LLOC WEB DE SEGON DE BATXILLERAT A DE L'IES AUSIÀS MARCH


EXÀMENS

TERCERA AVALUACIÓ
GRAMÀTICA: Dijous 13 de febrer
Tems que queden: 6 de maig

SEGONA AVALUACIÓ
Tema 4: 16 de desembre
Tema 6: fet
Tema 7
Tema 8
Tema 9
Redacció 3: 9 de gener
Redacció 4
Redacció 5
Pronoms: 7 de gener. Recordeu que la segona pregunta consisteix a omplir els buits amb els pronoms febles corresponents. En teniu cinc exercicis interactius que he confeccionat.  Solució de l'examen
Control 'Patrimoni natural' i Sociolingüística: 27 de gener
Examen: 24 de febrer

PRIMERA AVALUACIÓ
26 de setembre: Examen de verbs

Tema  1

Tema 3

Tema 2DEURES

TERCERA AVALUACIÓ
1. Preparant l'examen de gramàtica. Solucions
2. Exercicis del text 'Malbaratament de talent femení' (per a dilluns 10 de març)SEGONA AVALUACIÓ
k) Exercicis del tema 11. Sociolingüística
2. Pàg. 150
3. Pàg. 151
4. Pàg. 152
6. Pàg. 153
Pàg. 155. Del text de Rafael L. Ninyoles, defineix (amb ajut del diccionari si cal) els mots següents: superflu, menades, antagonisme, subjacent, jeràrquica.
12. Pàg. 156
14. Pàg. 157
19. Pàg. 158
21. Pàg. 159
23. Pàg. 160
34. Pàg. 162
37. Pàg. 163
42. Pàg. 164
51. Pàg. 165
54. Pàg. 166
58. Pàg. 167
64. Pàg. 168
l) Consulta l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i indica on es parla de l'oficialitat de llengües i què s'hi diu.
En el mateix text jurídic indica quina institució normativa s'estableix per al valencià.

Textos per a comentar la història sociolingüística d'Europa
 La cristal·lització de les llengües romàniques
Gif sobre la formació de les llengües peninsularsPRIMERA AVALUACIÓ
a) Exercicis 17-23. Mercè Rodoreda pàg 281
b) Definició de cinc paraules que no entengues del text 'La rata' de Mercè Rodoreda.
c) Exercicis 29-33. Pere Calders. Pàg. 283
d) Tema i subtemes del conte 'En el tren' de Mercè Rodoreda
e) Exercicis 1-6 del conte 'Fet d'armes' de Pere Calders. Pàg. 287
f) Exercicis 13, 14 i 16 del fragment d'Incerta glòria, de Joan Sales. Pàg. 279.
g) El gelat rosa, Mercè Rodoreda
h) Invasió subtil, Pere Calders
Ars poètica, Pere Calders

i) Activitats pàg. 284 Enric Valor 37, 38 i 39. 

j) Ompli el text de Rafa Ventura Melià 'Cent anys de valor' amb les paraules adequades.
k) Escriu una frase amb sentit sociolingüístic amb els conceptes 'política lingüística', 'procés de substitució' i 'àmbit d'ús'.
l) Identifica conceptes sociolingüístics en el text Homenatge a Xelo Miralles, de David Miró. Assenyala si s'escau el fragment on es pot utilitzar i justifica-ho.

j) Repassant conceptes sociolingüístics 
ACTIVITATS CREATIVES I COMPLEMENTÀRIES 


Microcontes: Pere Calders. Canvia'n el final d'un.Les Festes Estellés

Activitat sobre vídeos de Mercè Rodoreda: Selecciona tres fragments (indica vídeo i temps) que il·lustren trets que trobes importants per a conéixer l'obra de Rodoreda i les circumstàncies en què es va escriure.Selecciona  del conte Viatge de Nadal 10 adjectius referits a persones i 10 substantius referits a accidents geogràfics. Defineix-los amb l'ajut d'un diccionari.

Activitat sobre el documental 'Nosaltres els valencians', Activitats sobre la Setmana Literària de Gandia, Pluja Teatre i Ignasi Moreno. Ressenyes 

Comenta sociolingüísticament aquest vídeo de RTVV