II Konferencja Psychologii Pozytywnej  
odbędzie się w Poznaniu 12-14 maja 2016 r.
Konferencję organizują wspólnie  
Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej i Uniwersytet Szkoły Wyższej Psychologii Społecznejj Wydział Zamiejscowy w Poznaniu.


Celem konferencji jest propagowanie idei psychologii pozytywnej w nauce i praktyce. 

Dlatego oferta konferencji skierowana jest zarówno do społeczności akademickiej (naukowców i studentów) jak i do praktyków pracujących w różnych obszarach, w których wiedza z psychologii pozytywnej może być przydatna.

Chcemy, aby w trakcie konferencji poruszone były zagadnienia dotyczące efektywnego, wartościowego  i satysfakcjonującego funkcjonowania człowieka w bardzo różnych kontekstach: zdrowia, rozwoju osobistego, edukacji, pracy zawodowej, funkcjonowania w rodzinie, funkcjonowania społecznego, realizowania swoich pasji,  i innych…

Konferencja będzie miała formułę konferencji ogólnopolskiej, z wykładowym językiem polskim. Jednak mamy przyjemność ogłosić, że swój udział potwierdzili także goście zagraniczni, których wykładów posłuchamy. Będą to Amy Wrzesniewski (obszar psychologii organizacji) oraz Ryan Niemiec (obszar rozwoju osobistego).