Uittreksel Handelsregister/VAR

Op deze pagina kunt u bestanden downloaden, die wellicht voor uw administratie noodzakelijk zijn. Ten bewijze van het feit dat terecht geen Loonheffing wordt ingehouden, dient bij de 1e factuur een kopie van de VAR verklaring te worden bewaard.