หน้าแรก

............................................................................................................
เสียงธรรม พระพุทธะอนัตต์ณังธะโคตรปัจเจกพุทธเจ้า
Ć
พระต้นธรรม พระพุทธะอนัตต์ณังธะโคตรปัจเจกพุทธเจ้า.mp3
ดาวน์โหลด
 11160 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1
wmt321
Ć
พระศาสดา แสดงธรรมวิธี.mp3
ดาวน์โหลด
 3632 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1
wmt321
Ć
พระศาสดาแสดงธรรมให้กับนารีเพลิน.mp3
ดาวน์โหลด
 230 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1
wmt321
Ć
ยอดต้นธรรม พระพุทธะอนัตต์ณังธะโคตรปัจเจกพุทธเจ้า.mp3
ดาวน์โหลด
 3392 กิโลไบต์เวอร์ชัน 1
wmt321
.............................................................................................................
เสียงธรรม พระอาจารย์ชา

  เสียงธรรม พระอาจารย์ชา A1-A9

Ć
A1-เรื่องของธรรมชาติ [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1444 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 18:23wmt321

Ć
A2-เรื่องของจิต [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1399 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 18:23wmt321

Ć
A3-การเกิดดับของดวงจิต [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1377 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 18:23wmt321

Ć
A4-เรื่องของกรรม [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1380 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 18:23wmt321

Ć
A5-เรื่องของมนุษย์และสรรพสิ่งในโลก [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 988 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 18:23wmt321

Ć
A6-เรื่องของทาน [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 2471 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 18:23wmt321

Ć
A7-เรื่องของศีล1 [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 2814 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 18:23wmt321

Ć
A8-เรื่องของศีล2 [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 3119 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 18:23wmt321

Ć
A9-เรื่องของศีล3 [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1780 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 18:23wmt321

  เสียงธรรม พระอาจารย์ชา B1-B9

Ć
B1-เรื่องของฌาน ตอนที่ 1 [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 2158 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 21:05wmt321

Ć
B2-เรื่องของฌาน ตอนที่ 2 [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 2204 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 21:05wmt321

Ć
B3-เรื่องของฌาน ตอนที่ 3 [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1937 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 21:05wmt321

Ć
B4-เรื่องของฌาน ตอนที่ 4 [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 2254 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 21:05wmt321

Ć
B5-เรื่องของฌาน ตอนที่ 5 [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 2818 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 21:05wmt321

Ć
B6-เรื่องการฝึกกสิณ ตอนที่1 [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 2416 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 21:05wmt321

Ć
B7-เรื่องของฌานกับญาณ [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 2378 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 21:05wmt321

Ć
B8-เคล็ดลับในการปฏิบัติ [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1249 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 21:05wmt321

Ć
B9-เรื่องการปฏิบัติอย่างไรเพื่อเข้ามรรคผล [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 2070 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 21:05wmt321

  เสียงธรรม พระอาจารย์ชา C1-C9

Ć
C1-การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1306 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 21:44wmt321

Ć
C2-เหตุใดในปัจจุบันคนส่วนใหญ่จึงไม่มีทรัพย์ [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1196 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 21:44wmt321

Ć
C3-เรื่องของอุปสรรคหรือมาร [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1549 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 21:44wmt321

Ć
C4-กรรมที่จะเกิดของคนในประเทศ [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1010 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 21:44wmt321

Ć
C5-เรื่องของการขัดขวางการฟังธรรม [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1247 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 21:44wmt321

Ć
C6-เรื่องความหลง [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1101 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 21:44wmt321

Ć
C7-เรื่องอุทิศบุญและแผ่เมตตา [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 2803 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 21:44wmt321

Ć
C8-เรื่องมนต์ดำ [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1928 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 21:44wmt321

Ć
C9-เรื่องการเจริญปัญญา [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 2780 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 21:44wmt321

  เสียงธรรม พระอาจารย์ชา D1-D9

Ć
D1-ความว่างควรทำอย่างไร [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1685 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 22:20wmt321

Ć
D2-ทำไมเราต้องทำบุญ [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1370 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 22:20wmt321

Ć
D3-ตอบคำถามเรื่องการใช้กสิณช่วยก่อนดับจิต [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 622 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 22:20wmt321

Ć
D4-ตอบคำถามเรื่องการทำความเคารพเทพเทวดา [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 864 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 22:20wmt321

Ć
D5-ตอบคำถามเรื่องการทำบุญเดือนสิบ [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1162 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 22:20wmt321

Ć
D6-ตอบคำถามเรี่องการปรามาสผู้ที่ปฏิบัติ [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1495 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 22:20wmt321

Ć
D7-ตอบคำถามเรื่องการโอนเงินสมทบทุนปล่อยสัตว์ [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1214 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 22:20wmt321

Ć
D8-ตอบคำถามเรื่องของการทำตามประเพณี [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1408 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 22:20wmt321

Ć
D9-ตอบคำถามเรื่องร่างทรง [ พระอาจารย์ชา ].mp3
ดาวน์โหลด
 1454 กิโลไบต์เวอร์ชัน 219 ธ.ค. 2559 22:20wmt321