สนับสนุนการเผยแผ่ธรรม

ท่านสามารถสนับสนุนการเผยแผ่

หลักสัจจะธรรมคำสอน ธะธรรมชาติ

ได้โดยการโอนเงินทำบุญได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย

สาขาทุ่งสง

ชื่อบัญชี : พระอาจารย์ชา

เลขที่บัญชี : 1262578689

เบอร์โทร : 061-193-6597

อีเมล์ : banthathammachat@gmail.com

เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/banthathammachat

บ้านธะธรรมชาติ 87 หมู่ 5 บ้านนาพอสอง

ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260

ทานขั้นสูง คือ ธรรมทาน

{ จงทำบุญด้วยปัญญา จงทำทานโดยที่ตนเองและผู้อื่นไม่เดือดร้อน }

. เว็บไซต์หน้าหลัก THA168 สถานีแผ่ปัญญา ธะธรรมชาติ .

Comments