AKTUALNOŚCI‎ > ‎

PROGRAMY, PROJEKTY, KAMPANIE

PRZEDSZKOLE NR 35 DOŁĄCZYŁO DO PROGRAMÓW, PROJEKTÓW ORAZ KAMPANII TAKICH JAK:

Znalezione obrazy dla zapytania flaga polski

   Projekt Edukacyjny

100-lecie

Niepodległości Polski

 Przedszkole Nr 35

w Gdańsku

 


Program obchodów 100-lecia Niepodległości Polski

Przedszkola Nr 35 w Gdańsku


Podobny obraz

 

,,Czy jesteś dużym, czy małym przedszkolakiem,

bądź dumny z tego, że jesteś Polakiem!"

 

     W historii Polski, tak się składa,

Był kiedyś ponad wiek niewoli.
Jedenastego Listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
By przez szacunek dla przeszłości
Ten dzień na zawsze, dla Polaka,
Pozostał Dniem Niepodległości.

 

27 kwietnia 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.


W roku szkolnym 2017/2018 obchodziliśmy święta związane z ważnymi datami dla Polski 11listopada i 3 maja. 11 listopada wszyscy przyszliśmy ubrani na biało -czerwono. Dzieci wykonywały flagi biało- czerwone.  Z okazji 3-maja kotyliony.

 

Szczegółowy program obchodów 100-lecia Niepodległości Polski w roku szkolnym

2018/2019 został opracowany na okres 1.09.2018.-11.2018 r.

Główne uroczyste obchody zaplanowano na 9.11.2018 r.

 

Zaplanowane działania zostały opracowane w oparciu o podstawę programową

 i program wychowania przedszkolnego.

 

Podstawa programowa:

Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe

(godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte

w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

 

Program wychowania przedszkolnego I. Broda „Od przedszkolaka do pierwszaka”.

 

*      Trzylatek

Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj

Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej

oraz równości wszystkich ludzi

Dziecko:

*    ogląda godło państwowe w sali przedszkolnej,

*    ogląda flagę Polski,

*    obserwuje najbliższe otoczenie w trakcie spacerów i wycieczek,

*    aktywnie uczestniczy w spotkaniach z ludźmi różnych zawodów, np. policjantem,

*    lekarzem, pielęgniarką,

*    aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z pielęgnowaniem polskich tradycji

*    ludowych,

*    aktywnie uczestniczy w zabawach integracyjnych z rówieśnikami.

 

 

*      Czterolatek

Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj

Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście

tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi

Dziecko:

*    wskazuje na mapie i podaje nazwę swojego miasta i rzeki, nad którą leży, a także

*    nazwy większych miast regionu,

*    podaje nazwę ojczyzny – Polska, i stolicy – Warszawa,

*    śpiewa fragment hymnu Polski, zachowując odpowiednią postawę,

*    wskazuje symbole Polski: godło, flagę,

*    nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach,

*    legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim,

*    wymienia ważniejsze instytucje, np. policja, straż pożarna, urząd miasta,

*    orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta,

strażaka, lekarza,

*    tworzy prace plastyczne inspirowane pięknem krajobrazów Polski,

*    tworzy obrazy, rysując i malując w trakcie wycieczek przyrodniczych po własnym

regionie,

*    podaje, że Polska należy do Unii Europejskiej,

*    określa charakterystyczne cechy krajobrazu swojego regionu,

*    określa charakterystyczne cechy krajobrazu różnych regionów Polski (góry, niziny,

wyżyny, pojezierza, wybrzeże),

*    aktywnie uczestniczy w zabawach dziecięcych charakterystycznych dla innych

państw Unii Europejskiej,

*    akceptuje w grupie dzieci innej narodowości.

 

*      Pięciolatek

Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj

Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście

tożsamości narodowej oraz równości

wszystkich ludzi

Dziecko:

*    rozpoznaje godło państwowe w sali przedszkolnej, opowiada, co ono przedstawia,

*    opisuje flagę Polski dekorującą przedszkole i inne domy,

*    śpiewa fragment hymnu Polski, zachowując odpowiednią postawę,

*    nazywa nasz kraj – Polska – kraina, w której mieszkamy,

*    wie, że jest Polakiem,

*    wie, że stolicą Polski jest Warszawa,

*    wie, że Polska należy do Unii Europejskiej,

*    uczestniczy w podróżach na niby po krajach Unii Europejskiej,

*    słucha legend związanych z naszą ojczyzną,

*    nazywa własną miejscowość i rzekę, nad którą leży, wskazując ją na mapie,

*    obserwuje najbliższe otoczenie w trakcie spacerów i wycieczek, wskazując zachodzące

*    zmiany,

*    wymienia charakterystyczne cechy regionu,

*    aktywnie uczestniczy w spotkaniach z ludźmi różnych zawodów, np. policjantem,

*    lekarzem, pielęgniarką,

*    naśladuje w zabawach czynności ludzi różnych zawodów,

*    aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z pielęgnowaniem polskich tradycji

*    ludowych,

*    aktywnie uczestniczy w zabawach integracyjnych z rówieśnikami, dziećmi starszymi

*    i młodszymi, niepełnosprawnymi, rozumie, że wszyscy mają równe prawa do zabawy,

*    nauki bez względu na kolor skóry, narodowość i płeć.

 

*      Sześciolatek

Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj

Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście

tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi

Dziecko:

*    wskazuje na mapie i podaje nazwę swojego miasta i rzeki, nad którą leży, a także

*    nazwy większych miast regionu,

*    podaje nazwę ojczyzny – Polska, i stolicy – Warszawa,

*    śpiewa fragment hymnu Polski, zachowując odpowiednią postawę,

*    wskazuje symbole Polski: godło, flagę,

*    nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach,

*    legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim,

*    wymienia ważniejsze instytucje, np. policja, straż pożarna, urząd miasta,

*    orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta,

*    strażaka, lekarza,

*    tworzy prace plastyczne inspirowane pięknem krajobrazów Polski,

*    tworzy obrazy, rysując i malując w trakcie wycieczek przyrodniczych po własnym

*    regionie,

*    podaje, że Polska należy do Unii Europejskiej,

*    określa charakterystyczne cechy krajobrazu swojego regionu,

*    określa charakterystyczne cechy krajobrazu różnych regionów Polski (góry, niziny,

*    wyżyny, pojezierza, wybrzeże),

*    aktywnie uczestniczy w zabawach dziecięcych charakterystycznych dla innych

*    państw Unii Europejskiej,

*    akceptuje w grupie dzieci innej narodowości.

 

    Cele programu obchodów 100-lecia Niepodległości Polski.

 

Głównym celem jest zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi, przybliżenie wiadomości na temat naszego kraju, oraz zainteresowanie dziejami Polski i Polaków.

Cele szczegółowe:

*    rozwijanie przynależności narodowej

*    poszerzanie wiedzy na temat wydarzeń historycznych związanych z naszą ojczyzną

*    śpiewanie hymnu narodowego- zachowanie właściwej postawy

*    wzbudzanie szacunku do symboli narodowych

*    poznanie polskich pieśni patriotycznych

*    nauka wierszy o tematyce patriotycznej

*    poznanie legend o powstaniu państwa polskiego

*    zapoznanie z historycznymi wydarzeniami

*    kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju, kultury i tradycji właściwego zachowania podczas uroczystości,

*    integracja dzieci we wspólnym działaniu

*    integracja z rodziną poprzez wspólne działania

*    integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Program obchodów 100-lecia Niepodległości Polski w naszym Przedszkolu skierowany jest do dzieci,  rodziców, nauczycieli i innych placówek.

 

Uwzględnia różnorodne aktywności dzieci oraz ich możliwości percepcyjne.

Wśród zaplanowanych są:

*    Działania plastyczne

*    Nauka wierszy

*    Nauka tańców narodowych i ludowych

*    Słuchanie legend

*    Zajęcia w muzeach związanych z historią naszego miasta

*    Spacery

*    Składnie kwiatów pod pomnikami tych co walczyli o Ojczyznę

*    Udział w uroczystości

*    Składanie życzeń innym placówkom

 

*      Szczegółowe działania:

*    Nauka piosenek o Polsce Płynie Wisła płynie,  Maszerują żołnierze, Gdy żołnierze idą drogą Gdy żołnierce  maszerują, Wojsko

*    Nauka narodowych  i ludowych tańców Polskich: Krakowiak. Polonez, Kujawiak, polka, zbójnicki, szewc „Marëszka

*    Nauka wierszy o Polsce

*    Nauka hymnu Polski

*    Wykonanie prac plastycznych „A to Polska właśnie” –inspirowanych wakacjami, pocztówkami albumami.

*    Gromadzenie fotografii z wakacji pozyskanych od rodziców przedstawiających polskie miasta, polską przyrodę, polskie krajobrazy

*    „Fotograf Ojczyzny” –wykonanie fotografii miejsc w naszym mieście z symbolami narodowymi i małymi Polakami, miejscami historycznymi

*    Wykonanie Mapy Polski różnymi technikami (stemple z dłoni, wyklejanie nakrętkami od butelek, stemple z ziemniaka, wyklejanie bibułą, malowanie farbami itp.) przez poszczególne grupy

*    Zakup nowych flag (na zewnątrz, na hol i na Uroczystość) i chorągiewek dla każdego dziecka

*    Powieszenie flag nowych flag na budynku i godła w salach każdej grupy w Dniu Przedszkolaka.

*    Zaproszenie służb mundurowych np. żołnierzy

*    Wykonie kotylionów

*    Słuchanie o powstaniu państwa polskiego O Lechu Czechu i Rusie i Jak Jan III Sobieski pod dębem Bartkiem odpoczywał

*    Spacer po Gdańsku- składanie kwiatów pod pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej

*    Wykonie pocztówki patriotycznej i przesłanie życzeń  okazji Święta Niepodległości do innych przedszkoli

*    Wysyłanie życzeń do innych przedszkoli w Polsce

*    Uroczystość 9.11. 2018 r.

*Wystawa prac „A to Polska właśnie

*Dekoracja holu flagą, godłem

*    Dekoracja sal w poszczególnych grupach (mapy, flagi godło)

*    Dekoracja Sali w grupie V

*    Wspólne odśpiewanie hymnu

*    Wspólna recytacja „Katechizmu Polskiego dziecka”

*    Wiersze w wykonaniu każdej grupy

*    Piosenki w wykonaniu każdej grupy

*    Tańce Polskie

*    Wspólny polonez całego przedszkola

*    Świąteczna herbatka i coś słodkiego

 

                             Harmonogram obchodów 100-lecia

Niepodległości Polski

 

Szczegółowe działania

Grupa

Odpowiedzialny

Wrzesień

*    3.09.2018 r. zawieszenie godła Polski

w salach. Wysłuchanie hymnu Polski

I,II,III,IV,V

Nauczyciele

*    Wykonanie prac plastycznych „A to Polska właśnie” –inspirowanych wakacjami, pocztówkami albumami.

I, II, III, ,V

Nauczyciele

 

*    Nauka piosenek o Polsce:

*                        Płynie Wisła płynie

I

Rytmiczka

*                        Gdy żołnierze idą drogą

II

Rytmiczka

*                        Jak długo

*                         

III

Rytmiczka

 

*                        Płynie Wisła płynie

IV

Rytmiczka

*                        Płynie Wisła płynie

V

Rytmiczka

*    Nauka narodowych i ludowych tańców Polskich:

*    Zbójnicki

I

Rytmiczka

*    Krakowiak

II

Rytmiczka

*    Polka

III

Rytmiczka

*    Kujawiak

IV

Rytmiczka

*    Marëszka

V

Rytmiczka

*    Słuchanie hymnu Polski w każdy poniedziałek

I,II,III,IV,V

Nauczyciele

*    Nauka hymnu Polski

II, III,V

Nauczyciele

*    Zakup nowych flag i chorągiewek dla każdego dziecka

Dyrektor/

Intendentka

Dyrektor/

Intendentka

*    Powieszenie flag nowych flag na budynku i godła w salach każdej grupy w Dniu Przedszkolaka.

Dyrektor

 

Dyrektor

 

*    Gromadzenie fotografii z wakacji pozyskanych od rodziców przedstawiających Polskie miasta, Polską przyrodę, Polskie krajobrazy

I,II,III,IV,V

Nauczyciele

rodzice

*    „Fotograf Ojczyzny” –wykonanie fotografii miejsc w naszym mieście z symbolami narodowymi i małymi Polakami, miejscami historycznymi

I,II,III,IV,V

Nauczyciele

rodzice

 

*    Wizyta Na Westerplatte

II

Nauczyciele

Podobny obraz

 

Szczegółowe działania

Grupa

Odpowiedzialny

 

*    Zaproszenie gości na Uroczystość

9.10.2018 r.

Dyrektor

Październik

*    Nauka piosenek o Polsce -kontynuacja

I,II,III,IV,V

Rytmiczka

*    Nauka tańców Polskich-kontynuacja

I,II,III,IV,V

Rytmiczka

*    Nauka wierszy o Polsce:

*    Znak – Maria Łaszczuk

I

Nauczyciele

*    Wiersz  „11 Listopada”  L. Wiszniewski

II

Nauczyciele

*    Piękna jest nasza ziemia

III

Nauczyciele

*    Barwy ojczyste – Czesław Janczarski

IV

Nauczyciele

*    Ojczyzna – W. Domaradzki

V

Nauczyciele

*    Nauka hymnu Polski-kontynuacja

II,III,

Nauczyciele

*    Wykonanie Mapy Polski różnymi technikami przez poszczególne grupy

I,II,III,IV,V

Nauczyciele

 

*    Słuchanie legend:

*   Lechu Czechu i Rusie

II,III,V

Nauczyciele

*   Jak Jan III Sobieski pod dębem Bartkiem odpoczywał

II,III,V

Nauczyciele

*   Zajęcia w Muzeum Historii Miasta Gdańska

II,III

Nauczyciele

*    Dekoracja sal w poszczególnych grupach (mapy, flagi godło)

I,II,III,IV,V

Nauczyciele

*    Wysłanie pocztówek z Gdańska do innych Przedszkoli w całej Polsce

I,II,III,IV,V

Nauczyciele

*    „Sławni Polacy”- prezentacja

w poszczególnych grupach postaci zasłużonych Polaków przygotowanych przez rodziców z dziećmi.

II,III,V

Nauczyciele

*    Wykonie pocztówki patriotycznej.

Zaniesienie  życzeń  z okazji Święta Niepodległości do innych placówek Przedszkole Nr  27,32, SP, Nr57

II i III, V

22.10-26.10.

2018 r.

Nauczyciele

 

 

Podobny obraz

Listopad

*    Nauka „Katechizmu Polskiego dziecka”

I,II,III,IV,V

Nauczyciele

*    Wykonie kotylionów 5.11.2018 r.

I,II,III,IV,V

Nauczyciele

*    Wykonie chorągiewek 6.11.2018 r.

I,II,III,IV,V

Nauczyciele

*    Dekoracja holu flagą, godłem

Wystawa prac „A to Polska właśnie

 

2.11.2018 r.

 

Joanna Krycia

*    Spacer do Przedszkole Nr  27,32, SP, Nr57

Wręczenie pocztówki i składnie życzeń

z okazji Święta Niepodległości

II i III, V

7.11.2018

Nauczyciele

*    Dekoracja sali w grupie V

7.11.2018 r.

Maria S. Anna O.

*    Wykonanie biało-czerwonych ciast

8.11.2018 r.

Panie kucharki

*    Spacer czterech grup pod  pomnik Obrońców Poczty Polskiej

I,II,III,V

8.11.2018 r.

Nauczyciele

 

*    Zaproszenie gości na Uroczystość

październik

Dyrektor

*    Uroczystość - z okazji Święta Niepodległości               9.11.2018 r.

*    Wspólne odśpiewanie hymnu

 

 

*    Wspólna recytacja „Katechizmu Polskiego dziecka”

I,II,III,IV,V

Nauczyciele

 

*    Wiersz, piosenka i  taniec w wykonaniu każdej grupy

I,II,III,IV,V

Nauczyciele

 

*    Wspólny polonez

I,II,III,IV,V

Nauczyciele

*    Międzyprzedszkolny  konkurs  pieśni patriotycznych

Listopad

2018

Małgorzata S. Magdalena K.

 

 

*      W Dniu Uroczystości wszystkie z dzieci i pracownicy przedszkola przychodzą ubrani  

     na galowo z wpiętymi kotylionami.

 

Joanna Krycia

 

Gdańsk, 15.08.2018 r.


 

 

                                                  "ROWEROWY MAJ"


Podobny obraz

                                    

Celem Kampanii jest aktywność, która jest podstawą zdrowia. Pozwala wzmocnić organizm, zwiększyć sprawność i odporność dziecka, a przy tym zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne. Kampania rusza od 04.05.2016 r. do końca miesiąca.
          "OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD DZIECKIEM W WIEKU 0-5 LAT-                                                 KRYTERIA PROFILAKTYKI I LECZENIA"

Znalezione obrazy dla zapytania szczotka pasta do zebów


Jest to projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Współfinansowanie krajowe dla projektu zapewnia Minister Zdrowia.

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

Cele bezpośrednie Projektu to:

1. poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat
2. wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.
                                           

                               "AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA"

                                                                                                            

Do Akcji XVI "Z Janem Brzechwą o zdrowiu" przystąpiły wszystkie grupy w przedszkolu poprzez zapoznanie się z biografią Jana Brzechwy oraz czytaniu jego utworów o zdrowiu. Została uaktywniona tablica informacyjna dla rodziców z różnymi ciekawostkami o zdrowym żywieniu, jak zapobiegać chorobom oraz inne informacje i porady. Grupa IV "Misie" wzięła udział w konkursie  - "Jak dbać o ząbki? Dobre rady smoka Jordana"

                                        

                                      "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"  

                                      

W ramach realizacji programu, została zrealizowana na terenie przedszkola zbiórka używanych książek, a także zakupiono książki dla dzieci według "Złotej listy książek do czytania dzieciom" opracowanej przez fundację ABC XXI. W przedszkolu został założony punkt wypożyczeń książek, z którego korzystają dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Nawiązaliśmy również współpracę z Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku. W ramach akcji, nauczycielki codziennie czytają dzieciom wybrane książki, rozbudzając zainteresowanie literaturą, poszerzają ich zasób słów a także rozwijają wyobraźnię.

                                     "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

                                       
Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych:
- co i dlaczego dymi,
- jak się czuję, kiedy dymi papieros, 
- co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy,
- jak unikać dymu papierosowego,
- nie pal przy mnie.
Nawiązaliśmy również współpracę z Fundacją ARMAG, której przedstawicielka przeprowadziła zajęcia edukacyjne dotyczące zanieczyszczenia atmosfery.

                                                         "DROGOWY RAJD EDUKACYJNY - AUTOCHODZIK"       
       

Znalezione obrazy dla zapytania auto chodzik
                                                      
                             "PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE"

W ramach działania Zespołu d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ustanowiono we wrześniu "Politykę Ochrony Dziecka", która tworzy zbiór zasad i procedur w sytuacji zagrożenia lub krzywdzenia dzieci.

Comments