หน้าหลัก


 
 
 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ อวพช.  อิมแพ็คฯ เมืองทองธานี
15 พฤศจิกายน  2558
  งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงเรียน
18 พฤศจิกายน  2558
 
 
 
อนุบาลชมตลาด
7  ตุลาคม  2558
  ประถมท่องอุทัย
8  ตุลาคม  2558
 
http://nrpic09-2558.blogspot.com/p/blog-page_26.html
 
 
บรรยายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ
7 กันยายน  2558  สพป.อุทัยธานี เขต1
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่65 ระดับเขตการศึกษา
28-29  กันยายน  2558
 
 
 
รับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.อุทัยธานี เขต1
8 กันยายน 2558
 อบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
10-12  กันยายน  2558

http://nrpic09-2558.blogspot.com/p/blog-page_4.html
 
http://nrpic09-2558.blogspot.com/p/blog-page_7.html
 
พิธีมอบวุฒิบัตร  โครงการ DARE  Thailand
4  กันยายน  2558
   รับคณะศึกษาดูงาน  โรงเรียนวัดแก้วฟ้า  จ.ราชบุรี
7  กันยายน 2558
 
 
 
กีฬากลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี  กลุ่มที่3
19-21  สิงหาคม   2558
  คุณทรรศนะ ชาลีวรรณ  บริจาคเงินพัฒนาการศึกษา
4  กันยายน  2558
 
 
 
นำเสนอ best practice โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับภาค(เหนือ)
10  สิงหาคม  2558
   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12  สิงหาคม  2558
 
 
 
ถวายเทียนจำนำพรรษา ประทีป ณ วัดศรีประมุข
29  กรกฎาคม  2558
  รับประเมิน best practice โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับภาค
5  สิงหาคม  2558
 
 
http://nrpic07-2558.blogspot.com/p/blog-page_28.html
 
ร่วมประชุม / แสดงผลงานตามจุดเน้น สพฐ.
28 กรกฎาคม 2558  ภาคเช้า ห้องประชุมสะแกกรัง2
 ประชุมร่วมบวร  บ้านวัดโรงเรียน เตรียมรับประเมินระดับภาค
28 กรกฎาคม 2558  ภาคบ่าย ที่โรงเรียน
 
 

รับการตรวจสอบประเมินมาตรฐานคุณภาพภายใน
16  กรกฎาคม  2558
 
เป็นวิทยากรอบรมครูภาษาไทย
22-23  กรกฎาคม  2558
 
http://nrpic06-2558.blogspot.com/p/12.html
รับประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับสพป.
24  มิถุนายน  2558
 
อบรมค่านิยม 12 ประการ  ให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล
25 มิถุนายน   2558
 
 พิธีไหว้ครูประจำปี
11 มิถุนายน 2558
 นำเสนอกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
13-14  มิถุนายน  2558
 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
1-10  พฤษภาคม  2558
 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ณ วัดศรีประมุข
11 มิถุนายน 2558

สคส ในหลวง

สมุดพระราชทาน

มานี มานะ