4.RISCOS I MEDI AMBIENT


                    Accés a Pàgina Oberta 4.Paisatges i medi ambient     amb clau:  

Continguts que s'avaluaran.(Base Ll.text VV09).

1.Els paisatges vegetals.1.1.La biodiversitat a l'estat espanyol.1.2.L'acció antròpica.1.3.Paisatges vegetals: oceànic,mediterrani, ce les Canàries, de muntanya.
2.Repercussions ambientals de les activitats econòmiques.
2.1.La contaminació.2.2.El canvi climàtic: efecte hivernacle i escalfament global,l'escalfament global i els oceans, abast del canvi climàtic.2.3.L'empremta ecològica.
3.Respostes envers la sostenibilitat.3.1.La conferència d'Estocolm i el desenvolupament sostenible.3.2.La Cimera de Rio i l'Agenda 21.3.3.L'ecologisme i els moviments ecologistes.

4.Solucions envers la sostenibilitat. 4.1.L'educació ambiental.4.2.El consum responsable.4.3.El reciclatge,4.4.La banca ètics.4.5.L'agricultura ecològica.

5.EI paisatge: polítiques de protecció i de conservació.5.1.El valor del paisatge.5.2.Espais naturals protegits.5.3.Els espais protegits a Espanya.5.4.Mesures de política ambiental.

6.Paisatge i medi ambient a Catalunya..6.1.Els parcs a Catalunya.6.2.El PEIN.6.3.La qualitat dels paisatges a Catalunya. Tècniques de treball geogràfic: interpretar un paisatge

MAPA DE LA XARXA NATURA 2000 A ESPANYA(VV09)        http://www.elperiodico.cat/...
  

Continguts que s'avaluaran.(Base Ll.textBNV12).

La gestió del patrimoni natural


Medi ambient,impactes i sostenibilitat:
 1. Un planeta amb límits.Sostenibilitat.3diap.BNV12.seg.ppt 
  (1301k)
 2. Impactes ambientals i crisi ecològica global.6diap.BNV12.seg.ppt 
  (3222k)
 3. Desigualtats socials i medi ambient.3diap.BNV12.seg.ppt 
  (1240k).Empremta ecològica PD i PVD.
 4. Un altre model de desenvolupament.2diap.BNV12.seg.ppt 
  (1038k) Solucions per la Sostenibilitat i alternatives.
  Comentari de premsa sobre l'efecte hivernacle: 
  La cimera de la Terra i el desenvolupament sostenible.(VV09)mapaconc
  .4diap.seg.ppt1198 kb Visualització Baixa

Riscos i prevenció:


*VOCABULARI GEOGRÀFIC...(Base Ll.text VV09).En verd conceptes complementaris.


1.Els paisatges vegetals: Biodiversitat, endemisme, vegetació termòfila, landa, bosc escleròfil,sòls àcids, màquia. 


2.Repercussions ambientals de les activitats econòmiques. AVALUACIÓ DE l'IMPACTE AMBIENTAL , FORAT DE LA CAPA D'OZÓ, ANTROPOGÈNIC, BIOCAPACITAT,EMPREMTA ECOLÒGICA,DESFORESTACIÓ.
3.Respostes envers la sostenibilitat. 
Sostenibilitat,Protocol de Kioto,Carta d'Alborg, Ecosistema., Informe Brundlant,l'Agenda 21,

4.Solucions envers la sostenibilitat.  Reciclatge, microcrèdit. Política de les 3R, transgènics.

 5.EI paisatge: polítiques de protecció i de conservació. 
Xarxa Natura 2000t. Avaluació d'impacte ambiental.


6.Paisatge i medi ambient a Catalunya.
PEIN,,Observatori del Paisatge..


RESUMS LLIBRES DE TEXT  DE CONSULTA PER L'AVALUACIÓ (AMB CLAU).

4.1.PAISATGE I MEDI AMBIENT.RESUMS.VV09rseg.pdf -5898 kb Visualització Baixa
1.1.RECURSOS,RISCOS I MEDI AMBIENT.RESUMSr.BNV2012.seg.(9639k) Baixa
U.2.CLIMAS Y PAISAJES NATURALES.Geografia.CFGS.AC.seg.pdf  (1470k)
U.3.MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS.Geografia.CFGS.AC.seg.pdf (1357k)

DOCUMENTS DE CONSULTA PER L'AVALUACIÓ (AMB CLAU)

 1. 4.0.ELS PAISATGES .CONCEPTE I CLASSIFICACIÓ.BNV09.3diap.seg.ppt 215 kbVisualització Baixa
 2. 4.1.PAISATGES VEGETALS O NATURALS D’ESPANYA.INCENDIS FORESTALS.(VV09)3.diap.seg.ppt 433 kb Visualització Baixa
 3. 4.1.PAISATGES VEGETALS O NATURALS D’ESPANYA(BNV09)7diap.seg.ppt - el 2012  Visualització Baixa

 1. 4.2.0.MAPACONC.CRISIS ECOLÒGIQUES GLOBALS(TD99) .1.DIAP.09.seg.ppt 191 kb Visualització Baixa
 2. 4.2.1.LA CONTAMINACIÓ.MAPACONC.VV09-1diap.seg.ppt 188 kb Visualització Baixa
 3. 4.2.2.EL CANVI CLIMÀTIC.MAPACONC.VV09.3diap.seg.ppt 1555 kb Visualització Baixa
 4. 4.2.3.EMPREMTA ECOLÒGICA.VV09.2diap.seg.ppt 859 kb Visualització Baixa
 5. 4.3.1.La cimera de la Terra i el desenvolupament sostenible.(VV09)mapaconc.4diap.seg.ppt 1198 kb Visualització Baixa
 6. 4.4.SOLUCIONS ENVERS LA SOSTENIBILIAT.VV09.15diap.seg.ppt 3807 kb Visualització Baixa
 7. 4.5. PAISATGE.POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ.17.diap.VV09.seg.ppt 3035 kb Visualització Baixa

 1. 4.7.Els riscos medioambientals i la prevenció dels desastres. Un enfoc a nivell global13(21)diap.(TD03+act 2012).seg.ppt 2200 kb  Visualització Baixa
 2. 4.7.MAPACONC.Els riscos ambientals i la seva prevenció a Catalunya+Esp i UE.BNB09-12.8diap.seg.ppt 4390 kb Visualització Baixa
 3. 3.0.MAPACONC.RISCOS NATURALS I MEDI AMBIENT.SD12.cat.seg1.ppt 
  (79k)


WEBS D'INTERÈS...


Programa especial dedicat al tsunami provocat pel terratrèmol de 8,9 graus al Japó. Tomàs Molina ens mostra les imatges de destrucció que han arribat, ens explica com es forma un tsunami, els seus efectes i veiem el mapa d'energia d'aquest tsunami.

Riscos naturals: el tsunami...11.Bosc mediterrani als saulons‎‎‎(Castellar del Vallès)‎‎‎