2.CLIMES I PAISATGES D'ESPANYA I CATALUNYAEnllaç a web oberta: https://sites.google.com/site/2elsclimes/  on trobareu els resums del llibre de text de classe : Ed.Vicens Vives (2009) i ampliacions dels conceptes.

Continguts que s'avaluaran...(Base Ll.text VV09).


1.Mecanismes que influeixen en el clima.
1.1.La circulació atmosfèrica en altitud: jet stream.
1.2.La circulació de l'aire en superfície:Anticiclons i Depressions.

2.Factors que influeixen en els climes d'Espanya.
2.1.Els anticiclons tropicals:anticicló de les Açores. 2.2.Les depressions atlàntiques.
2.3.Els reajustaments termodinàmics entre latituds polars i tropicals.
2.4.El comportament semiautònom de la Mediterrània Occidental.
2.5.La forma i el relleu de la Península Ibèrica.

3.Els climes de l'Espanya peninsular i les Balears.

3.1.Climes de predomini oceànic o atlàntic i varietats de muntanya i transició.Rius, vegetació i conreus.
3.2.Climes mediterranis.Rius, vegetació i conreus.Varietat d'influència atlàntica, de muntanya mediterrània i varietat seca (<400mm annuals).
3.3.Climes continentals o d'interior d'influència mediterrània.Rius, vegetació i conreus.Les tres varietats:hiverns freds i estius secs, de muntanya interior i de precipitacions escasses.

4.Els climes de les Canàries.

4.1.Factors que expliquen les varietats del clima canari: de costa, de muntanues mitjanes i dels cims.

5.Els climes de Catalunya.
5.1.Les temperatures.
5.2.Les precipitacions.

Posa't a prova...(2 i 3)

Mètodes de treball geogràfic: Elaboració, anàlisi i interpretació de climogrames.

Miniprova:

JOCS I MAPES INTERACTIUS   (PER REPASSAR LA GEOGRAFIA DE L'ESO...)

*VOCABULARI...


1.Jet stream.Temps atmosfèric. Clima. Isòbares. Hectopascals.
2.Massa d'aire.Anticiclons.Depressions.
3.Aridesa.Galerna.Bosc caducifoli. Landa. Pluges torrencials . Estiatge. Cerç.Oscil·lació tèrmica.
4.Inversió tèrmica.Vents alisis.Mar de núvols.
5.Isotermes.Isohietes.Rosa dels vents.
RESUMS DE LLIBRES DE TEXT  DE CONSULTA PER L'AVALUACIÓ (AMB CLAU)

2.CLIMES D'ESPANYA.RESUMS.VV09. +10.rseg.pdf 2284 kb Ver Descargar
2.CLIMES D'ESPANYA.RESUM VV09+10.seg.doc 4484 kb Ver Descargar
2 .CLIMES DE CATALUNYA I D'ESPANYA.RESUMS BNV12.(7637k)Baixa.
PER REPASSAR DE CURSOS ANTERIORS i saber-ne més...

Vegeu tema climes d'Espanya més ampliat a VV09...
2.CLIMES D'ESPANYA.ÍNDEX I MODEL PAU+MAPA.3diap.ppt 803 kb Ver Descargar
2.1 i 2.MAPA CONCEPTUAL:ELS .CLIMES A ESPANYA I CATALUNYA.seg.09.ppt.Imatges sense text. 2420 kb 
2.3.1.QUADRE.CLIMES D'ESPANYA.OCEÀNIC.09.seg.doc  431 kb Descargar
2.3.2.QUADRE.CLIMES D'ESPANYA. MEDITERRANI.09.seg.doc 913 kb Descargar
2.3.3.QUADRE.CLIMES D'ESPANYA. CONTINENTAL.09.seg.doc 862 kb Descargar