Fase preparatòria

A la fase preparatòria proposem la programació de cinc sessions formatives a l'entorn dels continguts i els procediments del concurs. 

1a SESSIÓ: Presentació

Motivació a la participació al concurs, concepte de retòrica, la mecànica del concurs i pluja d’idees sobre possibles temes a debatre.

2a SESSIÓ: L'argumentació

Concepte i fases del discurs argumentatiu.

3a SESSIÓ: Tipus d'arguments

Tipus d'arguments i exemples.

4a SESSIÓ: El debat

Procediment i pràctica. Formació d'equips.

5a SESSIÓ: La preparació del tema

Documentació i fonts.