Home


Chào mừng qúy vị đến với Liên Đoàn Bặch Đằng và Ấu Đoàn Đinh Bộ Lĩnh!

 

Mục đích của Liên Đoàn Bặch Đằng là tạo một môi trường sinh hoạt lành mạnh cho các em ngoài những giờ đến trường.  Các em nhỏ từ 6-12 tuổi sẽ được gia nhập vào Bầy Sói và còn được gọi là Sói Con.  Trong những năm sống trong Bầy, các em sẽ cố gắng làm theo Luật và Lời Hứa của Sói Con cũng như Càch Ngôn Rừng.  Các em sẽ học cách làm việc trong hang đội Tự Trị, đi thám du và đi cấm trại.  Đồng thời, các em cũng sẽ tham gia những công tác tự thiên, học cách trở thành người công dân tốt và những kỷ năng của Hướng Đạo.  Do đó, chương trình của Ngành Sói là một chương trình quanh năm, nhằm để phát triển các em trên mọi phương diện thể chất lẫn tinh thần.  Chúng tôi mong rằng qúy vị cùng chúng tôi giúp cho con em qúy vị có một nơi sinh hoạt lành mạnh bằng cách tham gia những buỗi họp phụ huynh, kiểm tra sự tiến triển của các em và giúp đỡ với những buổi sinh hoạt cộng đồng cũng như đi cấm trại.

 

 

Hello and welcome to pack 322!

 

You may observe our pack now.  After four weeks, if you are interested in joining our pack and there is space available, you may join and become a member of pack 322.  At this time, you may wear the Cub Scout uniform and work on your advancements.  Throughout your time as a Cub Scout, you will get to understand what scouting is and get to know other cubs, scouts, and leaders.  You will also advance throughout your years as a cub according to your age and your accomplishments.  You will enjoy many field trips such as ice skating, kite flying, picnic, etc.  And yes, the most fun of all that will remain in your memory forever are camping trips.  I guarantee that you will remember your many firsts including your first overnight camping without your parents, first time you put up a tent, first time that you learned how to build a fire, your first skit and many more.  I promise a fun and eventful time ahead of you.

 

CHÂM NGÔN: Gng Sc

CUB SCOUT MOTO: Do your best.

 

LI HA (NGÀNH U: SÓI CON & CHIM NON):

Em xin ha s c gng:

- Làm tròn bn phn đi vi tôn giáo và gia đình em.

- Mi ngày làm mt vic tt và tuân theo Lut Sói Con.

CUB SCOUT PROMISE:

I, (name), promise to do my best:

- To do my duty to God and my country,

- To Help other people and to oney the Law of the Pack.

 

LUT RNG (NGÀNH U: SÓI CON & CHIM NON):

- Sói con nghe li Sói già, Sói con không nghe li mình.

CUB SCOUT LAW:

- The Cub Scout follows Akela.

- The Cub Scout helps the Pack go.

The Pack helps the Cub Scout grow.

The Cub Scout gives goodwill.

 

CÁCH NGÔN RNG (NGÀNH U: SÓI CON & CHIM NON):

- Sói con nghĩ đến người khác trước.

- Sói con m mt vnh tai.

- Sói con sch s v sinh.

- Sói con tht thà ngay thng.

- Sói con tươi cười vui v.

 

 

 
 
 

Upcoming Event


 


Subpages (2): photo photto