Modellen en hulpmiddellen

Op deze pagina kunt u hulpmiddelen downloaden

Hier publiceer ik Excel spreadsheets en modellen die ik, primair voor mezelf, heb gemaakt ter ondersteuning van mijn dienstverlening aan klanten. Misschien dat andere mensen ze ook nuttig vinden. Geen probleem: download ze en ga er zelf mee aan het werk. (Ik zou reacties wel op prijs stellen!) De spreadsheets zijn constant in ontwikkeling; ik zal hier steeds de laatste versie op zetten, zoals ik die zelf gebruik.
NB: Ik ben geen ontwikkelaar dus bekijk ze kritisch en gebruik ze op eigen risico!


Verlofregistratie (individueel met totaaloverzicht)

Dit is een recht toe recht aan spreadsheet (d.w.z. zonder macro's ingewikkelde beveiligingen e.d.), waarmee een kleine organisatie haar verlofregistratie (verlofkaarten, vakantiekaarten, snipperdagenkaarten of hoe het ook allemaal heten mag) kan doen. Hij bestaat uit 2 werkbladen waarop de personeelsfunctie van de organisatie de bedrijfsgegevens en de gegevens over de medewerkers invult. Dit laatste blad geeft ook een overzicht over het hele bedrijf. Verder is er per medewerker een blad waarop ieder zijn opgenomen verlof op een soort kalender kan invullen.

Vakantiedagen, leeftijdgebonden verlof en ADV worden vertaald naar één aantal vrij te besteden uren verlof per jaar, waaruit alle opgenomen verlof wordt geput.Er is niet elk jaar een nieuwe versie nodig, omdat met het wijzigen van het jaartal alle feestdagen, de kalender, formules en omschrijvingen automatisch worden aangepast. verlof.xls

Boekhouden in excel

Allereerst een waarschuwing: ga niet in excel boekhouden als je weinig van boekhouden weet. Het spreadsheet hieronder is slechts een hulpmiddel voor boekhouders die weten wat ze doen. Ik gebruik het voor zeer kleine bedrijfjes, die kunnen volstaan met een boekhouding op kasbasis (dus geen debiteuren en crediteuren registreren).

In deze spreadsheet kunt u voor een klein bedrijfje gemakkelijk een boekhouding bijhouden met slechts een bankrekening en een memoriaal.  Het geeft als resultaat de BTW aangifte PER KWARTAAL en een saldibalans over het gehele jaar. Het gaat er van uit dat er GEEN zakelijke kas is. De per kas ontvangen en betaalde facturen, breng ik in via het memoriaal en merk ik aan als privéopnames en stortingen via de rekening "salpri" (Saldo privé opnames en stortingen).

1e probeersel (nog zonder toelichting e.d.): Boekhouden in Excel boekhoudeninexcel.xls

Modellen
Ik ben bezig spreadsheetmodellen te ontwikkelen voor:
- Een schatting van de te betalen IB en ZVW voor zelfstandigen.
- Een model ter ondersteuning van de keuze tussen een eenmanszaak of BV.
- Kom maar op met ideeën!


Ĉ
Jos Houtenbos,
6 nov. 2009 06:11
Ĉ
verlof.xls
(140k)
Jos Houtenbos,
22 apr. 2014 04:01