Bank PKO S.A

nr konta 98124012681111000015429034

(na ten numer konta wpłacają Państwo kwotę 35zł na Radę Rodziców, 30zł - gimnastyka korekcyjna ("zerówka"-nie płaci), 15zł - tańce)


POZOSTAŁE PŁATNOŚCI BĘDĄ UMIESZCZONE NA TABLICACH INFORMACYJNYCH PRZY KAŻDEJ GRUPIE!


§1

1.    Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dzieciom:

o   fachowej opieki dydaktyczno – wychowawczej;

o   bezpłatnego realizowania podstawy programowej;

o   bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola.

2.    Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.

3.    Przedszkole realizuje 5 – cio godzinną podstawę programową w godzinach od 8. 00 – 13. 00.

4.    Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej, które obejmuje:

o   zajęcia badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem (np. programy ekologiczne, regionalne itp.);

o   zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne dzieci;

o   zajęcia wspomagające rozwój umysłowy i emocjonalny dziecka (np. logopedyczne, terapii pedagogicznej);

o   organizowanie przez przedszkola uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego;

o   realizację autorskich programów własnych przedszkoli oraz innowacji pedagogicznych, dotyczących w szczególności:

·       adaptacji dzieci w środowisku,

·       wspieranie zdolności twórczych dzieci,

·       zdrowia emocjonalnego wychowanków,

·       wzajemnych relacji dzieci i rodziców.

 

§2

Zasady organizacji pracy przedszkola określa statut przedszkola.

 

§3

1.    Opłata za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej, wyliczanej na każdy miesiąc według wzoru:

Dzienna liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej X stawka godzinowa 1 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

2.    Opłata za korzystanie z wyżywienia:

Z 3 posiłków dziennie tj. z 2 posiłków dziennie tj.

§4

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą godziny zdeklarowane przedszkole nalicza umowną karę pieniężną w wysokości 10 zł.