NVDA

NVDA

קישור ישיר להורדת הגרסה העדכנית של NVDA

קישור לדף הורדת קולות nuance vocolizer expressive עבור NVDA ק

טבלת ברייל עברית משופרת

קישור ישיר להורדת התוסף BrailleExtender

מה היא NVDA

NVDA  הינה תוכנה קוראת מסך בדומה לקוברה window-eyes  או ג'וז. אולם ביחס לשלושת התוכנות הראשונות  ל-NVDA  יש מספר יתרונות בולטים.

ראשית NVDA  הינה תוכנה חינמית הנותנת  תמיכה בשפות זרות והן תמיכה מלאה בעברית באמצעות מנוע הדיבור ופלט הברייל.

שנית, NVDA הינה תוכנה קטנה מאד שלא מכבידה על משאבי המחשב ולא מתנגשת עם התוכנות האחרות ובניגוד  לקוברה window-eyes  או ג'וז NVDA איננה תלויה בקרתיס המסך המותקן במחשב של המשתמש. כתוצאה מכך היא יכולה לשמש כתוכנת חרום למקרה בו קיימת בעיה עם כרטיס מסך המונעת מקוברה, window-eyes  או ג'וז לעבוד באופן תקין.

שלישית, NVDA כתוכנת קוד פתוח מתפתחת ומשתפרת במהירות וכבר היום מסוגלת לתת תמיכה גם במערכות ההפעלה החדישות ביותר כולל חלונות  8 וחלונות 10 גם בעברית.

בנוסף לכך nvda  מסוגלת לעבוד כגרסא ניידת המופעלת מאמצעי איכסון חיצוני. באופן זה היא עשויה לאפשר למשתמש המחב העיור נגישות כמעט לכל מחשב מזדמן.

 

פקודות בסיסיות.

Control Alt N  מפעיל את התוכנה.

Incert q  יציאה מ-NVDA

Incert n כניסה לתפריט ההגדרות של NVDA

 

הגדרות דיבור.

 

להגדרת הדיבור יש להיכנס לתפריט ההגדרות של NVDA באמצעות incert N   לבחור  בתפריט אפשרויות ולהקיש  enter.  לבחור באפשרות synthesizer ובתפריט שיפתח לאחר הקשת אנטר יש לבחור באפשרות sapi 5.

לאחר מכן שוב להיכנס להתפריט ההגדרות של NVDA באמצעות הצירוף incert N  לבחור באפשרות אפשרויות  ושם לרדת עד לאפשרות הגדרות קול.

שם בשדה הראשון יש לרדת מטה בתוך הרשימה ולבחור במנוע הדיבור הרצוי.  משם באמצעות tab יש להגיע עד לכפתור אישור ולהקיש  enter .

לאחר מכן באמצעות ins+N   שוב להיכנס להגדרות של NVDA   ולרדת מטה עד לאפשרות  שמור הגדרות ולהקיש  enter.